Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H1."— Transkript prezentace:

1 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H1

2 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H2 Obecná část: Specifická část: Doplňková část: GenomikaDNAKlonování DNA Transgenní rostliny GMO v zemědělství Slovník GMO: historie a zákony Opakování

3 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H3 Základní jednotkou DNA je_________, který je tvořen ____________, _________ a ____________ nukleotid deoxyribosoufosfátem dusíkatou bází Doplňte:

4 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H4 Vyberte nejsložitější strukturu: a)Gen b)Chromozóm c)Nukleotid d)Dusíkatá báze

5 Které dusíkaté báze se vyskytují v nukleových kyselinách? a) A, G, T, C b) A, C, U, D c) U, C, T, S PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H5

6 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H6 Komplementarita dusíkatých bází je: a)A=C, G≡T b)C=G, A≡T c)A≡G, C=T d)A=T, C≡G

7 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H7 Utvořte odpovídající dvojce: Dihelix Plazmid Chromozomální DNA Kruhová molekula DNA Dvojšroubovice Jaderná DNA

8 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H8 Mezi funkce DNA nepatří: a)Uchování genetické informace b)Regulační funkce c)Přenos kyslíku v krvi d)Řídí syntézu dalších typů nukleových kyselin

9 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H9 Soubor genů daného organismu se nazývá _______, je tvořen _________ a ________ introny Doplňte: genomexony

10 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H10 Pohyblivost látky v gelu nezávisí na : a)Celkovém náboji molekuly b)Typu gelu c)Molekulové hmotnosti molekuly d)Nelze vybrat z nabídnutých možností

11 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H11 Ethidium bromid je : a)Součást molekuly DNA b)Fluorescenční barvivo c)Dusíkatá báze d)Všechny odpovědi jsou správné

12 Klonování je: a)Vytváření identických kopií DNA b)Přepis genetické informace c)Pásová výroba pneumatik PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H12

13 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H13 Selekce je : a)Napojení DNA b)Výběr buněk s rekombinantním plazmidem c)Přepis genetické informace d)Narušení plazmidu

14 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H14 Amplifikace je : a)Vnesení DNA do klonovacího vektoru b)Sestřih DNA c)Vnesení DNA d)Zmnožení vektoru v buňkách hostitele

15 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H15 Inzerce je : a)Tvorba bílkovin b)Výběr buněk s rekombinantním plazmidem c)Vnesení DNA do plazmidu d)Přenos rekombinantního vektoru

16 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H16 Transformace je : a)Tvorba proteinů b)Vystřižení části DNA c)Izolace DNA d)Přenos rekombinantního vektoru

17 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H17 2. Vnesení (inzerce) cizorodé DNA do klonovacího vektoru 1. Přenos vektoru do hostitelských buněk 3. Výběr (selekce) buněk obsahujících rekombinantní plazmid 4. Zmnožení (amplifikace) vektoru v buňkách hostitele Správně seřaďte jednotlivé kroky klonování : 1.Vnesení (inzerce) cizorodé DNA do klonovacího vektoru 2. Přenos vektoru do hostitelských buněk 3. Zmnožení (amplifikace) vektoru v buňkách hostitele 4. Výběr (selekce) buněk obsahujících rekombinantní plazmid

18 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H18 Transgenní rostliny se označují zkratkou : a)GMO b)OGM c)MGO d)MOG

19 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H19 Transgenní rostliny vznikají procesem ___________, který se nejčastěji provádí _______________ a _________________ Infekcí bakteriemi Doplňte: transgenoze balistickou metodou

20 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H20 K inzerci požadovaného genu se nejčastěji používá bakterie : a)Salmonella b)Treponema pallidum c)Agrobacterium tumefaciens

21 Agrobacterium tumefaciens je: a) Přirozeně se vyskytující bakterie b) Vyskytující se pouze v laboratoři c) Vyskytující se v žaludku živočichů PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H21

22 Totipotence je: a) Nemoc u zvířat b) Schopnost rychlého pohybu c) Schopnost diferenciace PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H22

23 Totipotentní buňky mají: a) Shodnou genetickou výbavu b) Neshodnou genetickou výbavu c) Schopnost dělivého růstu PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H23

24 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H24 Vyjmenujte 3 nejdůležitější kultivační podmínky : Vyživovací médium s regulačními látkami Teplota, vlhkost Světelný režim

25 Geneticky modifikované organismy jsou: a) v USA běžně pěstovány b) v Evropě zakázány c) v Číně, Indii nepěstovány PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H25

26 PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H26 GMO v EU : a)Nepodléhají žádné legislativě b)Podléhají přísné legislativě c)Se nesmí vůbec pěstovat


Stáhnout ppt "PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 H1."

Podobné prezentace


Reklamy Google