Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systema digestorium Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systema digestorium Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková"— Transkript prezentace:

1 Systema digestorium Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková
Trávicí systém Systema digestorium Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková

2 Obsah: Dutina ústní Hltan Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté střevo
Játra Slinivka břišní Literatura, zdroje

3 Trávicí trubice Dutina ústní (cavitas oris) Hltan (pharynx)
Jícen (oesophagus) Žaludek (ventriculus) Tenké střevo (intestinum tenue) - dvanáctník (duodenum) - lačník (jejunum) - kyčelník (ileum) Tlusté střevo (intestinum crassum) - slepé střevo (cekum) - červovitý výběžek (appendix vermiformis) - vzestupný tračník (colon ascendens) - příčný tračník (colon transversum) - sestupný tračník (colon descendens) - esovitá klička (colon sigmoideum) - konečník (recutm)

4 Stavba stěny trávicí trubice
1. Sliznice (tunica mucosa) - rozhraní mezi zevním a vnitřním prostředím, složena v řasy 2. Podslizniční vazivo (tunica submucosa) - obsahuje krevní a mízní cévy, nervové pleteně 3. Svalová vrstva - příčně pruhovaná svalovina (dutina ústní, část jícnu, konečník) hladká svalovina (uspořádání do dvou vrstev - žaludek 3 vrstvy) 4. Povrchová vrstva (tunica adventitia) - řídké kolagenní vazivo, pokrývající části trávicí trubice Tunica serosa (peritoneum) - lesklá hladká pokrývá povrch orgánů a stěny dutiny břišní

5 Dutina ústní - (cavitas oris)
Rty - labia Podklad příčně pruhované svaly (kruhový sval ústní) - obkružují štěrbinu ústní, zevní stranu kryje tenká kůže bez pigmentu s potními a mazovými žlázkami, vnitřní stranu kryje sliznice s dlaždicovým epitelem Tvář (bucca) Tvářový sval - podklad tváře m. buccinator Předsíň dutiny ústní – vestibulum oris Ohraničená rty a tvářemi, uvnitř zuby a dásně

6 Vlastní dutina ústní (cavum oris proprium)
Jazyk – lingua Tvořen příčně pruhovanou svalovinou. Na povrchu sliznice jsou papily - nitkovité, houbovité listovité, hrazené v kterých jsou uloženy chuťové pohárky. Funkce jazyka - rozmělňování potravy, tvorba sousta, chuťové podněty, fonace, součást mluvidel

7 Zuby (dentes) Jsou seřazeny do horního zubního oblouku a do dolního zubního oblouku usazeny v zubních lůžkách (alveolech) Rozdělení : - chrup dočasný - chrup trvalý Tvorba chrupu - dentice

8 Stavba zubu: Korunka (coronea dentis) - volná část
Krček (collumna dentis) - obklopený sliznicí Kořen (radix dentis) zapuštěn v alveolu

9 Stavba zubu - typy zubů Stavba:
Sklovina (enamelum) – nejtvrdší tkáň lidského těla – kryje zub v oblasti korunky Cement (cementum) Stavba obdobná kostní tkáni, kryje kořen zubu Zubovina (dentinum) Ohraničuje dutinu dřeňovou, velmi citlivá na vnější podněty Ozubice (periodontium) Závěsný aparát - svazky kolagenních vláken

10 Typy zubů: I - řezák (dens incisivi) C - špičák (dens canini)
P- třenový zub (dens premolares) M - stolička (dens molares) Zubní kříž : Trvalý chrup I1I2CP1P2M1M2M3 I Dočasný chrup: i1i2cm1m2 I

11 RTG snímek chrupu :

12 Hltan (pharynx) Je zavěšený na spodině lebeční otvory v přední stěně souvisí s dutinou nosní, ústní a hrtanovou

13 Hltan - pharynx Ústní část hltanu, Fyziologický pohled:
Zánět ústní části hltanu:

14 Žaludek - (gaster) Vakovitě rozšířená část trávicí trubice
Velikost i poloha je individuální, závisí na náplni žaludku a poloze těla Rozlišujeme: Česlo - cardie - úzká část při přechodu jícnu do žaludku Fundus - fornix - vyklenutá část pod levou klenbou brániční Tělo - corpus Velké zakřivení (curvatura major), Malé zakřivení (curvatura minor) Vrátník - pylorus - zúžené místo při přechodu do dvanáctníku

15 Žaludek: stavba

16 Funkce žaludku 1. Skladovací obsah žaludku může být až 1500 ml
Žaludeční peristola - období po ukončení příjmu potravy ( min.) Mechanická - tvorba chymu, rozmělněná spolykaná potrava promíchaná se žaludeční šťávou je po malých dávkách vstřikována do dvanáctníku 3. Chemická - pomocí žaludeční šťávy 4. Resorpční - alkohol, soli

17 Žaludeční šťáva - slouží k chemickému zpracování potravy
Denní produkce je litry Obsahuje: H20, ionty, HCL, pepsinogeny, mucin a vnitřní faktor HCL - produkují nástěnné - parietální buňky žaludeční sliznice, zajišťuje nízké pH, nezbytné na přeměnu pepsinogenu na aktivní pepsiny, ničí choroboplodné zárodky, nabobtnává vazivo a tím uvolňuje svalová vlákna, koaguluje bílkoviny . Pepsinogeny- produkují buňky žaludeční sliznice. Aktivní pepsiny štěpí bílkoviny na jednodušší polypeptidy. U kojenců Chymozin - srážení mléčných bílkovin. Mucin - z hlenových žlázek žaludeční sliznice – chrání sliznici před samonatrávením. Vnitřní faktor (Castelův) - tvořený nástěnnými buňkami nezbytnými pro vstřebávání vitamínu B12.

18 Žaludek-sliznice

19 Řízení sekrece žaludeční šťávy:
Klidová sekrece je minimální Zvýšená sekrece je navozena nervovými vlivy a gastrointestinálními hormony 1. Cefalická fáze - 40% (reflex - pohled na jídlo) 2. Gastrická fáze - 50% (podráždění mechanoreceptorů a chemoreceptorů ve stěně žaludku, hormony GASTRIN, HISTAMIN 3. Intestinální fáze -10% Zahájena vstupem kyselého chymu do dvanáctníku, postupně tlumena lokálním hormonem SEKRETIN

20 Tenké střevo - (intestinum tenue)
Dlouhé m, probíhá zde hlavní část trávení a vstřebávání živin Rozdělujeme: Duodenum- dvanáctník Obkružuje hlavu pankreatu na velké bradavce (Vaterská papila) ústí vývod žlučových cest a pankreatu Lačník - jejunum Spíše vlevo nahoře Kyčelník - ielum Spíše vlevo dole, v pravé jámě kyčelník vyúsťuje do slepého střeva. Meckelův divertikl -výchlipka tlustého střeva, která je u některých lidí jako pozůstatek žloutkového váčku

21 Tlusté střevo - (intestinum crassum)
Konečný oddíl trávicího traktu, dlouhý cca 1,5 m, dokončuje se zde vstřebávání vody, kvasné a hnilobné pochody, vytváří se stolice Slepé střevo (caecum)- vakovitý začátek tlustého střeva místě přechodu tenkého a tlustého střeva odstupuje červovitý výběžek appenidix vermiformis – jeho poloho i délka je variabilní McBurneyův bod – na spojnici pupku a pravého předního trnu kyčelního asi 4 cm od trnu Rozdělení: Vzestupný tračník (colon ascendens) Příčný tračník (colon transversum) Sestupný tračník (colon descendens) Esovitá klička (colon sigomoideum) Konečník (rectum) Stavba stěny tlustého střeva:

22 Játra - (hepar) Největší žláza trávicího ústrojí o hmotnost asi
1,5 kg, uložena pod pravou klenbou brániční Pravý lalok - lobus dester Levý lalok - lobus sinister Lalok duté žíly - lobus caudatu Čtvercový lalok - lobus quadratus

23 Jaterní lalůček : Základní stavební jednotkou je jaterní lalůček složený z trámců jaterních buněk, které mají krevní a žlučový pól tvar 5-ti až 7-mi bokého hranolu, středem lalůčku protéká centrální žíla Funkce jater: 1. Metabolická 2. Tvorba tepla 3. Detoxikační 4. Skladovací 5. Sekreční - žluč 6. Krvetvorba

24 Žlučník - (vesica fellea)
Vakovitý orgán na spodní ploše jater s kapacitou asi 60 ml Hlavní funkcí je skladování žluči Žluč - řídká žlutozelená tekutina vyměšována jaterními buňkami Denní produkce je 0,7 až 1,2 l Obsahuje hlen a vodu Žlučové cesty - 1. Nitrojaterní - ze štěrbin mezi jat. trámečky odtéká žluč do žlučovodů na obvodu lalůčků 2. Mimojaterní - pravý a levý jaterní vývod - ductus hepaticus dexter et sinister, společný jaterní vývod, vývod ze žlučníku - ductus cysticus, žlučový vývod - duktus choledochus

25 Slinivka břišní – (pancreas)
Je asi 20 cm dlouhá žláza, která se skládá z hlavy (caput) uložené v duodenálním okénku, těla (corpus) před bederní páteří a ocasu (cauda) zasahujícímu k dolnímu pólu sleziny Funkce: 1. Zevně sekreční:drobné lalůčky produkují pankreatickou šťávu, která pomocí jednoho nebo dvou hlavních vývodů ústí do dvanáctníku na duodenální papile (Vaterská papila). Složení:Voda, bikarbonát, enzymy - tripsynogen, L - amyláza, lipáza 2. Vnitřně sekreční - B – Langerhansovy ostrůvky - produkce inzulínu a glukagonu

26 Použité zdroje, literatura:
Dylevský, I.: Somatologie, Praha Epava 2000. /http//: /http//: člověka.cz /http//:www.doktorka.cz/ /http//: atlas online.cz/ http//:

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Systema digestorium Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google