Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografický formát MARC21 Pokračující zdroje Školení PhDr. Libuše Machačová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografický formát MARC21 Pokračující zdroje Školení PhDr. Libuše Machačová."— Transkript prezentace:

1 Bibliografický formát MARC21 Pokračující zdroje Školení PhDr. Libuše Machačová

2 Standardy Pravidla AACR2R včetně doplňků - kapitola 12 – pokračující zdroje Bibliografický formát (UNIMARC, MARC 21) Schválené české interpretace AACR Katalogizační politika NK: http://www.nkp.cz/http://www.nkp.cz/ ISBD(S) - International Standard Bibliographic Description = Mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriály

3 Standardy AACR2/UNIMARC : schválené české interpretace. – Praha : Národní knihovna ČR, 1999. – 37 s. – (Standardizace ; č. 18) Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné seriály. – Praha : Národní knihovna ČR, 1999. – 39 s. – (Standardizace ; č. 17)

4 Doporučená literatura Štěpánková, Ludmila Katalogizace ve formátu MARC 21 : pokračující zdroje : stručná instrukce a příklady / Ludmila Hercová, Jaroslava Svobodová. -- 1. vyd. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. -- 149 s. ISBN 80-7050-496-X (brož.). -- ISBN 978-80- 7050-496-3 (dotisk : brož.)

5 Doporučená literatura Balíková, Marie, 1947- Katalogizace ve formátu MARC 21 : stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů / Marie Balíková, Hana Kubalová, Jaroslava Svobodová. -- 2., aktualiz. vyd. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2008. -- 163 s. ; 30 cm ISBN 978-80-7050-539-7 (brož.)

6 Informační zdroje Národní knihovna Souborný katalog Databáze ISSN: http://www.techlib.cz/cs/295-issn http://www.techlib.cz/cs/295-issn http://aleph.ntkcz.cz/F/?func=find-b- 0&local_base=stk02 Evidence periodického tisku a vydavatelů MK: http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue /search.php?catalogueID=1&lid=1 http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue /search.php?catalogueID=1&lid=1

7 Dodatky AACR2R – české vydání rok 2004 Elektronické zdroje Kartografické dokumenty Pokračující zdroje

8

9 Pokračuj í c í zdroje - AACR2R, kap. 12 Pokračující zdroj = bibliografický zdroj, který je vydáván bez předem určeného konečného data vydání, zahrnuje seriály a integrační zdroje. Jsou to po sobě jdoucí sešity nebo např. aktualizace na volných listech, iterace.

10 Seriál -definice Seriál = pokračující zdroj - tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument vycházející pod společným názvem v jednotlivých částech (číslech, sešitech, svazcích apod.) s číselným či chronologickým označením, který je určen k průběžnému vydávání

11 Seriál -definice Seriál - publikace postupně vydávaná po částech, mající číselné či chronologické označení bez předem stanovené doby ukončení, např.: periodika noviny ročenky

12 Integrační zdroje - definice Integračn í zdroj – bibliografický zdroj, který je doplňov á n nebo pozměňov á n aktualizacemi. Tyto aktualizace nestoj í samostatně a jsou integrov á ny do jednoho celku. Př í kladem jsou aktualizace na volných listech, aktualizace webových str á nek a iterace.

13 Integrační zdroje Aktualizace na volných listech – integrační zdroj, který se skládá z jednoho nebo více základních svazků, aktualizovaných jednotlivými volnými stranami, které se vkládají, odstraňují a/nebo nahrazují Iterace – příklad integračního zdroje, který zahrnuje jak jeho první vydání, tak i jeho aktualizovaná vydání

14 Iterace -příklad Obchodní zákoník, Obchodní věstník a zákon o státním podniku : podle právního stavu k … Olomouc : ANAG, 2002-. – [1. vyd.]. – sv. Popsáno podle: 4. vyd. (2004). – Součástí podnázvu je datum.– Dříve jako: Obchodní zákoník, 1.-3. vyd. – Jednotlivé sv. mají ISBN.

15 Pokračuj í c í zdroje – prameny popisu Hlavní prameny popisu 12.0B Seriály – první sešit nebo část nebo první dostupný sešit nebo část Integrační zdroje – základním pramenem jsou kromě údajů z první části dokumentu též všechny postupně vydávané části (aktualizace, iterace)

16 008 – kódované údaje Typ data (pozice 6) Datum vydání (pozice 7-10,11-14) Místo vydání (pozice 15-17) Periodicita (pozice 18) Pravidelnost (pozice 19) Typ pokračujícího zdroje (pozice 21) Jazyk (pozice 35-37)

17 008 – příklad živé ročenky Typ data (pozice 6)=c Datum vydání (pozice 7-10,11-14)=19909999 Místo vydání (pozice 15-17)=xr Periodicita (pozice 18)=a Pravidelnost (pozice 19)=r Typ pokračujícího zdroje (pozice 21)=volná pozice Jazyk (pozice 35-37)=cze

18 Pole 022 - ISSN Je definovaný 1. indikátor, avšak zapisuje se jako mezera Podpole:  $a ISSN  $y nesprávné ISSN  $z Zrušené ISSN Pole 022 nekončí tečkou

19 Pole 022 - ISSN - příklady $a 0376-4583 $a 0145-0808 $y 0046-2254 $z 0027-3473

20 Pole 040 – zdroj katalogizace Pole 040 – zdroj katalogizace – pro záznamy VKOL předdefinováno: $a ABA001 $b cze $d OLA001

21 Pole 041- jazyk Vyplňujeme jen v případech: Dokument je překladem Dokument obsahuje překlad Příklad: 0411 $a cze $h ger

22 Pole 044 - země Vyplňujeme jen v případě: Dokument má více zemí vydání

23 Pole 210 – Zkrácený klíčový název - příklady 2101# $a Zdr. stat., Lék. zubní lék. farm. 2101# $a Acta Univ. Palacki Olomuc. Fac. Philos., Philol. Orient. Vyhledáváme v databázi ISSN

24 Pole 222 – Klíčový název - příklady 222#0 $a Zdravotnická statistika. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti... 222#0 $a Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas philosophica. Philologica, Orientalia Vyhledáváme v databázi ISSN

25 Pole 245 – údaje o názvu a odpovědnosti Podpole $a je neopakovatelné. Do $a se zapisuje pouze hlavní název a alternativní název Souběžné názvy nebo podnázev se zapíšou do $b. Podpole $a i $b jsou neopakovatelná. Sestavovatelé nebo redaktoři do $c Zapisuje se s interpunkcí

26 Pole 245 – název : interpunkce ISBD Hlavní název 245 $a : podnázev245 $b = souběžný název245 $b

27 Pole 245 : interpunkce ISBD - příklady $a Název : $b podnázev = souběžný název : souběžný podnázev $a Název : $b podnázev : podnázev $a Název : $b podnázev / $c první údaj o odpovědnosti

28 Pole 246 Pokud chceme zapsat např. souběžný nebo variantní název jako selekční údaj, je třeba použít též pole 246 pro variantní názvy: 24500 $a Pes = $b Der Hund 24631 $a Hund (souběžný název) 24633 $a Hafan (variantní)

29 Pole 245 – příklad několika souběžných názvů 24500 $a Pásmo : $b moderní prósa, básně, marxismus, inženýrská technika, kino a divadlo, sport, stavitelství, propagace a popularizace civilisační kultury, reprodukce moderních obrazů a soch, fotografie z 5 dílů světa, urbanismus, konstruktivismus a poetismus, estetika stroje = La Zone : pamphlet international = Die Zone : Internationales Flugblatt = The Zone : International Pamphlet = La Zona : rivista internationale

30 Pole 246 – příklad několika souběžných názvů 24631 $a Zone : $b pamphlet international 24631 $a Zone : $b Internationales Flugblatt 24631 $a Zone : $b International Pamphlet 24631 $a Zona : $b rivista internationale

31 Změna hlavn í ho n á zvu - seri á ly Pokud se jedná o výraznou změnu hlavního názvu, vytvoří se nový záznam. K propojení předcházejících a následujících názvů se používají pole 780 a 785. Pokud se jedná o nevýznamnou změnu, uvede se jen v poznámce.

32 Změna hlavn í ho n á zvu – integračn í zdroje Jakákoli změna v hlavním názvu – název a údaje o odpovědnosti se zapíšou tak, aby odrážely současný stav. Předcházející název se uvádí v poznámce, kterou lze generovat z pole 247.

33 Změna hlavn í ho n á zvu - nevýznamn é změny Změna pravopisu, zkrácené slovo nebo zkratka, arabské číslování versus římské, číslo versus slovní forma, iniciály versus úplná forma, singulár versus plurál atd.), dodatek, výpustka nebo změna členů, předložek a spojek kdekoli v názvu Změna ve jménu stejné korporace (tj. dodatek, výpustka ve struktuře jména stejné korporace, var. forma jména) jiné pořadí názvů (např. více jazyků)

34 Změna hlavn í ho n á zvu - významn é změny Významné změny: přidání, vynechání slova nebo změna pořadí prvních pěti slov Za významnou změnu hlavního názvu se též považuje změna jména korporace uvedená kdekoli v názvu, pokud se jedná o rozdílnou korporaci

35 Název Přebíráme přesně tak, jak je na titulní stránce uvedeno Mluvnické členy, které jsou prvním slovem názvu, vylučujeme z řazení

36 Název Klíčový název (umožňuje-li použitý bibliografický formát zapsat – najdeme v databázi ISSN) Hlavní název Variantní název v témže jazyce: zvolíme první nebo typograficky zvýrazněný, ostatní zapíšeme do pole pro variantní názvy Názvy v různých jazycích – hlavní název je ten, který je v jazyce textu seriálu, ostatní zapíšeme jako souběžné

37 Název Pokud hlavní název obsahuje číslování, které se mění u každého čísla, nahraďte je znakem pro vynechání, tj. třemi tečkami… Pokud se však toto číslování objeví na začátku názvu, znak pro vynechání … neuvádíme Annual report nikoli … Annual report

38 Název Název samostatně vydávané řady nebo suplementu se skládá z: souborného názvu společného všem řadám názvu řady nebo suplementu (závislý název) Příklad: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas iuridica. Iuridica

39 Název Je-li název samostatně vydávané řady nebo suplementu uveden v hlavním prameni popisu bez souborného názvu společného všem řadám: Jako hlavní název uvedeme název řady nebo suplementu: Historia artium Souborný název uvedeme jako edici: (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philosophica-aesthetica)

40 Oblast nakladatelských údajů – místo vydání, nakladatel Seriály – pokud dojde ke změně, můžeme zapsat do poznámky, je-li tato změna považována za významnou Integrační zdroje – změňte tak, aby se v nakladatelských údajích odrážel současný stav, předchozí stav můžeme zapsat do poznámky

41 Pole 260 – nakladatelské údaje Místo vydání ; druhé místo vydání (středník s oboustrannou mezerou) : jméno nakladatele, datum (před datem vydání se uvádí čárka - ne s oboustrannou, ale jen s pravostrannou mezerou)

42 Pole 260 – nakladatelské údaje Místo tisku, tiskárna a případně datum tisku se uvádí do společné kulaté závorky. V rámci závorky se uvádí stejná interpunkce jako u ostatních nakladatelských údajů

43 Pole 260 – nakladatelské údaje 260c – rozpětí let vydání uvádíme od prvního do posledního roku vydávání, i když některé roky nemáme (rozpis ročníků, které vlastníme, se píše do pole 910r). Pokud můžeme odhadnout, napíšeme takto odhadnutý rok v hranatých závorkách, např. [1928?].

44 Pole 260 - nakladatelské údaje - příklady $a Olomouc : $b Novotisk, $c 1995- 2001 (ukončené) $a Olomouc : $b Novotisk, $c 1998- (živé) $a Přerov : $b Státní okresní archiv, $c [1999]- $a Šumperk ; $a Mohelnice : $b Městský klub, $c [1999]-2003

45 Neuvedené místo vydání Pokud není místo vydání nebo distribuce nikde v publikaci uvedeno, ale zjistili jsme ho (např. podle jména nakladatele), uvádíme ho do hranatých závorek Za název pravděpodobného místa se připojuje otazník u [Hamburg?] u [Česko?]

46 Neuvedené místo vydání Pokud nelze uvést žádný údaj o místě vydání, nahrazuje se zkratkou s.l. u [S.l.] u s.l.=sine loco=bez místa

47 Název nakladatelství Je uvozeno : Zapisujeme v takovém tvaru, jak je uvedeno v publikaci Nepoužíváme už [vl.n.], ale jako nakladatele zapíšeme původce díla, např.: [Jan Skála] [Česká společnost ornitologická] Můžeme uvést více nakladatelů

48 Neuvedené jméno nakladatele Pokud nelze uvést žádný údaj o nakladateli, nahrazuje se zkratkou s.n. u [S.n.] u s.n.=sine nomine=bez jména u [S.l. : s.n.]

49 Pole 260 - nakladatelské údaje: příklady $a Olomouc : $b Novotisk, $c 1998 (během jednoho roku začalo vycházet i bylo ukončeno – v poli 008 bude kód „d“ a na pozicích 7-10 a 11-14 rok 1998) $a[S.l. : $b s.n.], $c 1928- (neznámé = nezjistitelné nakladatelské údaje)

50 Zápis hranatých závorek [Praha : MaFra, 2003]-2005 Praha : [MaFra, 2004]- Praha : MaFra, [2002]-2005 [Praha]: MaFra, [2004]-2005 [Praha : MaFra], 2004-

51 Datum vydání 1994-živé seriály 1993-1995ukončené seriály

52 Přibližné datum vydání [ca. 1980] – přibližné datum [1969?] – pravděpodobné datum [196-?] – pravděpodobné desetiletí

53 Pole 260 – změna nakladatele Pole 260 je pro pokračující zdroje opakovatelné: 1. indikátor: - s hodnotou 2 – dočasný nakladatel - s hodnotou 3 – současný/poslední nakladatel Na počátku dalšího výskytu pole 260 se předřazuje $3 s příslušným časovým údajem.

54 Pole 260 – změna nakladatele 260## $a Praha :$b Universita Karlova, $c1960- 2602# $31970-1989 $a Praha :$b Odeon 2603# $31990- $a Praha : $b Karolinum

55 Pole 300 - oblast údajů fyzického popisu Rozsah popisné jednotky (např. 3 sv.) Další fyzické údaje - předchází dvojtečka s oboustrannou mezerou Rozměr - předchází středník s oboustrannou mezerou Doprovodný materiál - plus s oboustrannou mezerou

56 Oblast údajů fyzického popisu U ukončeného seriálu uveďte konečný počet částí v arabských číslicích U živých seriálů uveďte jen označení sv. U aktualizací na volných listech doplňte: (na volných listech)

57 Oblast údajů fyzického popisu Příklady rozsahu: u 3 sv. u ^^^sv. u ^^^sv. (na volných listech) u 5 sv. (na volných listech) ; 21 cm + 2 CD-ROM

58 Pole 310+321-periodicita 310 – současná periodicita. Pokud však již dále nevychází, zůstává údaj v poli 310 321 – předcházející periodicita. Vyplňuje se jen tehdy, je-li v poli 310 vyplněna současná periodicita

59 Pole 310+321–periodicita - příklady 310 $a 1x měsíčně 310 $a 1x týdně, $b 1946-1948 321 $a 4x ročně, $b 1931-1945

60 Pole 362 - údaje o číslování Seriály – číselné nebo abecední označení – zapíšeme podle prvního a/nebo posledního čísla Integrační zdroje – údaje v této oblasti se obvykle nezapisují

61 Údaje o číslování - interpunkce Za číslem prvního sešitu zapište spojovník bez mezery: Vol. 1- Předznamenejte číslování spojovníkem, je-li uvedeno pouze číslo posledního sešitu: –č.10 Datum vydání se uzavírá do kulatých závorek Alternativní číslování předznamenáváme rovnítkem Novou sekvenci číslování předznamenáme středníkem Chronologické označení zapište lomítkem 1999/2000

62 Údaje o číslování Údaje o počátku vydávání se zapisují s velkým počátečním písmenem, o konci vydávání s malým písmenem Římské a slovně vyjádřené číslovky se převádějí na arabské

63 Údaje o číslování - příklady Roč. 1, č. 1 (1995)- Roč. 1, č. 1 (1991)- roč. 5, č. 3 (1995) Roč. 1, č. 1 (1991)- roč. 5, č. 12 (1995) ; nová řada, roč. 1, č. 1 (1996)-

64 Edice – pole 490+8XX Údaje o jedné edici ( ),před druhou a každou další edicí je mezera Před každým souběžným názvem se uvádí rovnítko s oboustrannou mezerou = Před každou d.n.i. je : s oboustrannou mezerou Před ISSN se uvádí čárka s pravostrannou mezerou Před označením řady je tečka s pravostrannou mezerou

65 Edice (První edice) (Druhá edice) (Hlavní název edice, ISSN) (Souborný název edice. Označení řady)

66 Edice Neuvádějte číslování v edici, jestliže je každý svazek číslován zvlášť

67 Pole 500 – všeobecná poznámka Volně tvořené poznámky Stručné, katalogizátorem volně vytvořené poznámky bez návěští a bez použití citace Formalizované poznámky

68 Poznámky Periodicita Jazyk Pramen hlavního názvu Názvy, změny názvu, podnázvu Údaje o odpovědnosti Bibliografická historie Suplementy

69 Poznámky Označení vydání Nakladatelské údaje Fyzický popis Edice Čtenářské určení Jiné formy Rejstříky, resumé

70 Pole 500 – poznámka Volně tvořená poznámka Od r. 1960 změna podnázvu Od r. 1980 vychází v nakladatelství Orbis Podnázvy se nevýznamně mění Součástí názvu je označení běžného roku Jednotlivé sv. mají ISBN

71 Formalizované poznámky Název z obálky Popsáno podle: Obálkový název: Dříve jako: Dále jako: Vznikl sloučením: Absorboval:

72 Pole 501 – poznámka Společně s: Přívazky: 501 $a Obsahuje přívazek: 501 $a Přívazek k:

73 Přívazky - příklady 24500 $a Nový lid 501## $a Obsahuje přívazky: Svědomí - - Besedy Nového lidu -- Rodina a škola

74 Přívazky - příklady 24500 $a Besedy Nového lidu 501## $a Přívazek k: Nový lid Na každý přívazek vytvoříme samostatný záznam

75 Suplementy, přílohy Samostatné suplementy – popisují se do samostatného záznamu a jsou propojeny se záznamem seriálu propojovacím polem V záznamu seriálu je propojovací pole směrem k suplementu Nesamostatné přílohy (bez vlastního názvu) – zapisují se v poznámce

76 Pole 770 - suplement 24500 $a Hlasy z Pobečví 7700 $t Neděle

77 Pole 772 – hlavní publikace suplementu 24500 $a Neděle 7720 $t Hlasy z Pobečví

78 Pole 780 – předcházející název Dříve jako: 24500 $a Hlas svatého Petra 78000 $t Hlas malého Petříka

79 Pole 785 – následující název Dále jako: 24500 $a Hlas malého Petříka 78500 $t Hlas svatého Petra

80 Rozdělení na jednotlivé řady 24500 $a ČSM 78506 $t Czechoslovak youth [B] 78506 $t Jeunesse Tchécoslovaque [C] 78506 $t Tschechoslowakische Jugend [D] 78506 $t Juventud Checoslovaca [E] 78506 $t Čechoslovackaja molodež [F]

81 Pole 787 – nespecifikované propojení Používáme k propojení souvisejících titulů 24500 $a Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví 78718 $a Česko. $s Zákon o účetnictví

82 Pole 902 - ISBN Pole 902 má stejnou strukturu jako pole 020 a používá se pro zápis ISBN Příklady: $a 978-80-7280-795-6 (2007 : brož.) $a 978-80-7280-854-0 (2008 : brož.) $z 978-80-7280-855-0

83 Katalogizace Seriály obvykle popisujeme pod názvem Ročenky obvykle popisujeme pod korporací Aktualizace a iterace popisujeme často pod autory


Stáhnout ppt "Bibliografický formát MARC21 Pokračující zdroje Školení PhDr. Libuše Machačová."

Podobné prezentace


Reklamy Google