Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EPITHELY - 2 Funkční klasifikace a charakteristika; žlázy- obecná stavba, klasifikace, typy sekrece a jejich cytologické projevy Ústav histologie a embryologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EPITHELY - 2 Funkční klasifikace a charakteristika; žlázy- obecná stavba, klasifikace, typy sekrece a jejich cytologické projevy Ústav histologie a embryologie."— Transkript prezentace:

1 EPITHELY - 2 Funkční klasifikace a charakteristika; žlázy- obecná stavba, klasifikace, typy sekrece a jejich cytologické projevy Ústav histologie a embryologie MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie – B02241

2 2. Žlázový epithel - endokrinní - exokrinní - podle mechanismu uvolňování sekretu - ekkrinní, apokrinní, holokrinní A. roztroušené buňky v krycím epithelu (pohárkové buňky) B. orgány = žlázy - podle sekrečních útvarů: alveolární, tubulózní, tuboalveolární - podle větvení vývodů: jednoduché (s jedním nevětveným vývodem), složené (s větvenými vývody) - podle charakteru sekretu: serózní, mucinózní

3 Rozdělení exokrinních buněk podle tvorby a způsobu uvolnění sekretu EKKRINNÍ způsob sekrece: Sekreční granula se hromadí v apikální cytoplazmě, jsou uvolňována exocytózou Buňky slinných žláz a ekkrinních potních žláz APOKRINNÍ způsob sekrece: Sekret se hromadí v apikální cytoplazmě, povrch buňky se vyklenuje, až nakonec dojde k oddělení apikální cytoplasmy se sekretem Buňky apokrinních žláz HOLOKRINNÍ způsob sekrece: Sekret postupně vyplňuje buňku, buněčná organela jsou odbourána, pyknotické jádro se fragmentuje a nakonec se obsah celé buňky uvolní (po prasknutí buněčné membrány) Buňky mazových žláz Kerr, Functional Histol, 2010

4 jednoduchá tubulózníjednoduchá tubulózní stočenájednoduchá tubulózní větvená jednoduchá alveolární větvená složená tuboalveolární složená tubulózní složená alveolární HLAVNÍ TYPY EXOKRINNÍCH ŽLÁZ Junqueira,Carneiro, Basic Histo, 1998

5 A - mucinózní buňka, mucinózní tubulus (MT) B - serózní buňka, serózní alveolus - acinus (SA) A B Epithel slinných žláz MT SA MT SA Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM glandula submandibularis - HE AZAN serózní granula

6 Glandula parotis (HE) - serózní alveoly (šipky), intralobulární vývody (vsunuté-VV, žíhané-ŽV) Glandula sublingualis (AZAN) ŽV VV ŽV mucinózní tubulus (PAS reakce) Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM

7 mucinózní buňka pohárková buňka Žlázové buňky, které uvolňují sekret na povrch bez vývodů (ochranná a lubrikační funkce) žaludek – epithel žaludečních jamek (HE) žlučník- mucin ve žlazovém epithelu obarvený alciánovou modří tenké střevo - resorpční epithel pohárkové buňky- alciánová modř Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM

8 Ekkrinní potní žlázy (jednoduché stočené tubulózní) 1. HE, 2. Heidenhainova metoda, vývody (šipky) 1 2 Holokrinní mazové žlázy (větvené alveolární) 3. HE - proliferující epithelové buňky (šipky) 4. HE – buňky v centru alveolu vyplněné sekretem 345 mazová žláza – barvení na tuk Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM

9 Apokrinní žlázy (ap) (větvené tubulózní) myoepitelové buňky - kubické až cylindrické buňky - oddělování apikální části buněk se sekretem (šipky) - myoepithelové buňky (my) ap my Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM Kerr, Functional Histol, 2010

10 Mléčná žláza (glandula mammae) - složená tuboalveolární žláza 1. Mléčná žláza v klidovém stádiu - lalůčky 2. 3. Mléčná žláza v laktaci - rozšířené sekreční alveoly intralobulární vývod interlobulární vazivo intralobulární vazivo myoepithelové buňky Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM 1 2 3

11 3. Resorpční epithel - tenké a tlusté střevo - resorpční buňky enterocyty a buňky proximálních kanálků ledvin 4. Respirační epithel - dýchací oddíl plic - plicní alveoly výměna dýchacích plynů 5. Svalový epithel - epithelové buňky obsahují aktinová (myoepithel) a myosinová myofilamenta – schopnost smršťovat se (kontraktilita) – slinné žlázy, ekkkrinní a apokrinní potní žlázy, mléčná žláza; duhovka – musculus dilatator pupillae 6. Smyslový epithel - primární smyslové buňky (vlastní nervový výběžek neurit) sekundární smyslové buňky 7. Zárodečný epithel - epithel semenoplodných kanálků varlete - tvorba mužských pohlavních buněk - spermií

12 Resorpční epithel - resorpce látek z lumina žíhaný lem - hustě a pravidelně uspořádané mikroklky - glykokalyx – PAS + - membrána mikroklků – vázaná alkalická fosfatáza (AF) střevní klk - průkaz alkalické fosfatázy epithel tenkého střeva - HE

13 glykokalyx resorpční epithel - pozitivní PAS reakce v žíhaném lemu a pohárkových buňkách elektronogram - Johnson, Absorptive Cell 1975 Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM ENTEROCYT (střevní resorpční buňka) schema glykokalyx

14 Respirační epithel - výstelka plicních sklípků (alveolů) - pneumocyty I. typu (T1) - ploché alveolární (respirace), - pneumocyty II. typu (T2) – velké alveolární (produkce plicního surfaktantu) Stevens and Lowe, Histology, 1993 Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM plicní alveolus

15 Primární smyslové buňky čichový váček Čichový epithel (chemoreceptory) podpůrné buňky (P) čichové buňky – smyslové (S) bazální buňky (B) tyčinky a čípky (fotoreceptory) P S tyčinka čípek tyčinky a čípky Stevens and Lowe, Histology, 1993Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM Schema: Stevens and Lowe, Histology, 1993 Junqueira,Carneiro, Basic Histo, 1998

16 řasinka GK synaptické vesikuly eferentní nervová zakončení aferentní n. z. aferntní pohárkovité nerv. zakončení terminální síť aktinových filament podpůrná buňka Typ I Typ II stereocilie podpůrné buňky smyslové buňky bazální buňky chuťový pór (P) porus gustatorius Vláskové buňky - mechanoreceptory Chuťové buňky - chemoreceptory Sekundární smyslové buňky Chuťový pohárek chuťové pohárky Cortiho orgán vláskové buňky (zevní a vnitřní) Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEMStevens and Lowe, Histology, 1993 Schéma: Histology, Ross, Romrell, Kaye, 1995 Histol and Cell Biol Kierszenbaum, 2007 podpůrné buňky

17 Zárodečný epithel – semenoplodné kanálky varlete – tvorba spermií spermatogonie, spermatocyty I, II, spermatidy (časné, pozdní), spermie Feulgenova reakce – průkaz DNA v buňkách zárodečného epithelu Mikrofotografie: Sbírka ÚHIEM

18 Svalový epithel (myoepitel - My) protáhlé buňky s výběžky, uložené mezi bazální membránou a bazálním povrchem sekrečních buněk a buněk vývodů žláz, obsahují myofilamenta (actin a myosin) Schema slinné žlázy ŽB My Gartner, Hiat, Color atlas Histol, 1994 myoepithelové buňky Junqueira,Carneiro, Basic Histo, 1998


Stáhnout ppt "EPITHELY - 2 Funkční klasifikace a charakteristika; žlázy- obecná stavba, klasifikace, typy sekrece a jejich cytologické projevy Ústav histologie a embryologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google