Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokračující zdroje Školení AACR2R Magda Šrajbová kontakt: tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokračující zdroje Školení AACR2R Magda Šrajbová kontakt: tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje"— Transkript prezentace:

1 Pokračující zdroje Školení AACR2R Magda Šrajbová kontakt: srajbova@svkpl.cz tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje http://www.svkpl.cz

2 2 Standardy pro katalogizaci Anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R, kapitola 12 pokračující zdroje, (kapitola kompletně přepracována v Dodatcích 2002, r. vyd. 2004) Mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty ISBD(S) –oblasti údajů popisu, stanovení pořadí údajů popisu, interpunkce v popisu, formát pro zobrazení záznamů Bibliografický formát MARC 21, UNIMARC Formát MARC 21/Autority, UNIMARC/Autority

3 3 Standardy pro katalogizaci Informační materiály Národní knihovny (edice Standardizace) AACR2/UNIMARC : schválené české interpretace. Praha : Národní knihovna ČR, 1999. 37 s. (Standardizace ; č. 18) Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné seriály. Praha : Národní knihovna ČR, 1999. 39 s. (Standardizace ; č. 17) Minimální záznam pro SK ČR : MARC 21. Tištěné seriály [online]. 2004. [cit. 11. listopadu 2005]. D ostupné na www: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_marc _tist_serial.htm http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_marc _tist_serial.htm

4 4 On-line informační zdroje pro katalogizaci Katalogizační politika http://www.nkp.cz Cesta: Odborné činnosti - Zpracování fondů - Katalogizační politika dotazy ke katalogizaci, informativní materiály, schválené materiály, materiály k připomínkování, zápisy z jednání pracovních skupin Česká národní databáze ISSN http://www.issn.cz Oddělení periodik NK ČR http://www.nkp.cz Cesta: O knihovně – Organizační struktura - Oddělení periodik např. Seznam nových titulů získaných povinným výtiskem Elektronická konference katpol@cesnet.cz katpol@cesnet.cz

5 5 On-line informační zdroje pro katalogizaci Národní autority NK ČR http://www.nkp.cz Cesta: Katalogy a databáze - Přehled všech dostupných bází NK - AUT-Báze národních autorit NK ČR (jmenné a věcné autority) On-line katalog NK ČR – seriály http://www.nkp.cz Cesta: Katalogy a databáze - Přehled všech dostupných bází - NKC Bibliografická báze a katalog NK ČR – Dílčí báze - Seriály CASLIN – Souborný katalog ČR http://www.caslin.cz/index.html

6 6 Pokračující zdroje AACR2R - 12. kapitola, dodatky 2002 Seriál –Pokračující zdroj postupně vydávaný po částech, obvykle číslovaných, bez předem stanovené doby ukončení –Seriály zahrnují deníky, časopisy, elektronické časopisy, seznamy (adresáře) na pokračování, výroční zprávy, noviny a monografické edice

7 7 Pokračující zdroje AACR2R - 12. kapitola Integrační zdroj –Bibliografický zdroj, který je doplňován nebo pozměňován aktualizacemi. Tyto aktualizace nestojí samostatně a jsou integrovány do jednoho celku. Integrační zdroje mohou být konečné nebo na pokračování. Příkladem jsou aktualizace na volných listech, např. Anglo- americká katalogizační pravidla –Iterace je příklad integračního zdroje, který zahrnuje jak jeho první vydání, tak i jeho aktualizovaná vydání, např. Zákoník práce

8 8 Netištěné seriály fyzická forma seriálu na různých médiích –např. elektronické zdroje, mikrodokumenty pro popis se používá kapitola o příslušném médiu (typu dokumentu) v kombinaci s kapitolou o seriálech

9 9 Oblasti popisných údajů 1. Název a odpovědnost 2. Vydání 3. Údaje o číslování 4. Nakladatelské údaje 5. Fyzický popis 6. Edice 7. Poznámka 8. Standardní číslo a dostupnost  Záznamy ISBD Záznamy ISBD  Záznamy MARC21/UNIMARC Záznamy MARC21/UNIMARC

10 10 Základní zdroje popisu Seriály –první nebo první dostupný sešit nebo část Integrační zdroje –kromě první části dokumentu a všechny další postupně vydávané části (aktualizace, iterace)

11 11 Hlavní pramen popisu Titulní stránka (nebo náhrada titulní stránky) prvního sešitu seriálu –pokud tyto prameny chybějí, je hlavním pramenem titulní stránka prvního dostupného sešitu Náhrada titulní stránky (pro jednotku bez titulní stránky) je v tomto pořadí: –analytická titulní stránka (titulní stránka jednotlivého díla v řadě (edici); obsahuje obvykle název díla a název řady (edice); je hlavním pramenem popisu pro edici, která nemá pro řadu (edici) samostatnou titulní stránku), obálka, hlavička, novinová tiráž, redakční stránky, tiráž, jiné stránky

12 12 Oblast o názvu a odpovědnosti Pravidlo 12.1., 1.1. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka Hlavní název = Souběžný název : další názvová informace. Označení části, Název části / první údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti

13 13 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC 21 MARC 21 pole 245 (NO) 1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví 0 nevytváří se – používá se tehdy, chybí-li v záznamu hlavní záhlaví v poli 1XX 1 vytváří se – používá se vždy, když je v záznamu hlavní záhlaví v poli v 1XX (osobní jméno, korporace, akce, unifikovaný název) 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení ( určitý či neurčitý člen na začátku) 0-9 počet vyloučených znaků

14 14 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC 21 $a Název (NO) – Hlavní název a popř. alternativní název $b Další údaje o názvu (NO) – Souběžné názvy, názvy dalších děl, podnázvy, tj. údaje až k prvnímu údaji o odpovědnosti nebo číslu či názvu části $c Údaj o odpovědnosti atd. (NO) – první údaj o odpovědnosti a všechny údaje následující za prvním lomítkem $h Obecné označení druhu dokumentu (NO) – u tištěných seriálů se nevyplňuje $n Číslo části/sekce díla (O) – Číselné nebo abecední označení části dokumentu $p Název části/sekce díla (O) Jednotlivá podpole jsou ukončena interpunkcí podle typu následujícího podpole

15 15 Oblast o názvu a odpovědnosti UNIMARC UNIMARC pole 200 (NO) 200 1#$aHlavní název$d=Souběžný název$eDalší názvová informace$fPrvní údaj o odpovědnosti$gDalší údaj o odpovědnosti$hOznačení části$iNázev části

16 16 Oblast o názvu a odpovědnosti Variantní názvy v témže jazyce - za hlavní název se volí název na titulní straně typograficky zvýrazněný nebo v pořadí první Názvy v různých jazycích - hlavním názvem je ten, který je v jazyce textu seriálu Název jak v úplné formě, tak i formě akronymu nebo iniciály - zvolí se jako hlavní název úplná forma, pokud ovšem akronym není jedinou formou uváděnou i v ostatních částech seriálu Hudební nástroje Variantní název: HMM. Hudební nástroje

17 17 Oblast o názvu a odpovědnosti Pokud u seriálu název zahrnuje datum, jméno, číslování atd., které se mění od sešitu k sešitu, vynechejte je a nahraďte je znakem pro vynechání, tj. třemi tečkami … ; pokud se objeví na začátku názvu, znak pro vynechání neuvádějte Planeta … : odborný měsíčník pro životní prostředí Hlavní název není z titulní stránky nebo z náhrady titulní stránky, uvede se pramen popisu v poznámce

18 18 Oblast o názvu a odpovědnosti Pokud je seriál samostatně vydávanou řadou nebo suplementem jiného seriálu, hlavní název se skládá –z názvu společného všem řadám (souborný název) –z názvu řady nebo suplementu (závislý název) Acta Universitatis Carolinae Philologica. Monographia Geographical abstracts. C, Economic geography Progress in nuclear energy. Series II, Reactores

19 19 Oblast o názvu a odpovědnosti Pokud název řady nebo suplementu je uveden v hlavním prameni popisu bez názvu, který je společný pro všechny řady, uvádí se název řady nebo suplementu jako hlavní název –Název společný pro všechny řady se uvádí jako hlavní název edice Slavica Pragensia (Acta Universitatits Carolinae) –U suplementu se uvádí název hlavního seriálu v poznámce, resp. v propojovacích polích –MARC 21 pole 772, UNIMARC pole 422 Označení druhu dokumentu se u seriálů neuvádí

20 20 Změna hlavního názvu Seriály –pokud se významně změní hlavní název seriálu, vytvořte nový záznam (21.2C1) –pokud se vyskytne v hlavním názvu následujícího sešitu nebo části malá změna, uveďte pozdější název v poznámce Integrační zdroje –Pokud se změní hlavní název téhož integračního zdroje, nový záznam nevytvářejte. Místo toho nahraďte novým názvem a v popisu uveďte tuto změnu, aby odrážela současný stav. Uveďte předcházející název v poznámce (21.2C1)  Pravidla Pravidla

21 21 Změna souběžného názvu Seriály –pokud je souběžný název následujícího sešitu nebo části doplněn, zrušen nebo změněn, zapište poznámku, je-li změna považována za důležitou Integrační zdroje –pokud je souběžný název následující aktualizace doplněn, zrušen nebo změněn, změňte oblast údajů o názvu a odpovědnosti tak, aby odrážela současný stav a uveďte jakýkoli předcházející souběžný název v poznámce, je-li považován za významný

22 22 Další názvová informace Zapište další názvovou informaci v oblasti o názvu a odpovědnosti, pokud je důležitá. Nezapisujte ji v této oblasti, pokud je pouhým rozšířením obsahu. Uveďte ji v poznámce nebo ji ignorujte Pokud se v hlavním prameni popisu vyskytuje akronym nebo iniciály i úplná forma názvu, zapište akronym nebo iniciály jako další názvovou informaci Rainbow & Raindrops : R & R Pokud se hlavní název skládá pouze ze jména korporace, konference, atd. připojte stručný doplněk jako další názvovou informaci vysvětlující název Výzkumný ústav keramický : [zprávy]

23 23 Změna další názvové informace Seriály Pokud se další názvová informace zaznamenaná v údajích o názvu a odpovědnosti změní v následujícím sešitě nebo části, zapište poznámku, je-li tato změna považována za významnou Integrační zdroje Pokud se další názvová informace zaznamenaná v údajích o názvu a odpovědnosti změní v následující aktualizaci, změňte údaje o názvu a odpovědnosti tak, aby odrážely současný stav, je-li změna významná, zapište poznámku

24 24 Oblast o názvu a odpovědnosti Údaje o odpovědnosti Osoby/korporace odpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah popisované jednotky Seriály Nezapisujte údaje o osobách, které jsou editory seriálu jako údaje o odpovědnosti; pokud je údaj o editorovi považován za nezbytný, uveďte jej v poznámce Integrační zdroje Pokud jsou údaje o osobách, které jsou editory, považovány za důležité, zapište je jako údaje o odpovědnosti

25 25 Změna údajů o odpovědnosti Seriály Pokud je jméno osoby nebo korporace, zapsané v údajích o odpovědnosti, v následujícím sešitě nebo části přidáno, zrušeno a tato změna nevyžaduje nový záznam (viz 21.3B), uveďte později doplněné jméno osoby nebo korporace v poznámce a zapište poznámku o změně Integrační zdroje Pokud je údaj o odpovědnosti v následující aktualizaci přidán, zrušen nebo změněn, změňte údaje o názvu a odpovědnosti tak, aby odrážely současný stav; je-li změna významná zapište poznámku

26 26 Oblast o názvu a odpovědnosti Příklady Telegraf : metropolitan - telegraf - prostor = Telegraph : metropolitan - telegraph - space Kritický sborník : revue pro literaturu, umění a filosofii / Klub Obratník Zpravodaj / Klub přátel výtvarného umění Olomouc Hudební nástroje = The Musical instruments = Musikinstrumente : HMM : čtvrtletník pro organologii, příbuzné obory a instrumentální praxi

27 27 Oblast údajů o vydání Pravidlo 12.2, 1.2. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, ostatní preliminália, tiráž Označení vyd., údaj o doplňkovém vyd. / první údaj o odpovědnosti k vyd. MARC 21 pole 250 (NO) 250 ##$aOznačení vydání (celé označení včetně doplňkového)$bDalší údaje o vydání (obvykle odpovědnost a souběžné údaje) UNIMARC pole 205 (O) 205 ##$aOznačení vydání$bDoplňkové vydání$fPrvní údaj o odpovědnosti

28 28 Oblast údajů o vydání Seriály –lokální označení vydáníPražské večerní vyd. –označení vydání se speciálním tematickým zaměřením Manažérské vyd. –údaje o speciál. podobě či fyzické prezentaci Braille ed. –jazykově označené vydáníEnglish ed. –údaje o reprintu Reprint Uveďte údaje označující číslování (např. 1. vyd., 1916 ed.) v oblasti údajů o číslování Integrační zdroje –pokud je vydání považováno za důležité, zapište je podle instrukci 1.2B –uveďte údaje označující pravidelné revize nebo časté aktualizace jako periodicitu v oblasti údajů poznámky

29 29 Změna údajů o vydání Seriály Pokud je informace o vydání doplněna, zrušena nebo změněna v následujícím sešitě nebo části a tato změna nevyžaduje nový záznam, zapište poznámku, je-li považována za významnou Integrační zdroje Pokud je informace o vydání doplněna, zrušena nebo změněna v následující aktualizaci a tato změna nevyžaduje nový záznam, změňte údaj o vydání tak, aby odrážel současný stav; je-li změna významná zapište poznámku

30 30 Oblast údajů o číslování Pravidlo 12.3., 1.3. Předepsaný pramen popisu - celá publikace Číselné a/nebo abecední, chronologické nebo jiné označení Seriály –zapište údaje této oblasti u seriálů (s výjimkou nečíslovaných monografických řad), jestliže katalogizujete podle prvního a/nebo posledního sešitu nebo části (12.3A1) Integrační zdroje –údaje této oblasti se obvykle nezapisují MARC 21 pole 362, UNIMARC pole 207 362 0#$aRoč. 1, č. 1 (1991)-roč. 5, č. 3 (1995)

31 31 Oblast údajů o číslování Interpunkce –za číselným označením prvního sešitu následuje spojovník bez mezery –chronologické údaje se oddělují lomítkem –datum vydání se uzavírá do kulatých závorek –alternativní číslování je předznamenáno rovnítkem –nová sekvence je předznamenána středníkem

32 32 Oblast údajů o číslování Údaje o počátku vydávání se zapisují s velkým počátečním písmenem, údaje o posledním vydaném svazku se zapisují s malým počátečním písmenem Římské a slovně vyjádřené číslice se převádějí na arabské Pokud se číselné a/nebo abecední, chronologické označení vyskytuje ve více jazycích, použije se jazyk podle hlavního názvu

33 33 Oblast údajů o číslování Popisuje se od prvního sešitu, kdy začal seriál vycházet, a končí se posledním sešitem, kdy seriál přestal vycházet. Pokud k popisu není k dispozici první sešit uvedou se údaje prvního ročníku v hranatých závorkách a do poznámky se napíše údaj o zdroji popisu Pokud se nedá zjistit číslování prvního a/nebo posledního sešitu, neuvádí se v této oblasti žádný údaj. Do poznámky ke specifickým údajům se se uvede údaj o zdroji popisu Pokud první sešit neobsahuje číselné označení, doplní se [Č. 1] [Nr. 1] Pokud informace o prvním sešitu není dostupná, uvádí se pouze označení posledního sešitu

34 34 Oblast údajů o číslování U nového záznamu seriálu (při změně názvu apod.) se zapisuje číslování prvního sešitu vydaného pod novým názvem Alternativní číslování se uvádí v pořadí uvedeném v hlavním prameni popisu V údaji o nové sekvenci, posloupnosti číslování bez změny hlavního názvu se uvádí označení prvního a posledního sešitu podle starého systému, za ním pak označení sešitu podle nového systému

35 35 Oblast údajů o číslování Příklady Roč. 1, č. 1 (3.1.1995)- Roč. 1, č. 1 (7. května 1993)- Vol. 1, no. 1 (Jan./Mar. 1974)- Duben 1986-květen 1989 [Sv. 1, č. 1 (1912)]-sv. 80, č. 6 (1991) Roč. 1, č. 1 (1991)-roč. 5, č. 3 (1995) = č. 1-č. 25 Roč. 1, č. 1 (1952)-roč. 4, č. 6 (1955) ; nová řada roč. 1, č. 1 (1955)

36 36 Oblast nakladatelských údajů Pravidlo 12.4., 1.4. Předepsaný pramen popisu - celá publikace Místo vydání : Jméno nakladatele, datum vydání Zapisuje se v jazyku dokumentu

37 37 Oblast nakladatelských údajů MARC 21, UNIMARC MARC 21 pole 260 (O) 1. indikátor – pořadí nakladatelských údajů –# Neuvádí se/První nakladatel –1 Dočasný nakladatel –3 Současný/Poslední nakladatel 2. indikátor - prázdný (není definován) 260 ##$aMísto vydání$bJméno nakladatele$cDatum vydání UNIMARC pole 210 (NO) 210 ##$aMísto vydání$cbJméno nakladatele$dDatum vydání

38 38 Oblast nakladatelských údajů Místo vydání Zapisuje se v takové formě a mluvnickém tvaru, v němž se vykytuje v dokumentu Více míst vydání Místo vydání ; Místo vydání Neuvedené místo vydání [Praha?], [Česko?], [S.l.]

39 39 Změna místa vydání Seriály Pokud se v následujícím sešitě nebo části změní místo vydání, uveďte pozdější místo, je-li považováno za významné, v poznámce Integrační zdroje Pokud se v následující aktualizaci změní místo vydání, změňte oblast nakladatelských údajů tak, aby odrážela současný stav a uveďte předcházející místo, je-li považováno za významné, v poznámce

40 40 Oblast nakladatelských údajů Jméno nakladatele Zapisuje se v nejkratší srozumitelné formě (vypouští se úvodní mluvnický člen) Více jmen nakladatelů Místo vydání : Jméno nakladatele : Jméno nakladatele Místo vydání : jméno nakladatele ; Místo vydání : Jméno nakladatele Neuvedené jméno nakladatele [s.n.]

41 41 Změna jména nakladatele Seriály Pokud se v následujícím sešitě nebo části změní jméno nakladatele a tato změna nevyžaduje nový záznam, uveďte pozdější jméno, je-li považováno za významné, v poznámce Integrační zdroje Pokud se v následující aktualizaci změní jméno nakladatele, změňte oblast nakladatelských údajů tak, aby odrážela současný stav a uveďte předcházející jméno, je-li považováno za významné, v poznámce

42 42 Oblast nakladatelských údajů Datum vydání –Zapisuje se v arabských číslicích –Uvádí se datum vydání prvního sešitu seriálu; za datem se uvede spojovník a čtyři mezery 1989- –Při popisu ukončeného seriálu se uvede datum prvního a posledního sešitu seriálu navzájem oddělené spojovníkem 1991-2000 Údaje o výrobě (Místo výroby : Jméno výrobce)

43 43 Oblast údajů fyzického popisu Pravidlo 12.5., 1.5. Předepsaný pramen popisu - celá publikace Rozsah : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál MARC 21 pole 300 (O) 300 ## $aRozsah$bDalší fyzické údaje$cRozměr$eDoprovodný materiál UNIMARC pole 215 (O) 215 ##$aRozsah$cDalší fyzické údaje$dRozměr$eDoprovodný materiál

44 44 Oblast údajů fyzického popisu Rozsah –U seriálu, který není ukončen, se uvádí za třemi mezerami, resp. ^^^ specifické označení sv.; u aktualizací na volných listech se doplňuje kvalifikátor (na volných listech); u netištěných seriálů se uvádí označení druhu dokumentu ^^^sv. ^^^ sv. (na volných listech) mikrofilmy –U ukončeného seriálu se uvádí arabskými číslicemi příslušný počet svazků, čísel, sešitů, nosičů 25 sv. 4 sv. (na volných listech) 10 mikrofilmů

45 45 Oblast údajů fyzického popisu Změny dalších fyzických Seriály Pokud následující sešit nebo část obsahuje další fyzické charakteristiky, změňte oblast údajů fyzického popisu tak, aby reflektovala všechny sešity a části. Jestliže jsou v následujícím sešitě nebo části fyzické údaje vynechány nebo změněny, zapište poznámku, je-li změna považována za významnou Integrační zdroje Pokud jsou v následující aktualizaci další fyzické údaje přidány, vynechány nebo změněny, změňte oblast údajů fyzického popisu tak, aby odrážela současný stav a je-li změna považována za významnou, zapište poznámku

46 46 Oblast údajů fyzického popisu Rozměr –pro tištěné seriály se uvádí výška v cm, desetiny se zaokrouhlují směrem nahoru –pokud se změní rozměr nebo se více částí liší velikostí, uveďte nejmenší a největší rozměr, oddělený spojovníkem –pro netištěné seriály se uvádí rozměr podle pravidel jednotlivých druhů dokumentů Doprovodný materiál –uveďte údaje o doprovodném materiálu, který má být pravidelně vydáván, zapište poznámku o periodicitě; pokud je doprovodný materiál vydáván nepravidelně nebo pouze jednou, popište je v poznámce nebo jej ignorujte 25 sv. : il. ; 25-30 cm + 1 CD-ROM 10 mikrofilmů ; 35 mm

47 47 Oblast údajů o edici Pravidlo 12.6., 1.6. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka edice, analytická titulní stránka, obálka, hlavička, novinová tiráž, redakční stránky, tiráž jiné stránky (Hlavní název edice : další názvová informace / údaj o odpovědnosti, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice)

48 48 Oblast údajů o edici MARC 21 MARC 21 pole 440 (O) (stejný název edice jako autoritní forma)) 1. indikátor – nedefinován 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení 0-9 počet vyloučených znaků $aNázev$nČíslo části/sekce díla$pNázev části/sekce díla$vOznačení svazku/pořadí$xISSN MARC 21 pole 490 (O) (odlišný název edice než je autoritní forma) vedlejší záhlaví pro edice 800 Vedlejší záhlaví pro edici – osobní jméno 810 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno korporace 811 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno akce 830 Vedlejší záhlaví pro edici – unifikovaný název

49 49 Oblast údajů o edici UNIMARC UNIMARC pole 225(O) a 410(O) (forma selekčního údaje) 225 2# $aHlavní název edice$eDalší názvová informace$fÚdaj o odpovědnosti$hČíslo části (subedice) $iNázev části (subedice)$xISSN edice$vOznačení svazku (číslování v rámci edice, subedice)

50 50 Změna údajů o edici U seriálů neuvádějte číslování v edici, jestliže je každý sešit v rámci edici číslován samostatně Seriály Pokud je edice v následujícím sešitě nebo části doplněna, zrušena nebo změněna a tato změna není zřetelně uvedena v oblasti údajů o edici, zapište poznámku, je-li změna považována za významnou Integrační zdroje Pokud je edice v následující aktualizaci doplněna,, zrušena nebo změněna, změňte oblast údajů o edici tak, aby odrážela současný stav a, je-li považována za významnou, zapište poznámku

51 51 Oblast údajů poznámky Pravidlo 12.7., 1.7. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen Pořadí poznámek –podle pořadí oblastí popisu – MARC 21 blok polí 5XX, UNIMARC blok polí 3XX, Poznámky –formalizované - návěští –citační - v uvozovkách –volně tvořené - zapisují se stručně, přehledně a srozumitelně

52 52 Oblast údajů poznámky Poznámka o periodicitě Současná periodicita - MARC 21 pole 310 Předcházející periodicita - MARC 21 pole 321 UNIMARC pole 326 –nejaktuálnější, tj. poslední periodicita, je uváděna jako první a předchozí v sestupném pořadí za ní 1x měsíčně (kromě července a srpna) Periodicita není známa Poznámky k údajům o názvu a odpovědnosti - MARC 21 pole 500, UNIMARC pole 304 –uvádí se pramen hlavního názvu, pokud je jiný než hlavní pramen popisu Podnázvy se mění Podnázev z tiráže  Příklady Příklady

53 53 Oblast údajů poznámky Poznámky k variantám hlavního názvu - MARC 21 pole 500, UNIMARC pole 312 –obálkový název, další variantní názvy Obálkový název: EPP Poznámky k propojovacím polím - MARC 21 pole 580, UNIMARC 311 –vztahy k jiným seriálům - návaznost, pokračování, sloučení, rozdělení, absorpce, suplement –generováno z propojovacích polí 4XX, 780, 785 Poznámky ke specifickým údajům - MARC 21 pole 500, UNIMARC pole 315 Popsáno podle: Roč. 3, č. 4 (1.4.1999) Popsáno podle stavu ze dne 26.10.2004 Poznámky k jiným formám - MARC 21 a UNIMARC pole 856 8564 $uhttp://www.vinorevue.cz$zel. zdroj

54 54 Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti Pravidlo 12.8., 1.8. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen ISSN (vysvětlivka) = Klíčový název : Údaje o dostupnosti a/nebo ceně (vysvětlivka) MARC 21 pole 022 (O) 022 ##$aMezinárodní standardní číslo seriálu$yNesprávnéISSN$zZrušené ISSN UNIMARC pole 011(O) 011 ##$aISSN$bVysvětlivka $dÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISSN ISBN 1211-4952 ISSN (chybné) 1211-4951

55 55 Suplementy (Přílohy seriálu) Pravidlo 12.9, 1.9 –Publikace, obvykle odděleně vydávaná, jež doplňuje hlavní publikaci Samostatné suplementy –popisují se jako samostatné popisné jednotky a jsou propojeny se záznamem hlavní publikace polem 772 MARC 21, polem 422 UNIMARC,, kde se zapíše název hlavní publikace –v záznamu hlavní publikace je suplement propojen v poli 770 MARC 21, v poli 421 UNIMARC, kde se zapíše název suplementu Nesamostatné suplementy –početné, nevýznamné přílohy –zapisují se v poznámce 500 k údajům fyzického popisu V některých číslech supl.Četné supl.

56 56 Volba selekčních údajů Kapitola 21 Jmenné údaje, které jsou v záhlaví záznamů (lze podle nich vyhledávat) - autor, korporace, název Personální záhlaví Korporativní záhlaví Záhlaví pod názvem Hlavní záhlaví / Vedlejší záhlaví

57 57 Personální záhlaví Popis pod autorem - u seriálů výjimečně –pouze tehdy, je-li autorem seriálu jediná a stále táž osoba, případně více osob s hlavní odpovědností za intelektuální nebo umělecký obsah seriálu –např. u seriálu obsahujícího poezii, povídky, recenze, články apod., kdy autorem všeho je jedna osoba, případně více osob Vedlejší záhlaví –vytvořte u seriálů a integračních zdrojů pro redaktora/editora, pokud to považujete za důležité

58 58 Personální záhlaví MARC 21 100 Hlavní záhlaví - osobní jméno (NO) 700 Vedlejší záhlaví - osobní jméno (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) 0jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem 1jméno se uvádí pod příjmením 3jméno rodiny (rodu) Druhý indikátor 100nedefinován 700 typ vedlejšího záhlaví 100 1#$aOsobní jméno$bŘímské číslice$cDoplňky ke jménu jiné než data$dData$qRozpis iniciál rodného jména$4Kód role

59 59 Personální záhlaví UNIMARC 700 Hlavní záhlaví - osobní jméno (NO) 701, 702 Vedlejší záhlaví - osobní jméno (O) 700 #1$aVstupní prvek (pořadatel záhlaví)$bČást jména jiná než vstupní prvek$cDoplňky ke jménu jiné než data$dŘímské číslice$fData$gRozpis iniciál rodného jména$4Kód role

60 60 Korporativní záhlaví Korporace je organizace nebo skupina osob identifikována svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek. Popis pod korporací –Pochází-li seriál od korporace, tzn. tehdy, jestliže je touto korporací vydán nebo jeho vydání bylo korporací iniciováno nebo bylo vytvořen a současně více než polovina obsažených materiálů pojednává o koncepci, politice, postupech, pramenech atd. korporace

61 61 Korporativní záhlaví MARC 21 110 Hlavní záhlaví - jméno korporace (NO) 710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) 0 invertovaná forma jména 1 jméno jurisdikce 2 jméno v přímém pořadí Druhý indikátor 110 nedefinován 710 typ vedlejšího záhlaví 110 2#$aJméno korporace-vstupní prvek včetně kvalifikátoru$bPodřízená složka$cMísto konání akce$dDatum konání akce$nČíslo akce$4Kód role

62 62 Korporativní záhlaví UNIMARC 710 Hlavní záhlaví - jméno korporace (NO) 711, 712 Vedlejší záhlaví - jméno korporace (O) 710 02$aVstupní prvek (pořadatel záhlaví)$bZpřesnění (nižší hierarchická 110, 710 úroveň)$cDoplňky ke jménu kvalifikátor$dČíslo akce$eMísto konání akce$fDatum konání akce$4Kód role

63 63 Popis pod názvem Hlavní záhlaví pod názvem se u seriálů používá nejčastěji Seriály Pokud se významně změní hlavní název seriálu, vytvořte nový záznam (21.2C1) Integrační zdroje Pokud se změní hlavní název téhož integračního zdroje, nový záznam nevytvářejte. Místo toho nahraďte novým názvem a v popisu uveďte tuto změnu, aby odrážela současný stav. Uveďte předcházející název v poznámce (21.2C1)

64 64 Popis pod názvem Vedlejší záhlaví pro názvy Vytvořte vedlejší záhlaví, pokud je důležité pro vyhledávání –pro každou nevýznamnou změnu hlavního názvu seriálu –pro hlavní název předcházející aktualizace integračního zdroje –pro jakoukoli variantu názvu (např. obálkový název, rozšířený název) pokud je výrazně odlišná od hlavního názvu  Blok souvisejících názvů a propojovací pole Blok souvisejících názvů a propojovací pole

65 65 Seriálové/monografické zpracování publikací z akcí atd. Jedná se o publikace z pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd. (dále jako „publikací z akcí atd.“) Doporučené řešení viz materiál: Seriálové/monografické zpracování publikací z pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd. [online]. 2005. [cit. 11. listopadu 2005]. Dostupné na www: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_sch v.htm http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_sch v.htm

66 66 Seriálové/monografické zpracování publikací z akcí atd. Seriálové zpracování –soustředění pod jeden bibliografický záznam –odstranění stejných záhlaví v rejstřících –neumožňuje zápis specifik jednotlivých akcí atd. –zápis ISBN jednotlivých svazků lze zapsat do národních polí 902 –přípisy jednotlivých svazků souvisejících s evidencí je nutno řešit v rámci jednotlivých systémů Monografické zpracování –umožňuje zápis podrobnějších charakteristik jednotlivých akcí atd.

67 67 Seriálové/monografické zpracování publikací z akcí atd. Jako seriál zpracovávat: 1. periodicita vydávání má-li jednotka stanovenou periodicitu, katalogizuje se jako seriál (je-li jednotka vydávaná jednu za tři a více let, doporučuje se monografické zpracování) 2. číslování pokud jednotka má číselná, písmenná či chronologická označení, a to i tehdy, pokud toto označení bylo doplněno až po vydání prvního sešitu 3. pravděpodobnost neukončení vydávání informace o tom vychází z pramenů popisu v jednotce, např. v hlavním názvu je, že jde o pokračující akci

68 68 Seriálové/monografické zpracování publikací z akcí atd. Kategorie publikací nově doporučených zpracovávat jako seriály: –publikace z pokračujících konferencí, seminářů či jednání korporací –aukční a prodejní katalogy/ceníky –publikace z pokračujících veletrhů, festivalů, slavností, výstav atd. při dodržení zásad: –jednotlivé po sobě vydávané publikace mají stejný název –publikace z pokračujících akcí nesmějí být součástí číslovaných edic

69 69 Seriálové/monografické zpracování publikací z akcí atd. Výpustky a kvalifikátory v záhlaví v seriálu –Ke jménu akce atd., se nepřipojuje pořadové číslo, rok a místo jeho konání, pokud je jméno akce pořád stejné; pouze pokud jméno akce nevystihuje charakter akce, doporučuje se připojit obecný kvalifikátor, např. (konference), (festival), (veletrh); pokud je třeba odlišit dvě stejná záhlaví, lze doplnit též kvalifikátor místa, např. (konference : Hradec Králové) –Koná-li se akce na různých místech, uvede se v bibliografickém záznamu všeobecná poznámka Místo konání akce se mění (MARC 21 pole 500, UNIMARC pole 300)

70 70 Seriálové/monografické zpracování publikací z akcí atd. Pro vytvoření záhlaví lze převzít jméno akce atd. kdekoli v popisové jednotce, nikoli jen v předepsaných pramenech popisu Jako monografie v těchto souvislostech zpracovávat: –publikace z akcí atd. s jedinečnými hlavními názvy a publikace z akcí, které jsou vydávány jako součást číslované edice Záhlaví –se připojuje pro jednotlivou akci atd.

71 71 Souborný katalog CASLIN Seriály - roky odběru Do souborného katalogu se posílá pokračující odběr, nikoliv záznamy na jednotlivé ročníky Zápis roků odběru pole 910 – povinná podpole $a sigla označující vlastníka dokumentu $r roky odběru nebo $s svazky odběru Obě podpole $r, $s mohou být vyplněna současně Doplňující údaje k odběru pole 910 $b signatura $c signatura studovny $o rok aktualizace záznamu $p poznámka $t typ dokumentu $u uchovávání

72 72 Souborný katalog CASLIN Seriály - roky odběru Zápis roků odběru 1895-1915,25-46,63- pokračující odběr, některé roky knihovna nemá 1965-? pokračující, ale nejistý odběr (skluz, výměna, lze upřesnit v poznámce) 1967-90 ukončený odběr 1989-2001 1926-56,67-99 knihovna má titul objednaný i v roce aktualizace, ale poslední dodaný je v r. 1999 Zápis odebíraných svazků 26- 1-10,15- 2-8,12-? základní dílo – 28. aktualizace


Stáhnout ppt "Pokračující zdroje Školení AACR2R Magda Šrajbová kontakt: tel. 377 224 249 SVK Plzeňského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google