Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.crr.cz 17.12.2014 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 23.výzva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.crr.cz 17.12.2014 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 23.výzva."— Transkript prezentace:

1 www.crr.cz 17.12.2014 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 23.výzva

2 www.crr.cz 17.12.2014 2 Zadávání veřejných zakázek Podporované aktivity Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií Služby eHealth pro ZZS Komunikační technologie operačního střediska pro LZS

3 www.crr.cz 17.12.2014 3 Zadávání zakázek Administrace a kontrola zadávacích řízení (ZŘ) a výběrových řízení (VŘ) – dle Podmínek k Rozhodnutí, PPŽP Text PPŽP k zadávání + Příloha PPŽP – Závazné postupy pro zakázky mimo zákon – závazné (VZMR) Kontrola jednotlivých fází zakázky ex ante I. Před vyhlášením II. Před rozhodnutím/podpisem SOD III. Po ukončení (dokumentace, u ŽOP soulad se smlouvou)

4 www.crr.cz 17.12.2014 4 Zadávání zakázek - PPŽP zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§ 6 ZVZ), zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků (§2 zákona o finanční kontrole) (dále jen „zásady 3E“). Předpokládaná hodnota a nabídková cena vybrané zakázky musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. Na vyžádání kontrolního orgánu je zadavatel povinen předložit: relevantní písemné odůvodnění ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky; podrobné odůvodnění hodnocení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že zásady 3E byly dodrženy, pokud ve VŘ nebo ZŘ nebyla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (bez ohledu na stanovený způsob hodnocení); podrobné odůvodnění zvoleného způsobu hodnocení z hlediska zásad 3E u veřejných zakázek, kde má dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena“ menší váhu než 70 %; obdobné odůvodnění jako v předchozí odrážce, pokud ze ZD nebo ZŘ byl(i) vyloučen(i) uchazeč(i) s nejnižší nabídkovou cenou, ačkoli příslušné předpisy upravující zadávání zakázek zadavateli umožňovaly tohoto uchazeče (tyto uchazeče) vyzvat k doplnění nebo upřesnění nabídky o skutečnosti, které byly předmětem vyloučení;

5 www.crr.cz 17.12.2014 5 Zadávání zakázek Administrace a kontrola zadávacích řízení (ZŘ) a výběrových řízení (VŘ) na HQ CRR – Útvar řízení administrace veřejných zakázek – odd. administrace veřejných zakázek Kontaktní osoba: Mgr. Jan Orel orel@crr.czorel@crr.cz 221 580 275

6 www.crr.cz 17.12.2014 6 Zadávání zakázek Dělení zakázek ? A co slučování? Dle limitů ZVZ/ZP Na druhou stranu - zakázky nesmí omezovat soutěž CPV kódy? Předmět zakázky? Co se dá opravdu reálně dodávat samostatně? Jaká je zcela běžná praxe? Jaký je konkrétní okruh dodavatelů? – vazba na aktivity projektu Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií Služby eHealth pro ZZS Komunikační technologie operačního střediska pro LZS

7 www.crr.cz 17.12.2014 7 Zadávání zakázek Technické parametry – Norma ČSN ? Odkaz na Normu zcela určitě, zvážit vyvěsit na profil průzkum trhu (ceny, okruh dodavatelů), průzkum technických parametrů Nesmí omezovat soutěž nejen samostatně, ale ani v kombinaci A co lhůty? Dá se to celé stihnout? – dostatečná lhůta na dodávky Odůvodnění požadavků (jak k zakázce, tak k projektu) Předmět v souladu se studií proveditelnosti, pravidla PPŽP, požadavek na soulad dokumentace

8 www.crr.cz 17.12.2014 8 Zadávání zakázek Pokud ZŘ na sanitky předložena dříve nebo s projektovou žádostí, prosím ověřit a odkontrolovat kompletní dokumentaci zadávacího řízení dle seznamu na stránkách CRR http://www.crr.cz/cs/programy-eu/iop/faq/ Projít, (před)kontrolovat – prosím nezkoušet, jestli to projde Byla kvalifikace v pořádku? Byly v pořádku všechny lhůty? Prodlužování lhůt pro podání nabídek? Nebyly v zadávacím řízení nějaké problémy? nestandardní situace? Bylo hodnoceno tak, jak bylo popsáno v ZD? Nebyli vyloučeni uchazeči ? A pokud ano, opravdu v souladu se ZVZ?

9 www.crr.cz 17.12.2014 9 Nejčastější chyby ? Hodnocení zakázky Hodnocení zakázky – dohromady se servisem, jako požadavek zadavatele Požadavek na zpracování ceny za realizaci a za servis Nemělo by být procentuální hodnocení za servis a za realizaci (důvodem je možné zvýhodňování vlastních prostředků zadavatele na úkor dotace – jde ale o jedny veřejné prostředky) zadavatel musí vymezit předpokládanou hodnotu zakázky dle § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

10 www.crr.cz 17.12.2014 10 Nejčastější chyby Hodnocení zakázky Hodnocení technických parametrů Nastavit minimální, potom hodnotit co je lepší Vztah mezi hodnotícími parametry a ekonomickou výhodností

11 www.crr.cz 17.12.2014 11 Nejčastější chyby Záruky/servis Záruky/ servis – co to je? Servis – služba spojená s realizcí zakázky a s jejím udržením. Teoreticky se dá koupit samostatně, dá se definovat např. CPV kódem, za pořízení servisu se platí, je to předmětem zakázky a má se také ocenit Záruka – něco, co ručí za jakost dodaného zboží/služby – nedá se koupit samostatně. V případ jejího využití jde vždy o chybu/vadu dodaného zboží/služby, za její využití se neplatí. Není předmětem zakázky, je to zadávací podmínka zadavatele, také si ji definuje zadavatel dle svých potřeb (alespoň teoreticky ) Hodnocení zakázky – dohromady se servisem, jako požadavek zadavatele s rozdělením na cenu za realizaci a cenu za servis

12 www.crr.cz 17.12.2014 12 Nejčastější chyby Kvalifikace uchazeče problémy s experty na různé obory (např. agenda zdravotnictví/lékařské vyhlášky - uchazeč musí mít experta na zdravotnictví nebo zkušenost se zakázkami v oblasti zdravotnictví atp.?) Zkušenost s výjezdem sanitek a IZS ? neexistuje jediný důvod, proč takového experta mít, je to suplování práce zadavatele a nemá to s předmětem zakázky nic společného Pokud by existoval oprávněně takový požadavek, tak příjemce nemá dokončenou projektovou žádost – špatně zpracovaný projekt, případně u sebe nemá experta, který by vedl projekt a dodavatele dle ZD V takovém případě by musel nejdříve vytendrovat službu na experta

13 www.crr.cz 17.12.2014 13 Nejčastější chyby Ověřování zakázek z minulosti? § 23 - JŘBU, autorská práva, technické důvody Zadavatel se nesmí do takové situace dostat sám (nesmí se dostat v rozporu se zákonem do situace, kdy jinak než JŘBU nemůže postupovat) Výdaje z JŘBU jsou způsobilé pouze v případě, že jsou naplněny v souladu se zákonem požadavky (objektivní podmínky) dle § 23, pokud nejsou, nese si JŘBU vadu z minulé zakázky

14 www.crr.cz 17.12.2014 14 Nejčastější chyby Jak z toho ? Ověřit původní zakázku, že jsou naplněny objektivně podmínky pro zadání zakázky jednomu (JŘBU - § 23, VZMR - Závazné postupy článek 9.) V případech, že se bude kontrolovat stará zakázka, na kterou se nevztahovaly ještě Závazné postupy, kontrolují se zásady Technické vyřešení s dodavatelem původní zakázky (např. vyřešení rozhraní, poskytnutí dat, autorských práv atp.) Samozřejmě existuje i možnost zadat na varianty – upgrade nebo i celé nové řešení Rozhodně nemůže dojít k situaci, že na základě jednoho malého JŘBU bude celá zakázka zadána v JŘBU

15 www.crr.cz 17.12.2014 15 Nejčastější chyby Vybavení na Pegas – jediný dodavatel Pramacom? Zadavatel je zodpovědný za objektivní spravedlivé zadávací podmínky, musí zajistit rovný přístup – tedy stejné podmínky všem Prohlášení subdodavatele do zadávacích podmínek

16 www.crr.cz 17.12.2014 16 Co je dobré pohlídat lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu/programu – realizace projektu musí být ukončena do 30.11.2015 Začít s přípravou ZD ihned Dostatečná lhůta na dodávky a na podání nabídek časovou rezervu pro možnost opakování VZ zadání celé zakázky i v případě že jsou soutěženy způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady zakázka musí vyhovovat zákonu celá finanční limity se vztahují k celkovým nákladům, nejen ke způsobilým, ale k ZVZ zakotvení povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s dodavateli lze nahradit čestným prohlášením

17 www.crr.cz 17.12.2014 17 Děkuji za pozornost Hodně štěstí při výběru dodavatelů a a nenechte se otrávit V. Studnička


Stáhnout ppt "Www.crr.cz 17.12.2014 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 23.výzva."

Podobné prezentace


Reklamy Google