Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Histologie a embryologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Histologie a embryologie"— Transkript prezentace:

1 Histologie a embryologie
Trávicí ústrojí III. Histologie a embryologie

2 Vývoj a histologická stavba:
slinných žláz (glandulae salivares) slinivky břišní (pancreas) jater (hepar) žlučníku a žlučovodu (vesica fellea, ductus choledochus)

3 Vývoj slinných žláz epitelové výchlipky ústní dutiny (6. - 8. týden)
prorůstání do přilehlého ektomezenchymu jejich pojivová tkáň je tudíž z crista neuralis parenchym (sekrece) z proliferujícího orálního epitelu ektoderm  gl. parotis endoderm  gl. submandibularis et sublingualis

4 Vývoj pankreatu 4. týden kaudální část předního střeva
2 pankreatické výchlipky (11) z endodermálních bb.: dorzální (větší) ventrální

5 Vývoj pankreatu dorzální pankreas (7) se rozrůstá mezi listy dorzálního mezenteria (mezoduodena) ventrální pankreas (5) do ventr. mezoduodena z něj vzniká processus uncinatus a část hlavy pankreatu rotací duodena dochází k jejich spojení hlavní pankreatický vývod  papilla duodeni major proximální část vývodu dorz. pankreatu perzistuje jako ductus pancreaticus accesorius  papilla duodeni minor

6 Vývoj pankreatu pankreas s duodenem a mezoduodenem se překlopí a sroste s parietálním peritoneem (Treitzova retropankreatická membrána)

7 Vývoj pankreatu vývojové vady pankreatu:
pojivový obal a interlobulární septa vznikají z přilehlého splanchnického mezenchymu sekrece insulinu začíná přibližně v 10. týdnu, hypertrofie beta-buněk při mateřském DM vývojové vady pankreatu: přídatná pankreatická tkáň stěna žaludku, duodena, Meckelův divertikl anulární pankreas duodenální stenóza

8 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu
ventrální endoderm kaudální části předního střeva  jaterní výchlipka (4. týden) vrůst do ventrálního mezenteria

9 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu
rozdělení jaterní výchlipky: 1) kraniální (větší) část základ jater epitelové bb. prorůstají do mezenchymu septum transversum (= mezodermová přepážka mezi srdcem a stř. střevem, tedy perikardovou a peritoneální dutinou) z mezodermálních bb. vzniká: vazivo jat. parenchymu, bb. Kupfferovy a hemopoetické 2) kaudální část základ žlučníku formuje se ductus cysticus

10 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu
zužováním spojení jater s předním střevem vzniká ductus choledochus (ústí s ductus pancreaticus) hematopoeza od 6. týdne, poslední 2 měsíce intrauterinního vývoje postupně ustává mezogastrium ventrale: mezohepaticum  lig. falciforme hepatis omentum minus játra pokryta peritoneem kromě area nuda

11 Slinné žlázy malé slinné žlázy velké slinné žlázy (3 páry)
obklopeny pouzdrem (kolagenní vazivo)  septa sekreční oddíl - bb. serózní a mucinózní, myoepitelové (košíčkové) systém žlázových vývodů vsunuté  žíhané  interlobulární  lobární  jeden hlavní vývod  ústní dutina

12 Slinné žlázy serózní buňky mucinózní buňky tvar pyramidy, aciny
secernují proteiny bazofilní, ER, GA apikálně mikroklky, spojovací komplexy, sekreční granula mucinózní buňky kubické / cylindrické, tvoří tubuly secernují hlen  světlá granula (splývají) sekret viskózní  distálněji než b. serózní

13 Slinné žlázy bb. vsunutých vývodů bb. žíhaných vývodů
jednovrstevný plochý (nízce kubický) epitel laktoferin, lyzozym spojují se v žíhané vývody (intralobulární) bb. žíhaných vývodů radiální uspořádání žíhání = záhyby bazální membr. + mitochondrie bb. transportující ionty tvoří hypotonické sliny

14 Slinné žlázy glandula parotis (příušní žláza)
serózní složená alveolární žláza větvené aciny, dlouhé vývody v lam. propria plazmocyty - IgA  tvoří komplexyse sekreční komponentou (syntetizují bb. serózní, vsunuté i žíhané) granula PAS+ (polysacharidy, amyláza) 25% slin

15 Slinné žlázy glandula submandibularis (podčelistní žl.)
seromucinózní složená tuboalveolární žláza serózní aciny navazující na mucinózní tubuly se mění v polokulovité lunuly převažují elementy serózní (bazofilní cytoplazma) granula PAS+ 70% slin

16 Slinné žlázy glandula sublingualis (podjazyková žl.)
seromucinózní složená tuboalveolární žláza oproti podčelistní žláze převažují buňky mucinózní nenacházíme vsunuté vývody, žíhané jsou krátké 5% slin

17 Pankreas smíšená žláza
exokrinní část - serózní složená alveolární žláza serózní bb. uspořádané do acinů, ER, GA, apikálně sekreční granula intralobulární vývody nejsou žíhané sekret: voda, ionty, (chymo-)trypsinogen, karboxypeptidáza, (deoxy-)ribonukláza, lipáza, amyláza, elastáza sekretin  hodně tekutiny, HCO 3 -, neutralizace chymu cholecystokinin  hojně enzymů (uvolnění granul) endokrinní část - Langerhansovy ostrůvky

18 Pankreas - exokrinní část
aciny obklopeny bazální membránou 1 - acinární (serózní) buňky zymogenní granula 2 - centroacinární bb. 3 - vsunutý vývod

19 Játra kryta vazivovým pouzdrem (capsula Glissoni)
jaterní buňky - hepatocyty uspořádány v trámčitý epitel mezi nimi probíhají jaterní sinusoidy (= nepravidelně roztažené cévy z fenestrovaného endotelu) od hepatocytů odděleny Disseho prostorem Kupfferovy bb uvnitř trámců intercelulární žlučovody (žlučové kapiláry) - ohraničené jen plazmalemou hepatocytů

20 hepatocyt - polyedrická eosinofilní buňka, velké sférické jádro (i polyploidní), hladké i drsné ER, mitochondrií žlučový kanálek těsná spojení mikroklky Disseho prostor (subendotelová štěrbina) endotel

21 jaterní lalůček strukturální jednotka parenchymu jater - šestiboký hranol v. centralis hepatocyty radiálně portální prostory krev teče od periferie k centru

22 portální prostor (portobiliární) portální triáda
venula (v. portae), PV arteriola (a. hepatica), A interlobulární žlučovod (ductus hepaticus), B jednovrstevný kubický epitel vazivová pochva další možná strukturálně funkční jednotka = portální lalůček střed = portální triáda

23 jaterní acinus funkční dělení podle oblasti zásobení konečnou větví v. portae podle vzdálenosti od vény 3 distribuční zóny selektivní poškození hepatocytů

24 Játra, žlučové cesty funkce jater žlučové cesty intrahepatální
syntéza proteinů (kontinuálně uvolňují do krve) albumin , fibrinogen, protrombin, transferrin, lipoproteiny... sekrece žluči voda, ionty, žlučové kys., fosfolipidy, cholesterol, bilirubin metabolické funkce střádání metabolitů: TAG, glykogen, vit. A glukoneogeneza, glykogenolýza, deaminace AK detoxikace: oxidace, metylace, konjugace žlučové cesty intrahepatální žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody  ductus hepaticus dx. et sin.

25 Žlučník, žlučové cesty žlučové cesty extrahepatální tunica mucosa
jednovrstevný cylindrický epitel tvoří četné řasy poblíž ductus cysticus tubulózní žlázky  hlen tunica muscularis hl. cirkulární svalovina, cholecystokinin  stahy perimuskulární vrstva vaziva tunica serosa funkce: střádat a koncentrovat žluč (absorpce vody), obsah ml žlučové cesty extrahepatální ductus hepaticus comm. d. cysticus  d. choledochus


Stáhnout ppt "Histologie a embryologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google