Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační seminář, 24. říjen 2012 MZV ČR Program rozvojově-ekonomického partnerství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační seminář, 24. říjen 2012 MZV ČR Program rozvojově-ekonomického partnerství."— Transkript prezentace:

1 Informační seminář, 24. říjen 2012 MZV ČR Program rozvojově-ekonomického partnerství

2 2 14.12.2014 Cíle Programu rozvojově-ekonomického partnerství Spolupráce českých podnikatelských subjektů v rozvojových zemích s využitím přenosu know-how a technologií Podpora udržitelného rozvoje a snižování chudoby v rozvojových zemích Zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel v rozvojových zemích Posilování konkurenceschopnosti produkce rozvojových zemí Pro české firmy usnadnění přístupu na nové trhy Možnost komerční návaznosti

3 3 14.12.2014 Geografické zaměření Zejména prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR* V roce 2013 pilotní fáze:  Srbsko  Etiopie * schválené usnesením vlády ČR č. 366/2010 o koncepci ZRS ČR

4 Sektorové zaměření Sektorové priority ZRS ČR* životní prostředí zemědělství sociální rozvoj ekonomický rozvoj (včetně energetiky) podpora demokracie a lidských práv * schválené usnesením vlády ČR č. 366/2010 o koncepci ZRS ČR

5 5 14.12.2014 Metodika programu rozvojově-ekonomického partnerství ZÁKLADNÍ POJMY ROZDĚLENÍ ROLÍ A KOMPETENCÍ AKTÉRŮ FÁZE PROJEKTU ROZVOJOVĚ-EKONOMICKÉHO PARTNERSTVÍ PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ, FINANCOVÁNÍ MONITORING – EVALUACE PŘÍLOHY

6 Základní pojmy 6 14.12.2014 Oblasti partnerství všechna partnerství musí mít rozvojově-ekonomickou orientaci projekty musí podpořit hospodářský růst a zaměstnanost v rozvojové zemi Kritéria dopadu na rozvoj zvýšená zaměstnanost vyšší konkurenceschopnost posílení přidané hodnoty výroby Hlavní partner – česká společnost založená dle Obchodního zákoníku důvěryhodná, čistá platební bilance, solventní Místní partner - řádně registrovaná společnost, nejlépe soukromá dobrá reputace, finanční zdroje, dodržuje mezinárodní standardy práce

7 Rozdělení rolí a kompetencí aktérů MZV – odbor rozvojové spolupráce (ORS) vyhlašuje Programy rozvojově-ekonomického partnerství, přijímá vyplněné přihlášky zájemců, předsedá komisi pro jejich vyhodnocení, v konečné fázi vyplácí příspěvek na spolufinancování projektů Zastupitelský úřad informuje místní podnikatelskou veřejnost o vyhlášeném Programu, vyjadřuje se k přihláškám zájemců, ověřuje kredibilitu navržených místních partnerů MZV – odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podporu exportu v rámci schvalování a vyhodnocování záměru vyhodnocuje kredibilitu českých subjektů

8 FÁZE PROGRAMU ROZVOJOVĚ-EKONOMICKÉHO PARTNERSTVÍ 1) Přípravná fáze: Cíl - vytvoření rozvojově-ekonomického záměru pro budoucí partnerství Doba trvání – nejvýše 6 měsíců, po ukončení fáze realizátor předloží zprávu Aktivity: -Identifikace partnera v rozvojové zemi -Studijní cesta -Úvodní jednání o investicích -Studie -Work-shop „poznej svého partnera -Testování návrhu projektu Finanční podpora z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR je maximálně 50% nákladů, přičemž maximální částka může být 100.000 Kč – u plátce DPH včetně DPH.

9 2) Realizační fáze: Cíl - dosažení záměrů a cílů definovaných v projektovém záměru Doba trvání realizační fáze – nejvýše 10 měsíců (zahájení po 1.1. ukončení do 31.10. Aktivity: -Odborná pomoc a školení - přenos dovedností a know-how -Založení rozvojově-ekonomického partnerství (např. joint-venture, právní služby) -Inovativní přístupy – nová řešení pro podnikání, sociální, ekonomické a jiníé - výzvy v rozvojových zemích Finanční podpora z prostředků ZRS ČR je maximálně 50% nákladů vynaložených v rámci realizační fáze, přičemž maximální částka může být 500.000 Kč – u plátce DPH včetně DPH.

10 Rozvojově-ekonomický záměr očekávané výsledky a dopady ve vztahu k vybraným kritériím, redukce chudoby, tvorba pracovních míst, zvýšení konkurenceschopnosti místní produkce a ukazatelům z hlediska rozvojové spolupráce; například z hlediska sociálního a ekologického rozměru projektu; srozumitelný a jednoznačný popis významu navrhovaného partnerství pro hlavní předmět podnikání partnerů (tj. české společnosti a místního partnera, apod.); dlouhodobá udržitelnost partnerství; popis partnerů, jejich role v záměru a způsob spolupráce; celkový rozpočet záměru včetně rozpisu jednotlivých položek a vyznačení nákladů, jež mají být podpořeny z prostředků ZRS ČR; plán práce včetně uvedení činnosti a dílčích cílů týkajících se vybraných kritérií a ukazatelů z hlediska rozvojové spolupráce.

11 11 14.12.2014 PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ, FINANCOVÁNÍ Žádost předkládá žadatel (hlavní partner) prostřednictvím MZV ČR na základě publikované výzvy Žádost postoupena příslušnému zastupitelskému úřadu ke stanovisku Žadatel informován prostřednictvím MZV ČR o rozhodnutí Proplácení výdajů, které se týkají přípravné fáze, probíhá jednorázově po ukončení aktivit této fáze programu, na základě předložené závěrečné zprávy a zdokumentovaných nároků Proplácení výdajů, které se týkají realizační fáze probíhá jednorázově po ukončení aktivit této fáze programu, nejpozději 31. 10. kalendářního roku, nebo ve dvou splátkách v případě, že projekt je koncipován jako víceletý.

12 12 14.12.2014 Akceptovatelné výdaje poradenské a konzultační služby materiály pro školení pronájem prostor pro pracovní jednání, workshopy apod. odměny týkající se školení, technické pomoci apod. náklady na dopravu a cestovné ubytování v rámci pracovní cesty

13 Monitoring a evaluace Průběžné zprávy (hlavní partner) Závěrečné zprávy (hlavní partner) Monitorovací zprávy (ZÚ) Evaluace (ORS)

14 Děkujeme za pozornost! ors_sekretariat@mzv.cz vladimir_hejduk@mzv.cz


Stáhnout ppt "Informační seminář, 24. říjen 2012 MZV ČR Program rozvojově-ekonomického partnerství."

Podobné prezentace


Reklamy Google