Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX"— Transkript prezentace:

1 MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX
Edita Lichtenbergová © Národní knihovna ČR

2 Témata ne ↑ ano↓ Návěští Pole 001, 003 a 005
Kódované údaje 008, 007, 006 ne ↑ indikátory a podpole ano↓ Čísla a kódy 01X-09X

3 Návěští 00-04 Délka záznamu 05 Status záznamu a doplněný záznam
c opravený záznam d zrušený záznam n nový záznam p doplněný prozatímní záznam

4 Příklad 12345 ----- nem-a nový cas-a opravený 22--- ---4a ---a- 4500

5 Návěští/06/Typ záznamu a textový dokument c hudebnina
d rukopisná hudebnina e kartografický dokument f rukopisný kartografický dokument g projekční médium i nehudební zvukový záznam j hudební zvukový záznam Pole 008/18-34 Konfigurace Při hodnotě návěští /07 = a,c,d,m: Knihy Při hodnotě návěští /07 = b,i,s: Pokračující zdroje Hudba Mapy Vizuální dokumenty

6 06 Typ záznamu/pokrač. k dvojrozměrná neprojekční grafika
m počítačový soubor/elektronický zdroj o souprava, soubor (kit) p smíšený dokument r trojrozměrný předmět, přírodní objekt t rukopisný textový dokument Vizuální dokumenty Počítačové soubory Smíšené dokumenty Knihy

7 Příklad 12345 ----- nem-a cam-a 22--- ---4a ---a- 4500 mapa na CD-ROMu
e-book 22--- ---4a ---a- 4500

8 Návěští/ 07/Bibliografická úroveň
a analytická část (monografická) b analytická část (seriálová) c sbírka d podjednotka i integrační zdroj m monografie s seriál

9 Příklad 12345 ----- nem-a cas-a 22--- ---4a ---a- 4500 seriál
monografie cas-a seriál 22--- ---4a ---a- 4500

10 Návěští/08-11 08 Typ kontroly # není specifikován a archivní dokument
09 Použitá znaková sada # MARC-8 a UCS/Unicode 10 Délka indikátorů 11 Délka označení podpole

11 Příklad 12345 ----- nem-a cas-a 22--- ---4a ---a- 4500
není archivníUNICODE cas-a 22--- ---4a ---a- 4500

12 Návěští/12-17 12-16 Bázová adresa údajů 17 Úroveň úplnosti záznamu
# úplná úroveň 1 úplná úroveň, bez dokumentu v ruce 2 méně než úplná úroveň, bez dokumentu v ruce 3 zkrácený záznam (naše minimální pro SK ČR) 4 základní úroveň 5 částečně zpracovaný záznam 7 minimální úroveň 8 před vydáním dokumentu u není znám z nelze použít

13 Příklady 12345 ----- nem-a cas-a 22002 22--- 544a- ---a- 4500

14 Návěští/18-19 18 Forma katalogizačního popisu
(z hlediska souladu s ISBD) # jiná než ISBD a AACR 2 i ISBD u není znám 19 Propojení s jiným záznamem # nepožaduje se propojení r požaduje se propojení

15 Příklady 12345 ----- nem-a cas-a 22002 22--- 544a- ---a- 4500 AACR2
bez propojení ---a- 4500

16 Návěští/20-23 20-23 Mapa adresáře 20 Počet znaků délky pole 21 Délka počáteční znakové pozice 22 Délka implementačně definované části 23 Není definován (0)

17 Příklady 12345 ----- nem-a cas-a 22002 22--- 544a- ---a- 4500

18 Kontrolní pole 001 Kontrolní číslo 003 Identifikátor kontrolního čísla
Kód MARC 21 005 Datum posledního zpracování RRRRMMDDHHMMSS.S

19 Příklady 001spk 003CZ-PrNK

20 008, 007 a 006 008 – všechny dokumenty 008/006 – podle typu dokumentu 007 – fyzické vlastnosti (práce s vytištěným textem)

21 01x-09x Identifikační čísla a kódy
020 Mezinárodní standardní číslo knihy 022 Mezinárodní standardní číslo seriálu 024 Jiná standardní čísla 040 Zdroj katalogizace 041 Kód jazyka 044 Kód země vydání

22 020 Mezinárodní standardní číslo knihy (O)
První indikátor # Nedefinován Druhý indikátor Podpole $a Mezinárodní standardní číslo knihy (NO) $c Dostupnost (NO) $z Zrušené/chybné číslo (O)

23 020 $a 020 $a (sv. 1) :$cKč 45 020 $a (Ikar ; brož.) Zápis pomlček je schválenou odchylkou od specifikace MARC 21!

24 022 Mezinárodní standardní číslo seriálu (O)
První indikátor Úroveň mezinárodního významu # Nespecifikovaná úroveň 0 Seriál mezinárodního významu 1 Seriál není významný na mezinárodní úrovni Druhý indikátor # Nedefinován Podpole $a Mezinárodní standardní číslo seriálu (NO) $y Nesprávné ISSN (O) $z Zrušené ISSN (O) Příklad: 022 $a $y

25 024 Jiná standardní čísla (O)
První indikátor Druhý indikátor Typ standardního čísla či kódu Indikátor rozdílnosti # Není # Nedefinován informace 0 Mez. standardní kód záznamu (ISRC) 0 Bez rozdílů Univerzální kód produktu (UPC) 1 Rozdíly Mez. standardní číslo hudebniny (ISMN) Mezinárodní číslo EAN 4 Identif. seriálové jednotky a příspěvku(SICI) 7 Zdroj specifikován v podpoli $2 8 Nespecifikovaný typ standardního čísla či kódu

26 Podpole $a Standardní číslo nebo kód (NO) $2 Zdroj čísla nebo kódu (NO) $c Dostupnost (NO) $z Zrušené/neplatné standardní číslo nebo kód (O) 024 2 $aM (opět vč. pomlček)

27 040 Zdroj katalogizace (NO)
První indikátor Druhý indikátor # Nedefinován # Nedefinován Podpole $a Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO) $b Jazyk katalogizace (NO) $c Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby (NO) $d Agentura, která záznam modifikovala (O) $e Použitá pravidla popisu (NO) jiná než AACR2

28 040 $aABA001$bcze$dBOA001

29 041 Kód jazyka (O) První indikátor Indikátor překladu
0 Popisná jednotka není/neobsahuje překlad 1 Popisná jednotka je nebo obsahuje překlad Druhý indikátor Kódovník jazyků MARC # Hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníku MARC 7 Zdroj kódů je uveden v podpoli $2

30 Podpole $a Kód jazyka textu, zvukové stopy či mezititulků (u němých filmů) (O) $b Kód jazyka resumé, abstraktu, přepsaného názvu či podnázvu (O) $d Kód jazyka zpívaného nebo mluveného slova (O) $e Kód jazyka libreta (O) $f Kód jazyka stránky či stránek obsahu (O) $g Kód jazyka doprovod. textu jiného než libreta (O) $h Kód jazyka originálu nebo předlohy pro překlad (O)

31 0410 $aeng$ager$afre$aspa
0411 $apol$acze$heng

32 044 Kód země vydání/výroby (NO)
První indikátor Druhý indikátor # Nedefinován # Nedefinován Podpole $a Kód země entity vydání/výroby dokumentu (O) $b Kód lokální subentity (O) $c ISO kód subentity (O) $2 Zdroj kódu lokální subentity (O)

33 044 $axr$ait 044 $axr$asp

34 Přílohy: X. Kódy zemí - xr, it, fr, xxk, xxu
Y. Kódy jazyků – cze, ita, fre, eng Z. Kódy rolí – aut, art, edt


Stáhnout ppt "MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX"

Podobné prezentace


Reklamy Google