Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katalogizace elektronických zdrojů PhDr. Lenka Jelínková VKOL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katalogizace elektronických zdrojů PhDr. Lenka Jelínková VKOL."— Transkript prezentace:

1 Katalogizace elektronických zdrojů PhDr. Lenka Jelínková VKOL

2 10. června 2009 2 Osnova  Elektronické zdroje a jejich typologie  Standardy pro popis elektronických zdrojů  Prameny popisu  Oblasti popisu elektronických zdrojů  Popis elektronických zdrojů v MARC 21  Problematická místa popisu  Cvičení

3 10. června 2009 3 Vymezení termínu Elektronický zdroj = „materiál (data a/nebo program(y)), zakódovaný pro manipulaci v počítači. Zahrnuje materiály, které vyžadují použití periferních zařízení (např. přehrávač CD-ROM), připojených k počítači, a síťové služby (např. bulletiny, diskusní skupiny, webovské prezentace)“ [ISBD(ER), 1998, s. 94] - potřeba odlišit od videozáznamů (AACR2R, kap. 7) a zvukových záznamů (AACR2R, kap. 6)

4 10. června 2009 4 Typologie elektronických zdrojů  Způsob přístupu  Obsahový aspekt  Způsob vydávání Důležité pro správnou volbu šablon a správnou aplikaci pravidel!

5 10. června 2009 5 Způsob přístupu 1.Elektronické zdroje s přímým přístupem (popisujeme hmotný nosič, např. CD-ROM) - s lokálním přístupem, na fyzickém nosiči, off-line 2.Elektronické zdroje s dálkovým přístupem (zdroje přístupné prostřednictvím počítačové sítě, nejčastěji Internet) - dostupné na dálku, síťové elektronické zdroje, elektronické online zdroje (internetové, webové zdroje), dálkové zdroje

6 10. června 2009 6 Obsahový aspekt 1. „čisté“ elektronické zdroje = počítačový software, číselná data, počítačově orientovaná multimédia, systémy online nebo síťové služby (LDR/06 „m“, kapitola 9 AACR2R) 2. „hybridní“ elektronické zdroje = obsah elektronického zdroje odpovídá jiné kategorii dokumentů (kapitola 9 AACR2R + další potřebné kapitoly) - např. územní plán obce na CD-ROM (= kartografický dokument)

7 10. června 2009 7 Způsob vydávání 1. monografie – vydáno v úplnosti v jedné části nebo v předem stanoveném počtu částí (jednosvazková popisná jednotka, monografie o více částech) - kapitoly 9 a 2 AACR2R, příp. další kapitoly) 2. pokračující zdroje (AACR2R – dodatky 2002) a)seriály = postupně vydávány po částech, které jsou číselně nebo chronologicky označeny, bez předem stanovené doby ukončení

8 10. června 2009 8 b) integrační zdroje = doplňovány a měněny aktualizacemi, které nezůstávají odděleny, ale jsou integrovány do dokumentu - kapitoly 9 a 12 AACR2R, příp. další kapitoly Dle platné metodiky OCLC se elektronické zdroje s přímým přístupem za integrační zdroje nepovažují! Způsob vydávání (2)

9 10. června 2009 9 Integrační zdroje INFORMAČNÍ ZDROJE UKONČENÉ Monografie Statické elektronické dokumenty POKRAČUJÍCÍ Seriály Elektronické seriály Tištěné publikace Aktualizované Website & DB Neukončené (aktualizované průběžně) Ukončené (aktualizované po určitou dobu) Způsob vydávání - schéma

10 10. června 2009 10 Standardy a metodické materiály  Anglo-americká katalogizační pravidla : 2. vydání, revize 1988. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1994-. ISBN 80-7050-187-1. (poslední Dodatky 2005, české vydání 2006)  ISBD(ER) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje. 2. rev. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1998. viii, 114 s. ISBN 80-7050-325-4.  MARC 21. Bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2003. 2 sv. ISBN 80-7050-427-7.

11 10. června 2009 11  Schválené české interpretace. Elektronické zdroje [online]. 2005 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW:.http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_elzdroje_aktual. htm  Záznam pro souborný katalog : MARC 21. Speciální dokumenty [online]. 2004 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW:.http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_marc_specdok.h tm  Dotazy ke katalogizaci [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2000 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW:.http://katdotaz.nkp.cz  [BENEŠOVÁ, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2009?]

12 10. června 2009 12 Hlavní pramen popisu Hlavním pramenem popisu je (dle AACR2R, Dodatky 2001, pravidlo 9.0B1) samotný zdroj. - formálně uvedené údaje (např. titulní obrazovka/ obrazovky, hlavní menu, údaje o programu, první zobrazení informací, domovská stránka/stránky, metadata, která jsou součástí daného dokumentu) - fyzický nosič nebo jeho etiketa Pokud se informace v těchto pramenech liší ve stupni úplnosti, dává se přednost prameni, který poskytuje nejkomplexnější informace!

13 10. června 2009 13 Hlavní pramen popisu (2) - např. pokud je na disku uvedena vedle hlavního názvu i další názvová informace a na titulní obrazovce tato informace chybí, volíme jako hlavní pramen popisu disk Pozor! Pokud se název na titulní obrazovce a disku shodují, má vždy přednost vnitřní pramen (titulní obrazovka) před vnějším (disk). Pokud požadovaný údaj není dostupný ze zdroje samotného, přebírá se z dalších pramenů v uvedeném pořadí:  tištěná nebo online dokumentace nebo jiný doprovodný materiál

14 10. června 2009 14 Hlavní pramen popisu (3)  informace tištěné na pouzdru vydané nakladatelem, distributorem atd.  další publikované popisy zdroje  jiné prameny (např. metadatové záznamy) Pravidlo 9.0B1 doporučuje považovat pouzdro za hlavní pramen popisu, pokud je na něm uveden společný název a jednotlivé části a jejich etikety jej neobsahují. Pouzdro může být hlavním pramenem popisu též v případě, že obsahuje nejúplnější informace vzhledem k názvovým údajům.

15 10. června 2009 15 Prameny popisu - seriály - základním zdrojem popisu je první sešit nebo část (popř. první dostupný sešit nebo část) – pravidlo 12.0B1 - u elektronických seriálů s přímým přístupem je preferován jako hlavní pramen popisu fyzický nosič nebo jeho etiketa (pravidlo 12.0B2b) - u online seriálů se za hlavní pramen popisu považuje zdroj samotný (9.0B1) (u integračních zdrojů je základem pro popis nejnovější iterace, hlavním pramenem popisu je zdroj samotný)

16 10. června 2009 16 Předepsané prameny popisu 1.Oblast údajů o názvu a odpovědnosti - HPP, IVN, P 2.Oblast údajů o vydání - HPP, IVN, P 3.Oblast specifických údajů - jakýkoli pramen 4.Oblast nakladatelských údajů - HPP, IVN, P 5.Oblast údajů fyzického popisu - jakýkoli pramen 6.Oblast údajů o edici - HPP, IVN, P 7.Oblast údajů poznámky - jakýkoli pramen 8.Oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti - jakýkoli pramen HPP = hlavní pramen popisu; IVN = informace vydané nakladatelem, tvůrcem atd.; P = pouzdro

17 10. června 2009 17 Předepsané prameny popisu (2)  údaje převzaté z jiného než předepsaného pramene popisu uzavíráme do []  dáváme přednost údajům v hlavním prameni popisu před informacemi získanými odjinud  pokud se další prameny popisu nalézají v určitém pořadí, je třeba toto pořadí dodržovat

18 10. června 2009 18 Oblasti popisu Minimální záznam pro Souborný katalog ČR: Hlavní název [elektronický zdroj] : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. — Označení vydání. — První místo vydání : první nakladatel, datum vydání. — Specifické označení druhu dokumentu a rozsah. — (Hlavní název edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice). — Poznámky. — Standardní číslo

19 10. června 2009 19 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti (pole 245)  hlavní název (245$a)  obecné označení druhu dokumentu (245$h)  souběžné názvy (245$b, 246$a)  další názvové informace (245$b, 246$a)  údaje o odpovědnosti 245 (245$c) - pravidlo 9.1C1 specifikuje OODD jako „volitelný doplněk“, v české katalogizační praxi se však jedná o povinný údaj

20 10. června 2009 20 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti (pole 245) - výraz [elektronický zdroj] se zapisuje bezprostředně za hlavním názvem Příklady: 24500 $aKohoutí kříž$h[elektronický zdroj] :$bšumavské ozvěny = 's Hohnakreiz : des Waldes Widerhall /$c[překlady a české texty] Jan Mareš ; elektronická verze Ivo Kareš 24510 $aMožnosti využití internetu ke komunikaci, ke studiu a zvyšování kvalifikace a při hledání práce.$Část 2,$pE-learning a hledání práce$h[elektronický zdroj] /$ctext a elektronické zpracování Anna Rývová ; překlad a výklad ve znakovém jazyce David Jorda ; video Lenka Slížková

21 10. června 2009 21 Oblast údajů o vydání (pole 250) - přítomnost výrazů „vydání“, „edition“, „issue“, „verze“, „version“, „release“, „level“, „aktualizace“, „update“ Příklady: 250 $a1. vyd. 250 $aVerze 7.12.04 250 $aV[erze] 1.0B 250 $aMacintosh version

22 10. června 2009 22 Oblast specifických údajů Tato oblast se pro elektronické zdroje NEPOUŽÍVÁ (viz AACR2R, Dodatky 2004, pravidlo 9.3A). - původně povinný údaj pro online zdroje, následně změna na nepovinný údaj (Dodatky 2001) - v současnosti možnost zapsat údaje o typu a rozsahu elektronického zdroje do oblasti fyzického popisu (pole 300) nebo do poznámky (pole 516) – v praxi nepoužívané - výjimka kartografické dokumenty (pole 255) a seriály (pole 362)

23 10. června 2009 23 Oblast nakladatelských údajů - platí obecná pravidla - složitější u pokračujících zdrojů a zejména u online zdrojů (především datum vydání) Příklady: 260 $aOlomouc :$bUniverzita Palackého,$c2008 260 $a[S.l.] :$bVladimír Vrabec,$cc2007 260 $aČeské Budějovice :$bJihočeská vědecká knihovna,$cc2001-

24 10. června 2009 24 Oblast údajů fyzického popisu - pouze u elektronických zdrojů s přímým přístupem - používá se obvyklá terminologie - v případě, že obvyklá terminologie neexistuje, používá se výraz „počítačový“ Příklady: 300 $a2 CD-ROM :$bbarev. ;$c12 cm 300 $a1 DVD-ROM :$bzvuk., barev. ;$c12 cm 300 $a1 CD-R :$bbarev. ;$c12 cm +$e1 uživatelský manuál

25 10. června 2009 25 Oblast údajů o edici - platí obecná pravidla - nevyskytují se příliš často Příklady: 440 $aSouborné informace.$pInformace o regionech, městech a obcích 4901 $aOko 830 0 $Oko (Albatros)

26 10. června 2009 26 Oblast údajů poznámky - u elektronických zdrojů se obecně používá více poznámek (pravidlo 9.7B) 1.Požadavky na sytém -povinný údaj pro elektronické zdroje na fyzických nosičích (pravidlo 7.5.1 ISBD(ER)) -dle AACR2R není tato poznámka povinná, ale v české katalogizační praxi se doporučuje uvádět ji VŽDY -poznámka uvádějící jeden nebo více technických údajů, které se uvádějí v předepsaném pořadí:

27 10. června 2009 27 Oblast údajů poznámky (2) 538 $aPožadavky na sytém: název (značka) a model počítače (počítačů); kapacita požadované paměti; název operačního systému; požadavky na software (včetně programovacího jazyka); druh a charakteristiky požadovaných nebo doporučených periferních zařízení; požadované nebo doporučené modifikace hardware - možno nalézt na pouzdru, v uživatelské příručce nebo ve vnitřních pramenech (soubory Readme) - pokud jsou údaje v jiném pořadí, doporučuje se jejich pořadí „přeorganizovat“

28 10. června 2009 28 Oblast údajů poznámky (3) - často lze odvodit z formátu souboru obsaženého v elektronickém zdroji - pokud se liší požadavky na systém pro dva různé počítačové systémy, zapíší se dvě poznámky Příklady: 538 $aPožadavky na systém: PC 486 a vyšší; 8 MB RAM; Windows 95/98; grafická karta VGA; zvuková karta Soundblaster kompatibilní; mechanika CD-ROM 538 $aPožadavky na systém: Adobe Acrobat Reader

29 10. června 2009 29 Oblast údajů poznámky (4) 2. Pramen hlavního názvu - povinná poznámka pro všechny elektronické zdroje - souvislost s volbou hlavního pramene popisu (nejúplnější informace) Příklady: 500 $aNázev z titulní obrazovky 500 $aNázev z disku 500 $aNázev z pouzdra

30 10. června 2009 30 Zápis údajů v MARC 21  náveští pozice LDR/06 (typ záznamu) a LDR/07 (bibliografická úroveň)  kódované údaje 006, 007 a 008  pole 856 - důležité vazby pozic v návěští a kódovaných údajů - v minimálním záznamu pro souborný katalog nejsou kódované údaje povinné, přesto je doporučeno je používat

31 10. června 2009 31 LDR/06 – Typ záznamu  určuje jaké charakteristiky bude obsahovat pole 008 na pozicích 18-34  v červnu 1997 podstatná revize umožňující kódovat elektronické zdroje podle významného aspektu jejich obsahu (původně všechny el. zdroje LDR/06 = „m“)  v současnosti kódem m označovány pouze následující kategorie elektronických zdrojů (tzv. „čisté“ el. zdroje): - počítačový software (programy, hry, fonty) - číselná data  - počítačově orientovaná multimédia - systémy online nebo síťové služby

32 10. června 2009 32 LDR/06 – Typ záznamu (2) - pokud je LDR/06 „m“, pole 008 obsahuje na pozicích 18-34 specifikace pro počítačové soubory - ostatní kategorie elektronických zdrojů jsou kódovány podle nejvýznamnějšího obsahového aspektu (tzv. „hybridní“ el. zdroje: a - převažují textové informace e - převažují kartografické informace (mapy) k - převažuje dvojrozměrná neprojekční grafika (vizuální dokumenty) j - převažují hudební zvukové záznamy (hudba) - pokud dominantní obsahovou složku nelze určit, považuje se popisná jednotka za počítačový soubor – „m“

33 10. června 2009 33 LDR/07 – Bibliografická úroveň - u elektronických zdrojů textové povahy (LDR/06 „a“) rozhoduje o specifikacích na pozicích 18-34 pole 008 zvolená bibliografická úroveň: LDR/07 = „m“ (monografie)  pole 008 obsahuje specifikace pro knihy LDR/07 = „s“ nebo „i“  pole 008 obsahuje specifikace pro pokračující zdroje - potřeba ošetřit v knihovnickém systému

34 10. června 2009 34 Pole 006 – Údaje pevné délky – další charakteristiky dokumentu - pokud je typ záznamu LDR/06 jiný než „m“, je třeba zohlednit elektronický aspekt popisné jednotky (dle metodiky OCLC povinné) - v záznamech všech elektronických zdrojů s výjimkou popisu software, her, apod. (tj. s výjimkou, kdy je v LDR/06 hodnota „m“) - v záznamech pokračujících elektronických zdrojů, jejichž obsah není text (např. mapa, zvuk) pro zápis seriálové charakteristiky dokumentu – jedná se o dvojí výskyt pole 006

35 10. června 2009 35 Pole 006 (2) Příklady: 1. Elektronický časopis LDR/06„a“ (textový dokument) LDR/07„s“ (seriál) 008 (18-34)kódované údaje pro seriály 006kódované údaje pro počítačové soubory

36 10. června 2009 36 Pole 006 (3) 2. Elektronický online zdroj obsahující mapy LDR/06„e“ (kartografický dokument) LDR/07„i“ (integrační zdroj) 008 (18-34)kódované údaje pro kartografické dokumenty 006kódované údaje pro počítačové soubory 006kódované údaje pro seriály

37 10. června 2009 37 Pole 007 – Pole pevné délky pro fyzický popis - povinné pro všechny elektronické zdroje - v praxi se obvykle používá prvních šest pozic tohoto pole: 00 kategorie dokumentu („c“ – elektronický zdroj) 01 specifické označení dokumentu 02 nedefinován 03 barva 04 rozměry 05 zvuk Příklad: 007 co-cg-

38 10. června 2009 38 Pole 008 – Údaje pevné délky - hodnoty na pozicích 18-34 se odvíjí od hodnoty LDR/06 a u textových elektronických zdrojů též od hodnoty LDR/07 - elektronickou podobu popisné jednotky možno vyjádřit pomocí kódu „s“ na pozici 008/23 (Forma popisné jednotky) - další významná pozice – 008/26 (Typ počítačového souboru) pokud se nejedná o „čistý“ elektronický zdroj, objevuje se stejný kód na pozici 006/09

39 10. června 2009 39 Pole 008/26 (006/09) a - číselná datah - zvuk b - počítačový programi - interaktivní multimédia c - reprezentativníj - syst. olnine nebo síť.služba d - dokumentm - kombinace e - bibliografická datau - není znám f - fontz - jiný g - hra| - kód se neuvádí

40 10. června 2009 40 Pole 008/26 (006/09) Příklady: - elektronický časopis: LDR/06 „a“, 006/09 „d“ - elektronická bibliografická databáze: LDR/06 „a“, 006/09 „e“ - elektronická interaktivní hra na CD-ROM: LDR/06 „m“, 008/26 „g“ - počítačový software na CD-ROM: LDR/06 „m“, 008/26 „b“

41 10. června 2009 41 Pole 856 (Elektronické umístění a přístup) - při popisu elektronických zdrojů na fyzických nosičích nejčastěji používáno k zápisu online verze dokumentu - v roce 2008 připravena jednotná metodika v NK ČR závazná pro zpracování v clusteru – viz http://intra.nkp.cz/aleph/p856.htm http://intra.nkp.cz/aleph/p856.htm 1. indikátor – způsob zpřístupnění - nejčastěji hodnota „4“ (http protokol) 2. indikátor – vztah mezi katalogizovanou jednotkou a elektronickým zdrojem specifikovaným v poli 856

42 10. června 2009 42 Pole 856 (2) # - není uveden 0 - původní elektronický zdroj (online zdroje) 1 - elektronická verze 2 - související zdroj Nejčastěji používaná podpole: $3 - bližší určení dokumentu (zobrazuje se před URL) $u - adresa el. zdroje (zápis včetně http://) $y - text odkazu (zobrazí se místo URL) $z - poznámka pro uživatele $q – typ el. formátu (online zdroje) $4 - specifikum Alephu (hodnota „N“)

43 10. června 2009 43 Pole 856 (3) Příklady: 85641 $3Online verze $uhttp://www.liberec.czso.cz/xl/edicniplan.nsf/p/13/5101- 07$4N 85641 $uhttp://www.alkas.org/tb/e-learning/fscommand/e- learning.html$yOnline verze (E-learning)$4N 85641 $uhttp://www.alkas.org/tb/e- learning/fscommand/zamestnani.html$yOnline verze (Jak hledat zaměstnání pomocí Internetu)$4N

44 10. června 2009 44 Problematická místa popisu - problém určit CO vlastně katalogizujeme: 1. Formát elektronického zdroje (např. DVD-audio) 2. Dominantní obsahová složka 3. Bibliografická úroveň (pozor na nepravá periodika!)  vždy je třeba vložit disk do mechaniky počítače a pečlivě jej prozkoumat jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formátu (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-video)

45 10. června 2009 45 Problematická místa popisu (2)  volit správně typ šablony a zvládnout šablony kombinovat a individuálně aplikovat potřebná pravidla - dalším problematickým místem je volba hlavního pramene popisu  hledisko úplnosti údajů, v případě shody přednost vnitřního pramene před vnějším (titulní obrazovka X disk) Další problematická místa??

46 Děkuji za pozornost! lenka.jelinkova@vkol.cz


Stáhnout ppt "Katalogizace elektronických zdrojů PhDr. Lenka Jelínková VKOL."

Podobné prezentace


Reklamy Google