Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic."— Transkript prezentace:

1 Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic

2 Dýchací cesty (vedou a upravují vdechovaný vzduch): Dutina nosní Dutina nosní Nosohltan Nosohltan Hrtan (larynx) Hrtan (larynx) Průdušnice (trachea) Průdušnice (trachea) Průdušky (bronchy) Průdušky (bronchy) Průdušinky (bronchioly) Průdušinky (bronchioly)

3 Respirační oddíl (transport dýchacích plynů): respirační bronchiolus respirační bronchiolus ductus alveolaris ductus alveolaris atrium atrium sacculus alveolaris sacculus alveolaris alveolus alveolus Plicní lalůček (lobulus pulmonalis)

4 Dýchací cesty: 1.Vyztužená stěna (chrupavka, event. kost; je-li Ø ≤ 1 mm hladká sval. tkáň) 2.Sliznici kryje víceřadý cyl. epitel s řasinkami 3.Funkce – vedení a úprava vzduchu: odstranění vdechnutých částic – hlen zvlhčení – smíšené žlázky ohřev – venózní pleteně

5 Sliznice  Epitel: víceřadý cylindrický s řasinkami a pohárkovými buňkami  lamina propria mucosae (řídké kolag. vazivo s elastickými vlákny v hlubších vrstvách, smíšené žlázky, lymfocytární infiltrace a lymfatické folikuly

6 Epitel dýchacích cest = víceřadý cylindrický s řasinkami a pohárkovými buňkami Epitel dýchacích cest = víceřadý cylindrický s řasinkami a pohárkovými buňkami X Respirační epitel (pouze v alveolech) – 2 typy alveolárních buněk (I a II = membranózní a granulovaný pneumocyt) Respirační epitel (pouze v alveolech) – 2 typy alveolárních buněk (I a II = membranózní a granulovaný pneumocyt)

7 vs. Ep. dýchacích cest Respirační ep. jen v alveolech V: cavum nasi, nasopharynx, larynx, trachea, bronchy a bronchioly

8 epitel laminapropria Smíšené žlázky

9 Trachea (Azan) řasinky pohárkové buňky

10 Buňky s řasinkami (SEM)

11 Smíšené žlázky v lamina propria

12 Dutina nosní palatum -vestibulum nasi (kůže + vibrisae) -cavum nasi proprium: 1.regio respiratoria sliznice dých. cest, venózní plexus 2.regio olfactoria smyslový epitel, serózní tubulózní žlázky (gll. Bowmani) Podklad sliznice: kost, chrupavka, Tela submucosa CHYBÍ - sinus paranasales - nasopharynx

13 Paranasální sinusy - sliznice jako v regio respiratoria dutiny nosní

14 Regio olfactoria: čichový ep. Regio respiratoria: Víceřadý cyl. ep. + řasinky Vrstevnatý dlažd. ep. Vrsevnatý dlažd. ep. rohovatějící = epidermis kůže + vibrisae Epitel v dutině nosní palatum Vestibulum nasi:

15 Regio olfactoria – organ čichu Bowmanovy žlázky – serózní tubuly Smyslový epitel

16 Smyslový epitel: primární smyslové bb.

17 Larynx chrupavky: hyalinní (velké), elastické (malé) chrupavky: hyalinní (velké), elastické (malé) lumen: ventriculus laryngis (plicae vocales a plicae ventriculares) lumen: ventriculus laryngis (plicae vocales a plicae ventriculares) Sliznice dýchacích cest Sliznice dýchacích cest plica vocalis: vrstevnatý dlaždicový epitel; ligamentum vocale – elastický vaz; musculus vocalis – kosterní sval; absence žlázek

18 Larynx Glottis (orgán hlasu) Plica vocalis Plica ventricularis

19 LARYNX Epiglottis Plica ventricularis Ventriculus laringis Plica vocalis Chrupavky

20 Plica ventricularis Ventriculus laryngis Plica vocalis: Vrst. dlažd. ep. lig. vocale m. vocalis Larynx

21 Laryngeální strana Linguální strana EPIGLOTTIS Víceřadý cyl. ep. + cilie Vrstev. dlažd. ep. lymfocytární infiltrace elastická chrupavka Smíšené žlázky

22 Trachea a extrapulmonální bronchy Sliznice dýchacích cest epitel Sliznice dýchacích cest epitel lamina propria lamina propria Fibrokartilaginózní vrstva (hyalinní chrupavky; Fibrokartilaginózní vrstva (hyalinní chrupavky; v trachey – ligamenta, m. trachealis) adventicie adventicie Intrapulmonální bronchy: > Ø 1 mm Ø 1 mm < hladká sval. tkáň v lamina propria (regulace průsvitu lumina)

23 průdušnice jícen

24

25 Trachea musculus trachealis a ligamenta

26

27 Epitel Lamina propria (Submucosa) Fibro-cartilag. vrstva TRACHEA:

28 Hyalinní chrupavka v trachey

29 Intrapulmonální bronchus Smíšené žlázy chrupavka sliznice lumen

30

31 Plíce a bronchy Plíce – bronchi principales Plíce – bronchi principales Plicní laloky – bronchi lobares (sekundární) Plicní laloky – bronchi lobares (sekundární) Plicní segmenty – bronchi segmentales (terciární) 9 – 12x se větví a zužuje se lumen Plicní segmenty – bronchi segmentales (terciární) 9 – 12x se větví a zužuje se lumen Ø ≤ 1 mm – bronchiolus: epitel se snižuje, redukce množství pohárkových buněk, žláz a chrupavek Ø ≤ 1 mm – bronchiolus: epitel se snižuje, redukce množství pohárkových buněk, žláz a chrupavek

32

33 lalok – segment – lalůček plicní ventiluje plicní lalok (3 vpravo, 2 vlevo) ventiluje segment (10 vpravo, 8 vlevo) pravý a levý ventiluje plicní lalůček

34

35 b. terminalis – jednovrst. cyl. ep. + cilie, Clara buňky, l. propria bez žlázek a chrupavky b. terminalis – jednovrst. cyl. ep. + cilie, Clara buňky, l. propria bez žlázek a chrupavky b. respiratorius – oj. alveoly b. respiratorius – oj. alveoly ductus alveolaris – ve stěně otvory do alveolu (kubický ep.; elastická vlákna a leiomyocyty obkružují ústí alveolů) ductus alveolaris – ve stěně otvory do alveolu (kubický ep.; elastická vlákna a leiomyocyty obkružují ústí alveolů) atrium atrium Saccus alveolaris – skupiny alveolů společně ústících do vaku Saccus alveolaris – skupiny alveolů společně ústících do vaku alveolus alveolus

36 intrapulmonální bronchus bronchiolus terminální bronchiolus

37 Plíce Lobulus pulmonis: tvar pyramidy, V = 1 cm 3 terminální bronchiolus respirační bronchiolus (1-3) ductus alveolaris (2-11) saccus alveolaris et alveoli 1 cm 1x1 cm respirační oddíl plic

38 Plicní alveolus (300 – 500 mil. v každé plíci, plocha 70 – 80 m 2 ) respirační epitel (2 typy pneumocytů: membranózní* - 97% plochy, výměna plynů, granulovaný** – 3% plochy, plicní surfaktant respirační epitel (2 typy pneumocytů: membranózní* - 97% plochy, výměna plynů, granulovaný** – 3% plochy, plicní surfaktant retikuloelastická membrána (vlákna, fibroblasty, amorfní substance) retikuloelastická membrána (vlákna, fibroblasty, amorfní substance) krevní kapiláry – souvislé krevní kapiláry – souvislé Póry v interalveol. septu – kolat. cirkulace vzduchu Póry v interalveol. septu – kolat. cirkulace vzduchu alveolární makrofágy alveolární makrofágy * alveolární buňky I, ** alveolární buňky II

39

40 Plicní surfaktant na povrchu alveolárního epitelu na povrchu alveolárního epitelu snižuje povrchové napětí v alveolu a brání jeho kolapsu (atelektáze) při výdechu snižuje povrchové napětí v alveolu a brání jeho kolapsu (atelektáze) při výdechu lipidy (90–95%) a proteiny. lipidy (90–95%) a proteiny.

41 Stavba stěny ¨ bronchu bronchiolu alveolu Smíšená žláza hyalinní chrupavka

42 lung macrophages - membranous - granular

43 Membranózní pneumocyt Granulózní pneumocyt Respirační epitel

44 bronchiolus terminalis b. respirační bronchiolus respiratorius

45 bronchioly

46 alveolus Interalveolar septum macrophages bronchiolus

47 bronchiolus respiratorius ductus alveolaris

48 Granulózní pneumocyt Membranózní pneumocyt

49 Vzduch-krev bariéra (šířka 0,1 – 1,5 μm) surfaktant surfaktant cytoplazma membranózního pneumocytu cytoplazma membranózního pneumocytu lamina basalis respiračního ep. lamina basalis respiračního ep. lamina basalis endotelu kapiláry lamina basalis endotelu kapiláry cytoplazma endotelové buňky cytoplazma endotelové buňky

50 Membranózní pneumocyt Granulózní pneumocyt Bariéra vzduch-krev Vazivo lumen kapiláry s erytrocyty

51 granulární pneumocyt

52 Blood-air barrier

53

54 Alveolar macrophage TEM SEM

55 Pleura (parietální a viscerální list)

56 Následující obrázky – navíc Následující obrázky – navíc

57

58 elastická chrupavka LINGUÁLNÍ (orální) STRANA LARYNGEÁLNÍ STRANA Vrstevnatý dlaždicový epitel Víceřadý cylindrický epitel s řasinkami

59 Smyslový (čichový) epitel

60


Stáhnout ppt "Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic."

Podobné prezentace


Reklamy Google