Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení pravidel AACR2R

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení pravidel AACR2R"— Transkript prezentace:

1 Školení pravidel AACR2R 25.5.2010
Magda Šrajbová kontakt: tel SVK Plzeňského kraje

2 Standardy pro katalogizaci
Anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis ISBD Bibliografický formát MARC 21, UNIMARC Formát MARC 21/Autority, UNIMARC/Autority Informační materiály Národní knihovny (edice Standardizace)

3 Online informační zdroje pro katalogizaci
katalogizační politika dotazy ke katalogizaci, e-learning, informativní a schválené materiály, materiály k připomínkování, zápisy z jednání pracovních skupin, věcné zpracování, věcné autority zkratky e-learnigové kurzy katalogizace národní autority Cesta: Katalogy a databáze - Přehled bází NK – AUT-Databáze národních autorit NK ČR ( jmenné a věcné autority) elektronická konference

4 Anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R
Část 1. Bibliografický popis Kapitola 1-13 1. Všeobecná pravidla popisu 2. Knihy, brožury a jednolistové tisky 3. Kartografické dokumenty 4. Rukopisy 5. Hudebniny 6. Zvukové dokumenty 7. Filmy a videozáznamy 8. Grafické dokumenty 9. Elektronické zdroje (počítačové soubory) 10. Trojrozměrné dokumenty 11. Mikrodokumenty 12. Pokračující zdroje (seriálové dokumenty) 13. Analytické záznamy Kapitoly jsou rozděleny do číslovaných úseků podle oblastí popisu.

5 AACR2R Část 2. Selekční údaje Záhlaví, unifikované názvy, odkazy
Kapitola 21-26 21. Volba selekčních údajů 22. Personální záhlaví 23. Geografické jméno 24. Korporativní záhlaví 25. Unifikované názvy 26. Odkazy

6 AACR2R Část 3. Přílohy A Psaní velkých písmen B Zkratky C Číslovky
D Slovník termínů E Úvodní členy Rejstřík

7 Oblasti popisných údajů, předepsané prameny popisu pro knihy
1. Název a odpovědnost - titulní stránka 2. Vydání - titulní stránka, další preliminária, tiráž 3. Specifické údaje - pro monografie nespecifikováno 4. Nakladatelské údaje - titulní stránka, další preliminária, tiráž 5. Fyzický popis - celá publikace 6. Edice - souborná titulní stránka, zvláštní titulní stránka, obálka , přebal, vazba, ostatní části publikace

8 Oblasti popisných údajů, předepsané prameny popisu pro knihy
7. Poznámky - jakýkoli pramen 8. Standardní číslo a dostupnost - jakýkoli pramen Každá z těchto oblastí se skládá z mnoha prvků. Úrovně rozsahu údajů v popisu první úroveň - stručný záznam druhá úroveň - základní záznam třetí úroveň - úplný záznam

9 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Pravidlo 1.1., 2.1. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] = Souběžný název : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti

10 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC 21
UNIMARC pole 200 (NO) MARC 21 pole 245 (NO) 1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví 0 nevytváří se – používá se tehdy, chybí-li v záznamu hlavní záhlaví v poli 1XX 1 vytváří se – používá se vždy, když je v záznamu hlavní záhlaví v poli v 1XX (osobní jméno, korporace, akce, unifikovaný název) 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení (určitý či neurčitý člen na začátku) 0-9 počet vyloučených znaků

11 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC 21
$a Název (NO) – Hlavní název a popř. alternativní název $b Další údaje o názvu (NO) – Souběžné názvy, názvy dalších děl, podnázvy, tj. údaje až k prvnímu údaji o odpovědnosti nebo číslu či názvu části $c Údaj o odpovědnosti atd. (NO) – první údaj o odpovědnosti a všechny údaje následující za prvním lomítkem $h Obecné označení druhu dokumentu (NO) – následuje za hlavním názvem v hranatých závorkách $n Číslo části/sekce díla (O) – Číselné nebo abecední označení části dokumentu $p Název části/sekce díla (O) Pozor na pořadí podpolí $a$n$p$h Jednotlivá podpole jsou ukončena interpunkcí podle typu následujícího podpole

12 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Údaje se zapisují v jazyce dokumentu Hlavní název se zapisuje přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis. Nemusí se dodržovat psaní velkých písmen a interpunkce v názvu. Velká písmena na začátku - hlavní název, alternativní název, souběžný název, označení části, název části Malá písmena na začátku - další názvová informace, údaje o odpovědnosti Nepoužívají se zkratky

13 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Uměle vytvořené názvy se uvádějí v hranatých závorkách Alternativní název druhá část hlavního názvu, skládajícího se ze dvou částí, z nichž každá má podobu názvu obě části jsou spojeny spojkou aneb nebo jejím ekvivalentem v jiném jazyce, slovní výraz aneb je oboustranně oddělen čárkami Souběžný název je hlavní název v jiném jazyce a/nebo písmu

14 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Další názvová informace (podnázev) doplňuje hlavní název Zkracování hlavního názvu a podnázvu nesmí dojít ke ztrátě podstatné informace ponechává se prvních pět slov označení výpustky … Zápis číslovek, iniciál, interpunkčních znamének …, nebo [ ] - viz příklady Údaj o odpovědnosti obsažený v hlavním názvu je jeho nedílnou součástí a nezapisuje se v údaji o odpovědnosti

15 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Údaje o odpovědnosti osoby/korporace odpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah popisované jednotky první údaj o odpovědnosti další údaje o odpovědnosti - překladatelé, ilustrátoři apod. osoby se stejnou odpovědností - stejná funkce vůči dílu osoby se smíšenou odpovědností - různá funkce vůči dílu

16 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
V případě, že odpovědnost obsahuje více než tři osoby nebo korporace, se zapisuje se pouze první osoba/korporace z každé skupiny, ostatní se vypouští ... [et al.] Tituly, šlechtické tituly, akademické hodnosti se neuvádějí

17 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Obecné označení druhu dokumentu výraz, který označuje obecný druh dokumentů, ke které popisná jednotka náleží zapisuje se za hlavním názvem s počátečním malým písmenem v jednotném čísle neuvádí se u monografií a seriálů [kartografický dokument], [hudebnina], [zvukový záznam], [videozáznam], [elektronický zdroj], [mikrodokument]

18 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Souborná díla se společným názvem společný název se uvádí jako hlavní názvy jednotlivých děl se uvádějí v poznámce k obsahu Souborná díla bez společného názvu od jednoho autora názvy jednotlivých děl se uvádějí jako hlavní v pořadí v jakém se vyskytují Souborná díla bez společného názvu od různých autorů názvy jednotlivých děl se uvádějí jako hlavní v pořadí v jakém se vyskytují, za každým názvem se uvádí údaj o odpovědnosti

19 Oblast údajů o vydání MARC 21 pole 250 (NO) UNIMARC pole 205 (O)
Pravidlo 1.2., 2.2. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminália, tiráž Označení vyd., údaj o doplňkovém vyd. UNIMARC pole 205 (O) MARC 21 pole 250 (NO) 250 ##$aOznačení vydání (celé označení včetně doplňkového)$bDalší údaje o vydání (obvykle odpovědnost a souběžné údaje)

20 Oblast údajů o vydání Zapisuje se tak, jak je uvedeno v dokumentu a v jazyce dokumentu Používají se zkratky (vyd., ed., éd., izd. atd.) Římské a slovně vyjádřené číslice se přepisují na arabské číslice Řadové číslovky v angličtině 1st, 2nd, 3rd, 4th atd., ve francouzštině 1er, 1re, 2e, 3e atd., v italštině 1o, 1a, 2o, 2a atd., v ruštině 1-oje, 2-oje 3-t‘je atd. Doplňkové údaje o vydání začínají velkým písmenem Údaj o dotisku se neuvádí

21 Oblast specifických údajů
Pravidlo 1.3., 2.3. Pro knihy se tato oblast nepoužívá Používá se pro kartografické dokumenty, hudebniny, seriálové dokumenty, mikroformy Údaj o měřítku Údaj o formě hudebniny Údaj o číslování

22 Oblast nakladatelských údajů
Pravidlo 1.4., 2.4. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminária, tiráž Místo vydání : jméno nakladatele, datum vydání Zapisuje se v jazyku dokumentu UNIMARC pole 210 (NO) MARC 21 pole 260 (O) 1. indikátor – pořadí nakladatelských údajů # Neuvádí se/První nakladatel 1 Dočasný nakladatel 3 Současný/Poslední nakladatel 2. indikátor - prázdný (není definován) 260 ##$aMísto vydání$bJméno nakladatele$cDatum vydání

23 Oblast nakladatelských údajů
Místo vydání Zapisuje se v takové formě a mluvnickém tvaru, v němž se vyskytuje v dokumentu Více míst vydání Místo vydání ; Místo vydání Neuvedené místo vydání [Praha?], [Česko?] , [S.l.]

24 Oblast nakladatelských údajů
Jméno nakladatele Zapisuje se v nejkratší srozumitelné formě (vypouští se úvodní mluvnický člen) Více jmen nakladatelů Místo vydání : Jméno nakladatele : Jméno nakladatele Místo vydání : Jméno nakladatele ; Místo vydání : Jméno nakladatele Neuvedené jméno nakladatele [s.n.] Nepoužívá se forma „vlastním nákladem“, zapíše se jméno nakladatele

25 Oblast nakladatelských údajů
Datum vydání Rok vydání musí být vždy uveden Uvádí se v arabských číslicích Způsob zápisu 1995, c1995, p1995, 1995tisk Neuvedené datum vydání [1995?] [199-?] [18--], [18--?] [1993 nebo 1994] Datum vydání u vícedílných popisných jednotek Údaje o výrobě (Místo výroby : jméno výrobce, datum výroby)

26 Oblast údajů fyzického popisu
Pravidlo 1.5., 2.5. Předepsaný pramen popisu - celá publikace Rozsah : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál UNIMARC pole 215 (O) MARC 21 pole 300 (O) 300 ##$aRozsah$bDalší fyzické údaje$cRozměr$eDoprovodný materiál

27 Oblast údajů fyzického popisu
Uvádí se poslední číslovaná stránka Údaje se zapisují v češtině Používají se zkratky Používají se malé římské číslice a arabské číslice xii, 56 s. Pokud rozsah začíná slovním vyjádřením používá se malé písmeno s l. 55 Pokud jsou stránky označeny písmeny, zapisují se, jak jsou uvedeny A-K s a-s l.

28 Oblast údajů fyzického popisu
Rozsah Nečíslované stránky do 100 spočítat [95] s. nad 100 odhadnout ca 350 s. Komplikované stránkování xii, 125, [25] s. 1 sv. (různé stránkování) 1 sv. (na volných listech) Obrazové přílohy jsou součástí rozsahu 35 s., 5 s. obr. příl.

29 Oblast údajů fyzického popisu
Další fyzické údaje ilustrace zahrnují obrázky, fotografie, grafy, schémata, tabulky zvláštní typy ilustrací zahrnují erby, tiskopisy, genealogické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady Rozměr výška v cm, do 10 cm v mm, zaokrouhluje se směrem nahoru Doprovodný materiál volně vložené dokumenty - klíče, diskety, CD-ROMy, mapy

30 Oblast údajů o edici Pravidlo 1.6., 2.6.
Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminária, tiráž, obálka, hřbet (Hlavní název edice : další názvová informace / údaj o odpovědnosti, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice)

31 Oblast údajů o edici MARC 21 pole 490 (O)
UNIMARC pole 225 a 410 (forma selekčního údaje) MARC 21 pole 490 (O) 1. indikátor 0 - vedlejší záhlaví se nevytváří 1 - vytváří se záhlaví pro odlišnou formu názvu edice 2. indikátor – nedefinován $aÚdaj o edici$vOznačení svazku/pořadí$xISSN vedlejší záhlaví pro edice 800 Vedlejší záhlaví pro edici – osobní jméno 810 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno korporace 811 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno akce 830 Vedlejší záhlaví pro edici – unifikovaný název

32 Oblast údajů o edici Zapisuje se ve stejné formě, v jaké se vyskytuje v dokumentu a v jazyce dokumentu Velká písmena - Hlavní název, Název subedice Malá písmena - podnázev edice, odpovědnost, číslování edice Číslo edice - používají se arabské číslice a zkratky

33 Oblast údajů poznámky Pravidlo 1.7., 2.7.
Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen Poznámka. -- Poznámka UNIMARC pole 3XX MARC 21 pole 5XX 500 ##aVšeobecná poznámka (O) 504 ##aPoznámka o skryté bibliografii atd. (O) 505 ##aPoznámka k formalizovanému obsahu (O) 520 ##aResumé atd. (O) 521 ##aPoznámka k uživatelskému určení (O)

34 Oblast údajů poznámky Zapisují se v češtině Mohou se používat zkratky
formalizované - návěští Název z obálky: Název originálu: Obsahuje bibliografii a rejstřík citační - v uvozovkách „Vychází k 100. výročí narození Jaroslava Vrchlického“--Tiráž

35 Oblast údajů poznámky Poznámky Pořadí poznámek volně tvořené
zapisují se stručně, přehledně a srozumitelně Souběžný název v pěti jazycích Pro děti od 9 do 11 let Chybí s. 5-10 Rukopisné poznámky autora Pořadí poznámek podle pořadí oblastí popisu v MARCu 21 blok bolí 5XX, v UNIMARCu blok polí 3XX

36 Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti
Pravidlo 1.8., 2.8. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen ISBN (vysvětlivka) : Údaje o dostupnosti a/nebo ceně (vysvětlivka) UNIMARC pole 010 (O) MARC 21 pole 020 (O) 020 ##$aISBN (vysvětlivka)$cÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISBN

37 Struktura ISBN třináctimístné číslo (od r. 2007, dříve desetimístné v ČR od r. 1989) je tvořené arabskými číslicemi 0-9; posledním kontrolním číslem může být římská číslice X; skládá se z pěti částí oddělenými pomlčkami préfix (v současnosti 978) identifikátor skupiny (národní, geografická, jazyková skupina) indentifikátor nakladatele indentifikátor titulu kontrolní číslice ISBN

38 Typologie dokumentů a úroveň popisu podle AACR2R
monografie (tematicky i vydavatelsky uzavřené dílo o rozsahu jednoho svazku, např. kniha, hudebnina, mapa) a vícedílné monografie (vícesvazková díla) pokračující zdroje (seriály - noviny, časopisy, ročenky; integrační zdroje - publikace na volných listech průběžně aktualizované) analytické části dokumentů (článek, kapitola) Základní úrovně popisu pak jsou: monografická – samostatná fyzická jednotka souborná – více fyzických jednotek analytická – část fyzické jednotky

39 Vícesvazkové monografie
jsou popisovány na„monografické úrovni“ samostatný záznam pro každou část, fyzickou jednotku výjimku tvoří vícesvazkové monografie, které byly vydány v jednotlivých svazcích z technických nikoli obsahových důvodů (např. encyklopedie, slovníky), popisují se jako celek na souborné úrovni, používá se „víceúrovňový popis“ první úroveň obsahuje údaje společné celé publikaci (všeobecný popis), druhá a další úroveň údaje vztahující se k jednotlivým svazkům (rozpis svazků či částí) Ilustrovaný encyklopedický slovník vyd. -- Praha : Academia, sv. Sv. 1. A-I s., [16] s. obr. příl. -- Sv. 2. J-Pri s., [16] s. obr. příl. -- Sv. 3. Pro-Ž s.

40 Popis na souborné úrovni (kapitola 12 pokračující zdroje)
Používá se pro zpracování pokračujících zdrojů (seriály, konferenční materiály, edice), které se popisují jako celek - jedna popisná jednotka první úroveň obsahuje údaje společné celé publikaci (všeobecný popis), druhá a další úroveň údaje vztahující se k jednotlivým svazkům (rozpis svazků či částí) Čtenář : měsíčník pro práci s knihou. -- Roč. 1, č. 1 (1949)  Praha : Academia,      sv. ; 25 cm. -- ISSN  R.1949, roč.1, č zvláštní číslo R.1950, roč.2 č.1-10 ….. R.2005, roč.56, č.1-12

41 Popis na analytické úrovni (kapitola 13 analytické záznamy)
Používá se pro popis části dokumentu (stať ve sborníku, článek v časopisu, kapitola v knize); skládá se jednak z údajů o této části dokumentu a jednak z údajů o zdrojovém dokumentu, mezi nimi je tzv. spojovací prvek. Viktora, Viktor, 1942- Třináctka nenesla smolný věnec / Viktor Viktora. In: Plzeňský deník. -- ISSN   -- Roč. 14, č. 224 ( )

42 Volba selekčních údajů Kapitola 21
Záhlaví jmenný selekční údaj, obsahující jméno personálního či korporativního autora nebo unifikovaný název dokumentu podle selekčních údajů se pořádají a vyhledávají záznamy v katalogu, resp. dokumenty Hlavní záhlaví jednotné záhlaví jmenného záznamu, vytvořené podle katalogizačních standardů a přispívající k charakteristice a identifikaci zpracovávaného dokumentu; při zobrazení je v čele katalogizačního záznamu Vedlejší záhlaví alternativní záhlaví vytvářené na zpracovávaný dokument ještě kromě hlavního záhlaví za účelem zajištění dalších přístupů k hledanému dokumentu; při zobrazení je pod katalogizačním záznamem

43 Volba selekčních údajů Popis pod autorem
Personální autor je osoba s hlavní odpovědností za vytvoření intelektuálního nebo uměleckého (např. autor, skladatel) obsahu díla Díla jednoho personálního autora hlavní záhlaví pro tohoto autora

44 Volba selekčních údajů Popis pod korporací
Korporace je organizace nebo skupina osob identifikována svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek Díla pocházející od jedné korporace hlavní záhlaví pro korporaci, jestliže dílo patří do jedné nebo více z následujících kategorií 6 kategorií: 1. Díla administrativního charakteru zabývající se korporací samotnou (činností, financemi, působením, zaměstnanci - výroční zprávy) 2. Některé právnické a náboženské dokumenty (zákony, ústavy, správní předpisy, náboženské zákony, liturgická díla)

45 Volba selekčních údajů Popis pod korporací
3. Díla, která zaznamenávají kolektivní myšlení korporace (zprávy z komisí, výborů, zprávy o vnější politice korporace) 4. Díla, která jsou zprávami o kolektivních aktivitách (konference, expedice, výstavy, veletrhy, festivaly, semináře) 5. Díla, která jsou výsledkem společné aktivity skupin interpretů (hudební skupiny, orchestry) 6. Kartografické dokumenty, když má korporace jinou roli než vydavatelskou

46 Volba selekčních údajů Popis pod názvem
Autor není znám nebo je autorů mnoho (více než tři) a dílo nepochází od korporace Jde o sbírku/sborník děl různých osob nebo korporací Pochází od korporace, ale nespadá do žádné z kategorií, kdy je korporace hlavním záhlavím Dílo je akceptováno jako posvátná kniha

47 Volba selekčních údajů Díla se společnou odpovědností
Díla vzniklá ve spolupráci dvou nebo tří autorů nebo dvou nebo tří korporací určení hlavního autora/korporace vyznačená hlavní odpovědnost nevyznačená hlavní odpovědnost (první autor/korporace) hlavní záhlaví pro hlavního autora/korporaci vedlejší záhlaví pro další - maximálně dva -autory/korporace Díla vzniklá ve spolupráci více než tří osob nebo korporací hlavní záhlaví pod názvem vedlejší záhlaví pro autora, který je uveden jako první

48 Volba selekčních údajů Sbírky/sborníky děl různých osob nebo korporací
Společný název - více než tři samostatná díla a tři osoby hlavní záhlaví pod společným názvem vedlejší záhlaví pro sestavitele/editory Společný název - dvě nebo tři samostatná díla vedlejší záhlaví pro dvě či tři samostatná díla obsažená v popisné jednotce (jméno-název)

49 Volba selekčních údajů Sbírky/sborníky děl různých osob nebo korporací
Společný název - více než tři samostatná díla, ale pouze dvě nebo tři odpovědné osoby hlavní záhlaví pod společným názvem vedlejší záhlaví pro autora (v případě, že je odpovědný za více děl v popisné jednotce); vedlejší záhlaví typu jméno-název (pokud je autor odpovědný pouze za jedno dílo) Bez společného názvu hlavní záhlaví je záhlaví prvního obsaženého díla vedlejší záhlaví pro sestavitele, editory a další díla

50 Volba selekčních údajů Díla se smíšenou odpovědností
Různé osoby/korporace přispěly k intelektuálnímu obsahu díla různým charakterem činnosti modifikace již existujících děl úpravy textů, revidovaná díla, zkrácená díla, komentované texty, adaptace, překlady hlavní záhlaví vhodné pro nové dílo, pokud se podstatně změnil charakter a obsah díla nebo pokud se změnilo médium, na němž je dílo zpřístupněno hlavní záhlaví pro původní dílo, pokud modifikace spočívá pouze ve zkrácení, rearanžmá atd. nová díla (s různým příspěvkem) společná díla spisovatele a výtvarníka, záznamy rozhovoru hlavní záhlaví pro toho, kdo je uveden jako první, pokud není žádné jméno graficky zvýrazněno vedlejší záhlaví pro druhého

51 Volba selekčních údajů Vedlejší záhlaví
Vytváří se pro osoby, korporace a názvy za účelem zajištění dalších přístupů k záznamům spoluautoři, spisovatelé, redaktoři/editoři, sestavovatelé, korporace, další související osoby nebo korporace, související díla, další vazby, názvy, překladatelé, ilustrátoři, edice, analytické záznamy Obvyklé pořadí vedlejších záhlaví Osobní jméno Osobní jméno/název Jméno korporace Jméno korporace/název Název, unifikovaný název Edice

52 Jmenné autority Soubor jmenných autorit
Soubor ověřených a unifikovaných jmenných selekčních údajů, určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů s nezbytným odkazovým a poznámkovým aparát Soubor jmenných autorit osobní jméno, korporace nebo konference, geografické jméno, unifikovaný název, jméno-unifikovaný název Autoritní záznam obsahuje: autoritní heslo (záhlaví) variantní formy hesla (odkazy viz, viz též) poznámkový aparát

53 Národní jmenné autority
Báze národních autorit NK ČR Cesta: Katalogy a databáze - Přehled bází NK ČR – AUT-Databáze národních autorit NK ČR Formu záhlaví vždy kontrolujeme v bázi národních autorit NK ČR a autoritní formu převezmeme do záznamu Formát MARC21/Autority, UNIMARC/Autority

54 Odkazy Kapitola 26 V katalogu druh pomocného záznamu odkazující alternativní záhlaví, pod nímž může být dokument též řazen a hledán, na záhlaví hlavního záznamu V souboru autorit záznam, obsahující variantní, souběžné či asociované heslo, které směřuje uživatele k odpovídajícímu autoritnímu heslu odkazy předpokládají jiné možné varianty záhlaví, podle kterých uživatel může vyhledávat Odkazy na osobní jména, geografická jména, jména korporací a unifikované názvy

55 Odkazy odkazy vylučovací – viz odkazy přidružovací - viz též
odkaz z alternativního jména osoby, korporace nebo názvu, jež nebylo použito pro záhlaví, na autoritní formu jména nebo názvu, které bylo zvoleno jako záhlaví Frída, Emil, viz Vrchlický, Jaroslav, odkazy přidružovací - viz též odkaz upozorňující pod jakým záhlavím je možné ještě hledat díla téhož autora, korporace, má-li dvě bibliografické identity Bondy, Egon Fišer, Zbyněk, 1930- viz též Fišer, Zbyněk, viz též Bondy, Egon 1930-

56 Odkazy odkazy typu jméno-název odkazy vysvětlující odkazy hromadné
odkaz vytvořený ze jména osoby nebo korporace a z názvu popisné jednotky; smyslem je sjednotit díla jedné osoby, která se vyskytují po různými záhlavími Čapek, Karel, Věc Makropulos odkazy vysvětlující odkaz, obsahující stručnou informaci o personálních či korporativních autorech, jejichž díla jsou v katalogu četněji zastoupena Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Plzeň, Česko) viz též Státní vědecká knihovna (Plzeň, Česko) Tento název platí od odkazy hromadné odkaz nahrazující řadu vylučovacích odkazů jmenných nebo názvových se stejným pořadatelem záhlaví Universita viz Univerzita

57 Personální záhlaví MARC 21 Kapitola 22
UNIMARC 700 (NO), 701 (O), 702 (O) MARC 21 100 Hlavní záhlaví - osobní jméno (NO) 700 Vedlejší záhlaví - osobní jméno (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) 0 jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem 1 jméno se uvádí pod příjmením 3 jméno rodiny (rodu) Druhý indikátor 100 nedefinován 700 typ vedlejšího záhlaví 100 1#$aOsobní jméno$bŘímské číslice$cDoplňky ke jménu jiné než data$dData$qRozpis iniciál rodného jména$4Kód role

58 Personální záhlaví Volba (výběr) jména
Vstupní prvek - pořadatel záhlaví Doplňky ke jménu

59 Personální záhlaví volba jména
jméno, pod kterým je osoba běžně známa (skutečné jméno, pseudonym, iniciály nebo jiné pojmenování) určení podle hlavního pramene popisu děl osoby vydaných v jejím jazyce určení podle příručkových pramenů vydaných v jejím jazyce ověřujeme v souboru národních autorit jedno jméno různé formy téhož jména (iniciály, pravopisné odchylky, písmo) používá se nejčastější podoba užívaná v dílech nebo příručkových pramenech změna jména používá se poslední forma jména odkazy viz - vytváří se pro každou podobu jména nebo změnu

60 Personální záhlaví volba jména
volba mezi různými jmény jméno, které se nejčastěji vyskytuje v dílech osoby jméno, které se nejčastěji vyskytuje v příručkových pramenech nejnovější jméno pseudonym, pokud všechna díla jedné osoby jsou vydávána pod pseudonymem Několik bibliografických identit (odlišná záhlaví pro každou skupinu děl) různá jména včetně pseudonymů u současných autorů (samostatné záhlaví pro každé jméno) odkazy viz též

61 Personální záhlaví pořadatel záhlaví
Příjmení Složené příjmení (se spojovníkem nebo bez spojovníku) Příjmení se samostatně psanými částicemi - různá pravidla podle jazyků (22.5D1) Jména bez příjmení (jméno, iniciály, fráze)

62 Personální záhlaví pořadatel záhlaví
Složené příjmení Příjmení se spojovníkem - pořadatel záhlaví první část příjmení Příjmení bez spojovníku - pořadatel záhlaví první část příjmení (kromě osob v portugalštině) Příjmení vdaných žen - pořadatel záhlaví první část příjmení (pro češtinu, francouzštinu, maďarštinu, italštinu, španělštinu); poslední část příjmení (ostatní případy)

63 Personální záhlaví doplňky ke jménům
pro správnou identifikaci osoby - šlechtické tituly (vévoda, baron), náboženská označení (svatý, papež), panovnické hodnosti (král), britské čestné tituly (sir, lady) pro odlišení stejných jmen různých osob - životní data (22.17A, dotaz 16), úplnější formy jména, další údaje pro rozlišení

64 Korporativní záhlaví MARC 21 Kapitola 24
UNIMARC 710 (NO), 711 (O), 712 (O) MARC 21 110 Hlavní záhlaví - jméno korporace (NO) 710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace (O) 111 Hlavní záhlaví - jméno akce (NO) 711 Vedlejší záhlaví - jméno akce (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) invertovaná forma jména jméno jurisdikce jméno v přímém pořadí Druhý indikátor 110, 111     nedefinován 710, typ vedlejšího záhlaví 110 2#$aJméno korporace-vstupní prvek včetně kvalifikátoru$bPodřízená složka$cMísto konání akce$dDatum konání akce$nČíslo akce$4Kód role

65 Korporativní záhlaví Volba (výběr) jména Vstupní prvek
přímé pořadí nepřímé pořadí Kvalifikátory (doplňky)

66 Korporativní záhlaví volba jména
vybírá se jméno, pod nímž je korporace obecně známa pokud se v dokumentu vyskytnou variantní formy jména, použije se forma , která se vyskytuje v hlavním prameni popisu pokud se jméno korporace vyskytuje v různých jazycích, používá se forma jména v úředním jazyce korporace pokud je jméno mezinárodní korporace obecně známé v češtině, používá se česká forma jména

67 Korporativní záhlaví volba jména
upřednostňuje se rozepsaná forma jména před zkratkou vynechávají se úvodní členy, čestné tituly nebo vyznamenání, zkratky označující korporativnost pokud se jméno korporace změnilo, vytváří se u nově vydaných dokumentů záhlaví pod novým jménem používá se vždy forma jména, kterou korporace používala v době vydání dokumentu forma jména se ověřuje v souboru národních autorit

68 Korporativní záhlaví vstupní prvek
přímé pořadí prvků ve jméně korporace korporace se zapíše přímo pod jménem korporace, jímž je běžně identifikována jedná se o korporace, která mají nezaměnitelná jména Čedok Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (ne SKIP) Divadlo Spejbla a Hurvínka Česká filharmonie

69 Korporativní záhlaví vstupní prvek
nepřímé pořadí prvků ve jméně korporace korporace mohou mít podřízené složky, organizační jednotky, které jsou podřízené mateřské organizaci jména těchto korporací nemohou stát samostatně musí být uvedena ve formě záhlaví a podzáhlaví (další část korporativního záhlaví) záhlaví - jméno nadřízené složky podzáhlaví - jméno podřízené složky viz podřízené a související korporace

70 Podřízené a související korporace
6 typů nestátních organizací: 1. Jméno korporace obsahuje slovo, které jasně určuje, že korporace je součástí jiné korporace (odbor, oddělení, divize, sekce, úsek, pobočka) Národní knihovna České republiky. Odbor zpracování fondů Národní muzeum (Praha, Česko). Entomologické oddělení 2. Jméno korporace obsahuje slovo obvykle vyjadřující administrativní podřízenost (výbor, komise, arcidiecéze) UNICEF. Český výbor Katolická církev. Arcidiecéze olomoucká

71 Podřízené a související korporace
3. Jméno korporace je obecné povahy nebo pouhým geografickým, chronologickým, číselným nebo písmenným vyjádřením podřízenosti vůči mateřské korporaci Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 2. Obec spisovatelů. Jihočeský klub 4. Jméno korporace nevyjadřuje, že jde o korporaci Národní divadlo v Praze. Balet Národní galerie (Praha, Česko). Sbírka grafiky a kresby

72 Podřízené a související korporace
5. Jméno univerzitní fakulty, školy, univerzitní koleje, laboratoře atd., které pouze označuje určité studijní oblasti Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Katedra biochemie Západočeská univerzita. Elektrotechnická fakulta 6. Jméno korporace obsahuje celé jméno nadřízené nebo příbuzné korporace Pražský hrad. Obrazárna Univerzita Karlova. Grantová agentura

73 Korporativní záhlaví Geografická jména
Kapitola 23 geografická jména se používají se jako záhlaví pro státní korporace - vstupní prvek kvalifikátory (např. k odlišení korporací se stejným jménem) doplňky k jiným jménům korporací (např. konference) používá se česká forma jména, pokud je běžně používaná v zeměpisných slovnících a příručkových pramenech

74 Korporativní záhlaví státní orgány/organizace
vstupní prvek je geografické jméno oblasti (např. stát, kraj, okres, obec), kde státní/správní celek uplatňuje své pravomoce (jurisdikci) vstupní prvek pro Českou republiku do r Česko Československo Československo Česko (Československo) Slovensko (Československo) pro korporace s působností pro ČR nebo SR od r Česko

75 Korporativní záhlaví státní orgány/organizace
Organizace, patřící do systému státní správy jurisdikce pro celý stát Česko. Úřad vlády Česko. Ústřední celní správa Česko. Úřad práce v Klatovech Česko. Hasičský záchranný sbor Pokud má korporace jedinečný název začínající geografickým jménem, zapíše se jako samostatná korporace Český statistický úřad Český úřad zeměměřický a kartografický

76 Korporativní záhlaví státní orgány/organizace
Organizace, patřící do systému samosprávy jurisdikce pro kraj, okres, obec zapisují se po jménem správního celku platí pro krajské, okresní, městské, magistráty obecní, obvodní úřady Plzeňský kraj (Česko). Krajský úřad Kladno (Česko). Městský úřad Praha (Česko). Obvodní úřad Praha 1 Plzeň (Česko). Městská policie Domažlice (Česko : okres). Okresní úřad

77 Korporativní záhlaví státní orgány/organizace
Ministerstva Česko. Ministerstvo kultury Zákonodárné orgány Česko. Parlament. Senát Soud Česko. Nejvyšší soud Hlavní složky ozbrojených sil státu Česko. Armáda. Generální štáb Velká Británie. Army

78 Korporativní záhlaví státní orgány/organizace
Hlava státu nebo hlava státního/správního celku Česko. Prezident ( : Havel) Česko. Předseda vlády Velvyslanectví, konzuláty atd. velvyslanectví ČR v zahraničí Česko. Velvyslanectví (Rusko) velvyslanectví cizích zemí v ČR Kanada. Embassy (Česko) Delegace v mezinárodním nebo mezivládním orgánu Česko. Stálá mise při Evropských společenstvích

79 Korporativní záhlaví kvalifikátor
kvalifikátory (doplňky)se používají pokud je třeba objasnit identitu korporace v případě, nevypovídá-li jméno o tom, že jde o korporaci pokud je třeba rozlišit dvě korporace se stejnými nebo podobnými jmény kvalifikátor může být tvořen jménem místa, jménem instituce, rokem založení nebo roky existence, nebo jinými slovy či frázemi kvalifikátory se uzavírají do kulatých závorek a uvádějí se hned za název mateřské organizace (nadřízené složky) kvalifikátory stejného druhu se oddělují čárkou, různého druhu dvojtečkou s oboustrannou mezerou

80 Korporativní záhlaví kvalifikátor
Jména korporací zapsaná vždy s kvalifikátorem místa Galerie Knihovny Muzea Nemocnice Školy (základní, střední)

81 Korporativní záhlaví konference
Konference (semináře, festivaly, veletrhy, výstavy) jsou speciálním typem korporace Konference pro záhlaví musí být pojmenována přesné jméno konference se musí vyskytovat v dokumentu Vstupním prvkem je oficiální jméno konference z pořadatele záhlaví se vynechá pořadové číslo konference, datum a místo konání konference, uvádějí se v kvalifikátoru

82 Korporativní záhlaví konference
Kvalifikátory (doplňky) pořadové číslo konference datum konání konference místo konání konference Mezinárodní festival účesů (34. : 1997 : Praha, Česko) Forum 2000 (6. : 2002 : Praha, Česko) Jiráskův Hronov (64. : 1994) Zahrada Čech (25. : 2001 : Litoměřice, Česko)

83 Korporativní záhlaví Náboženské organizace a hodnostáři
církve, náboženské společnosti, řeholní řády a kongregace, náboženští hodnostáři korporativní záhlaví popisujeme pod jménem, jímž je církev, náboženská společnost běžně identifikována VODIČKOVÁ, Hana, et al. Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury : metodická příručka pro korporativní záhlaví a unifikované názvy. Praha : SKIP, s. ISBN

84 Unifikovaný název MARC 21 Kapitola 25 UNIMARC pole 500 (O)
130 Unifikovaný název - hlavní záhlaví 240 Unifikovaný název - vedlejší záhlaví (první unifikovaný název ve vedlejším záhlaví) 730 Unifikovaný název - vedlejší záhlaví (druhý a další unifikované názvy ve vedlejším záhlaví v rámci jednoho záznamu) 130 0#$aUnifikovaný název (kvalifikátor)$lJazyk$nČíslo části/sekce díla$pNázev části/sekce díla$vOznačení svazku/pořadí

85 Unifikovaný název propojuje záznamy pro dílo, které se vyskytuje v různých podobách (úpravy, překlady atd.) a pod různými názvy identifikuje dílo, pokud název, pod kterým je dílo známo, se liší od hlavního názvu popisné jednotky rozlišuje díla s totožnými názvy uspořádává záznamy v souboru (soustřeďuje všechny záznamy pro totéž dílo na jediném místě v katalogu)

86 Unifikovaný název název obsahující nejznámější, konvenční, často až unifikovanou podobu názvu zpracovávaného dokumentu vynechává se úvodní mluvnický člen unifikované názvy se ověřují v souboru národních autorit unifikované názvy jsou při zobrazení uzavřeny v hranatých závorkách

87 Unifikovaný název díla popisovaná pod názvem
pokud je dílo popisované pod unifikovaným názvem, vytváří se vedlejší záhlaví pod hlavním názvem popisné jednotky, není-li tento hlavní název v podstatě totožný s unifikovaným názvem díla popisovaná pod personálním nebo korporativním záhlavím pokud je zároveň použit unifikovaný název, následuje v hranatých závorkách za hlavním záhlavím, vedlejší záhlaví je pod hlavním názvem díla pro soubor autorit se vytváří odkazy typu jméno-název se záhlavím a variantami názvu

88 Unifikovaný název Doporučuje se tvořit pro právní dokumenty
hudební díla (povinný údaj pro Souborný katalog ČR) posvátné knihy (bible, korán) antickou literaturu díla krásné literatury vydané pod různými názvy (především klasická anonymní díla a překlady) seriály vydávané pod nedostatečně identifikujícím hlavním názvem, zaměnitelným s hlavním názvem jiného seriálu

89 Unifikovaný název díla vytvořená po r. 1500
použije se název nebo forma názvu v původním jazyce, pod kterým je dílo známé v různých podobách díla nebo v příručkových pramenech pokud žádný z názvů nelze označit jako nejznámější na podkladě příručkových pramenů, použije se jako unifikovaný název hlavní název originálu

90 Unifikovaný název díla vytvořená před r. 1501
použije se název nebo forma názvu v původním jazyce, jimiž je dílo vytvořené před r identifikováno v novodobých příručkových pramenech; pokud je doklad nepřesvědčivý použije se název uvedený v novodobých vydáních v historických vydáních v rukopisných kopiích

91 Doplňky k unifikovaným názvům
doplňky pro rozlišení dvou záhlaví vysvětlující slovo, stručná fráze či jiné označení, které slouží k rozlišení unifikovaného názvu užitého jako záhlaví obecné doplňky se uvádějí se v kulatých závorkách doplňky pro objasnění obsahu popisné jednotky jazyk, části díla před jazykem a částí se uvádí tečka jazyk uvádí se, když se jazyk katalogizované jednotky liší od originálu, k unifikovanému názvu se připojí jazyk překladu


Stáhnout ppt "Školení pravidel AACR2R"

Podobné prezentace


Reklamy Google