Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj trávicího traktu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj trávicího traktu"— Transkript prezentace:

1 Vývoj trávicího traktu

2 Vývoj trávicí trubice primitivní střevo
během 4. týdne ohyb embrya způsobí částečnou inkorporaci žloutkového váčku přední střevo - odděleno orofaryngovou mem. od stomodea, vychlipuje se respirační divertikul střední střevo - od jaterní výchlipky, k d. vitellinus zadní střevo - od proktodea odděleno kloakální membránou

3 Vývoj ústní a nosní dutiny
základ - stomodeum jamka vystlaná ektodermem, orofaryngovou membránou ohraničení: dolní výběžky 1. žaberního oblouku - mandibula po stranách horní výběžky 1. žab. oblouku - maxilla shora čelní val s čich. plakodami (jamky, váčky, ústí do primitivní ústní dutiny), mediální a laterální nosní výběžky.

4 Vývoj obličejové části
rty: 6. týden vrůst ektodermu (labiogingivální lišta) do mesenchymu základu čelisti rozestoupení na 2 vrstvy - rýha stř. část horního rtu (philtrum) z intermax. segmentu

5 Oddělení nosní a ústní dutiny
ektoderm. ploténka, mesoderm. primární patro intermaxilární segment definitivní patro (6.-8. týden) horizontalizace a srůst patrových plotének z čelního laloku vrůst mesenchymové nosní přepážky

6 Vývoj zubů 6. týden proliferace orálního epitelu (ektodermu) do okolního ektomesenchymu zubní lišta (rovnoběžně s labiogingivální lištou) ektoderm - sklovinný orgán zevní sklovinný epitel stratum intermedium, retikulární epitel vnitřní sklovinný epitel - ameloblasty ektomesenchym - zubní papila - odontoblasty cervikální smyčka

7 tvorba dentinu tvorba skloviny vývoj kořenů stálý chrup
odontoblasty: prokolagen - predentin - dentin při ústupu před svým produktem zanechávají výběžky v dentin. kanálcích (Tomesova vlákna) tvorba skloviny bazální povrch ameloblastů se stává sekrečním: sklovinná matrix (organická - mineralizace) vývoj kořenů cervikální smyčka - kořenová pochva, po jejím rozpadu indukuje dentin vznik cementoblastů stálý chrup sekundární zubní lišta linguálně od primární

8

9

10 Vývoj jazyka 4. týden na vnitřní straně faryngových oblouků
1. mandibulární oblouk: 2 linguální hrboly, tuberculum impar  apex a dorsum linguae (n. V - mandibularis) 2., 3. oblouk: eminentia hypobranchialis  radix linguae (n. VII-chorda tympani, n. IX) sulcus terminalis 4. oblouk  epiglotis (n. X) svalovina: z okcipitálních somitů (n. XII) ze 3. oblouku (n. IX - m. palato-, styloglossus)

11

12 Vývoj slinných žláz epitelové výchlipky ústní dutiny (6. - 8. týden)
prorůstání do přilehlého ektomezenchymu jejich pojivová tkáň je tudíž z crista neuralis parenchym (sekrece) z proliferujícího orálního epitelu ektoderm  gl. parotis endoderm  gl. submandibularis et sublingualis

13 Vývoj hltanu (pharynx)
kraniální část předního střeva 6 faryngových (žaberních, branchiálních) oblouků faryngové výchlipky

14 Vývoj jícnu rotace - asymetrický průběh n. X
přechodná obliterace lumen horní třetina - příčně pruhovaná svalovina z nižších žaberních oblouků vývojové vady: atrézie, ezofagotracheální píštěl

15 Vývoj žaludku rozšíření distální části předního střeva
rychlejší růst zadní stěny postupná rotace doleva o 90 podle podélné osy vychlípení dorsálního mesogastria vznik bursa omentalis

16 A - 6. týden B - 3. měsíc 1 - mesogastrium dorsale 2 - lien 3 - bursa omentalis 4 - ventriculus 5 - ligamentum falciforme hepatis 6 - omentum minus 7 - cauda pancratis 8 - hepar

17 Vývoj omenta dorsální mesogatrium roste do délky
spadá před střevní kličky dochází ke srůstům mesocolon a mesogastrium oba listy mesogastria spolu

18 Vývoj středního střeva
postupné ohraničení trubice zůstává ductus vitellinus (6) (ductus omphalomesentericus) střední střevo se prodlužuje  klička s osou a. mesenterica sup. (9) Stav v 6. týdnu - prim. stř. klička se vysouvá do extraembryonálního coelomu pupečníku, začíná fyziologická pupeční hernie 1 - cavum peritonei 2 - hepar 3 - vesica fellea 4 - budoucí lig. teres hepatis 5 - kraniální raménko primitivní střevní kličky 6 - ductus vitellinus 7 - kaudální raménko primitivní střevní kličky 8 - zadní střevo 9 - a. mesenterica superior 10 - duodenum 11 - pankreas 12 - ventriculus 13 - aorta dorsalis

19 Vývoj středního střeva
další prodlužování kraniální části střevní kličky rotace o 90° proti směru hodinových ručiček podle osy a. mesenterica sup. fyziologická herniace Stav v 7. týdnu - rotace prim. stř. kličky o 90° okolo a. mesenterica sup. proti směru hodinových ručiček 8 - zadní střevo 11 - pankreas 14 - vena umbilicalis 15 - střední střevo (jejunum, ileum) 16 - caecum 17 - lien 18 - mesenterium dorsale

20 Vývoj středního střeva
dalších 90° otočení colon (19) se dostává před duodenum (10) postupný návrat kliček (3. měsíc) cékální pupen 10. týden - tenké střevo se vrací do břišní dutiny, další rotace o 90° 9 - a. mesenterica superior 10 - duodenum 11 - pankreas 18 - mesenterium dorsale 19 - colon 20 - lig. falciforme hepatis 21 - omentum minus 22 - bursa omentalis

21 Vývoj středního střeva
závěrečná rotace o 90° (celkem tedy 270°) cékální pupen (16) umístěn vpravo pod játry 11. týden - tlusté střevo v břišní dutině, caecum leží v pravém horním kvadrantu, poslední rotace o 90°, fyziologická hernie končí 9 - a. mesenterica superior 15 - střední střevo (jejunum, ileum) 16 - ceacum 17 - lien 19 - colon 21 - omentum minus 23 - mesogastrium dorsale 24 - foramen epiploicum

22 Vývoj středního střeva
cékum sestupuje kaudálně vznik colon ascendens vychlípením stěny vzniká appendix fetální období - sestoupení caeca do jeho normální podoby 2 - hepar 10 - duodenum 15 - střední střevo (jejunum, ileum) 16 - caecum 17 - lien 19a - colon ascendens 19c - colon descendens 21 - omentum minus 22 - bursa omentalis 23 - mesogastrium dorsale

23 Vývoj středního střeva
během vývoje dojde k deluminaci lumen a posléze k jeho opětnému zprůchodnění ductus vitellinus může perzistovat diverticulum Meckeli (obr.)

24 Vývoj zadního střeva do kloaky prorůstá urorektální septum (8)
rozdělení na anorektální a urogenitální část proktodeum - vchlípení ektodermu B - 6. týden D - 8. týden 1 - allantois 2 - kloaková membrána 2a - membrana urogenitalis 2b -membrana analis 3 - kloaka 3a - sinus urogenitalis 3b - rectum 6 - chvost 7 - tuberculum genitale (phallus) 8 - septum urorectale 9 - základ močového měchýře

25 Vývojové vady trávicí trubice
stenóza pyloru - hypertrofie svěrače omfalokéla - porucha návratu kliček obalena pouze amnionem vrozená umbilikální hernie normální návrat, později herniace obaleny peritoneem a amnionem abnormální rotace menší rotace reverzní rotace

26 Vývojové vady trávicí trubice
poruchy luminizace trubice atrézie a stenózy duplikace cysty imperforace anu × atrézie rekta rektální píštěle

27 Vývoj pankreatu 4. týden kaudální část předního střeva
2 pankreatické výchlipky (11) z endodermálních bb.: dorzální (větší) ventrální

28 Vývoj pankreatu dorzální pankreas (7) se rozrůstá mezi listy dorzálního mezenteria (mezoduodena) ventrální pankreas (5) do ventr. mezoduodena z něj vzniká processus uncinatus a část hlavy pankreatu rotací duodena dochází k jejich spojení hlavní pankreatický vývod  papilla duodeni major proximální část vývodu dorz. pankreatu perzistuje jako ductus pancreaticus accesorius  papilla duodeni minor

29 Vývoj pankreatu pankreas s duodenem a mezoduodenem se překlopí a sroste s parietálním peritoneem (Treitzova retropankreatická membrána)

30 Vývoj pankreatu vývojové vady pankreatu:
pojivový obal a interlobulární septa vznikají z přilehlého splanchnického mezenchymu sekrece insulinu začíná přibližně v 10. týdnu, hypertrofie beta-buněk při mateřském DM vývojové vady pankreatu: přídatná pankreatická tkáň stěna žaludku, duodena, Meckelův divertikl anulární pankreas duodenální stenóza

31 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu
ventrální endoderm kaudální části předního střeva  jaterní výchlipka (4. týden) vrůst do ventrálního mezenteria

32 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu
rozdělení jaterní výchlipky: 1) kraniální (větší) část základ jater epitelové bb. prorůstají do mezenchymu septum transversum (= mezodermová přepážka mezi srdcem a stř. střevem, tedy perikardovou a peritoneální dutinou) z mezodermálních bb. vzniká: vazivo jat. parenchymu, bb. Kupfferovy a hemopoetické 2) kaudální část základ žlučníku formuje se ductus cysticus

33 Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu
zužováním spojení jater s předním střevem vzniká ductus choledochus (ústí s ductus pancreaticus) hematopoeza od 6. týdne, poslední 2 měsíce intrauterinního vývoje postupně ustává mezogastrium ventrale: mezohepaticum  lig. falciforme hepatis omentum minus játra pokryta peritoneem kromě area nuda


Stáhnout ppt "Vývoj trávicího traktu"

Podobné prezentace


Reklamy Google