Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické zdroje Školení AACR2R

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické zdroje Školení AACR2R"— Transkript prezentace:

1 Elektronické zdroje Školení AACR2R
Elektronické zdroje Školení AACR2R Magda Šrajbová kontakt: tel SVK Plzeňského kraje

2 Elektronické zdroje Obsahem elektronických dokumentů jsou:
Elektronické zdroje jsou dokumenty určené pro práci s počítačem. Mohou vyžadovat použití periferního zařízení přímo připojeného k počítači (např. mechanika CD-ROM) nebo připojení k počítačové síti (např. Internet) Obsahem elektronických dokumentů jsou: data (informace v podobě čísel, písmen, znaků, grafiky, obrazů, zvuku) programy (příkazy nebo standardní programy pro vykonávání určitých úkolů včetně zpracování dat) oba typy zdrojů mohou být kombinovány

3 Elektronické zdroje Přístupy elektronických zdrojů
lokální (přímý-offline) - popisuje se hmotný nosič, např. disketa, CD-ROM dálkový (vzdálený-online) - uživatel nemanipuluje s žádným hmotným nosičem, zdroj je obvykle přístupný v digitální síti (nejčastěji Internet) V případě, že obsahem elektronického zdroje je jiný druh dokumentu (mapa, seriál, interaktivní multimédium) je potřeba aplikovat i kapitoly týkající se jiných druhů dokumentů

4 Standardy pro katalogizaci
Anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R, kapitola 9 Elektronické zdroje Mezinárodní standardní bibliografický popis pro počítačové soubory ISBD(ER), dříve ISBD(CF) Bibliografický formát MARC 21, UNIMARC Formát MARC 21/Autority, UNIMARC/Autority

5 Standardy pro katalogizaci
Celbová, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora. 1. vyd. Praha : NK ČR, s. + Instrukce k popisu elektronických zdrojů přístupných online – formát UNIMARC (doplňky, změny), přístupné na (Doplněk se týká pokračujících zdrojů.) AACR2/UNIMARC : schválené české interpretace. Speciální dokumenty. 1. vyd. Praha : NK ČR, s. Standardizace ; č České interpretace pro elektronické zdroje aktualizované podle Dodatků 2001 k AACR2R, přístupné na Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Speciální dokumenty. 1. vyd. Praha : NK ČR, s. Standardizace ; č. 16

6 On-line informační zdroje pro katalogizaci
Katalogizační politika < elektronická konference Jmenné autority < Česká národní bibliografie - CD ROM, < Elektronický katalog NK ČR

7 Elektronické zdroje AACR2R – kapitola 9 (dodatky 2001)
Oblasti popisných údajů 1. Název a odpovědnost 2. Vydání 3. Specifické údaje – typ a rozsah zdroje 4. Nakladatelské údaje 5. Fyzický popis 6. Edice 7. Poznámka 8. Standardní číslo a dostupnost  Záznamy ISBD 

8 Prameny popisu Hlavní pramen popisu (dodatky 2001)
samotný zdroj formálně uvedené údaje (titulní obrazovka, hlavní menu, údaje o programu, domovská stránka) fyzický nosič nebo jeho etiketa Další prameny popisu informace vydané nakladatelem, tvůrcem (tištěná nebo online dokumentace nebo jiný doprovodný materiál) pouzdro další publikované popisy zdroje jiné prameny

9 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Pravidlo 9.1., 1.1. Předepsaný pramen popisu - hlavní pramen popisu Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] = Souběžný název : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti

10 Oblast o názvu a odpovědnosti UNIMARC pole 200 (NO)
1. indikátor - indikátor významnosti názvu 0 název není významný (nebude se vytvářet selekční údaj) 1 název je významný (bude se vytvářet selekční údaj) 2. indikátor - prázdný (není definován) $a Hlavní název (O) $b Obecné označení druhu dokumentu (O) $c Hlavní název dalšího autora (O) $d Souběžný název (O) $e Další názvová informace (O) $f První údaj o odpovědnosti (O, pokud se opakuje $a,$c,$d,$h,$i) $g Další údaj o odpovědnosti (O) $h Číslo části (O) $i Název části (O)

11 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC 21 pole 245 (NO)
1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví 0 nevytváří se – používá se tehdy, chybí-li v záznamu hlavní záhlaví v poli 1XX 1 vytváří se – používá se vždy, když je v záznamu hlavní záhlaví v poli v 1XX (osobní jméno, korporace, akce, unifikovaný název) 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení (určitý či neurčitý člen na začátku) 0-9 počet vyloučených znaků

12 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC 21 pole 245 (NO)
$a Název (NO)– Hlavní název a popř. alternativní název $b Další údaje o názvu (NO) – Souběžné názvy, názvy dalších děl, podnázvy, tj. údaje až k prvnímu údaji o odpovědnosti nebo číslu či názvu části $c Údaj o odpovědnosti atd. (NO) – první údaj o odpovědnosti a všechny údaje následující za prvním lomítkem $h Obecné označení druhu dokumentu (NO) – následuje za hlavním názvem v hranatých závorkách $n Číslo části/sekce díla (O) – Číselné nebo abecední označení části dokumentu $p Název části/sekce díla (O) Pozor na pořadí podpolí $a$n$p$h Jednotlivá podpole jsou ukončena interpunkcí podle typu následujícího podpole

13 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Hlavní název pramen hlavního názvu se povinně zapisuje v poznámce Obecné označení druhu dokumentu [elektronický zdroj] zapisuje se povinně Údaje o odpovědnosti osoby nebo korporace s významnou úlohou při tvorbě nebo realizaci díla (např. spisovatel editor, programátor, hlavní řešitel, grafik) osoby nebo korporace s nesrovnatelně menším podílem na vytvoření díla se uvádějí v poznámce

14 Oblast o názvu a odpovědnosti Příklady
Super hry [elektronický zdroj] : to nejlepší ze světa her Ikaros [elektronický zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti Skladatelé světové hudby [elektronický zdroj] / Milan Kuna ; ilustrace Jiřina Lockerová

15 Oblast o názvu a odpovědnosti Příklady
Paměť světa [elektronický zdroj] = Mémoire du Monde = Memory of the world / digitalizace a software Albertina icome Praha Česká literatura od roku 1945 [elektronický zdroj] : nejkompletnější interaktivní multimediální encyklopedie shrnující poznatky literární vědy od roku 1945 / Infinity Praha ; odborná spolupráce Ústav pro českou literaturu AV ČR

16 Oblast údajů o vydání Pravidlo 9.2, 1.2. UNIMARC pole 205
Předepsaný pramen popisu - hlavní pramen popisu, informace vydané nakladatelem, pouzdro Označení vydání, doplňkové označení vydání / první údaj o odpovědnosti k vydání UNIMARC pole 205 205 ##$aOznačení vydání$bDoplňkové označení vydání$fPrvní údaj o odpovědnosti MARC 21 pole 250 250 ##$aOznačení vydání (celé označení včetně doplňkového)$bDalší údaje o vydání (obvykle odpovědnost a souběžné údaje)

17 Oblast údajů o vydání Označení vydání
obvykle obsahuje slovo: vydání (edition, issue), verze (version, release), úroveň (level), aktualizace (update) atd. Pokud je pramen označení vydání jiný než pramen hlavního názvu, uvádí se v poznámce Označení vydání, které se vyskytuje v doprovodném materiálu, se zapisuje pouze tehdy, jestliže se vztahuje k elektronickému zdroji

18 Oblast údajů o vydání Za nové, revidované, doplněné vydání se považuje vydání, kde došlo k podstatným změnám U dálkových zdrojů s častými aktualizacemi se doporučuje vynechat údaje o vydání a uvést je v poznámce Verze 1.5 Version 1.1 New ed. 2. rozš. a rev. vyd.

19 Oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje
Pravidlo 9.3., 1.3. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen Typ a rozsah zdroje údaje jsou nepovinné pro popis dálkově i lokálně přístupných zdrojů UNIMARC pole 230 230 ##$aOznačení a rozsah souboru MARC 21 pole 256 256 ##$aVlastnosti počítačových souborů

20 Typ a rozsah elektronického zdroje
Typ zdroje data nebo program používají se termíny z doporučení ISBD(ER), příloha C (nezapisuje se výraz elektronický) Mapová data Textová a obrazová data Bibliografická databáze Časopis Obrazová data a vyhledávací systém Interaktivní multimédium

21 Typ a rozsah elektronického zdroje
Rozsah zdroje počet souborů, záznamů, příkazů, bytů, pokud je tato informace snadno zjistitelná Počítačová data (550 záznamů) Počítačová data (1 soubor : 600 záznamů, bytů) Programy (3 soubory : 7260, 3490, 5706 bytů) Počítačová data (2 soubory : 800, 1250 záznamů) a programy (3 soubory : 7260, 3490, 5076 bytů)

22 Oblast nakladatelských údajů
Pravidlo 9.4., 1.4. Předepsaný pramen popisu - hlavní pramen popisu, informace vydané nakladatelem, pouzdro Místo vydání : jméno nakladatele, datum vydání UNIMARC pole 210 210 ##$aMísto vydání$cJméno nakladatele$Datum vydání MARC 21 pole 260 1. indikátor – pořadí nakladatelských údajů # Neuvádí se/První nakladatel 1 Dočasný nakladatel 3 Současný/Poslední nakladatel 2. indikátor - prázdný (není definován) 260 ##$aMísto vydání$bJméno nakladatele$cDatum vydání Zapisuje se v jazyku dokumentu

23 Oblast nakladatelských údajů
Všechny dálkově přístupné elektronické zdroje jsou považovány za publikované Pokud je více dat copyrightu a žádné datum vydání se nevztahuje k jednotce jako celku, uvádí se pouze poslední datum copyrightu Praha : Národní knihovna ČR : Albertina icome, 1999 Praha : Computer Press, c1997 [Praha] : Ikaros, 1997- Voznice : Leda, c1998

24 Oblast údajů fyzického popisu
Pravidlo 9.5., 1.5. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen Rozsah : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál UNIMARC pole 215 215 ##$aRozsah$cDalší fyzické údaje$dRozměr$eDoprovodný materiál MARC 21 pole 300 300 ##$aRozsah$bDalší fyzické údaje$cRozměr$eDoprovodný materiál

25 Oblast údajů fyzického popisu
Fyzický popis se nepoužívá u dálkově přístupných zdrojů Rozsah popisné jednotky (včetně specifické označení druhu dokumentu) používá se obvyklá terminologie v případě, že obvyklá terminologie neexistuje, používá se výraz počítačový 5 CD-ROM 1 disketa 1 DVD-ROM 1 počítačová pásková kazeta

26 Oblast údajů fyzického popisu
Další fyzické údaje zvuk a barevnost Rozměr uvádí se v centimetrech, zaokrouhlených směrem nahoru Doprovodný materiál 1 CD-ROM : zvuk., barev. ; 12 cm + 1 brožura (9 s.) 1 DVD-ROM : barev. ; 12 cm + 1 uživatelská příručka

27 Oblast údajů o edici Pravidlo 9.6., 1.6.
Předepsaný pramen popisu - hlavní pramen popisu, informace vydané nakladatelem, pouzdro (Hlavní název edice : další názvová informace / údaj o odpovědnosti, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice)

28 Oblast údajů o edici UNIMARC pole 225 a 410 (forma selekčního údaje)
225 2# $aHlavní název edice$eDalší názvová informace$fÚdaj o odpovědnosti$hČíslo části (subedice) $iNázev části (subedice)$xISSN edice$vOznačení svazku (číslování v rámci edice, subedice)

29 Oblast údajů o edici MARC 21 pole 440 1. indikátor – nedefinován
2. indikátor – vyloučení znaků z řazení 0-9 počet vyloučených znaků $aNázev$nČíslo části/sekce díla$pNázev části/sekce díla$vOznačení svazku/pořadí$xISSN MARC 21 pole 490 vedlejší záhlaví pro edice 800 Vedlejší záhlaví pro edici – osobní jméno 810 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno korporace 811 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno akce 830 Vedlejší záhlaví pro edici – unifikovaný název

30 Oblast údajů o edici Příklady
(Memoria mundi. Bohemica ; 2) (Elektronické muzeum fotografie ; 2) (Digital data series ; 29) (Svět her : multimediální svět dětí) (Chip special) (Oxford business English)

31 Oblast údajů poznámky Pravidlo 9.7., 1.7.
Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen UNIMARC pole 3XX Pořadí poznámek podle pořadí oblastí popisu v UNIMARCu blok polí 3XX v MARCu 21 blok polí 5XX Poznámky formalizované, citační a volně tvořené

32 Oblast údajů poznámky Poznámky k požadavkům na systém (pole 337, 538)
povinná poznámka zdroje s lokálním přístupem návěští - Požadavky na systém: název, model a/nebo číslo počítače, kapacita požadované paměti, název operačního systému, programové požadavky (včetně programovacího jazyka), periferní zařízení, technické (vnitřní) modifikace Požadavky na systém: minimálně PC 386; Windows 3.1; grafika 256 barev. Požadavky na systém: IBM PC; barev. videokarta; 2 disketové mechaniky

33 Oblast údajů poznámky Poznámky k požadavkům na systém (pole 337, 538)
zdroje s dálkovým přístupem návěští - Způsob přístupu: Způsob přístupu: Univerzitní počítačová síť Způsob přístupu: World Wide Web Elektronické umístění a přístup (pole 856, podpole u) 856 4# $uhttp://

34 Oblast údajů poznámky Poznámky k názvu a odpovědnosti (pole 304, 500)
pramen hlavního názvu (povinná poznámka) Název z disku Název z titulní obrazovky Poznámky k jazyku (pole 302, 546) Hra R.U.R. je na disketě uvedena v češtině i angličtině ale pole (500) Přeloženo z němčiny

35 Oblast údajů poznámky Poznámky k vydání a bibliografické historii díla (pole 305, 500) Oficiální doprovodný program k výstavě Rudolf II. a Praha Poslední aktualizace: listopad 1999 Poznámky k fyzickému popisu (pole 307, 500) CD-ROMy uloženy v obalu v podobě knihy Multimediální a hudební program na nosiči CD EXTRA

36 Oblast údajů poznámky Poznámky k odpovědnosti (pole 314, 500)
S úvodním slovem Marka Ebena Poznámky k typu a rozsahu elektronického zdroje (pole 336, 516) Textové soubory (soudní zprávy a výtahy) ASII soubor znaků

37 Oblast údajů poznámky Poznámky k uživatelskému určení (pole 333, 521)
Pouze pro zaměstnance knihovny Anotace či resumé (pole 330, 520) Informuje o automatizovaných knihovnických systémech používaných v knihovnách České republiky. Poznámky k obsahu (pole 327, 505) České knihy -- Články v českých novinách, časopisech a sbornících -- Disertace a autoreferáty -- Speciální dokumenty -- Národní autority -- Periodika vydávaná na území ČR

38 Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti
Pravidlo 9.8., 1.8. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen ISBN (vysvětlivka) : údaje o dostupnosti a/nebo ceně (vysvětlivka) UNIMARC pole 010 010 ##$aISBN$bVysvětlivka$dÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISBN MARC 21 pole 020 020 ##$aISBN (vysvětlivka)$cÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISBN ISBN

39 Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti
ISSN (vysvětlivka) = Klíčový název : údaje o dostupnosti a/nebo ceně (vysvětlivka) UNIMARC pole 011 011 ##$aISSN$bVysvětlivka$dÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISSN MARC 21 pole 022 022 ##$aISSN$yNesprávné ISSN$Zrušené ISSN ISSN = Ikaros (Praha, On-line)

40 Volba selekčních údajů
Kapitola 21 Hlavní záhlaví/Vedlejší záhlaví Popis pod autorem hlavní záhlaví - osoba s hlavní odpovědností za vytvoření díla programátor - v případě, že má hlavní odpovědnost za obsah programu

41 Volba selekčních údajů
Popis pod korporací podle pravidla 21.1B2 - 6 kategorií 1. Díla administrativního charakteru, zabývající se korporací samotnou (činností, financemi, působením, zaměstnanci - výroční zprávy) 2. Některé právnické a náboženské dokumenty (zákony, ústavy, správní předpisy, náboženské zákony, liturgická díla) 3. Díla, která zaznamenávají kolektivní myšlení korporace (zprávy z komisí, výborů, zprávy o vnější politice korporace)

42 Volba selekčních údajů
4. Díla, která jsou zprávami o kolektivních aktivitách (konference, expedice, výstavy, veletrhy, festivaly, semináře) 5. Díla, která jsou výsledkem společné aktivity skupin interpretů (hudební skupiny, orchestry) 6. Kartografické dokumenty pocházející od korporace, která není odpovědná pouze za jejich vydání či distribuci

43 Volba selekčních údajů
Popis pod názvem autor není znám nebo je autorů mnoho (více jak tři) a dílo nepochází od korporace pochází od korporace, ale nespadá do žádné z kategorií, kdy je korporace hlavním záhlavím Software má většinou hlavní záhlaví pod názvem

44 Personální záhlaví Kapitola 22 UNIMARC 700, 701, 702
700 #1$aVstupní prvek (pořadatel záhlaví)$bČást jména jiná než vstupní prvek$cDoplňky ke jménu jiné než data$dŘímské číslice$fData$gRozpis iniciál rodného jména$4Kód role

45 Personální záhlaví MARC 21
100 Hlavní záhlaví - osobní jméno (NO) 700 Vedlejší záhlaví - osobní jméno (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) 0 jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem 1 jméno se uvádí pod příjmením 3 jméno rodiny (rodu) Druhý indikátor 100 nedefinován 700 typ vedlejšího záhlaví 100 1#$aOsobní jméno$bŘímské číslice$cDoplňky ke jménu jiné než data$dData$qRozpis iniciál rodného jména$4Kód role

46 Korporativní záhlaví Kapitola 24 UNIMARC 710, 711, 712
710 02$aVstupní prvek (pořadatel záhlaví)$bZpřesnění (nižší hierarchická úroveň)$cDoplňky ke jménu kvalifikátor$dČíslo akce$eMísto konání akce$fDatum konání akce$4Kód role

47 Korporativní záhlaví MARC 21
110 Hlavní záhlaví - jméno korporace (NO) 710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace (O) 111 Hlavní záhlaví - jméno akce (NO) 711 Vedlejší záhlaví - jméno akce (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) invertovaná forma jména jméno jurisdikce jméno v přímém pořadí Druhý indikátor 110, 111     nedefinován 710, typ vedlejšího záhlaví 110 2#$aJméno korporace-vstupní prvek včetně kvalifikátoru$bPodřízená složka$cMísto konání akce$dDatum konání akce$nČíslo akce$4Kód role

48 Unifikované názvy Je prostředkem k propojení všech katalogizačních záznamů díla, které se vyskytuje v různých podobách (úpravy, překlady) a pod různými názvy. Umožňuje identifikaci díla, pokud se název, pod kterým je dílo známo liší od hlavního názvu popisné jednotky. Doporučuje se tvořit pro: právní dokumenty, hudební díla, posvátné knihy (bible, korán), antickou literaturu, klasická anonymní díla, krásnou literaturu jednotlivých národů

49 Unifikovaný název Kapitola 25 UNIMARC pole 500, 501
500 10$aUnifikovaný název$iNázev části$mJazyk 501 10$aSkupinový unifikovaný název !!! Pole se nepoužívá. Skupinový unifikovaný název se zapisuje do pole 500.

50 Unifikovaný název MARC 21
130 Unifikovaný název - hlavní záhlaví 240 Unifikovaný název - vedlejší záhlaví 1. unifikovaný název 730 Unifikovaný název - vedlejší záhlaví 2. a další unifikované názvy v rámci jednoho záznamu 130 0#$aUnifikovaný název (kvalifikátor)$lJazyk$nČíslo části/sekce díla$pNázev části/sekce díla$vOznačení svazku/pořadí


Stáhnout ppt "Elektronické zdroje Školení AACR2R"

Podobné prezentace


Reklamy Google