Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V JIHOMORAVKÉM KRAJI A KRAJI VYSOČINA Brno, 6. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V JIHOMORAVKÉM KRAJI A KRAJI VYSOČINA Brno, 6. března 2013."— Transkript prezentace:

1 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V JIHOMORAVKÉM KRAJI A KRAJI VYSOČINA Brno, 6. března 2013

2 Priority zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina: podpora průmyslu, omezení byrokracie, zajištění kvalitní dopravní infrastruktury a zkvalitnění technického školství CÍL DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY  definovat priority zaměstnavatelů působících v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina  zjistit jejich hodnocení kvality podnikatelského prostředí v těchto krajích  poukázat na možnosti řešení problémů podnikatelského prostředí  vyjasnit jejich názor na krajskou a vládní politiku Šetření proběhlo v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina v únoru 2013, bylo osloveno 150 firem v Jihomoravském kraji a 60 v Kraji Vysočina.

3 Dopravní infrastruktura Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Více než 1/2 respondentů hodnotila tento problém jako závažný. Např. výstavba rychlostní komunikace R 52 Více než 1/3 respondentů vnímá tento problém jako závažný. Např. oprava dálnice D 1

4 Nedostatek technických profesí Jihomoravský kraj Kraj Vysočina 3/4 respondentů vnímají nedostatek technických profesí jako překážku při jejich podnikání. Více než 90% respondentů vnímá nedostatek technických profesí jako problém pro jejich podnikání.

5 Kvalita technického školství v kraji Jihomoravský kraj Kraj Vysočina 2/3 firem vnímají kvalitu technického školství v kraji jako problém bránící jejich podnikání. Tento problém je bariérou pro podnikání, jak uvádí téměř 2/3 respondentů.

6 Chybějící podpora nových investičních projektů Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Problém podpory investic vidí téměř 3/5 zaměstnavatelů jako klíčový. Problém podpory investic není viděn z hlediska zaměstnavatelů jako klíčový. 1/5 respondentů není schopna tento problém posoudit.

7 Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Respondenti vnímají jako problém nedostatečnou investiční podporu průmyslu ze strany kraje. Takto tento problém vnímá 3/4 dotázaných. Téměř 2/3 oslovených firem nepovažují současnou výši a úroveň podpory výzkumu jako překážku v jejich podnikání. Nedostatečné investice kraje do podpory rozvoje průmyslu Nedostatečné investice kraje do aktivit výzkumu a vývoje (např. zřízení technologického a inovačního centra)

8 Problematika související s environmentální legislativou Jihomoravský kraj Kraj Vysočina 50% respondentů shledává problematiku životního prostředí jako problém, který zasahuje do podnikání. Více než 60% respondentů neshledává problematiku životního prostředí jako zásadní problém. Např. vznik spaloven

9 Informovanost a transparentnost při rozdělování financí kraje (veřejné zakázky) Přes 2/5 oslovených firem považuje tento problém jako překážku v jejich podnikání. Více než pětina dotazovaných nedokázala odpovědět. Jihomoravský kraj

10 Prodej výstaviště developerovi, který by nepodporoval tradici veletrhů v Brně Jihomoravský kraj Tento problém je zásadní pro firmy z regionu, jak dokládá 64% respondentů.

11 Další problémy firem Jihomoravský kraj  Podpora duálního vzdělávání  Pravidelná komunikace s podniky - rozvoj kraje apod.  Podpora nových technologií a vývozu výrobků z Jihomoravského kraje  Zohlednění vlivu podnikatelských subjektů a jejich investičních záměrů při rozvoji kraje  Nedostatečná motivace obcí k podpoře podnikání – výstavba, investice pro výrobní podniky a jejich podpora ze strany kraje Kraj Vysočina  Struktura středních škol - vysoký počet humanitních škol, které berou studenty technickým školám.

12 Hodnocení přístupu regionálních úřadů při řešení problémů firem Jihomoravský kraj Cca 16% firem hodnotí přístup známkou1 Cca 25% firem hodnotí přístup známkou2 Cca 43% firem hodnotí přístup známkou3 Cca 16 % firem hodnotí přístup známkou4 Průměrná známka 2,6 Kraj Vysočina Cca 10% firem hodnotí přístup známkou2 Cca 55% firem hodnotí přístup známkou3 Cca 35% firem hodnotí přístup známkou4 Průměrná známka 3,25

13 Měl by Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupovat zájmy zaměstnavatelů v krajské tripartitě? Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Více jak 1/4 firem podporuje, aby Svaz zastupoval jejich zájmy v krajské tripartitě. 2/5 zaměstnavatelů o existenci tripartity neví. Takřka 1/3 firem podporuje, aby Svaz zastupoval jejich zájmy v krajské tripartitě, více než 1/2 respondentů nedokáže situaci posoudit.

14 Jaká jsou očekávání firem od nových krajských vlád? Jihomoravský kraj  Systémový přístup ke školství (středoškolskému, vysokoškolskému)  Podpora rozvoje podnikání - investice do stavebnictví a průmyslu, podpora nových firem i průmyslové výroby s dlouholetou tradicí  Podpora tvorby nových pracovních příležitostí, zlepšení infrastruktury, podpora vývojových a výzkumných center s následnou aplikací do praxe, ucelená koncepce podpory neziskových organizací, které pomáhají a podporují občany v tíživé situaci  Zlepšení komunikace s podniky např. při řešení pomoci středním firmám v oblasti dotací EU, větší podpora MSP  Více investičních pobídek pro místní firmy  Dostavba dálnice k hranicím s Rakouskem  Omezení byrokracie bránící rozvoji podnikání a odpovědnost, transparentnost, potírání korupce na všech stupních Kraj Vysočina  Dopravní infrastruktura - stavba obchvatu Havlíčkova Brodu, zlepšení situace přetížené silnice č. 38 a kvalitní oprava silnic  Efektivní fungování středního školství ve vazbě na zvýšení kvality i atraktivity technického školství  Omezení korupce na všech úrovních Citace:“ Bylo by toho více, ale volbami většinou zájem poklesne. Má tedy smysl se rozepisovat?“

15 Jaké služby ze strany SP ČR by zástupci firem v kraji uvítali? Jihomoravský kraj Z hlediska poptávky firem po službách SP ČR dominuje účast na podnikatelských misích a možnost prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách, následuje zájem o organizaci setkávání firem. Firmy mají také zájem o poradenství v oblasti legislativy a organizaci odborných seminářů, informační servis a zprostředkování kontaktů. Kraj Vysočina Z hlediska poptávky firem po službách SP ČR dominuje prosazování zájmů v krajské tripartitě, následuje zájem o organizaci setkávání s hejtmanem. Firmy mají také zájem o poradenství v oblasti legislativy a organizaci odborných seminářů.

16 Závěr  Velkým problémem se jeví nedostatek technických profesí.  Závažným problémem je i stav dopravní infrastruktury – potřeba opravovat stávající silnice a budovat nové.  Co je pro firmy velký problém, pokud by BVV byly prodány developerovi, který by neměl zájem navázat na tradici veletrhů a výstav.  Podpora investic a podpora průmyslu.  Také je potřeba vylepšit přístup úředníků hejtmanství k problémům podnikatelů.  Firmy si rovněž žádají, aby jejich zájmy zastupoval SP ČR na krajských tripartitách.

17 Závěr Z komentářů šetření zúčastněných firem vyplynulo, že zaměstnavatelé by si přáli aktivnější přístup k problematice podpory technického školství, zvýšení tlaku na řešení problému dopravní infrastruktury a větší vstřícnost k problémům podnikatelů. Uvítali by větší podporu průmyslové výroby a obecně podnikatelských záměru a omezení populistické podpory občanských aktivit na úkor průmyslové výroby, která je prvotním tvůrcem daní. Oslovené firmy v regionu vidí služby SP ČR jako přínosné, zejména poradenství v legislativní oblasti, organizaci odborných seminářů a setkávání členských firem, možnost prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách a využívání služeb regionálního zastoupení. Firmy by si přály častější setkávání členských firem.

18 Děkuji za pozornost Svaz průmyslu a dopravy ČR Regionální zastoupení pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina Ilona Staňková Kozí 26/4 602 00 Brno tel: +420 733 643 513 email: istankova@spcr.cz Centrála Freyova 948/11 190 05 Praha 9 tel: +420 225 279 111 email: spcr@spcr.cz web: www.spcr.cz


Stáhnout ppt "ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V JIHOMORAVKÉM KRAJI A KRAJI VYSOČINA Brno, 6. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google