Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geneticky modifikované organismy Michal Kroupa & Tomáš Kušta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geneticky modifikované organismy Michal Kroupa & Tomáš Kušta."— Transkript prezentace:

1 Geneticky modifikované organismy Michal Kroupa & Tomáš Kušta

2 GMO Definice : Geneticky modifikovaný organismus (GMO) je podle zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty, takový organismus (kromě člověka), jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, tj. cílenou změnou dědičného materiálu způsobem, kterého se nedosáhne přirozeně – např. křížením, šlechtěním. Definice : Geneticky modifikovaný organismus (GMO) je podle zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty, takový organismus (kromě člověka), jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, tj. cílenou změnou dědičného materiálu způsobem, kterého se nedosáhne přirozeně – např. křížením, šlechtěním.

3 Huseníček Thalův (Arabidopsis thaliana) Jeden z nejmenších genomů mezi vyššími rostlinami. Kompletně „přečten“ - 25 498 genů

4 GMO Přípravu GMO umožnil objev rekombinantních DNA v roce 1973. Tento objev umožnil pokroky v enzymologii nukleových kyselin. Především to byl objev specifických restrikčních endonukleáz, tj. enzymů, které štěpí dvojvláknovou DNA v přesně definovaných místech se známou sekvencí na úseky, které si zachovávají kódovací schopnost a mohou být in vitro včleňovány do jiných DNA. Přípravu GMO umožnil objev rekombinantních DNA v roce 1973. Tento objev umožnil pokroky v enzymologii nukleových kyselin. Především to byl objev specifických restrikčních endonukleáz, tj. enzymů, které štěpí dvojvláknovou DNA v přesně definovaných místech se známou sekvencí na úseky, které si zachovávají kódovací schopnost a mohou být in vitro včleňovány do jiných DNA.

5 GMO Metody genového inženýrství spočívají v tom, že se v laboratoři přenese jeden nebo několik genů, tj. dědičných informací pro jednu, max. dvě vlastnosti, z jednoho organismu do druhého. Tímto způsobem je možno přenášet geny mezi zcela odlišnými organismy : Metody genového inženýrství spočívají v tom, že se v laboratoři přenese jeden nebo několik genů, tj. dědičných informací pro jednu, max. dvě vlastnosti, z jednoho organismu do druhého. Tímto způsobem je možno přenášet geny mezi zcela odlišnými organismy : - z bakterie do kukuřice - z bakterie do kukuřice - z člověka do bakterie … - z člověka do bakterie …

6 GMO - využití GMO ve výzkumu: GMO ve výzkumu: - nové možnosti pro studium - nové možnosti pro studium struktury dědičné hmoty struktury dědičné hmoty GMO ve farmacii: GMO ve farmacii: - léčiva, která byla dříve získávána - léčiva, která byla dříve získávána ze zvířecích tkání a dnes je ze zvířecích tkání a dnes je vyrábíme pomocí GMO vyrábíme pomocí GMO - inzulím - inzulím - poruchy růstu u dětí - poruchy růstu u dětí - poruchy srážlivosti krve - poruchy srážlivosti krve - těžké plicní poruchy … - těžké plicní poruchy …

7 GMO - využití GMO v zemědělství: GMO v zemědělství: - hlavně modifikované zemědělské plodiny odolné vůči určitému herbicidu nebo hmyzím škůdcům - hlavně modifikované zemědělské plodiny odolné vůči určitému herbicidu nebo hmyzím škůdcům - sója (51% světové produkce) - sója (51% světové produkce) - bavlník (20% světové produkce) - bavlník (20% světové produkce) - řepka olejka (12%) - řepka olejka (12%) - kukuřice (9%) - kukuřice (9%)

8 Odolnost rostlin k herbicidům Totální herbicid Roundup Derivát glycinu

9 Ničí spolehlivě všechny vyšší rostliny

10 Rostliny odolné proti škůdcům

11 Sója odolná vůči herbicidům Více než 50% ploch na světě oseto RR sójou

12 KUKUŘICE - rozmach škůdců

13 Poškození hmyzími škůdci vyvolává napadení plísněmi další škody další škody mykotoxiny mykotoxiny

14 Zavíječ kukuřičný v roce 1990

15 Zavíječ kukuřičný v roce 2002

16 Dnešním kukuřicím by nepomohli k samostatnému rozmnožování ani mayští bohové

17 GMO - využití GMO v zemědělství: GMO v zemědělství: - pěstování zejména v USA, Kanadě, Argentině, Čína, Indie, jihovýchodní Asie.. - pěstování zejména v USA, Kanadě, Argentině, Čína, Indie, jihovýchodní Asie.. - ČR: - ČR: - pro komerční pěstování není povolen žádný GMO - pro komerční pěstování není povolen žádný GMO - pro použití v potravinách a krmivech jsou povoleny pouze dva GMO, a to geneticky modifikovaná sója (tzv.Roundup Ready sója) od 14.5.2001 a kukuřice (linie MON 810) od 19.9.2003 - pro použití v potravinách a krmivech jsou povoleny pouze dva GMO, a to geneticky modifikovaná sója (tzv.Roundup Ready sója) od 14.5.2001 a kukuřice (linie MON 810) od 19.9.2003

18 GM řepa Méně plevelů Méně plevelů Méně včel Méně včel Méně semen Méně semen Méně semenožravých brouků Méně semenožravých brouků Méně ptactva Méně ptactva Více chvostoskoků a jejich predátorů Více chvostoskoků a jejich predátorů

19 GM řepka Méně plevelů Méně plevelů Méně včel Méně včel Méně motýlů Méně motýlů Méně semen plevelů Méně semen plevelů Méně semenožravých brouků Méně semenožravých brouků Méně ptactva Méně ptactva Více chvostoskoků a jejich predátorů Více chvostoskoků a jejich predátorů

20 GM kukuřice Ve všem lepší než tradiční kukuřice Ve všem lepší než tradiční kukuřice Tradiční kukuřice postihuje biodiverzitu mnohem více než jakákoliv jiná plodina. Tradiční kukuřice postihuje biodiverzitu mnohem více než jakákoliv jiná plodina. Používá se atrazin před osevem. Bude zakázán. Používá se atrazin před osevem. Bude zakázán.

21 GMO - Zákon 153/2000 Sb. o nakládání se musí se žádat MŽP ČR o nakládání se musí se žádat MŽP ČR nakládat se smí jen po zápisu do nakládat se smí jen po zápisu do - Seznam uživatelů - Seznam uživatelů - Seznam GMO - Seznam GMO Bez zápisu nesmí být udělen grant na výzkum s využitím GMO na výzkum s využitím GMO www.env.cz Pokuta až do výše 1 500 000 Kč ! Pokuta až do výše 1 500 000 Kč ! §

22 Co do žádosti? Kdo nakládá? Kdo nakládá? S jakým organismem? S jakým organismem? S jakým genem? S jakým genem? K čemu to bude? K čemu to bude? Jak jsem na to vybaven? Jak jsem na to vybaven? Jaká jsou rizika? Jaká jsou rizika? Co se bude dělat, kdyby byl průšvih? Co se bude dělat, kdyby byl průšvih?

23 Hodnocení rizika Jak je rizikový sám organismus? Jak je rizikový sám organismus? Jak je rizikový gen? Jak je rizikový gen? Jak se změní organismus genem? Jak se změní organismus genem?

24 Třídy rizika pro uzavřené nakládání A - žádné nebo jen minimální riziko A - žádné nebo jen minimální riziko B – následky lze snadno odstranit obecně známými prostředky B – následky lze snadno odstranit obecně známými prostředky C - následky lze odstranit jen zvláště náročnými prostředky C - následky lze odstranit jen zvláště náročnými prostředky D – nechává trvalé následky D – nechává trvalé následky

25 Co se děje s žádostí? MŽP – předá MZd a MZe MŽP – předá MZd a MZe Každé ministerstvo má komisi expertů Každé ministerstvo má komisi expertů Posudky, žádosti o doplnění Posudky, žádosti o doplnění Žadatel přepracuje, doplní a vrátí na MŽP Žadatel přepracuje, doplní a vrátí na MŽP Další kolo hodnocení Další kolo hodnocení Stanovisko ČK GMO, rozhodnutí MŽP Stanovisko ČK GMO, rozhodnutí MŽP Zaplacení správního poplatku Zaplacení správního poplatku Zápis do seznamu Zápis do seznamu

26 GMO lesních dřevin Další z využití GMO v praxi Další z využití GMO v praxi Základ položily různé druhy topolů (rod Populus) a modřínů (rod Larix) Základ položily různé druhy topolů (rod Populus) a modřínů (rod Larix) - proč? - proč? - mají ekonomický přínos zaručující návratnost výzkumu - mají ekonomický přínos zaručující návratnost výzkumu - snadná množitelnost in vitro - snadná množitelnost in vitro - přístupnost pro použití bakterie Agrobacterium tumefaciens - přístupnost pro použití bakterie Agrobacterium tumefaciens - jistá odolnost k herbicidům - jistá odolnost k herbicidům

27 GMO lesních dřevin Genetická transformace: Genetická transformace: 1. Izolace a identifikace genů důležitých pro šlechtění lesních dřevin 2. Vývoj vhodných prostředků genového transferu 3. Vývoj efektivního regeneračního systému k produkci a množení „nových“ rostlin.

28 GMO lesních dřevin 1. Metody izolace a identifikace genů: 1. Metody izolace a identifikace genů: - do buněk je vnášena odolnost vůči antibiotikům a herbicidům přežijí pouze transformované buňky - do buněk je vnášena odolnost vůči antibiotikům a herbicidům přežijí pouze transformované buňky

29 GMO lesních dřevin 2. Metody genového transferu: 2. Metody genového transferu: a) biologické vektory, nejčastěji vycházejí z bakterií rodu Agrobacterium – použití pouze pro rostliny a) biologické vektory, nejčastěji vycházejí z bakterií rodu Agrobacterium – použití pouze pro rostliny - Agrobacterium tumefaciens - Agrobacterium tumefaciens - Agrobacterium rhizogenes - Agrobacterium rhizogenes

30 80  m Agrobacterium tumefaciens Půdní bakterie Půdní bakterie Proniká do rostlin Proniká do rostlin Vyvolává tvorbu nádorů Vyvolává tvorbu nádorů Nádory rostou v kultuře bez auxinů a cytokininů Nádory rostou v kultuře bez auxinů a cytokininů

31 Auxiny a cytokininy – růst nádoru Opiny – výživa agrobakterií Nádor produkuje: Auxiny Auxiny Cytokininy Cytokininy Opiny Opiny

32 Dědičná informace A. tumefacines Bakteriální chromozom Bakteriální chromozom Plasmid Plasmid Agrobacterium tumefaciens přenáší do jaderného genomu rostliny část plasmidu Agrobacterium tumefaciens přenáší do jaderného genomu rostliny část plasmidu

33 Geneticky modifikované A. tumefaciens Funguje jako „trojský kůň“ Funguje jako „trojský kůň“ „Pašuje“ námi „podvržené“ geny do genomu rostlin „Pašuje“ námi „podvržené“ geny do genomu rostlin

34 Po selekci úspěšně transformovaných rostlinných buněk Selekční geny pro odolnost k antibiotikům Selekční geny pro odolnost k antibiotikům Selekční geny pro odolnost k herbicidům Selekční geny pro odolnost k herbicidům Markerové geny – např. GFP Markerové geny – např. GFP

35 GMO lesních dřevin 2. Metody genového transferu: 2. Metody genového transferu: b) Přímý genový transfer b) Přímý genový transfer - elektroporace - elektroporace - chemoporace - chemoporace - bombardování mikroprojektily - bombardování mikroprojektily

36 GMO lesních dřevin Bombardování mikroprojektily: Bombardování mikroprojektily: - použití částicového akcelerátoru k vystřelování mikroprojektilů (zlaté nebo wolframové částice opláštěné plazmidem DNA) k vniknutí do rostlinných buněk. - použití částicového akcelerátoru k vystřelování mikroprojektilů (zlaté nebo wolframové částice opláštěné plazmidem DNA) k vniknutí do rostlinných buněk.

37 Genové dělo

38 GMO lesních dřevin Směry využití geneticky modifikovaných dřevin: Směry využití geneticky modifikovaných dřevin: - tolerance na herbicidy - tolerance na herbicidy - odolnost k hmyzu a patogenům - odolnost k hmyzu a patogenům - reprodukční kapacita - reprodukční kapacita - modifikace ligninu - modifikace ligninu

39 GMO lesních dřevin Odolnost vůči hmyzím škůdcům: Odolnost vůči hmyzím škůdcům: - podařilo se získat transgenní topolové rostliny, které byly vysoce rezistentní k působení hmyzu z řádu Lepidoptera. BT gen specifický na Lepidoptera byl úspěšně zaveden a projevil se též u modřínu opadavého pomocí Agrobacterium rhizogenes. Podobné zavedení také do hybridního jilmu či ambroně. - podařilo se získat transgenní topolové rostliny, které byly vysoce rezistentní k působení hmyzu z řádu Lepidoptera. BT gen specifický na Lepidoptera byl úspěšně zaveden a projevil se též u modřínu opadavého pomocí Agrobacterium rhizogenes. Podobné zavedení také do hybridního jilmu či ambroně.

40 GMO lesních dřevin Reprodukční kapacita: Reprodukční kapacita: - zvyšování kvetení (hybrid osiky Populus tremula × P. alba) - zvyšování kvetení (hybrid osiky Populus tremula × P. alba) - indukce samčí nebo samičí sterility (Pinus radiata) - indukce samčí nebo samičí sterility (Pinus radiata) Modifikace ligninu: Modifikace ligninu: - změna složení ligninu u jehličnatých a jeho přiblížení k ligninu listnatých dřevin. - změna složení ligninu u jehličnatých a jeho přiblížení k ligninu listnatých dřevin.

41 Kladné stránky GMO možnost zvýšené produkce potravin (významné zejména k třetímu světu) možnost zvýšené produkce potravin (významné zejména k třetímu světu) dosažení vyšší kvality potravin dosažení vyšší kvality potravin možnost odstranění alergenních čí toxických látek z potravin možnost odstranění alergenních čí toxických látek z potravin získání látek se specifickými vlastnostmi (léčiva, kosmetické látky, barviva) získání látek se specifickými vlastnostmi (léčiva, kosmetické látky, barviva) získání alternativních zdrojů energie z rostlin (biomasa, bionafta, bioethanol) získání alternativních zdrojů energie z rostlin (biomasa, bionafta, bioethanol) vyšší výnosy, zejm. olej (lněné semeno, řepka olejka, slunečnice) vyšší výnosy, zejm. olej (lněné semeno, řepka olejka, slunečnice)

42 Kladné stránky GMO možnost získání chemických látek příznivějším procesem pro ŽP možnost získání chemických látek příznivějším procesem pro ŽP snížení znečištění ŽP snížení znečištění ŽP snížení využívání chemických prostředků snížení využívání chemických prostředků

43 Záporné stránky GMO neznámé možné důsledky zavádění/uvolnění živých GMO do ŽP, zejména pro biologickou rozmanitost, a to v důsledku: neznámé možné důsledky zavádění/uvolnění živých GMO do ŽP, zejména pro biologickou rozmanitost, a to v důsledku: - invasního charakteru - invasního charakteru - potencionálního přenosu na další organismy - potencionálního přenosu na další organismy - možné dopady na druhy, které nebyly předmětem zájmu - možné dopady na druhy, které nebyly předmětem zájmu - náhrada místních druhů a omezení organismů na ně vázaných - náhrada místních druhů a omezení organismů na ně vázaných - narušení existujících systémů - narušení existujících systémů

44 Záporné stránky GMO nedostatečné informace týkající se toxicity a alergenity potravin vyrobených z GMO nedostatečné informace týkající se toxicity a alergenity potravin vyrobených z GMO značně nepříznivé možné důsledky pro již zavedené způsoby zemědělské i průmyslové výroby, včetně znečištění ŽP značně nepříznivé možné důsledky pro již zavedené způsoby zemědělské i průmyslové výroby, včetně znečištění ŽP nepříznivé sociálně – ekonomické důsledky, zejména změnami v pěstování tradičních plodin, likvidací drobných rolníků (rozvojové země) a narušením životního stylu domorodých obyvatel nepříznivé sociálně – ekonomické důsledky, zejména změnami v pěstování tradičních plodin, likvidací drobných rolníků (rozvojové země) a narušením životního stylu domorodých obyvatel

45 Závěrem GMO ve světě stále přibývá Hlavní producenti: USAKanadaArgentinaČína Hlavní plodiny: KukuřiceSójaBavlník

46 Použitá literatura Geneticky modifikované organismy, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2003 Geneticky modifikované organismy, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2003 Roudná Milena, Biologická rozmanitost a otázky biologické bezpečnosti, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2003 Roudná Milena, Biologická rozmanitost a otázky biologické bezpečnosti, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2003 Timko, Turňa, Geneticky modifikované mikroorganizmy, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2004 Timko, Turňa, Geneticky modifikované mikroorganizmy, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2004 internet internet

47 Děkujeme za pozornost…


Stáhnout ppt "Geneticky modifikované organismy Michal Kroupa & Tomáš Kušta."

Podobné prezentace


Reklamy Google