Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A22 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A22 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen 2012."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A22 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen 2012 Ročník/věková kategorie4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Zahraniční obchod, vnitrounijní, mimounijní, organizace ZO, vývozní operace, kupní smlouva, dodací podmínky, celní politika, clo, Anotace Studenti se seznamují se základními typy ZO a jeho organizací. Pochopí postup vývozní operace. Získají přehled o celní politice a jejich nástrojích.

2 Zahraniční obchod - obchodování, clo Autorem materiálu není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Zahraniční obchod = Obchodování přes hranice daného státu VNITROUNIJNÍ obchodování mezi členskými státy EU navzájem – nejedná se o vývoz a dovoz. Funguje jednotný vnitřní trh = volný pohyb zboží. Neprobíhá proclení, jsou odstraněny technické, hygienické nebo veterinární bariéry. MIMOUNIJNÍ obchodování členských zemí EU se zeměmi nečlenskými mimo EU – jedná se o vývoz a dovoz, kdy zboží překračuje hranice státu a provádí se proclení dodávky. Fungují zde všechna opatření obchodní politiky (cla, množstevní kvóty, překážky, normy)

4 Organizace zahraničního obchodu  Přímý prodej domácí výrobní podnik sám prodává (vyváží) své výrobky do jiné země nebo je sám nakupuje (dováží). Musí mít dostatečné jazykové znalosti a znalosti techniky obchodování. Nutnost mít dostatečně kvalifikované zaměstnance.  Nepřímý prodej domácí výrobní podnik využívá služby obchodního podniku. Své výrobky prodá obchodnímu podniku, který je vyveze do jiné země. Pokud domácí podnik nakupuje, využije obchodní podnik, který výrobky v jiné zemi nakoupí a v ČR je pak prodává. - prostřednictvím internetu Při tomto nepřímém prodeji můžeme uzavřít dohodu se zahraničním provozovatelem internetového obchodu, kterému budeme zboží dodávat, a které bude provozovatel prodávat spotřebitelům ve své zemi. Nebo můžeme přidat nabídku do zahraničního elektronického tržiště, kdy dodávku si musíme zajistit sami.

5 Vývozní operace Průběh vývozní operace: 1. Příprava - průzkum trhu - kalkulace ceny - nabídková činnost 2. Realizace - uzavření kupní smlouvy - dodání zboží, dokladů a fakturace - přijetí platby

6 Uzavření kupní smlouvy Je to jedna z nejdůležitějších částí vývozní operace. Její tvorba musí být co nejdokonalejší, neboť vymezují povinnosti a tvoří základ právního vztahu mezi dovozcem a vývozcem. Při prodeji mimo ČR má velký vliv vzdálenost a jazykové bariéry. Rostou rizika poškození při dopravě, nezaplacení, nebo nepřevzetí zboží, rizika ztrát vlivem poklesu kursu dané měny. Při prodeji musíme zvážit politická rizika – nepokoje, stávky, převraty, zákazy dovozu.

7 Náležitosti kupní smlouvy Kupní smlouva obsahuje řadu údajů: - smluvní strany - předmět smlouvy - cenu - dodací lhůta - dodací podmínky - platební podmínky - další ujednání NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

8 Dodací podmínky (dodací parita) Nejužívanější jsou mezinárodní pravidla pod názvem INCOTERMS, obsahuje 13 doložek. Dodací podmínky vymezují:  určení místa, do kterého bude zajišťovat dopravu prodávající a od kterého kupující  kdy přecházejí rizika poškození a ztráty zboží z prodávajícího na kupujícího  kdy přechází hrazení nákladů na dodání z prodávajícího na kupujícího  povinnosti prodávajícího a kupujícího při zajištění dopravy a dokumentů (dopravní avízo, kontrola)

9 Realizace dodávky  odeslání dodávky – zaslání přepravních dispozic  expedice – na základě objednávky, příprava zboží k odběru, nakládání  dodání, převzetí, přejímka – na základě dodacího listu, pokud odběratel nevyužije vlastní dopravu, vystavíme přepravní list (železniční nákladní list) Někdy jsou vyžadovány další doklady: – osvědčení (certifikát) – nejčastěji osvědčení o jakosti (udává, zda produkt splňuje normy – ČN a ISO), zdravotní osvědčení (veterinární u zvířat) – technická dokumentace, návod k obsluze  zaplacení – před dodáním – při dodání – po dodání

10 Celní politika Používá dvě skupiny nástrojů: 1. smluvní nástroje – celní politika je předmětem mezinárodních smluv – řeší postup celních orgánů ve snaze zjednodušit a zrychlit celní řízení 2. autonomní nástroje – představují jednostranná celní opatření ze strany státu, nebo uskupení států

11 Clo Clo je poplatek (zákonná platba), který vybírá státní orgán při přechodu zboží přes celní hranici daného státu  Funkce cla: a) ochranná - chrání domácí trh před dovozem cizího zboží b) fiskální - zajišťuje příjmy státního rozpočtu (asi 4% všech příjmů) (z vybraného cla zůstane 1/4 ve STR a 3/4 jdou do rozpočtu EU) c) cenotvorná – clo se stává součástí ceny

12 Druhy cla Podle pohybu zboží:  dovozní clo – uvaluje se na dovážené zboží, účelem je ochrana domácích výrobců před konkurencí  vývozní clo – pokud zboží opouští území státu je stanoveno na nulu, vláda má zájem na tom, aby země vyvážela  tranzitní clo – pro produkci, která není určena na trh dané země, pouze se převáží – nepoužívá se, nebo je stanoveno na nulu Cla z hlediska způsobu výpočtu:  valorická – určena procentem z celní hodnoty  specifická – určena pevnou částku za měrnou jednotku (kg, litry…)  kombinovaná – kombinace výše uvedených

13 Ochranná cla Každý stát chrání svůj domácí trh, různými typy cel:  antidumpingové – pokud importér dováží za cenu, která je zřejmě nižší než výrobní náklady (dumpingová cena), cílová země uvalí na zboží takové clo, aby se cena zvýšila přinejmenším natolik, aby domácí producenti byli schopni konkurovat  preferenční – zvýhodněné sazby poskytované jen některým zemím (na základě dvoustranných smluv)  odvetné – clo na dovoz je uvalené jako odveta zemi původu za clo uvalené na vývoz našeho zboží  vyrovnávací – přirážka k normálním celním sazbám a zboží, které je v zemi původu dotováno

14 Závěr  Ekonomické vztahy a zákonitosti neznají hranice.  Odjakživa se kapitál hrnul a tlačil tam, kde byly vyhlídky na dosažení velkého zisku. Tento pohyb je přirozený, je naplněním základních ekonomických zákonů.  Mezinárodní obchod vždy sebou přináší ekonomickou výhodnost.

15 Zdroje ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled 2009/2010. Zlín: CEED, 2009. s.47-48. ISBN 978-80-903433-8-2.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A22 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníŘíjen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google