Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Dana Havlíková. Cílem podpora tzv. dobré praxe ve výuce. Od r. 2011 poskytovatelem kurzů ČJ v rámci Státního integračního programu (SIP): 2012: Brána.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Dana Havlíková. Cílem podpora tzv. dobré praxe ve výuce. Od r. 2011 poskytovatelem kurzů ČJ v rámci Státního integračního programu (SIP): 2012: Brána."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Dana Havlíková

2 Cílem podpora tzv. dobré praxe ve výuce. Od r. 2011 poskytovatelem kurzů ČJ v rámci Státního integračního programu (SIP): 2012: Brána češtině otevřená 2013: Česky s přehledem 2014: Čeština bez hranic.

3 Situace v r. 2013: Více než 40 kurzů:  skupinové kurzy pro dospělé  kurzy pro děti azylantů  individuální kurzy (kurzy v domácím prostředí, kurz pro neslyšící azylantku). 200 studentů (z toho 25 dětí). Státy: Kazachstán, Bělorusko, Sýrie, Uzbekistán, Afganistan, Rusko a dalších 22 zemí.

4

5  Vstupní testování.  Výběr lektora a učebnice ( Čeština expres 1-3, Czech Step by Step, Česky krok za krokem).  Zahájení kurzu.  400 hodin výuky (obvykle čtyři hodiny týdně).  Zdokonalovací školení (dvakrát ročně) + hospitace.  Závěrečné testování (úroveň B1, A2 a A1).  Nástavbový kurz (Komunikace s úřady, U lékaře, Pracovně právní problematika, Školství a komunikace ve škole, Práce s internetem/Bydlení).

6  Písemný plán lekce.  Komunikační a gramatický cíl.  Rozvoj všech řečových dovedností.  Výukové techniky a strategie.  Formulace zadání a metajazyk vyučujícího.  Gramatická vysvětlení adekvátní úrovni studujících.  Podíl prostoru k mluvení studentů.  Rovnoměrné zapojování všech účastníků kurzu.  Podíl samostatné práce studentů.

7  Rovnoměrné zapojování všech účastníků kurzu.  Podíl samostatné práce studentů.  Zaměření na přesnost a plynulost.  Práce s chybou a způsoby opravování chyb.  Čitelný a přehledný zápis na tabuli.  Komunikační schopnost vyučujícího a schopnost výuky bez zprostředkovacího jazyka.  Atmosféra lekce a vztah vyučujícího a studenta.

8  Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi: Tvorba profesního standardu kvality učitele (MŠMT).  Kvalita učitelovy práce má vyšší dopad na výsledky studentů než např. počet studentů ve skupině či různorodost skupiny.  Lektor se má na základě systematické reflexe profesně rozvíjet – především z vlastní potřeby.

9  Učitel se připravuje na výuku, stanovuje si cíle a ví, z čeho pozná, že cíle bylo dosaženo.  Učitel diferencuje nároky na studenty. Neexistují žádné osnovy, protože výuku musíme velmi individualizovat (analfabeti, apod.).  Student si má látku osvojit přímo v lekci. Z důvodu obtížné životní situace azylantů není obvykle prostor pro domácí samostudium.

10 PŘÍSTUP UČITELE KE STUDENTŮM: Učitel:  přistupuje ke studentům bez předsudků, zejména národnostních, náboženských a sociálních  je empatický a znalý problematiky práce s azylanty, a proto ví, co mohou být tabu témata  vyjadřuje studentům důvěru a pozitivní očekávání (očekává úspěšné zvládnutí jazyka).

11 ATMOSFÉRA PŘI VÝUCE: Učitel:  má kvalitní mluvený projev a vhodně užívá prostředky neverbální komunikace  podporuje soudržnost skupiny a aktivně vytváří přátelskou atmosféru, která bezpochyby přispívá k větší efektivitě výuky.

12 STRATEGIE VÝUKY: Učitel:  využívá širokého spektra výukových metod, s důrazem na aktivitu studentů  v případě potřeby dokáže improvizovat a měnit strategie.  rozvíjí u studentů vnitřní motivaci k učení  individualizuje výuku.

13 HODNOCENÍ STUDENTŮ: Učitel:  hodnotí výsledky učení vzhledem k individuálním možnostem studentů  podporuje u studentů sebehodnocení  v případě potřeby vysvětluje a zdůvodňuje své postupy a požadavky, aby studenti chápali smysl a cíl jednotlivých aktivit.

14 Učitel:  analyzuje svou činnost vzhledem k cílům výuky  využívá zpětné vazby od studentů a metodiků ke zkvalitňování své práce  je motivován ke svému profesnímu rozvoji a sebevzdělávání.  je modelem etického chování a kultivovaných mezilidských vztahů.

15 PROČ JE ČEŠTINA DŮLEŽITÁ? 1. Znalost češtiny vám zlepší kvalitu života. 2. Někde se domluvíte jen česky. 3. Čeština vám pomůže na úřadě, ve škole, u lékaře, při hledání práce. Pomůže vám najít si přátele.

16 PROČ JE DŮLEŽITÉ CHODIT DO KURZU? 3. Dělejte vše, co vám doporučí učitel. Je to odborník, který vás naučí jazyk krok za krokem. 4. Když vynecháte lekci, bude pro vás těžší navázat na látku probíranou v následující lekci. Požádejte učitele o pomoc. 5. Když vynecháte lekci, možná příště opět nebudete motivovaní přijít.

17 7. Když něčemu nebudete rozumět, zeptejte se. 8. Na každou lekci noste učebnici. 9. Nebojte se dělat chyby ! 10. Nevyhýbejte se hrám, tleskání apod. Podobné aktivity zefektivňují proces učení.

18  Ortodoxní muslimové nesmí být přítomni hudební produkci ani divadlu.  Někdy je třeba umožnit jim vykonání pravidelné modlitby.  Během ramadánu bývají studenti dehydrovaní a vyčerpaní.  Muslimové nesmí jíst vepřové maso, ani želatinové bonbony.

19  Projekt byl na jaře r. 2014 rozšířen o výuku několika rodin z Barmy.  Jedna z rodin žije v Poděbradech, kde se o ni stará pobočka ČČK.  Manželé jsou mladí, ale mají už 4 děti, poslední se narodilo v ČR.  Pomoc ČČK je materiální i nemateriální.  „Lidská solidarita je hodnota, o které není třeba příliš mluvit, ale o to více je třeba ji naplňovat.“

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Mgr. Dana Havlíková. Cílem podpora tzv. dobré praxe ve výuce. Od r. 2011 poskytovatelem kurzů ČJ v rámci Státního integračního programu (SIP): 2012: Brána."

Podobné prezentace


Reklamy Google