Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčová otázka č. 3 Pozitivní vymezení prevence Ing. Jiří Růžička 26. – 27. listopadu 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčová otázka č. 3 Pozitivní vymezení prevence Ing. Jiří Růžička 26. – 27. listopadu 2014."— Transkript prezentace:

1 Klíčová otázka č. 3 Pozitivní vymezení prevence Ing. Jiří Růžička 26. – 27. listopadu 2014

2 Členění prevence Primární prevence – Vůči celé veřejnosti Sekundární prevence – Vůči jedincům bezdomovectvím ohroženým Terciární prevence – Vůči jedincům, kteří přišli o bydlení, ale nejsou ještě na ulici

3 Postavení prevence v celkovém procesu boje s bezdomovectvím Bezdomovectví je proces Prevence je nedílnou součástí boje s bezdomovectvím Řešení bezdomovectví vyžaduje systémový přístup – nelze řešit jen reakce na akutní podněty Překážky, které brání systémovému pojetí prevence – Vnímání procesu bezdomovectví společností – Bezdomovectví jako mezioborový problém – Prevence vymezena zákonem – Obtížný kontakt osob ohrožených vystěhováním

4 Postavení prevence

5 Prevence bezdomovectví v ČR naráží na řadu legislativních a institucionárních překážek a v konečném důsledku není systémově řešena. Účinná prevence bezdomovectví spočívá v systémově garantované možnosti pracovat s osobami a poskytnout jim pomoc dříve, než přijdou o bydlení

6 Ekonomické srovnání prevence a řešení následků Modelový případ 1: – osoba v azylovém domě, porovnávané období 24 měsíců, využití služeb občanské poradny Modelový případ 2: – osoba bydlící v pronajatém bytě a využívající podporu terénní služby, porovnávané období 24 měsíců, využití služeb občanské poradny Var. A: osoba je nezaměstnaná Var. B: osoba je zaměstnána po dobu 12 měsíců

7 Srovnání případ 1 / případ 2

8 Nezaměstnaný Zaměstnaný 12 měsíců 1. Osoba využívající pobytovou sociální službu azylový dům 477.804 Kč382.132 Kč 2. Osoba bydlící využívající podporu terénních služeb 362.734 Kč223.462 Kč

9 Osoba využívající pobytovou sociální službu azylový dům nezaměstnaný Zaměstnaný 12 měsíců Náklady na AD ponížené o doplatek na bydlení 277.860 – 87.600 = 190.260 Kč 277.860 – 43.800 = 234.060 Kč Pojistné v období nezaměstnanosti 17.280 Kč8.640 Kč Příspěvek na živobytí81.840 Kč40.920 Kč Doplatek na bydlení87.600 Kč43.800 Kč „Nepřímé náklady“ (co stát nezískal) 91.824 Kč45.912 Kč Návštěvy občanské poradny 9.000 Kč Celkem477.804 Kč382.132 Kč

10 Osoba bydlící využívající podporu terénních služeb nezaměstnaný Zaměstnaný 12 měsíců Náklady na poskytování sociální služby 75.190 Kč Pojistné v období nezaměstnanosti 17.280 Kč8.640 Kč Příspěvek na živobytí81.840 Kč40.920 Kč Doplatek na bydlení87.600 Kč43.800 Kč „Nepřímé náklady“ (co stát nezískal) 91.824 Kč45.912 Kč Návštěvy občanské poradny9.000 Kč Celkem362.734 Kč223.462 Kč

11 Prevence bezdomovectví je levnější než jeho následné řešení; vynaložené náklady mají vysoký potenciál návratnosti.

12 Příklad dobré praxe I. Poskytovatel: Armáda spásy v ČR Zahájení činnosti: 2005 Lokalita: Ostrava, místní části Přívoz a Poruba Náklad služby: 1,8 mil. Kč/rok Financování programu: – 40 % Statutární město Ostrava – 50 % MPSV ČR – 5 % Městské části – 5 % Dary a další zdroje Počet pracovníků v přímé péči: 5 osob (Zdroj: Armáda spásy v České republice)

13 Příklad dobré praxe I. Prevence bezdomovectví zajišťuje služby ve dvou oblastech: – samotná prevence osob ohrožených sociálním vyloučením (poradenství, informace, kontakty) – program „tréninkových“ bytů Poskytování terénní služby v bytech – terénní sociální práce Podnájemní smlouva u poskytovatele služby – nájemní smlouva u vlastníka nemovitosti V současnosti 51 bytů, 176 osob (z toho 91 dětí) Od roku 2005 bylo předáno 15 bytů do nájemního vztahu (Zdroj: Armáda spásy v České republice)

14 Příklad dobré praxe I. Srovnání nákladů: – Odhad nákladů na provoz azylového domu se srovnatelnou kapacitou: 12 mil. Kč/rok – Odhad výše plateb klientů v AD: 2 mil. Kč/rok – Náklad na provoz terénní služby: 1,8 mil. Kč/rok (Zdroj: Armáda spásy v České republice)

15 Příklad dobré praxe II. Poskytovatel: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Lokalita: obce s rozšířenou působností Vsetín, Zlín, Bystřice pod Hostýnem a Valašské Klobouky Náklad služby: 7,8 mil. Kč/rok Počet pracovníků v přímé péči s klientem: celkem 17,4 úvazků sociálních pracovníků Počet podpořených rodin za rok: 266 rodin (Zdroj: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vsetín)

16 Příklad dobré praxe II. Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podpora a praktická pomoc rodinám, které z různých důvodů nedokážou zajistit svým dětem adekvátní podmínky, ale mají snahu svou situaci zlepšit Spolupráce s OSPOD, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, školskými a zdravotnickými zařízeními (Zdroj: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vsetín)

17 Prevence bezdomovectví přispívá k zachování lidské důstojnosti a podporuje integraci jedince ve společnosti

18 Rekapitulace Prevence bezdomovectví v ČR naráží na řadu legislativních a institucionárních překážek a v konečném důsledku není systémově řešena. Účinná prevence bezdomovectví spočívá v systémově garantované možnosti pracovat s osobami a poskytnout jim pomoc dříve, než přijdou o bydlení. Prevence bezdomovectví je levnější než jeho následné řešení; vynaložené náklady mají vysoký potenciál návratnosti. Prevence bezdomovectví přispívá k zachování lidské důstojnosti a podporuje integraci jedince ve společnosti.

19 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Růžička jiri.ruzicka@elimvsetin.cz www.elimvsetin.cz www.azylovedomy.cz www.feantsa.org


Stáhnout ppt "Klíčová otázka č. 3 Pozitivní vymezení prevence Ing. Jiří Růžička 26. – 27. listopadu 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google