Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hradec Králové 12.03.2013 ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hradec Králové 12.03.2013 ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH."— Transkript prezentace:

1 Hradec Králové 12.03.2013 ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH

2 Proč proběhlo šetření v krajích ? Leden až duben 2013 - 8 diskusních setkání v regionech - vedení SP ČR, hejtman, jejich náměstci a zástupci firem v krajích Cíl - poukázat na možnosti řešení problémů podnikatelského prostředí Podklad k debatě - dotazníkové zjišťování mezi podnikateli Počet oslovených respondentů – Královéhradecký a Pardubický kraj – 200 firem KRAJE VÁM TO ŘEKNOU ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V KRÁLOVÉHRADECKÉM A PARDUBICKÉM KRAJI DUBEN 2013

3 Výsledky šetření Královéhradecký kraj

4 Nedostatek technických profesí a kvalita technického školství v kraji Pro více než 3/4 dotazovaných tedy 77% firem, je nedostatek technických profesí jedním z hlavních problémů v kraji.

5 Dopravní infrastruktura (např. zanedbaná silniční síť a chybějící páteřní komunikace z Hradce Králové k polským hranicím) Více než ½ respondentů vyjádřila své znepokojení se stavem dopravní infrastruktury v kraji

6 Problematika životního prostředí 2/5 podnikatelů vnímají záležitosti životního prostředí v kraji jako problematické.

7 Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1.4.2012 Novela zákona o veřejných zakázkách je problémem pouze pro 1/3 dotazovaných.

8 Stávající opatření na podporu zaměstnanosti v regionu (např. projekty financované z ESF typu "kurzarbeit", rekvalifikace aj.) Pro více než 1/3 firem nepředstavují stávající opatření pro podporu zaměstnanosti překážku

9 Nová struktura Úřadu práce (komunikace ÚP se zaměstnavateli v regionu) Nová struktura Úřadu práce je překážkou pro téměř 2/5 dotazovaných

10 Chybějící podpora nových investičních projektů (např. velká průmyslová zóna v okolí krajského města) Pouze 1/3 dotazovaných by uvítala větší podporu investičních projektů krajem..

11 Přístup úředníků hejtmanství k problémům podnikatelů 1/4 firem považuje přístup úředníků hejtmanství za překážku.

12 Další problémy podnikatelů – Královéhradecký kraj -Podpora Evropských fondů ve stávající podobě je zbytečné plýtvání prostředků na neefektivní projekty…, - Nepřipadá mi, že by Královehradecký kraj patřil mezi nejaktivnější kraje v ČR v lákání zahraničních průmyslových investorů, s jejichž spolupráci by bylo možné rozvinout podnikání řady menších navazujících společností. - Neschopnost státních úřadů a úřadů místní a krajské správy sdílet a předávat si informace. -Úředníci by si měli uvědomit, že tu jsou pro lidi a nezneužívat moc (status). - Tragické učňovské školství -Přístup státních úředníků (FÚ, SSZ, ČIŽP,HZS...)k většině PO vykazuje známky postoje, že všechny PO jsou podvodníci. Ev. neshody neřeší formou věcné podložené argumentace ale silou. -Obecně v souvislosti s enviromentální politikou státu neúměrná podpora výroby el energie z obnovitelných zdrojů a tím vysoké ceny el. energie, které znamenají snížení konkurenceschopnosti českých firem.

13 FIRMY SE VYJADŘOVALY K TOMU, ZDA BY SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR MĚL ZASTUPOVAT JEJICH ZÁJMY V KRAJSKÉ TRIPARTITĚ 1/5 zaměstnavatelů v Královéhradeckém kraji chce, aby Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupoval jejich zájmy v krajské tripartitě. 1/5 respondentů o existenci a práci tripartity v kraji neví a téměř 2/5 nebyly schopny se k otázce vyjádřit.

14 Výsledky šetření Pardubický kraj

15 Nedostatek technických profesí a kvalita technického školství v kraji Pro více než 3/4 dotazovaných tedy 78% firem, je nedostatek technických profesí jedním z hlavních problémů v podnikání.

16 Dopravní infrastruktura a veřejná doprava (např. hospodaření společnosti OREDO) Téměř 3/5 respondentů, tedy 59% vyjádřilo své znepokojení se stavem dopravní infrastruktury v kraji

17 Problematika životního prostředí 1/3 podnikatelů nemá problém s oblastí životního prostředí, pro 2/5 firem je oblast životního prostředí bez námitek

18 Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1.4.2012 Novela zákona o veřejných zakázkách je problémem pouze pro 1/3 dotazovaných.

19 Stávající opatření na podporu zaměstnanosti v regionu (např. projekty financované z ESF typu "kurzarbeit", rekvalifikace aj.) Pro více než 2/3 firem nepředstavují stávající opatření pro podporu zaměstnanosti překážku

20 Nová struktura Úřadu práce (komunikace ÚP se zaměstnavateli v regionu) Nová struktura Úřadu práce je překážkou pro téměř 2/5 dotazovaných

21 Chybějící podpora nových investičních projektů (např. velká průmyslová zóna v okolí krajského města) Téměř 2/3 firem, tedy 60% by uvítalo větší podporu investičních projektů.

22 Přístup úředníků hejtmanství k problémům podnikatelů Pouze 2/5 firem považuje přístup úředníků hejtmanství za překážku.

23 Další problémy podnikatelů – Pardubický kraj -Infrastruktura, nenavazující spoje veřejné dopravy, špatný technický stav silnic především v okrajových částech regionu. -Přístup FÚ k posuzování výzkumu a vývoje při daňových kontrolách -Překážkou je přístup i úředníků v obcích - Největším problémem je složitá neustále se měnící legislativa, každý úředník ji vykládá odlišným způsobem, ale pod svůj výklad se nikdo nechce podepsat. Dalším problémem je spousta dle našeho názoru zbytečných nařízení revizí, hlášení... jež musíme splňovat což výrazně omezuje čas který zbývá na vlastní práci

24 FIRMY SE VYJADŘOVALY K TOMU, ZDA BY SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR MĚL ZASTUPOVAT JEJICH ZÁJMY V KRAJSKÉ TRIPARTITĚ ¼ zaměstnavatelů v Pardubickém kraji chce, aby Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupoval jejich zájmy v krajské tripartitě. Více než 2/5 respondentů o existenci a práci tripartity v kraji neví a téměř 1/4 nebyla schopna se k otázce vyjádřit.

25 ZEPTALI JSME SE FIREM, JAKÁ JSOU JEJICH OČEKÁVÁNÍ OD NOVÝCH KRAJSKÝCH VLÁD OBOU KRAJŮ -vylepšení infrastruktury(urychlené řešení dostavby dálnice a silnice R35, opravy silnic II. a III.třídy, obchvat Náchoda) -- restrukturalizace středního školství a řešení otázky technického školství -jasnou energetickou koncepci kraje s podporou rozvoje CZT - podpora podnikání a to od živnostníků, přes malé a střední firmy až po velké korporace - podpora aplikovaného výzkumu ve firmách - podpora zaměstnanosti -náprava chyb v jízdních řádech (neexistence veř. dopravy o víkendech, odjezdy 5 minut před koncem prac. doby), - profesionální práci, transparentnost, koordinaci aktivit, koncepční řešení a lepší kontakt s podnikateli

26 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ Palčivým problémem je nedostatek technických profesí a úroveň technického školství v kraji. Pro firmy představuje problém i dopravní infrastruktura a to nejen stav silnic v kraji Firmy očekávají od nové krajské vlády hlavně transparentnost, větší podporu podnikání pro malé a střední firmy, podporu zaměstnanosti, řešení dopravní infrastruktury či zvýšení podpory učňovského školství. Tématem zjišťování byla účast zástupců SP ČR v krajských tripartitách. Většina z dotázaných firem neví nic o tripartitě a její činnosti.

27 Děkuji Vám za pozornost ! Regionální zastoupení SP ČR pro kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický Markéta Heroutová Kostelní 10/5, Liberec 733 643 521 mheroutova@spcr.cz


Stáhnout ppt "Hradec Králové 12.03.2013 ŘEŠME PROBLÉMY PODNIKÁNÍ V REGIONECH."

Podobné prezentace


Reklamy Google