Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI Olomouc, 14. 2. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI Olomouc, 14. 2. 2013."— Transkript prezentace:

1 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI Olomouc, 14. 2. 2013

2 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie, zajištění kvalitní dopravní infrastruktury a zkvalitnění technického školství CÍL DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY  definovat priority zaměstnavatelů působících v Olomouckém a Zlínském kraji  zjistit jejich hodnocení kvality podnikatelského prostředí v těchto krajích  poukázat na možnosti řešení problémů podnikatelského prostředí  vyjasnit jejich názor na krajskou a vládní politiku Šetření proběhlo v Olomouckém a Zlínském kraji v lednu 2013, bylo osloveno 100 firem v Olomouckém a 90 ve Zlínském kraji.

3 Míra byrokracie Olomoucký kraj Zlínský kraj Jako dominantní problém vnímají podnikatelé úroveň byrokracie, 4/5 respondentů ji označují jako překážku v podnikání Pro téměř 1/2 respondentů představuje úroveň byrokracie zásadní překážku jejich podnikání, celkově 80 % respondentů vnímá byrokracii jako problém 1=vůbec není překážkou 2=spíše není překážkou 3=ani je, ani není překážkou 4=spíš je překážkou 5=je velkou překážkou 0=nevím, nedokážu odpovědět

4 Nedostatek technických profesí Olomoucký kraj Zlínský kraj 4/5 respondentů vyhodnotily nedostatek technických profesí jako závažný problém pro jejich podnikání Nedostatek technických profesí vnímá jako velkou překážku bránící podnikání více než 1/2 oslovených firem 1=vůbec není překážkou 2=spíše není překážkou 3=ani je, ani není překážkou 4=spíš je překážkou 5=je velkou překážkou 0=nevím, nedokážu odpovědět

5 Kvalita technického školství v kraji Olomoucký kraj Zlínský kraj Více než 1/2 z oslovených respondentů vnímá jako velký problém kvalitu a stav technického školství v Olomouckém kraji Téměř 1/2 respondentů vyjádřila své znepokojení se stavem technického školství v kraji 1=vůbec není překážkou 2=spíše není překážkou 3=ani je, ani není překážkou 4=spíš je překážkou 5=je velkou překážkou 0=nevím, nedokážu odpovědět

6 Dopravní infrastruktura Olomoucký kraj Zlínský kraj Dopravní zatížení a dobudování dopravní sítě představuje problém pro necelou 1/2 respondentů Dopravní zatížení, dobudování dopravní sítě a nevyhovující stav silnic jsou překážkou pro 2/3 respondentů 1=vůbec není překážkou 2=spíše není překážkou 3=ani je, ani není překážkou 4=spíš je překážkou 5=je velkou překážkou 0=nevím, nedokážu odpovědět

7 Nedostatečné investice kraje do výzkumu a vývoje Olomoucký kraj Zlínský kraj Nedostatečné investice do výzkumu a vývoje představují překážku pro 1/3 oslovených respondentů v kraji Pro více než 1/3 podnikatelů představují nedostatečné investice do výzkumu a vývoje problém, naproti tomu stojí názor více než 2/5 oslovených, kteří to nepovažují za problém nebo nejsou schopni otázku posoudit 1=vůbec není překážkou 2=spíše není překážkou 3=ani je, ani není překážkou 4=spíš je překážkou 5=je velkou překážkou 0=nevím, nedokážu odpovědět

8 Korupce na úrovni kraje zasahující do podnikání Olomoucký kraj Zlínský kraj Korupci vnímá jako problém, který zasahuje do jejich podnikání, pouze 20% respondentů Korupci považuje za závažný problém 1/2 všech respondentů, korupce je v tomto kraji daleko palčivější problém než v Olomouckém kraji 1=vůbec není překážkou 2=spíše není překážkou 3=ani je, ani není překážkou 4=spíš je překážkou 5=je velkou překážkou 0=nevím, nedokážu odpovědět V obou krajích se poměrně vysoký podíl respondentů k tématu nevyjádřil nebo ho nehodnotí ( 46% a 35%)

9 Problémy související s environmentální legislativou Olomoucký kraj Zlínský kraj Zhruba 2/5 firem vnímají environmentální legislativu jako problém v podnikání, naproti tomu stejná část respondentů to jako problém neshledává nebo jej nedovede posoudit Většina firem nedokáže posoudit, zda pro ně problémy související s environmentální legislativou představují překážku v podnikání 1=vůbec není překážkou 2=spíše není překážkou 3=ani je, ani není překážkou 4=spíš je překážkou 5=je velkou překážkou 0=nevím, nedokážu odpovědět

10 Informovanost a transparentnost při rozdělování financí kraje (veřejné zakázky) Olomoucký kraj Zlínský kraj 1/3 oslovených firem považuje současný stav jako překážku v jejich podnikání Představuje překážku v podnikání pro 1/2 oslovených firem, 1/3 respondentů nebyla schopná tento problém posoudit 1=vůbec není překážkou 2=spíše není překážkou 3=ani je, ani není překážkou 4=spíš je překážkou 5=je velkou překážkou 0=nevím, nedokážu odpovědět

11 Další problémy firem Problémy a požadavky zaměstnavatelů v pracovněprávní oblasti  vysoká míra nezaměstnanosti, obtížné hledání pracovního uplatnění, špatné vyhlídky pro další období;  hledání právních cest, jak udržet pracovní místa, nepropouštět. Snaha udržet si zaměstnance i přes pokles poptávky;  nová struktura Úřadu práce a výkon jeho činností, kdy v podstatě nejsou od toho, aby hledali práci pro nezaměstnané. Dotační projekty z ESF a jejich termíny podání žádostí nebo podmínky ke splnění nároků, množství papírové práce;  požadavky zaměstnavatelů na pomoc při řešení problémů trhu práce (pracovní poměry na dobu určitou, „Vzdělávejte se pro stabilitu“, novela zákona o zaměstnanosti);  využívání poradenství v legislativní oblasti zaměstnanosti, semináře, kulaté stoly.

12 Další problémy firem Olomoucký kraj  prolínání obytných a průmyslových zón a z toho plynoucí tlak na prostředí (hlavně údajný hluk z průmyslové výroby);  tlak na stále četnější a dražší měření v oblasti ŽP, atp. Většina těchto požadavků je výhradně formální a nemá žádný vliv na zlepšení stavu. Jen významně prodražuje a takřka znemožňuje průmyslovou výrobu (ale to je spíš problém státu než kraje). Zlínský kraj  problém průmyslové zóny v Holešově - nepochopitelné vyjádření kraje, že souhlasil s vybudováním zóny na tak problémovém místě.

13 Přístup regionálních úřadů při řešení problémů podnikání Olomoucký kraj Cca 20% firem hodnotí přístup známkou2 Cca 65 % firem hodnotí přístup známkou3 Cca 15 % firem hodnotí přístup známkou4 Celkový průměr2,9 Zlínský kraj Cca 35 % firem hodnotí přístup známkou3 Cca 50 % firem hodnotí přístup známkou4 Cca 15 % firem hodnotí přístup známkou5 Celkový průměr 3,8

14 Měl by Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupovat zájmy podnikatelů v krajské tripartitě? Olomoucký kraj Zlínský kraj Téměř 1/2 místních firem podporuje to, aby SP ČR zastupoval jejich zájmy v krajské tripartitě, znepokojující je informace, že 1/4 firem nemá ponětí o existenci a práci tripartity Je více než alarmující zjištění, že téměř 2/5 firem neví nic o existenci a činnosti krajské tripartity, 1/3 místních firem má zájem o vyšší angažovanost SP ČR v ní 1=ano 2=ne 3=nevím o existenci krajské tripartity 4=nedokážu odpovědět

15 Jaká jsou očekávání firem od nových krajských vlád? Olomoucký kraj  snížení byrokratické zátěže, transparentnost všech procesů;  jasnou koncepci územního plánu, aby nedocházelo k prolínaní průmyslových a obytných zón (nese to značné problémy a v podstatě to likviduje podnikatelské výrobní aktivity);  zlepšení situace v oblasti technického školství - větší podpora;  větší podpora podnikání celkově a rovněž větší podpora regionálních podnikatelů;  řešení problémů nezaměstnanosti, kvality všech úrovní školství, zdravotnictví. Zlínský kraj  omezení byrokracie a zrychlení všech procesů;  lepší podmínky pro okrajové oblasti kraje - vyřešení dopravní dostupnosti od Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm, dostavba dálnice do Uherského Hradiště;  zvýšení důrazu na podporu škol - technické obory, podpora učňovského vzdělávání;  podpora a rozvoj podnikání;  zájem o dialog se zaměstnavateli.

16 Jaké služby ze strany SP ČR by zástupci firem v kraji uvítali? Olomoucký kraj Z hlediska poptávky firem po službách SP ČR dominuje poradenství v legislativní oblasti, následuje zájem o organizaci odborných seminářů a setkávání členských firem. Firmy mají zájem i o služby poskytované regionálním zastoupením, účast na misích nebo možnost prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách. Zlínský kraj Podnikatelé vyjádřili největší zájem o organizování odborných seminářů, možnost prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách, velmi těsně následuje účast na podnikatelských misích, poradenství v legislativní oblasti a organizování setkávání s hejtmanem nebo jeho zástupci

17 Závěr  výrazným problémem v obou krajích je úroveň byrokracie;  palčivým problémem je nedostatek technických profesí. Poukázala na něj i šetření v krajích v roce 2010 a další šetření SP ČR;  stav dopravní infrastruktury nedoznal od roku 2010 podle názorů podnikatelů výrazného zlepšení, problémy jsou markantní hlavně ve Zlínském kraji;  problémy související s environmentální legislativou trápí více podnikatele v Olomouckém kraji;  informovanost a transparentnost při rozdělování financí kraje je významnějším problémem pro podnikatele ve Zlínském kraji;  očekávání od nových krajských vlád jsou v obou krajích víceméně shodná, firmy by si hlavně přály větší podporu podnikání a rozvoj průmyslu v obou krajích a větší důraz na rozvoj technického vzdělávání i mimo krajská města;  podle názorů respondentů je přístup regionálních úřadů při řešení problémů podnikání jen průměrný (ve Zlínském kraji horší), byť se firmy k tomuto tématu nechtěly příliš vyjadřovat. Úředníci krajských zastupitelstev jsou hodnoceni spíše negativně, zejména v případě Zlínského kraje (průměrná známka téměř 4);  tématem zjišťování byla účast zástupců SP ČR v krajských tripartitách. V Olomouckém kraji jsou nakloněni k zastupování zájmů v tripartitě výrazněji než ve Zlínském kraji. Alarmující je skutečnost, že většina z dotázaných firem neví nic o tripartitě a její činnosti.

18 Závěr Z komentářů šetření zúčastněných firem vyplynulo, že zaměstnavatelé by si přáli aktivnější přístup k problematice trhu práce, zvýšení tlaku na řešení problému dopravní infrastruktury, vyšší transparentnost jednání ze strany krajského úřadu a větší vstřícnost k problémům podnikatelů. Oslovené firmy v obou krajích vidí služby SP ČR jako přínosné, zejména poradenství v legislativní oblasti, organizaci odborných seminářů a setkávání členských firem, možnost prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách a využívání služeb regionálního zastoupení. Firmy by si přály častější setkávání s představiteli krajů.

19 Děkuji za pozornost Svaz průmyslu a dopravy ČR Regionální zastoupení Pro Olomoucký a Zlínský kraj Bc. Markéta Kalousková Kosmonautů 989/8 779 00 Olomouc tel: +420 733 643 511 email: mkalouskova@spcr.cz Centrála Freyova 948/11 190 05 Praha 9 tel: +420 225 279 111 email: spcr@spcr.cz web: www.spcr.cz


Stáhnout ppt "ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V OLOMOUCKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI Olomouc, 14. 2. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google