Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákonná opatření Senátu v oblasti daňového práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákonná opatření Senátu v oblasti daňového práva"— Transkript prezentace:

1 Zákonná opatření Senátu v oblasti daňového práva
Mgr. Bc. Hana Kazdová JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 8. října 2013 – IFA

2 Osnova Stav legislativního procesu rekodifikace soukromého práva
Důsledky nepřijetí daňových zákonů Možné varianty řešení Obecně k zákonným opatřením Senátu Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti 2

3 1. Stav legislativního procesu rekodifikace soukromého práva
A. Zákony přijaté v roce 2012 B. Zákony přijaté v roce 2013 C. Nepřijaté zákony 3

4 A) Zákony přijaté v roce 2012
nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích zákon č. 90/2012 Sb. zákon o mezinárodním právu soukromém zákon č. 91/2012 Sb. účinnost od 1. ledna 2014 4

5 B) Zákony přijaté v roce 2013
katastrální zákon a jeho změnový zákon zákony č. 256/2013 Sb. a č. 257/2013 Sb. zákon o zvláštních řízeních soudních zákon č. 292/2013 Sb. novela občanského soudního řádu zákon č. 293/2013 Sb. novela insolvenčního zákona zákon č. 294/2013 Sb. doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva hmotného zákon č. 303/2013 Sb. zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zákon č. 304/2013 Sb. zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám zákon č. 311/2013 Sb. novela zákona o matrikách zákon č. 312/2013 Sb. 5

6 C) Nepřijaté zákony zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
ST 1003, SenT 170 zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ST 1004, SenT 176 zákon o statusu veřejné prospěšnosti ST 989, SenT 167 6

7 2) Důsledky nepřijetí daňových zákonů
nedojde k přijetí věcných a terminologických změn daňových zákonů přizpůsobujících je rekodifikaci soukromého práva propad inkasa veřejných rozpočtů (miliardy Kč) rozsáhlá právní nejistota nerovnost daňových subjektů v určitých případech zvýšení daňové zátěže nespravovatelnost 7

8 3) Možné varianty řešení
Z hlediska obsahu: změny daňových zákonů, nebo odložení účinnosti rekodifikace soukromého práva Z hlediska formy: zákonná opatření Senátu, nebo novely přijaté ve stavu legislativní nouze novou Poslaneckou sněmovnou 8

9 4) Obecně k zákonným opatřením Senátu
stav rozpuštění PS ZOS lze přijímat pouze tehdy, dojde-li k rozpuštění PS neodkladnost ZOS lze přijmout pouze ve věcech, které nesnesou odkladu výhrada zákona ZOS lze přijímat ve věcech, které by vyžadovaly jinak přijetí zákona zákaz přijímat ZOS v určitých věcech ZOS nelze přijímat ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy navrhovatel ZOS může Senátu navrhnout jen vláda. ratihabice ZOS musí být schváleno na ustavující schůzi nové PS 9

10 5) Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti
zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (ZOS DNNV) zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (ZOS REK) 10

11 5) Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti
Neodkladnost Obsah ZOS DNNV Obsah ZOS REK Rizika 11

12 I. Neodkladnost objektivně existuje nežádoucí stav
nežádoucí stav je nutné neprodleně zhojit při nezhojení hrozí závažné negativní následky materiálního či hodnotového charakteru nežádoucí stav je možné napravit pouze formou zákonného opatření Senátu zákonné opatření Senátu je způsobilé takový stav zhojit, aniž by vyvolalo obdobné nebo větší negativní následky 12

13 II. Obsah ZOS DNNV z obsahového hlediska vychází ze senátního tisku 170 (tj. včetně pozměňovacího návrhu přijatého PS) po formální stránce došlo k přizpůsobení textu formě zákonného opatření Senátu k věcné změně došlo pouze v otázce poplatníka daně 13

14 Poplatník daně z nabytí nemovitých věcí
nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou poplatníkem je převodce, nabyvatel je ručitelem smluvní strany se mohou dohodnout, že poplatníkem je nabyvatel nabytí vlastnického práva jiným způsobem poplatníkem je nabyvatel 14

15 15

16 Legislativně technické změny ZOS DNNV
zákon  zákonné opatření Senátu v textu normy i v přechodných ustanoveních „§ 12 Postup určení nabývací hodnoty (1) Nabývací hodnotou je sjednaná cena, a) je-li vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, nebo b) stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hodnotou je výlučně sjednaná cena. …“ 16

17 III. Obsah ZOS REK z obsahového hlediska vychází ze senátního tisku 176 (tj. včetně pozměňovacích návrhů přijatých PS) po formální stránce došlo k přizpůsobení textu formě zákonného opatření Senátu k věcným změnám došlo pouze ve věci právní úpravy zdanění investičních fondů osvobození podílů na zisku od daní z příjmů reakce na nepřijetí návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti 17

18 Přijaté pozměňovací návrhy v PS
změna okruhu osob oprávněných odečíst si od základu daně z příjmů hodnotu bezúplatného plnění znovuzavedení mimořádných odpisů hmotného majetku odpočty na podporu odborného vzdělávání omezení účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků na sociálním zabezpečení oprava legislativně-technických nedostatků 18

19 Zdanění investičních fondů
návrat k právní úpravě navrhované MF do vlády zdanění na úrovni základního investičního fondu (§ 21f) 0 % (eliminace dividendové směrnice) srážková daň u podílníka - právnické osoby 19 % srážková daň u podílníka - fyzické osoby 15 % 19

20 Zamítnutý návrh zákona
Současný stav Zamítnutý návrh zákona Návrh MF daň na úrovni základního IF 5 % 0 % srážková daň u PO při aplikaci dividendové směrnice 19 % srážková daň u PO v ostatních případech 15 % srážková daň u FO 20

21 Osvobození podílů na zisku
zrušení předsunutí účinnosti osvobození podílů na zisku z roku 2015 na rok 2014 zákon č. 458/2011 Sb. § 4 odst. 1 písm. zf) a odst. 5 až 7 § 19a SenT 176 předsunutí účinnosti na rok 2014 provedení rekodifikačních a legislativně technických změn 21

22 Reakce na nepřijetí návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti
nutno reagovat na absenci úpravy udělování statusu veřejné prospěšnosti zůstává pojem „veřejně prospěšný poplatník“ obsah pojmu „veřejně prospěšný poplatník“ vychází z dosavadní úpravy „poplatníka, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání“ explicitně upraveny rodinné nadace 22

23 Legislativně technické změny ZOS REK
zrušovací a přechodné ustanovení k zákonu č. 357/1992 Sb. přizpůsobení zákona o daních z příjmů změně osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí zákon  zákonné opatření Senátu v textu normy i v přechodných ustanoveních drobné legislativně-technické opravy v interpunkci, aktualizace uvozovacích vět zákonů, apod. 23

24 IV. Rizika ZOSů nepřijetí ZOSů Senátem „vetování“ ZOSů prezidentem?
neratihabice ZOSů novou PS napadení ZOSů u Ústavního soudu 24

25 Daňové právo od 1. ledna 2014 (BOHUŽEL…) 25

26 Děkuji za Vaši pozornost.
26


Stáhnout ppt "Zákonná opatření Senátu v oblasti daňového práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google