Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com

2 strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti

3 strana 3 Penzijní fondy Významní hráči na finančních trzích příklad USA a hypoteční krize Samostatné licencované subjekty Nakupují významné objemy státních a dalších dluhopisů K čemu penzijní fondy slouží? a) penzijní pojištění b) penzijní připojištění

4 strana 4 Systémy penzijního pojištění Bezfondové – PAYG (Pay as you go) – průběžný systém – výhody versus nevýhody (viz následující slidy) Fondové – veškeré prostředky směřují do fondů, které tyto prostředky obhospodařují (včetně zaměstnaneckých); výhody versus nevýhody Penzijní pojištění kombinované – došla tam i ČR (třípilířový systém od 1. ledna 2013), častý systém v zahraničí; výhody versus nevýhody; problémy na Slovensku a v Maďarsku Penzijní reforma v ČR – třipilířový systém penzijního pojištění v ČR, dobrovolný opt-out systém (nový II. pilíř)

5 strana 5 Demografický vývoj ve světě

6 strana 6 Penzijní systém vs. ekonomický růst Zdroj: Siegel (2009)

7 strana 7 Penzijní připojištění v ČR Současný stav (stav ke konci roku 2012) příspěvky od účastníků (průměr cca 465 Kč), příspěvky od státu (průměr cca 110 Kč), příspěvky od zaměstnavatele (cca každému 5. -6. účastníkovi), zhodnocení, podmínka nezáporného ročního zhodnocení (jaké to má důsledky?) Málo využívaný produkt mezi mladými lidmi důvody: malý výnos, malá likvidita?!, příspěvky od zaměstnavatele Zapojeno cca 4,6 mil. účastníků, nastřádáno cca 246 mld. Kč za cca 18 let (cca 53 tisíc na účastníka). Výdaje státního rozpočtu na oblast starobních důchodů cca 300 mld. Kč/rok…

8 strana 8 Penzijní připojištění v ČR

9 strana 9 Penzijní připojištění v ČR

10 strana 10 Současný stav penzijního systému v České republice Dobrovolný opt-out (3 % plus 2 %), dobrovolný II. pilíř Nové penzijní společnosti oddělení majetku od majetku účastníků (individuální účty) Zrušení podmínky nezáporného ročního zhodnocení u nových smluv Transparentní poplatková struktura Základní druhy fondů (investiční strategie) Možnost dědění; doživotní penze; náklady penzijní reformy; distribuce; atd. Co se bývalými penzijními fondy a systémem penzijního připojištění?

11 Současný penzijní systém v ČR strana 11 × ×

12 strana 12 Burzy a organizované mimoburzovní trhy

13 strana 13 Burza Definice burzy Funkce burzy Znaky burzy: oboustranná aukce zvláštní povolení druhy obchodů jsou přesně vymezeny (promptní, termínové atd.) druhy aktiv jsou přesně vymezeny např. ISIN, kvalita u komoditních burz – nutná jejich zastupitelnost a standardizovanost stanovená minimální obchodovatelná jednotka – lot čas a místo jsou předem určeny obchoduje vymezený okruh osob

14 strana 14 Rozdělení burz Podle obchodovaných aktiv: Burzy cenných papírů primární versus sekundární trh, IPO Burzy devizové – FOREX: není to ale centralizovaná burza v tradičním slova smyslu především termínové, spotové jsou přes OTC, vysoké objemy obchodů! Na měnových trzích je denní obrat cca 4 bilionů USD, na NYSE 55 mld. USD. Měnové trhy jsou nejlikvidnější (+ 24 hodin denně) finanční trhy s centry Londýn (cca 34 %) NY (cca 17 %) Tokyo (cca 6 %) Burzy komoditní mimo finanční trhy Podle typu obchodů: Burzy promptní (spotové) spotové obchody: uzavření obchodu a jeho vypořádání je v krátkém časovém intervalu (do několika obchodních dní) Burzy termínové (derivátové) termínové obchody: mezi uzavřením a vypořádáním obchodu je delší časová prodleva a) burzy futures kontraktů b) burzy opčních kontraktů

15 strana 15 Rozdělení burz dle velikosti Měřítkem je tzv. tržní kapitalizace A) Nadnárodní burzy (NYSE, Tokyo, London) B) Mezinárodní (Paříž, Frankfurt) C) Národní D) Lokální (regionální) Zdroj: WFE

16 strana 16 Mimoburzovní trhy Důvody existence vedle burz: a) burzy nemusí přijmout všechny CP k obchodování (malá emise atd.), b) členský přístup u burz, c) velikost lotu, d) nutnost dodržovat čas obchodování atd. Obecně se jedná o zdravou konkurenci burz, která umožňuje přístup většího počtu subjektů na trh, vždy se jedná o licencované subjekty Příklady mimoburzovních trhů: v ČR dříve RM-Systém (v roce 2008 kvůli MIFIDu přeměna na burzu), v USA se jedná o Nasdaq

17 strana 17 Instituce kolektivního investování

18 strana 18 Principy kolektivní investování Jak a kde se lze zapojit do kolektivního investování?

19 strana 19 Výhody kolektivního investování Snadné investování: banka, investiční společnost, finanční poradce Kvalifikace, znalosti: portfolio manažer, analytici Diverzifikace rizika Minimalizace nákladů: úspory z rozsahu I „nedostupné“ investice“ Likvidita Možnost vyšších výnosů Dohled regulátora

20 Nevýhody kolektivního investování Poplatky je to skutečně nevýhoda?; typy poplatků Omezený vliv při investičním rozhodování Možná manažerská selhání podvody, chyby, atd.; operační riziko

21 Subjekty kolektivního investování Investiční a podílový model kolektivního investování Investiční fondy princip fungování Investiční společnosti princip fungování a funkce

22 Subjekty kolektivního investování A) Podílové fondy B) Investiční fondy Rozdíl mezi podílovým a investičním fondem Kdo vlastní investiční fond a kdo vlastní podílový fond Co emituje podílový fond a co investiční fond Rozdělení fondů dle nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) Investiční fondy a)Fondy kolektivního investování b)Fondy kvalifikovaných investorů

23 Uzavřené versus otevřené fondy Doba emise cenných papírů fondu Doba trvání fondu Povinnost odkupu a výše odkupní ceny Vznik diskontu a) co to je diskont u uzavřených fondů? b) nezaměňovat s diskontem u směnek atd.

24 Diskont akcie uzavřeného investičního fondu Kurz tržně stanovená cena (nabídka x poptávka) Aktuální hodnota akcie - vlastní kapitál/1 akcii IF - čisté obchodní jmění/1 akcii IF - net assets value – NAV/1 akcii IF VK, ČOJ, NAV: hodnota veškerého majetku fondu včetně pohledávek bez všech dluhů a závazků

25 strana 25 Diskont podílového listu uzavřeného podílového fondu Kurz tržně stanovená cena (nabídka x poptávka) Aktuální hodnota podílového listu - vlastní kapitál/1 PL UPF - čisté obchodní jmění/1 PL UPF - net assets value – NAV/1 PL UPF VK, ČOJ, NAV: hodnota veškerého majetku fondu včetně pohledávek bez všech dluhů a závazků

26 Typy fondů kolektivního investování Dle investiční strategie: peněžního trhu dluhopisové (státní obl., bankovní obl., podnikové obl., komunální obl.; fixně úročené, variabilně úročené …) akciové (blue chips, SME, univerzální, odvětvové …) smíšené garantované (zajištěné), jak se zajišťují? indexové fondy fondů fondy reálných aktiv (movité a nemovité věci) fondy derivátové další druhy (fondy rizikového kapitálu, strukturované fondy, fondy životního cyklu…) Co je to statut fondu? Co je to depozitář fondu? Coje to administrátor fondu?

27 Fondy životního cyklu Zdroj: Pioneer Investments

28 Typy fondů kolektivního investování Dle rizikovosti investičního portfolia: Standardní fondy (UCITS fondy) většinou OPF (v ČR pouze OPF); pro drobné investory obecně; vysoká regulace Speciální fondy (NON-UCITS fondy) derivátové, nemovitostní, hedge funds atd. omezení počtu investorů; omezení minimální investice atd.; nižší regulace

29 Standardní fondy Upraveny především Směrnicí č. 85/611/EHS Directive of Coordination of Laws, Regulations and Administrative Provisions Relating to Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (tzv. UCITS, nyní UCITS IV ) Instituce upisující převoditelné cenné papíry kolektivního investování V ČR se jedná pouze o OPF Nelze přeměnit na speciální fondy

30 Speciální fondy Shromažďující prostředky od veřejnosti speciální fond cenných papírů, speciální fond nemovitostí speciální fond fondů

31 Typy fondů kolektivního investování Tuzemská vs. zahraniční orientace fondu Domácí vs. zahraniční fondy a) jaký je rozdíl? b) měnové riziko?

32 strana 32 Typy fondů kolektivního investování Dle nakládání s dosaženým hospodářským výsledkem: 1)Fondy důchodové (příjmové) 2)Fondy (růstové) 3)Fondy vyvážené

33 strana 33 Typy fondů kolektivního investování Aktivní resp. pasivní správa portfolia: A) Fondy s aktivní správou portfolia B) Fondy s pasivní správou portfolia Ovlivňuje výši poplatků Základní druhy poplatků

34 strana 34 Typy fondů kolektivního investování Dle doby trvání fondu: Fondy s omezenou dobou trvání Fondy s neomezenou dobou trvání

35 Fondy kvalifikovaných investorů Shromažďující prostředky od kvalifikovaných investorů různá právní struktura, pouze pro kvalifikované invetory, možná omezená veřejná nabídka, min. investice 125 000 EUR) strana 35

36 strana 36 Kolektivní investování v ČR

37 strana 37 Kolektivní investování v ČR Zahraniční versus domácí fond

38 strana 38 Kolektivní investování v ČR

39 strana 39 Kolektivní investování ve světě Zdroj: EFAMA

40 strana 40 Kolektivní investování v Evropě Zdroj: EFAMA

41 Ostatní komerční instituce FT a)Obsluhující instituce vypořádací centra, clearingové centrály b)Obchodníci s cennými papíry c)Finančně poradenské společnosti d)Ratingové společnosti e) Poskytovatelé půjček splátkový prodej, peníze domů f) Směnárny g)Depozitáři h)Atd.

42 Děkuji za pozornost. strana 42


Stáhnout ppt "Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google