Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic."— Transkript prezentace:

1 Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic

2 Dýchací cesty (vedou a upravují vdechovaný vzduch):
Dutina nosní Nosohltan Hrtan (larynx) Průdušnice (trachea) Průdušky (bronchy) Průdušinky (bronchioly)

3 Respirační oddíl (transport dýchacích plynů):
respirační bronchiolus ductus alveolaris atrium sacculus alveolaris alveolus Plicní lalůček (lobulus pulmonalis)

4 Dýchací cesty: Vyztužená stěna (chrupavka, event. kost; je-li Ø ≤ 1 mm hladká sval. tkáň) Sliznici kryje víceřadý cyl. epitel s řasinkami Funkce – vedení a úprava vzduchu: odstranění vdechnutých částic – hlen zvlhčení – smíšené žlázky ohřev – venózní pleteně

5 Sliznice Epitel: víceřadý cylindrický s řasinkami a pohárkovými buňkami lamina propria mucosae (řídké kolag. vazivo s elastickými vlákny v hlubších vrstvách, smíšené žlázky, lymfocytární infiltrace a lymfatické folikuly

6 Epitel dýchacích cest = víceřadý cylindrický s řasinkami a pohárkovými buňkami
X Respirační epitel (pouze v alveolech) – 2 typy alveolárních buněk (I a II = membranózní a granulovaný pneumocyt)

7 vs. jen v alveolech Respirační ep. Ep. dýchacích cest
V: cavum nasi, nasopharynx, larynx, trachea, bronchy a bronchioly

8 epitel lamina propria Smíšené žlázky

9 Trachea (Azan) řasinky pohárkové buňky

10 Buňky s řasinkami (SEM)

11 Smíšené žlázky v lamina propria

12 Dutina nosní vestibulum nasi (kůže + vibrisae) cavum nasi proprium:
regio respiratoria sliznice dých. cest, venózní plexus regio olfactoria smyslový epitel, serózní tubulózní žlázky (gll. Bowmani) Podklad sliznice: kost, chrupavka, Tela submucosa CHYBÍ palatum sinus paranasales nasopharynx

13 - sliznice jako v regio respiratoria
Paranasální sinusy - sliznice jako v regio respiratoria dutiny nosní

14 Epitel v dutině nosní Regio olfactoria: Regio respiratoria:
čichový ep. Regio respiratoria: Víceřadý cyl. ep. + řasinky Vestibulum nasi: Vrstevnatý dlažd. ep. Vrsevnatý dlažd. ep. rohovatějící = epidermis kůže + vibrisae palatum

15 Regio olfactoria – organ čichu
Smyslový epitel Bowmanovy žlázky – serózní tubuly

16 Smyslový epitel: primární smyslové bb.

17 Larynx chrupavky: hyalinní (velké), elastické (malé)
lumen: ventriculus laryngis (plicae vocales a plicae ventriculares) Sliznice dýchacích cest plica vocalis: vrstevnatý dlaždicový epitel; ligamentum vocale – elastický vaz; musculus vocalis – kosterní sval; absence žlázek

18 Larynx Plica ventricularis Plica vocalis Glottis (orgán hlasu)

19 LARYNX Epiglottis Plica ventricularis Ventriculus laringis Chrupavky
Plica vocalis Chrupavky

20 Larynx Plica ventricularis Ventriculus laryngis Plica vocalis: Vrst. dlažd. ep. lig. vocale m. vocalis

21 EPIGLOTTIS Laryngeální strana Linguální strana Vrstev. dlažd. ep.
lymfocytární infiltrace Laryngeální strana Linguální strana Víceřadý cyl. ep. + cilie elastická chrupavka Smíšené žlázky

22 Trachea a extrapulmonální bronchy
Sliznice dýchacích cest epitel lamina propria Fibrokartilaginózní vrstva (hyalinní chrupavky; v trachey – ligamenta, m. trachealis) adventicie Intrapulmonální bronchy: > Ø 1 mm < hladká sval. tkáň v lamina propria (regulace průsvitu lumina)

23 jícen průdušnice

24

25 Trachea hylinní chrupavka pars membranaceus musculus trachealis
a ligamenta

26

27 TRACHEA: Epitel Lamina propria (Submucosa) Fibro-cartilag. vrstva

28 Hyalinní chrupavka v trachey

29 Intrapulmonální bronchus
lumen chrupavka sliznice Smíšené žlázy

30

31 Plíce a bronchy Plíce – bronchi principales
Plicní laloky – bronchi lobares (sekundární) Plicní segmenty – bronchi segmentales (terciární) 9 – 12x se větví a zužuje se lumen Ø ≤ 1 mm – bronchiolus: epitel se snižuje, redukce množství pohárkových buněk, žláz a chrupavek

32

33 lalok – segment – lalůček plicní
pravý a levý ventiluje plicní lalok (3 vpravo, 2 vlevo) ventiluje segment (10 vpravo, 8 vlevo) ventiluje plicní lalůček

34

35 b. terminalis – jednovrst. cyl. ep. + cilie, Clara buňky, l
b. terminalis – jednovrst. cyl. ep. + cilie, Clara buňky, l. propria bez žlázek a chrupavky b. respiratorius – oj. alveoly ductus alveolaris – ve stěně otvory do alveolu (kubický ep.; elastická vlákna a leiomyocyty obkružují ústí alveolů) atrium Saccus alveolaris – skupiny alveolů společně ústících do vaku alveolus

36 intrapulmonální bronchus terminální bronchiolus bronchiolus

37 Plíce Lobulus pulmonis: tvar pyramidy, V = 1 cm3
terminální bronchiolus respirační bronchiolus (1-3) ductus alveolaris (2-11) saccus alveolaris et alveoli 1 cm 1x1 cm respirační oddíl plic

38 Plicní alveolus (300 – 500 mil. v každé plíci, plocha 70 – 80 m2)
respirační epitel (2 typy pneumocytů: membranózní* - 97% plochy, výměna plynů, granulovaný** – 3% plochy, plicní surfaktant retikuloelastická membrána (vlákna, fibroblasty, amorfní substance) krevní kapiláry – souvislé Póry v interalveol. septu – kolat. cirkulace vzduchu alveolární makrofágy * alveolární buňky I, ** alveolární buňky II

39

40 Plicní surfaktant na povrchu alveolárního epitelu
snižuje povrchové napětí v alveolu a brání jeho kolapsu (atelektáze) při výdechu lipidy (90–95%) a proteiny.

41 ¨ bronchu bronchiolu alveolu
Stavba stěny ¨ bronchu bronchiolu alveolu Smíšená žláza hyalinní chrupavka

42 - membranous - granular lung macrophages

43 Respirační epitel Membranózní pneumocyt Granulózní pneumocyt

44 bronchiolus terminalis
b. respirační bronchiolus respiratorius

45 bronchioly

46 bronchiolus alveolus Interalveolar septum macrophages

47 ductus alveolaris bronchiolus respiratorius

48 Granulózní pneumocyt Membranózní pneumocyt

49 Vzduch-krev bariéra (šířka 0,1 – 1,5 μm)
surfaktant cytoplazma membranózního pneumocytu lamina basalis respiračního ep. lamina basalis endotelu kapiláry cytoplazma endotelové buňky

50 Bariéra vzduch-krev lumen kapiláry s erytrocyty Vazivo
Membranózní pneumocyt Granulózní pneumocyt

51 granulární pneumocyt

52 Blood-air barrier

53

54 Alveolar macrophage TEM SEM

55 Pleura (parietální a viscerální list)

56 Následující obrázky – navíc

57

58 LARYNGEÁLNÍ STRANA Víceřadý cylindrický epitel s řasinkami elastická chrupavka Vrstevnatý dlaždicový epitel LINGUÁLNÍ (orální) STRANA

59 Smyslový (čichový) epitel

60


Stáhnout ppt "Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic."

Podobné prezentace


Reklamy Google