Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Edita Lichtenbergová © Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Edita Lichtenbergová © Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Edita Lichtenbergová © Národní knihovna ČR

2 Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007, 006 ne ↑ indikátory a podpole ano ↓ Čísla a kódy 01X-09X

3 Návěští 00-04 Délka záznamu 05 Status záznamu a doplněný záznam c opravený záznam d zrušený záznam n nový záznam p doplněný prozatímní záznam

4 Příklad 12345 ----- n em-a nový c as-a opravený 22--- ---4a ---a- 4500

5 Návěští/06/Typ záznamu a textový dokument c hudebnina d rukopisná hudebnina e kartografický dokument f rukopisný kartografický dokument g projekční médium i nehudební zvukový záznam j hudební zvukový záznam Pole 008/18-34 Konfigurace Při hodnotě návěští /07 = a,c,d,m: Knihy Při hodnotě návěští /07 = b,i,s: Pokračující zdroje Hudba Mapy Vizuální dokumenty Hudba

6 06 Typ záznamu/ pokrač. k dvojrozměrná neprojekční grafika m počítačový soubor/elektronický zdroj o souprava, soubor (kit) p smíšený dokument r trojrozměrný předmět, přírodní objekt t rukopisný textový dokument Vizuální dokumenty Počítačové soubory Vizuální dokumenty Smíšené dokumenty Vizuální dokumenty Knihy

7 Příklad 12345 ----- ne m-a mapa na CD-ROMu ca m-a e-book 22--- ---4a ---a- 4500

8 Návěští/ 07/Bibliografická úroveň aanalytická část (monografická) banalytická část (seriálová) csbírka dpodjednotka iintegrační zdroj mmonografie sseriál

9 Příklad 12345 ----- nem -a monografie cas -a seriál 22--- ---4a ---a- 4500

10 Návěští/08-11 08 Typ kontroly #není specifikován aarchivní dokument 09 Použitá znaková sada #MARC-8 aUCS/Unicode 10Délka indikátorů 11Délka označení podpole

11 Příklad 12345 ----- nem- a není archivní UNICODE cas-a 22 --- ---4a ---a- 4500

12 Návěští/12-17 12-16 Bázová adresa údajů 17 Úroveň úplnosti záznamu #úplná úroveň 1úplná úroveň, bez dokumentu v ruce 2méně než úplná úroveň, bez dokumentu v ruce 3zkrácený záznam (naše minimální pro SK ČR) 4základní úroveň 5částečně zpracovaný záznam 7minimální úroveň 8před vydáním dokumentu unení znám znelze použít

13 Příklady 12345 ----- nem- a cas-a 22002 22--- 544a- --- a- 4500

14 Návěští/18-19 18 Forma katalogizačního popisu (z hlediska souladu s ISBD) #jiná než ISBD aAACR 2 iISBD unení znám 19 Propojení s jiným záznamem #nepožaduje se propojení rpožaduje se propojení

15 Příklady 12345 ----- nem- a cas-a 22002 22--- 544a- AACR2 bez propojení ---a- 4500

16 Návěští/20-23 20-23 Mapa adresáře 20 Počet znaků délky pole 21 Délka počáteční znakové pozice 22 Délka implementačně definované části 23 Není definován (0)

17 Příklady 12345 ----- nem- a cas-a 22002 22--- 544a- ---a- 4500

18 Kontrolní pole 001 Kontrolní číslo 003 Identifikátor kontrolního čísla Kód MARC 21 http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html#requests 005 Datum posledního zpracování RRRRMMDDHHMMSS.S

19 Příklady 001spk12356487 003CZ-PrNK 00520040401103000.0

20 008, 007 a 006 008 – všechny dokumenty 008/006 – podle typu dokumentu 007 – fyzické vlastnosti (práce s vytištěným textem)

21 01x-09x Identifikační čísla a kódy 020 Mezinárodní standardní číslo knihy 022 Mezinárodní standardní číslo seriálu 024 Jiná standardní čísla 040 Zdroj katalogizace 041 Kód jazyka 044 Kód země vydání

22 020 Mezinárodní standardní číslo knihy (O) První indikátor # Nedefinován Druhý indikátor # Nedefinován Podpole $aMezinárodní standardní číslo knihy (NO) $cDostupnost (NO) $zZrušené/chybné číslo (O)

23 020 $a80-5678-901-2 020 $a0-58789-562-3 (sv. 1) :$cKč 45 020 $a0-58249-572-1 (Ikar ; brož.) Zápis pomlček je schválenou odchylkou od specifikace MARC 21!

24 022 Mezinárodní standardní číslo seriálu (O) První indikátor Úroveň mezinárodního významu # Nespecifikovaná úroveň 0 Seriál mezinárodního významu 1 Seriál není významný na mezinárodní úrovni Druhý indikátor # Nedefinován Podpole $a Mezinárodní standardní číslo seriálu (NO) $yNesprávné ISSN (O) $z Zrušené ISSN (O) Příklad: 022 $a0420-6548$y0215-3476

25 024 Jiná standardní čísla (O) První indikátorDruhý indikátor Typ standardního čísla či kódu Indikátor rozdílnosti # Není # Nedefinován informace 0Mez. standardní kód záznamu (ISRC)0 Bez rozdílů 1Univerzální kód produktu (UPC)1 Rozdíly 2Mez. standardní číslo hudebniny (ISMN) 3Mezinárodní číslo EAN 4Identif. seriálové jednotky a příspěvku(SICI) 7Zdroj specifikován v podpoli $2 8Nespecifikovaný typ standardního čísla či kódu

26 Podpole $a Standardní číslo nebo kód (NO) $2 Zdroj čísla nebo kódu (NO) $c Dostupnost (NO) $z Zrušené/neplatné standardní číslo nebo kód (O) 024 2 $aM-5-71-00051-1 (opět vč. pomlček)

27 040 Zdroj katalogizace (NO) První indikátorDruhý indikátor # Nedefinován Podpole $aAgentura zajišťující původní katalogizaci (NO) $b Jazyk katalogizace (NO) $c Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby (NO) $d Agentura, která záznam modifikovala (O) $e Použitá pravidla popisu (NO) jiná než AACR2

28 040 $aABA001$bcze$dBOA001

29 041 Kód jazyka (O) První indikátor Indikátor překladu 0 Popisná jednotka není/neobsahuje překlad 1Popisná jednotka je nebo obsahuje překlad Druhý indikátor Kódovník jazyků MARC # Hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníku MARC 7 Zdroj kódů je uveden v podpoli $2

30 Podpole $aKód jazyka textu, zvukové stopy či mezititulků (u němých filmů) (O) $b Kód jazyka resumé, abstraktu, přepsaného názvu či podnázvu (O) $d Kód jazyka zpívaného nebo mluveného slova (O) $eKód jazyka libreta (O) $f Kód jazyka stránky či stránek obsahu (O) $g Kód jazyka doprovod. textu jiného než libreta (O) $h Kód jazyka originálu nebo předlohy pro překlad (O)

31 0410 $aeng$ager$afre$aspa 0411 $apol$acze$heng

32 044 Kód země vydání/výroby (NO) První indikátorDruhý indikátor # Nedefinován Podpole $a Kód země entity vydání/výroby dokumentu (O) $bKód lokální subentity (O) $cISO kód subentity (O) $2 Zdroj kódu lokální subentity (O)

33 044 $axr$ait 044 $axr$asp

34 Přílohy: X. Kódy zemí - xr, it, fr, xxk, xxu Y. Kódy jazyků – cze, ita, fre, eng Z. Kódy rolí – aut, art, edt


Stáhnout ppt "MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Edita Lichtenbergová © Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google