Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávicí ústrojí III. Histologie a embryologie. Vývoj a histologická stavba: §slinných žláz (glandulae salivares) §slinivky břišní (pancreas) §jater (hepar)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávicí ústrojí III. Histologie a embryologie. Vývoj a histologická stavba: §slinných žláz (glandulae salivares) §slinivky břišní (pancreas) §jater (hepar)"— Transkript prezentace:

1 Trávicí ústrojí III. Histologie a embryologie

2 Vývoj a histologická stavba: §slinných žláz (glandulae salivares) §slinivky břišní (pancreas) §jater (hepar) §žlučníku a žlučovodu (vesica fellea, ductus choledochus)

3 Vývoj slinných žláz §epitelové výchlipky ústní dutiny (6. - 8. týden) §prorůstání do přilehlého ektomezenchymu §jejich pojivová tkáň je tudíž z crista neuralis §parenchym (  sekrece) z proliferujícího orálního epitelu l ektoderm  gl. parotis l endoderm  gl. submandibularis et sublingualis

4 Vývoj pankreatu §4. týden §kaudální část předního střeva §2 pankreatické výchlipky (11) z endodermálních bb.: l dorzální (větší) l ventrální

5 Vývoj pankreatu l dorzální pankreas (7) se rozrůstá mezi listy dorzálního mezenteria (mezoduodena) l ventrální pankreas (5) do ventr. mezoduodena –z něj vzniká processus uncinatus a část hlavy pankreatu l rotací duodena dochází k jejich spojení –hlavní pankreatický vývod  papilla duodeni major –proximální část vývodu dorz. pankreatu perzistuje jako ductus pancreaticus accesorius  papilla duodeni minor

6 Vývoj pankreatu l pankreas s duodenem a mezoduodenem se překlopí a sroste s parietálním peritoneem (  Treitzova retropankreatická membrána)

7 Vývoj pankreatu l pojivový obal a interlobulární septa vznikají z přilehlého splanchnického mezenchymu l sekrece insulinu začíná přibližně v 10. týdnu, hypertrofie beta-buněk při mateřském DM §vývojové vady pankreatu: l přídatná pankreatická tkáň stěna žaludku, duodena, Meckelův divertikl l anulární pankreas duodenální stenóza

8 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu l ventrální endoderm kaudální části předního střeva  jaterní výchlipka (4. týden) l vrůst do ventrálního mezenteria

9 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu §rozdělení jaterní výchlipky: l 1) kraniální (větší) část základ jater epitelové bb. prorůstají do mezenchymu septum transversum (= mezodermová přepážka mezi srdcem a stř. střevem, tedy perikardovou a peritoneální dutinou) z mezodermálních bb. vzniká: –vazivo jat. parenchymu, bb. Kupfferovy a hemopoetické l 2) kaudální část základ žlučníku formuje se ductus cysticus

10 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu l zužováním spojení jater s předním střevem vzniká ductus choledochus (ústí s ductus pancreaticus) l hematopoeza od 6. týdne, poslední 2 měsíce intrauterinního vývoje postupně ustává l mezogastrium ventrale: mezohepaticum  lig. falciforme hepatis omentum minus l játra pokryta peritoneem kromě area nuda

11 Slinné žlázy §malé slinné žlázy §velké slinné žlázy (3 páry) l obklopeny pouzdrem (kolagenní vazivo)  septa l sekreční oddíl - bb. serózní a mucinózní, myoepitelové (košíčkové) l systém žlázových vývodů vsunuté  žíhané  interlobulární  lobární  jeden hlavní vývod  ústní dutina

12 Slinné žlázy §serózní buňky tvar pyramidy, aciny secernují proteiny bazofilní,  ER, GA apikálně mikroklky, spojovací komplexy, sekreční granula §mucinózní buňky kubické / cylindrické, tvoří tubuly secernují hlen  světlá granula (splývají) sekret viskózní  distálněji než b. serózní

13 Slinné žlázy §bb. vsunutých vývodů jednovrstevný plochý (nízce kubický) epitel laktoferin, lyzozym spojují se v žíhané vývody (intralobulární) §bb. žíhaných vývodů radiální uspořádání žíhání = záhyby bazální membr. + mitochondrie bb. transportující ionty tvoří hypotonické sliny

14 Slinné žlázy

15 §glandula parotis (příušní žláza) l serózní složená alveolární žláza l větvené aciny, dlouhé vývody l v lam. propria plazmocyty - IgA  tvoří komplexyse sekreční komponentou (syntetizují bb. serózní, vsunuté i žíhané) l granula PAS+ (polysacharidy, amyláza) l 25% slin

16

17 Slinné žlázy §glandula submandibularis (podčelistní žl.) l seromucinózní složená tuboalveolární žláza l serózní aciny navazující na mucinózní tubuly se mění v polokulovité lunuly l převažují elementy serózní (bazofilní cytoplazma) l granula PAS+ l 70% slin

18

19 Slinné žlázy §glandula sublingualis (podjazyková žl.) l seromucinózní složená tuboalveolární žláza l oproti podčelistní žláze převažují buňky mucinózní l nenacházíme vsunuté vývody, žíhané jsou krátké l 5% slin

20

21 Pankreas §smíšená žláza l exokrinní část - serózní složená alveolární žláza serózní bb. uspořádané do acinů,  ER, GA, apikálně sekreční granula intralobulární vývody nejsou žíhané sekret: voda, ionty, (chymo-)trypsinogen, karboxypeptidáza, (deoxy-)ribonukláza, lipáza, amyláza, elastáza –sekretin  hodně tekutiny, HCO 3 -, neutralizace chymu –cholecystokinin  hojně enzymů (uvolnění granul) l endokrinní část - Langerhansovy ostrůvky

22 Pankreas - exokrinní část §aciny obklopeny bazální membránou §1 - acinární (serózní) buňky l zymogenní granula §2 - centroacinární bb. §3 - vsunutý vývod

23

24 Játra §kryta vazivovým pouzdrem (capsula Glissoni) §jaterní buňky - hepatocyty l uspořádány v trámčitý epitel l mezi nimi probíhají jaterní sinusoidy (= nepravidelně roztažené cévy z fenestrovaného endotelu) od hepatocytů odděleny Disseho prostorem Kupfferovy bb l uvnitř trámců intercelulární žlučovody (žlučové kapiláry) - ohraničené jen plazmalemou hepatocytů

25 §hepatocyt - polyedrická eosinofilní buňka, velké sférické jádro (i polyploidní), hladké i drsné ER,  mitochondrií §žlučový kanálek §těsná spojení §mikroklky §Disseho prostor (subendotelová štěrbina) §endotel

26 jaterní lalůček §strukturální jednotka parenchymu jater - šestiboký hranol §v. centralis §hepatocyty radiálně §portální prostory §krev teče od periferie k centru

27 §portální prostor (portobiliární) §portální triáda l venula (  v. portae), PV l arteriola (  a. hepatica), A l interlobulární žlučovod (  ductus hepaticus), B jednovrstevný kubický epitel vazivová pochva §další možná strukturálně funkční jednotka = portální lalůček §střed = portální triáda

28 jaterní acinus §funkční dělení podle oblasti zásobení konečnou větví v. portae §podle vzdálenosti od vény 3 distribuční zóny l selektivní poškození hepatocytů

29

30 Játra, žlučové cesty §funkce jater l syntéza proteinů (kontinuálně uvolňují do krve) albumin, fibrinogen, protrombin, transferrin, lipoproteiny... l sekrece žluči voda, ionty, žlučové kys., fosfolipidy, cholesterol, bilirubin l metabolické funkce střádání metabolitů: TAG, glykogen, vit. A glukoneogeneza, glykogenolýza, deaminace AK detoxikace: oxidace, metylace, konjugace §žlučové cesty intrahepatální žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody  ductus hepaticus dx. et sin.

31

32 Žlučník, žlučové cesty l tunica mucosa jednovrstevný cylindrický epitel tvoří četné řasy poblíž ductus cysticus tubulózní žlázky  hlen l tunica muscularis hl. cirkulární svalovina, cholecystokinin  stahy perimuskulární vrstva vaziva l tunica serosa l funkce: střádat a koncentrovat žluč (absorpce vody), obsah 30-50 ml §žlučové cesty extrahepatální ductus hepaticus comm.  d. cysticus  d. choledochus jednovrstevný cylindrický epitel

33


Stáhnout ppt "Trávicí ústrojí III. Histologie a embryologie. Vývoj a histologická stavba: §slinných žláz (glandulae salivares) §slinivky břišní (pancreas) §jater (hepar)"

Podobné prezentace


Reklamy Google