Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Kraje Vám to řeknou ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI Chomutov, 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Kraje Vám to řeknou ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI Chomutov, 12."— Transkript prezentace:

1 Svaz průmyslu a dopravy České republiky

2 Kraje Vám to řeknou ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI Chomutov, 12. února 2013

3 Tradice již od r. 1918, znovuobnoven r. 1990 (20+ let). Zastupuje 31 odvětvových svazů, celkem 1560 firem (přes 800 tis. zaměstnanců). Obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v zahraničí. Svaz průmyslu a dopravy ČR

4 Proč proběhlo šetření v krajích Leden až duben 2013 - 8 diskusních setkání v regionech, vedení SP ČR, hejtmani, jejich náměstci a zástupci firem v krajích Cíl - poukázat na možnosti řešení problémů podnikatelského prostředí Podklad k debatě - dotazníkové zjišťování mezi podnikateli Počet respondentů – Ústecký kraj 70 firem kraje, Karlovarský kraj 40 firem

5 1. Míra byrokracie – zásadní problém z pohledu byznysu obou krajů Ústecký kraj Jako dominantní problém vnímají podnikatelé úroveň byrokracie. 2/3 respondentů ji považují za zcela zásadní problém, celkově více než 80 % respondentů ji označují jako překážku v podnikání.

6 1. Míra byrokracie – zásadní problém z pohledu byznysu obou krajů Karlovarský kraj Pro více než 1/2 respondentů představuje úroveň byrokracie překážku nebo velkou překážku jejich podnikání.

7 2. Korupce na úrovni kraje zasahující do podnikání Ústecký kraj Více než 1/2 respondentů vnímá korupci jako významný problém, který zasahuje do jejich podnikání..

8 2. Korupce na úrovni kraje zasahující do podnikání Karlovarský kraj Korupci považuje jako závažný problém 1/2 všech respondentů a celkově 2/3 vnímají korupci jako velký problém zasahující do jejich podnikání. Korupce je v tomto kraji palčivější problém než v Ústeckém kraji.

9 Specifickým příkladem korupčního jednání je kauza ROP Severozápad, týkající se rozdělování evropských dotací v NUTS 2 Severozápad. V červnu 2012 bylo zveřejněno, že Dotační úřad Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad podle auditu firmy Deloitte Advisory chyboval ve všech 35 zkoumaných případech evropských dotací. Evropská komise vyměřila ROP korekci ve výši zhruba 2,5 miliardy Kč.NUTS 50 % respondentů případ vnímá jako překážku v podnikání. Téměř 1/3 respondentů však nemá vyhraněný názor, vzhledem k tomu, že zvolila možnost „nevím/nedokážu odpovědět“. Téma tudíž zůstává nadále aktuální. Téma korupce je obecně dosti ožehavé, neboť u všech 3 sledovaných okruhů otázek je patrný poměrně vysoký podíl respondentů, kteří se nevyjádřili nebo ho nehodnotí (12,5 %; 22%, 28 %). 2.1 Situace s ROP Severozápad

10 3. Nedostatek technických profesí – palčivý problém Ústecký kraj ¾ respondentů vyhodnotili nedostatek technických profesí jako velmi závažný problém pro jejich podnikání.

11 3. Nedostatek technických profesí – palčivý problém Karlovarský kraj Nedostatek technických profesí vnímají jako velkou překážku bránící podnikání více než polovina oslovených firem..

12 4. Kvalita technického školství v kraji Ústecký kraj Téměř 2/3 z oslovených respondentů vnímají jako velký problém kvalitu a stav technického školství v Ústeckém kraji.

13 Karlovarský kraj Téměř 2/3 respondentů vyjádřili své znepokojení se stavem technického školství v kraji. Citace z šetření: „Problémem je katastrofální úroveň absolventů učilišť a naprostá odtrženost učňovských škol od praxe. Neexistuje jediný program, který by firmy zahraničních vlastníků, ale i domácí firmy motivoval k podpoře učňovského školství.“ 4. Kvalita technického školství v kraji

14 4.1. Stav VŠ v kraji (odliv vysokoškolsky vzdělaných lidí) Karlovarský kraj Značný problém představuje odliv vysokoškolsky vzdělaných lidí za hranice kraje nebo republiky, 1/2 oslovených firem tento problém vyhodnotilo jako překážku podnikání..

15 5. Dopravní infrastruktura Ústecký kraj / stále se protahující dostavba dálnice D8 / Téměř 70 % oslovených podnikatelů hodnotí jako překážku či závažnou překážku v podnikání neustále se oddalující dostavbu dálnice D8.

16 5. Dopravní infrastruktura Karlovarský kraj /stav silnice R6 jakožto hlavního tahu na Prahu / Problém představuje dopravní infrastruktura a stav silnic problém pro více než ½ respondentů.

17 6. Nedostatečné investice kraje do vědy a výzkumu Ústecký kraj Nedostatečné investice do výzkumu a vývoje představují překážku pro 1/2 oslovených respondentů v kraji.

18 Karlovarský kraj Pro více jak 2/5 podnikatelů představují nedostatečné investice do výzkumu a vývoje problém. Naproti tomu stojí názor více než 1/5 oslovených, které to nepovažují za problém nebo nejsou schopni otázku vůbec posoudit. 6. Nedostatečné investice kraje do vědy a výzkumu

19 7. Problémy související s enviromentální legislativou Ústecký kraj Zhruba 60 % firem vnímají environmentální legislativu jako problém pro jejich podnikání.

20 Karlovarský kraj Názory na tuto problematiku jsou rovnoměrně rozvrstveny, necelé 2/5 firem ji však považují za překážku podnikání. Oproti Ústeckému kraji je zde výrazný rozdíl. 7. Problémy související s enviromentální legislativou

21 8. Informovanost a transparentnost při rozdělování financí kraje (veřejné zakázky) Ústecký kraj 1/3 oslovených firem považuje současný stav jako překážku v jejich podnikání.

22 Karlovarský kraj Představuje překážku v podnikání pro 1/3 oslovených firem. 8. Informovanost a transparentnost při rozdělování financí kraje (veřejné zakázky)

23 Vysoká míra nezaměstnanosti, obtížné hledání pracovního uplatnění, špatné vyhlídky pro další období; Hledání právních cest, jak udržet pracovní místa, nepropouštět. Snaha udržet si zaměstnance i přes pokles poptávky; Požadavky zaměstnavatelů na pomoc při řešení problémů trhu práce (pracovní poměry na dobu určitou, „Vzdělávejte se pro stabilitu“, novela zákona o zaměstnanosti); Využívání poradenství v legislativní oblasti zaměstnanosti, semináře, kulaté stoly 9. Problémy a požadavky zaměstnavatelů v pracovně – právní oblasti

24 PŘÍSTUP REGIONÁLNÍCH ÚŘADŮ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PODNIKÁNÍ Známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší, 0 = nevím, netroufám si odpovědět Ústecký kraj Cca 25 % firem hodnotí přístup známkou2 Cca 50 % firem hodnotí přístup známkou3 Cca 25 % firem hodnotí přístup známkou4 Celkový průměr3 Karlovarský kraj Cca 10 % firem hodnotí přístup známkou2 Cca 40 % firem hodnotí přístup známkou3 Cca 40 % firem hodnotí přístup známkou4 Cca 10 % firem hodnotí přístup známkou5 Celkový průměr vychází3,76.

25 Přístup úředníků hejtmanství k problémům podnikatelů Ústecký kraj Představuje překážku v podnikání pro 1/3 oslovených firem, ¼ firem však nedokáže situaci ohodnotit.

26 Karlovarský kraj Překážku v podnikání představuje pro 1/3 oslovených firem. Stejný je podíl u obou krajů. Citace z šetření: „ Nezájem krajů a obcí o regionální firmy a podnikatele, neprůhlednost zakázek, lobbismus. Místní firmy nejsou upřednostňovány, mnohdy o zakázkách ani neví. To má na svědomí degradaci pracovního trhu, pracovníků a jejich odliv.“ Přístup úředníků hejtmanství k problémům podnikatelů

27 Je alarmující, že v obou krajích je velice nízké povědomí o „fungování“ krajské tripartity. V Ústeckém kraji (vlevo) to je 50% respondentů, v kraji Karlovarském (napravo) je to dokonce 56ˇrespondentů. Firmy se vyjadřovaly k tomu, zdali je má SP ČR zastupovat při jednáních v krajské tripartitě. Krajská tripartita

28 Ústecký kraj Aktivní řešení problémů ze strany KÚ Větší podpora podnikání v kraji (konkrétně: řešení nezaměstnanosti – podpora nových pracovních míst, řešení bezpečnost občanů, nové investice, zlepšení infrastruktury – dostavba D8) Transparentní jednání ze strany KÚ Boj s korupcí Karlovarský kraj Větší zaměstnanost, zajištění kvalitního pracovního trhu Zlepšení dopravní infrastruktury - dostavba R6 Transparentnost, vstřícnost, kreativita Očekávání zaměstnavatelů v regionu od krajských vlád

29 Výrazným problémem v obou krajích je úroveň byrokracie, firmy velmi negativně hodnotí i korupci zasahující do podnikání. Palčivým problémem je nedostatek technických profesí. Poukázala na něj i šetření v krajích i v roce 2010 a další šetření SP ČR. Stav dopravní infrastruktury nedoznal od roku 2010 podle názorů podnikatelů výrazného zlepšení, problém vidí zejména s nedokončenou dálnicí D8. Problémy související s environmentální legislativou trápí více podnikatele v Ústeckém kraji. Informovanost a transparentnost při rozdělování financí kraje je méně významným problém pro podnikatele v obou krajích. Očekávání od nových krajských vlád jsou v obou krajích víceméně shodná, v případě Karlovarského kraje zaznívala však v odpovědích respondentů větší skepse. Podle názorů respondentů je přístup regionálních úřadů při řešení problémů podnikání jen průměrný, byť se firmy k tomuto tématu nechtěly příliš vyjadřovat. Úředníci krajských zastupitelstev jsou hodnoceni spíše negativně, zejména v případě Karlovarského kraje (průměrná známka téměř 4).. Závěr

30 Tématem zjišťování byla účast zástupců SP ČR v krajských tripartitách. V Ústeckém kraji jsou nakloněni k zastupování zájmů v tripartitě výrazněji než v Karlovarském kraj. Alarmující je skutečnost, že většina z dotázaných firem neví nic o tripartitě a její činnosti. Z komentářů šetření zúčastněných firem vyplynulo, že zaměstnavatelé by si přáli aktivnější přístup k problematice trhu práce, zvýšení tlaku na řešení problému dopravní infrastruktury, vyšší transparentnost jednání ze strany krajského úřadu a větší vstřícnost k problémům podnikatelů. Oslovené firmy v obou krajích vidí služby SP ČR jako přínosné, zejména při poradenství v legislativní oblasti, při organizaci odborných seminářů a setkávání členských firem, možnost prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách a využívání služeb regionálního zastoupení. Firmy by si přály častější setkávání s představiteli krajů. Děkujeme vám za pozornost Závěr

31 Svaz průmyslu a dopravy ČR Freyova 948/11, 190 05 Praha 9 e-mail: vpavelek@spcr.cz Děkujeme vám za aktivní účast na kulatém stole


Stáhnout ppt "Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Kraje Vám to řeknou ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI Chomutov, 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google