Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy katalogizačních pravidel PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy katalogizačních pravidel PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová."— Transkript prezentace:

1 Základy katalogizačních pravidel PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

2 Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat Formát - kam zapsat (UNIMARC, MARC 21) Schválené české interpretace AACR Dotazy ke katalogizaci: http://katdotaz.nkp.cz/ Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

3 Standardy Standardy ISBD(M) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie Standardy ISBD(S) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriály Další standardy ISBD Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

4 ZKRATKY http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne- cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene- materialy/def-zkra?searchterm=zkratky Nepoužíváme zkratky, které zde nejsou uvedené. Používáme: AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : NK, 1999. -- (Edice Standardizace ; č. 18). Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

5 Interpunkce ISBD Každá oblast, kromě první (nebo pokud nezačíná novým odstavcem), je uvedena znakem oblasti, tj. tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou u. -- Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

6 Předepsané prameny popisu Pramen nebo prameny popisu, z nichž se musí přejímat informace pro každý údaj či oblast údajů v bibliografickém popisu Údaje čerpané odjinud dáváme do hranatých závorek [ ] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

7 Chyby v textu Zapíšeme tak, jak je na titulní stránce Správné znění můžeme zapsat takto: uSluníko [i.e. sluníčko] uvirtuální knihona [sic] uromán na pokačování [!] uKarel Čap[e]k ui.e. = id est = to je usic = tak, takto Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

8 Chyby v textu – příklad záznamu Cipra, Barry, 1952- Chibičky [sic] : a jak je najít dříve než učitel / Barry Cipra ; [z anglického originálu přeložil Luboš Pick]. -- 1. vyd. v čes kém jazyce Praha : Dokořán, 2002. -- 78 s. : il. ; 21 cm. -- (Bod) -- Obsahuje bibliografii. Název originálu: Misteaks: -- and how to find them before the teacher does. ISBN: 80-86569-26-8 (brož.) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

9 Selekční x popisné údaje Selekční údaje – údaje, podle kterých se vyhledává – formalizované údaje Popisné údaje – údaje, které opisujeme v takové podobě, jak jsou uvedeny v hlavních pramenech popisu Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

10 Oblasti údajů 1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 2. Oblast údajů o vydání 3. Oblast specifických údajů (např. u map) 4. Oblast nakladatelských údajů 5. Oblast údajů fyzického popisu 6. Oblast údajů o edici 7. Oblast údajů poznámky 8. Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

11 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti Předepsaný pramen popisu: uTITULNÍ STRÁNKA Údaje převzaté odjinud než z titulní stránky dáváme do [ ] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

12 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti Rozložená titulní stránka = jeden pramen popisu Údaje převzaté odjinud než z rozložené titulní stránky dáváme do [ ] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

13 Rozložená titulní stránka Příklad - podnázev nebyl uveden na rozložené titulní stránce, proto je v hranatých závorkách: Děžinský, Milan, 1974- Tajný život : [básně z let 2007-2011] / Milan Děžinský. -- 1. vyd. -- Brno : Host, 2012. -- 70 s. ; 19 cm. -- (ReX ; sv. 15) Rozložená tit. s. ISBN: 978-80-7294-734-8 (brož.) Povinná poznámka: „Rozložená tit. s.“ Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

14 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti 3Přebíráme přesně tak, jak je na titulní stránce uvedeno 3Mluvnické členy, které jsou prvním slovem názvu, vylučujeme z řazení Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

15 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti Hlavní název další názvové informace (podnázev) - píšeme malým písmenem souběžný název alternativní název (aneb...) První údaj o odpovědnosti Další údaj o odpovědnosti Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

16 Interpunkce ISBD - údaje o odpovědnosti / První údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti Např.“ u / napsala Astrid Lindgrenová u ; přeložila Bohumila Kučerová u ; ilustrovala Helena Zmatlíková Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

17 Interpunkce ISBD - názvové údaje Hlavní název [ ] Obecné označení druhu dokumentu (u knih se nepoužívá) = souběžný název : další názvová informace (d.n.i.) uNapř.: Název : d.n.i = souběžný název : souběžná d.n.i. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

18 Názvové údaje – pravidlo 1.1B1 Vyskytují-li se v názvu …, nahradíme je – --A přece se točí Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky (oddělujeme čárkami a 2. část píšeme velkým písmenem ; zapisujeme jako variantní název do selekčního pole) Na tit. listě: ALEPH [úvod do systému] – hranaté závorky nahradíme kulatými nebo -- Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

19 Názvové údaje – pravidlo 1.1B2 Pokud název obsahuje údaj o odpovědnosti jako nedílnou součást hlavního názvu, zapište jej jako součást: – Ottův slovník naučný – Marlowe´s playes Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

20 Údaje o odpovědnosti Na titulním listě uvedeno: Poslové světla Neale Donald Walsch autor knih Hovory s Bohem Na rubu tit. listu údaje o překladu Zapíšeme: Poslové světla / Neale Donald Walsch ; [z anglického originálu... přeložil Milan Váňa] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

21 Údaje o odpovědnosti Všechny původce uvedené v selekčních údajích musíme mít zároveň v popisných údajích (v podobě, jak jsou uvedeni na knize) – buď v údajích o původcích nebo v poznámce Obráceně to neplatí – překladatele u brakové literatury mohu zapsat např. do poznámky, ale není nutné zapsat jako selekční údaj Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

22 Oblast údajů o vydání Předepsané prameny popisu: uTitulní stránka uDalší preliminária (listy předcházející titulní stránce + obálka) uTiráž uÚdaje z jiných než předepsaných pramenů popisu uvedeme do [ ] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

23 Interpunkce ISBD - údaje o vydání Od oblasti údajů o názvu a odpovědnosti je odděleno tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou u. -- Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

24 Údaje o vydání Píšeme v jazyce, v jakém se údaje vyskytují v pramenech popisu: – 3. vyd. – 2. Aufl. – Vyd. 4., dopl. Zkratky použijeme pouze tehdy, jsou-li povolené – uvedené v seznamu zkratek Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

25 Údaje o vydání Zapisujeme v pořadí, v jakém se údaje vyskytují v pramenech popisu, neměníme slovosled a nevynecháme slova: – 3. vyd., V Albatrosu 2. – 1. české vyd. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

26 Údaje o vydání Použijte arabské číslice: Druhé vydání = 2. vyd. IV. Aufl. = 4. Aufl. 2nd ed. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

27 Údaje o vydání Pro dotisk, který se neliší od původního vydání, nevytvářejte samostatný záznam. Údaj, že se jedná o dotisk, se nikde v bibliografickém záznamu nemusí objevit, můžete to však zapsat do poznámky nebo do záznamu o jednotce. Pokud však nemáme původní vydání a popisujeme podle dotisku, musí být v poznámce: Popsáno podle dotisku, rok původního vydání neuveden. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

28 Oblast nakladatelských údajů Předepsané prameny popisu: uTitulní stránka uDalší preliminária (listy předcházející titulní stránce + obálka) uTiráž uÚdaje z jiných než předepsaných pramenů popisu uvedeme do [ ] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

29 Oblast nakladatelských údajů Místo vydání (tak, jak je uvedeno na tit.str.) Jméno nakladatele, název nakladatelství datum vydání místo tisku (volitelné) jméno tiskárny (volitelné) V Praze Ikar 2002 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

30 Oblast nakladatelských údajů Místo vydání - uvádí se znakem oblasti, tj. tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou ; druhé místo vydání (středník s oboustrannou mezerou) : jméno nakladatele, datum (před datem vydání se uvádí čárka - ne s oboustrannou, ale jen s pravostrannou mezerou) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

31 Oblast nakladatelských údajů-příklady Praha : Ikar, 2002 Olomouc ; Praha : Votobia, 2003 Brno : Vutium ; Olomouc : Votobia, 2001 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

32 Oblast nakladatelských údajů-příklady Pokud je to nezbytné pro identifikaci, k místu vydání je možno přidat doplněk, jako např. název země. Je-li doplněk převzat z předepsaných pramenů popisu, je v kulatých závorkách, jinak v hranatých uCambridge (Mass.) uLondon [Ontario] uSantiago [Chile] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

33 Neuvedené místo vydání Pokud není místo vydání nebo distribuce nikde v publikaci uvedeno, ale zjistili jsme ho (např. podle jména nakladatele), uvádíme ho do hranatých závorek Za název pravděpodobného místa se připojuje otazník u[Hamburg?] u[Česko?] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

34 Neuvedené místo vydání Pokud nelze uvést žádný údaj o místě vydání, nahrazuje se zkratkou S.l. u[S.l.] uS.l.=sine loco=bez místa Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

35 Název nakladatelství Je uvozeno : Zapisujeme v takovém tvaru, jak je uvedeno v publikaci Nepoužíváme už [vl.n.], ale jako nakladatele zapíšeme původce díla, např.: –Jan Skála –Česká společnost ornitologická Můžeme uvést více nakladatelů Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

36 Název nakladatelství Vynechejte slova, která označují nakladatelskou nebo vydavatelskou funkci, pokud: – Tato slova nejsou nedílnou součástí názvu – Nejsou spojena gramaticky v jeden celek – lze je oddělit, aniž by se změnila pádová koncovka Horizont – nikoli Nakladatelství Horizont Nakladatelství Iva Železného Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

37 Neuvedené jméno nakladatele Pokud nelze uvést žádný údaj o nakladateli, nahrazuje se zkratkou s.n. u[s.n.] us.n.=sine nomine=bez jména u[S.l. : s.n.] Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

38 Datum vydání Data se uvádějí arabskými číslicemi Je-li známo, že datum uvedené v publikaci je nesprávné, zapíše se tak, jak je uvedeno a opravené datum se uvede do [ ] 1697 [i.e.1967] Není-li uvedeno datum vydání, uvedeme místo něj datum copyrightu c1990 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

39 Přibližné datum vydání [ca. 1980] – přibližné datum [1969?] – pravděpodobné datum [196-?] – pravděpodobné desetiletí Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

40 Zápis hranatých závorek [Olomouc : Votobia, 2004] Olomouc : [Votobia, 2004] Olomouc : Votobia, [2004] [Olomouc]: Votobia, [2004] [Olomouc : Votobia], 2004 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

41 Datum vydání u vícedílných monografií 2004- 1993-1995 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

42 Oblast údajů fyzického popisu Rozsah popisné jednotky - předchází znak oblasti. – (nebo nový odstavec) Další fyzické údaje - předchází dvojtečka s oboustrannou mezerou Rozměr - předchází středník s oboustrannou mezerou Doprovodný materiál - plus s oboustrannou mezerou Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

43 Oblast údajů fyzického popisu Předepsaným pramenem popisu je celá popisná jednotka Píšeme v jazyce katalogizační agentury, tj. česky Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

44 Oblast údajů fyzického popisu Zapisujeme poslední číslovanou stranu Stránkování římskými čísly ponechejte, ale přepište na malá písmena Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

45 Oblast údajů fyzického popisu Příklady rozsahu: u329 s. uiv, 329 s., [16] s. obr. příl. u15 listů, 329 s. uccxxiv sloupců u3 sv. (u vícesvazkových monografií) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

46 Fyzický popis - nečíslované stránky nebo listy u[30] s. (nebylo stránkováno - katalogizátor spočítal) uca 200 s. (nebylo stránkováno - katalogizátor odhadl) u196, [2] s. u920 s. (v různém stránkování) - sečteno u1 sv. (v různém stránkování) - používat vyjímečně, správně by se mělo dopočítávat u1 sv. (na volných listech) - bude vycházet postupně Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

47 Fyzický popis - obrazové přílohy nezahrnuté do stránkování Pokud jsou přílohy číslovány, zapíše se jejich celkový počet: 78 s., 10 příl. Nejsou-li číslovány, katalogizátor je spočítá: vii, 75 s., [3] s. příl. Pokud jsou přílohy číslovány spolu s textem, zapíšeme jen v dalších fyzických údajích : il. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

48 Další fyzické údaje : il. : převážně il. : barev. il. : mapy : 32 il. (ilustrace jsou číslovány) : il., 31 barev. map Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

49 Rozměry - nepovinný údaj U knih se uvádí výška v centimetrech, zaokrouhlujeme směrem nahoru Měří-li však popisovaný dokument méně než 10 cm, uvádíme v milimetrech Je-li šířka větší než výška, zapíšeme výška x šířka 20 x 32 cm Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

50 Doprovodný materiál + 1 disketa + 1 zvuková kazeta + 1 CD-ROM + 1 klíč ke cvičením Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

51 Edice Předepsané prameny popisu: – Titulní stránka – Obálka – Vazba – Ostatní části publikace Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

52 Edice Uvedeno. -- údaje o jedné edici ( ) Před druhou a každou další edicí je mezera Před každým souběžným názvem se uvádí rovnítko s oboustrannou mezerou = Před každou d.n.i. je : s oboustrannou mezerou Před ISSN se uvádí čárka s pravostrannou mezerou Před číslováním v rámci edice se uvádí středník s oboustrannou mezerou ; Před označením řady je tečka s pravostrannou mezerou Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

53 Edice. -- (První edice) (Druhá edice). -- (Hlavní název edice : d.n.i. ; číslování). -- (Hlavní název edice, ISSN ; číslování). -- (Souborný název edice. Označení řady) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

54 Oblast údajů poznámky Hlavním pramenem popisu mohou být různé prameny (i příručkové) Rozšiřují předchozí popisné údaje Poznámky se zapisují v češtině Oblast údajů poznámky může začínat novým odstavcem nebo je oddělena. -- Každá nová poznámka je buď oddělena. -- nebo začíná novým odstavcem Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

55 Poznámky k jednotlivým oblastem k oblasti údajů o názvu a odpovědnosti k údajům o vydání a k bb. historii k nakladatelským údajům k fyzickému popisu k edici k obsahu k vazbě a dostupnosti Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

56 Formalizované poznámky Název z obálky Obsahuje bibliografii Obsahuje: Nad názvem: Přívazek k: Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

57 Citační poznámky Citace převzaté z katalogizovaného dokumentu nebo i z jiných pramenů - uvádíme v uvozovkách Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

58 Volně tvořené poznámky Stručné, katalogizátorem volně vytvořené poznámky bez návěští a bez použití citace Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

59 Poznámka k obsahu Příklady: –1. díl, A-P. 1936. ix, 771 s. -- 2. díl. R- Z. 1936. s. 773-1535. –Plakalo baby -- Kdybych já byl kovářem Ve formátu MARC 21: $a – slouží pro zobrazení poznámky $t – selekční podpole Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

60 Reprint Obsahuje-li popisovaná jednotka reprinty, při jejím popisu se primárně vychází z údajů o novodobém vydání, údaje o originálu se zapisují do poznámky k propojovacím polím a doplní se záhlaví autor/název (MARC 21) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

61 Název originálu Pokud je kniha překladem a je v ní uveden název originálu, zapisujeme tento název do poznámky. V případě potřeby je možné zapsat podrobnější poznámku. Příklady: – Schlafes Bruder – Betty : her life – Název anglického překladu: Art of war Poslední příklad se týká knihy přeložené z angličtiny, ačkoliv angličtina nebyla jazykem originálu. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

62 Shakespeare, William, 1564-1616 [Hamlet. Česky] Hamlet / William Shakespeare ; v překladu Josefa Václava Sládka ; [ilustroval Radek Čák]. -- V Tribunu EU vyd. 1. -- Brno : Tribun EU, 2010. -- 143 s. : il. -- (Knihovnicka.cz) ISBN 978-80-7399-350-4 (brož.) Název orig.: Hamlet, prince of Denmark

63 Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti Hlavní pramen popisu: údaje lze převzít z jakéhokoliv pramene Zapisuje se do nového odstavce Za standardním číslem může být vysvětlivka v závorce – ISBN 80-7226-815-5 (váz.) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

64 ISBN – opakovatelnost Pole je opakovatelné. Do jednoho záznamu zpracujeme: – Brožované a vázané vydání téhož titulu – Koedice (společné vydání publikace dvěma nebo více nakladatelstvími) – Dotisky Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

65 Dostupnost Obsahuje cenu nebo jiný stručný údaj o dostupnosti, připojuje se za dvojtečkou s oboustrannou mezerou Pokud není zapsáno standardní číslo, stává se prvním údajem Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

66 Příklady ISBN (vysvětlivka) : cena ISBN : cena ISBN : cena (vysvětlivka) Cena – ISBN 80-7226-815-5 (brož.) : Kč 299,00 – ISBN 80-7226-815-5 : bezplatně (pro členy knižnice) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová


Stáhnout ppt "Základy katalogizačních pravidel PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová."

Podobné prezentace


Reklamy Google