Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IP 1.2. Jedinec ve skupině Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii 1. ročník, Integrovaná psychoterapie MUDr. Jan Kubánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IP 1.2. Jedinec ve skupině Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii 1. ročník, Integrovaná psychoterapie MUDr. Jan Kubánek."— Transkript prezentace:

1 IP 1.2. Jedinec ve skupině Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii 1. ročník, Integrovaná psychoterapie MUDr. Jan Kubánek

2 Malá sociální skupina je minimálním systémem, nezbytným ke studiu jednotlivce
Jeden šimpanz není vůbec žádný šimpanz Vzájemná spolupráce mezi jedinci zvýšila jejich pravděpodobnost přežití Evoluční psychologie Hráč tenisu: jeho chování lze pochopit pouze jako součást systému, ve kterém dva jedinci na sebe vzájemně působí s různými cíly systém dvou nebo více jedinců ve vzájemné interakci, kde každý zná každého, a všichni sdílejí aspoň některé cíle

3 Malá sociální skupina 1 Mnozí lidé stráví většinu svého života jen ve dvou skupinách - v rodině a v práci Smíšené skupiny, obsahující několik rozšířených rodin, byly po statisíciletí systémy, ve kterých jednotlivci strávili celé životy Funkce: intimní a sexuální partnerství, výchovu a vzdělávání dětí, opatřování a přípravu potravy, příbytek, zábavu a obranu proti nepřátelům

4 Malá sociální skupina 2 Podskupiny: sexuální partneři, matka a dítě, rodina, skupina lovců, skupina žen sbírající plody, hrající si děti, a tlupy adolescentů V moderní společnosti bylo mnoho ze základních funkcí rozšířené rodiny převzato jinými specializovanými skupinami Velikost skupiny u primátů koreluje s velikostí neokortexu, neboť jeho velikost klade meze, kolik sociálních vztahů lze úspěšně zvládnout U lidí kolem 150, což odpovídá velikostí klanu (Dubar 1996 ).

5 Základní pojmy v malé soc. skupině
Individuální a skupinové cíle Sociální směna, odměny a výdaje Pravidla, normy Vliv, moc, Role Přitažlivost skupiny, závislost na skupině a soudržnost skupiny.

6 Věcné hodnoty, služby, postavení (status), lásku, informaci a peníze
Očekávaná nebo předpokládaná odměna Prostředečné cíle (mezicíle, náhradní cíle) Ovlivňuje život, když někdo stále cítí výčitku od otce, který již zemřel? Často náboženské úvahy oplývají úvahami a propočty sociální směny. Např.:Kdož jste boží bojovníci: „Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje. Pakli kdo proň život složí, věčný míti bude." Sociální směna 1

7 Sociální směna 2 Pro lidi jsou důležité nejen jejich zisky (odměny minus výdaje), ale též zisky členů jejich skupin Altruismus

8 Sociální směna 3 Odhadnout a ohodnotit odměny a výdaje všech členů skupiny Zda oba partneři považují svůj vztah za spravedlivou směnu Odměny a výdaje významných osob v pacientově životě Jsme-li v sociální směně v nevýhodě, vzbuzuje to v nás nespokojenost a zlost; je-li v nevýhodě druhá strana, dělá nám to výčitky - jenže práh pro vnímání nespravedlnosti je obyčejně daleko nižší, když jde o nás biologický „instinkt" sociální směny je základem víry, že v celém světě, ba v celém vesmíru existuje spravedlnost Rozšířená teorie sociální směny, zahrnující interakci s bytostmi jak existujícími, tak pomyslnými – jeden z pilířů IP

9 sociometrie J. L. Moreno Informace o skupinové struktuře
Sociometrický status členů skupiny v rámci sociální směny Je to odraz toho, jaké odměny různí členové skupiny poskytují ostatním členům, a zároveň jaké výdaje to ostatní členy stojí Sociometrická hvězda

10 Vliv předmětem sociální psychologie
Jestliže osoba A může změnit zisky osoby B, říkáme o takovém vlivu, že A má moc nad B Ale také B má proti-moc nad A, jestliže B může ovlivnit výsledky A

11 Vliv - vytěsnění Někteří pacienti si pamatují, že se obávali svých otců a matek, a tak je nebyli s to otevřeně kritizovat Nejsou si vědomi svého hněvu a odmítají si jej uvědomit Pacientka si velice stěžuje na manžela, ale o žádné ze svých stížností se nezmíní v jeho přítomnosti

12 Vliv –vytěsnění-sociální tlak - děti
Sociální tlak může učinit nejrůznější obsahy nevědomými Mnoho dětí zakouší při různých příležitostech zoufalý pocit vyloučení ze společnosti ostatních dětí

13 Vliv –vytěsnění-sociální tlak - dospělí
Pokud je tento pocit u dospělých spojen s ohrožením života, bezpečí nebo postavení, potom může vést ke změně přesvědčení, změně postojů - nebo dokonce vnímání. E.Fromm - Neexistuje skoro nic, čemu by člověk neuvěřil - nebo nevytěsnil, je-li ohrožen otevřeným nebo skrytým nebezpečím vyloučení ze skupiny Tento vliv připomíná hypnózu nebo brainwashing; hrozba nemusí být zaměřena proti životům, ale stačí i proti sociálnímu a finančnímu postavení.

14 Smlouvy Při každé interakci mezi lidmi, byť i příležitostné a povrchní, uzavíráme miniaturní smlouvy Tyto smlouvy nejsou obvykle výslovné - implicitně vytvoří určité očekávání a učiní nevyslovené sliby Naše vztahy se zakládají na smlouvách jak krátkodobých tak dlouhodobých

15 Smlouvy - hry Například manželský pár vyhledá odbornou pomoc a terapeut zjistí, že oba partneři vykládají velice rozdílně smlouvu, na níž jejich osmileté manželství spočívalo Někteří pacienti se svých vztazích znovu a znovu zklamávají, protože nejsou, schopni dát jasně najevo, co chtějí, a nechají ostatní diktovat smluvní podmínky Klamné miniaturní smlouvy - Berne 1964) hry

16 Normy pravidla, která předpisují, co všichni zúčastnění mají dělat a co nemají odrážejí mocenské vztahy ve skupině a vnášejí do interakcí pravidelnost snižují na nejmenší míru přímé užívání osobní moci

17 Normy - sankce pozitivní nebo negativní ­sankce
předepsané normy, přijaté normy a plněné normy Pacienti, kteří potřebují psychoterapii, mají často konflikt v rozhodování mezi normami. Zatímco přijímají určité předepsané normy, přece je neplní nebo jsou v pokušení je neplnit a trpí silnými pocity viny Pozorovali jsme jeho důležitost u mnohých fobií

18 role Rolí nazýváme pravidlo, které se nevztahuje na všechny, ale pouze na jednu nebo několik osob role předepsané, přijaté a plněné Např. každý 10 různých otců bude svoji roli plnit různě Některé role jsou určené - jako role dítěte v rodině -jiné jsou volené

19 Role - pacienti Pacienti plní určené role
Vhodné sledovat i jaké role si pacient volí Např. svůdce skupiny - ve skupině můžeme mít inteligentního, tvořivého, zábavného a velice oblíbeného člena, který je ohniskem skupinového odporu

20 Konec 2. části


Stáhnout ppt "IP 1.2. Jedinec ve skupině Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii 1. ročník, Integrovaná psychoterapie MUDr. Jan Kubánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google