Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace 30. dubna 2007 Andreas Havelka EU-Consult, Vídeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace 30. dubna 2007 Andreas Havelka EU-Consult, Vídeň."— Transkript prezentace:

1 Prezentace 30. dubna 2007 Andreas Havelka EU-Consult, Vídeň

2 Vzpomínáte si?

3 Úvodní konference k projektu: „ Střední školství v České republice v přechodné fázi na novou politiku EU pro zemědělství a venkov“ 5. října 2006 Olomouc Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR. Střední škola zemědělská Olomouc Agentura EPICO, s.r.o.

4 Představujeme se EU-Consult Fritz Svihalek – Exradní města Vídně životního prostředí a dopravy Hans Nimführ – Manažer nákupu a prodeje Andreas Havelka Heringgasse 2, A-1220 Vídeň www.eu-consult.at

5 Činnosti EU-Consult Poradenství týkající se EU Školení na téma EU Informace o vypisování projektů a předvstupní pomoci Pomoc při koncepci projektů Podpora při podávání projektů EU lobování

6 Proč potřebujeme projekt? Cíle projektu: Vzdělávání pedagogů s důrazem na praktické znalosti a zkušenosti Posílení profesního rozvoje a znalostí pedagogů Aktivace cílových skupin v souvislosti s novou politikou EU pro zemědělství a venkov Posílení dynamiky vzdělávání se zaměřením na komunikaci a výměnu informací v příslušných oblastech Posílení konkurenceschopnosti středních škol na trhu vzdělávání Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

7 Co vás dnes očekává? Orgány EU se specifickým zaměřením na zemědělství Fondy EU pro zemědělství a životní prostředí Studie z Rakouska: Střední školství a nová politika EU v oblasti zemědělství a venkova

8 Prezentace 1 – Orgány EU 1. Evropská rada 2. Rada Evropské unie 3. Evropské komise 4. Evropský parlament 5. Ostatní orgány EU Specifické zaměření na zemědělství

9 1. Evropská rada Hlavy států a vlád 27 členských států EU Evropská vrcholná setkání: čtyřikrát ročně v Bruselu Hlavní politické směry a impulzy Důležitý orgán určený k překlenutí rozdílů mezi regiony

10 2. Rada Evropské unie Zastoupení členských států Ministři rezortů 27 členských států EU Důležitý rozhodující orgán: Zákonodárství, rozpočet EU Různé formace: např. Rada pro všeobecné záležitosti – ministr zahraničí ECOFIN – ministr hospodářství a /nebo ministr financí Internet: www.consilium.europa.eu

11 Formy práce Rady Ministerská rovina: formální a neformální setkání Výbor stálých zástupců („COREPER“): Příprava projednání Rady COREPER II: Velvyslanci v Bruselu COREPER I: Zástupci velvyslanců v Bruselu Pracovní skupiny: na úřednické rovině asi 250 různých pracovních skupin

12 Předsednictví: „Prezidentství EU“ – rotace předsednictví po půl roce Rozhodnutí Rady: Hlasování Kvalifikovaná většina: Hlasy jsou rozděleny podle velikosti států EU (je nutných 255 hlasů z 345), minorita, která je schopna zabránit určitým závěrům při hlasování, je 90 hlasů, Česká republika má 12 hlasů

13 Rada v oblasti zemědělství Rada pro zemědělství a rybolov zasedá jednou měsíčně Témata: -Regulace trhu -Organizace výroby a stanovení prostředků, které jsou k dispozici -Zlepšení horizontálních zemědělských struktur -Regionální rozvoj

14 COREPER I: Bezpečnost potravin, Agrární rozpočet, rybolov Zvláštní výbor pro zemědělství (SAL): Organizace trhu, rozvoj venkova 12 pracovních skupin s 45 sekcemi Příklady: Skupina „Polní kultury“ (rýže) Skupina „Horizontální agrární otázky“ Skupina „Otázky financování“

15 3. Evropská komise Zastoupení evropských zájmů 27 komisařů Generální nařízení regulativy Úkoly: „Motor evropské integrace“ – právo zákonodárství „Strážkyně dohod“ Správa rozpočtu EU

16 Informace o Evropské komisi Internet: ec.europa.eu Zastoupení Evropské komise v České republice: Evropský dům Jungmannova 24 110 00 Praha 1 Adresa: Poštovní schránka 811, 111 21 Praha 1 Tel.: (+420) 224 312 835 Fax: (+420) 224 312 850 E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu Internet: www.evropska-unie.cz/cz

17 Evropská komise – oblast zemědělství Komisařka pro zemědělství: Mariann Fischer Boel (DK) Generální ředitel pro zemědělství a regionální rozvoj: Rue de la Loi 130 B-1049 Brüssel Belgien Tel.: +32-2-29 91111 Internet: ec.europa.eu/dgs/agriculture

18 Struktura generálního ředitelství Ředitelství A - mezinárodní záležitosti (multilaterální jednání) Ředitelství B - mezinárodní záležitosti (rozšíření EU) Ředitelství C - agrární trhy a společná regulace trhu Ředitelství D - přímé dotace, nařízení trhu, reklamy Ředitelství E.I - programy rozvoje venkova Ředitelství E.II - programy rozvoje venkova Ředitelství F – Horizontální aspekty rozvoje venkova Ředitelství G – hospodářské analýzy a evaluace Ředitelství H – zemědělské zákonodárství Ředitelství I – management zdrojů Ředitelství J – audit a rozhodnutí Ředitelství K – vztahy s ostatními institucemi; komunikace a dokumentace

19 4. Evropský parlament Sídlo: Štrasburk (Lucembursko, Brusel) 785 členů – 24 z České republiky Úkoly: -zákonodárství Vzetí na vědomí, spolupráce,spolurozhodování, hlasování - rozpočet - kontrola Způsoby práce: - plénum - výbory - kluby

20 Informace o Evropském parlamentu Internet: www.europarl.europa.eu Informační úřad Evropského parlamentu v České republice: Jungmannova 24 CZ-110 00 Praha 1 Tel.: (+420) 255 708 208 Fax: (+420) 255 708 200 E-Mail: eppraha@europarl.europa.eu Internet: www.evropsky-parlament.cz

21 EP a zemědělství Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Odpovědnosti: 1. Společná agrární politika 2. Rozvoj venkova, včetně finančních nástrojů 3. Právní předpisy: Ochrana zvířat a rostlin, krmivo, chov a pohoda zvířat 4. Zlepšení kvality zemědělských výrobků 5. Zásobování zemědělskými surovinami 6. Společný úřad druhů 7. Lesnictví

22 Rozhodnutí EU v oblasti zemědělství Zemědělství obecně: Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou Konzultace s Evropským parlamentem (jen poradní charakter) Bezpečnost potravin: Rada rozhoduje nadpoloviční většinou Evropský parlament spolurozhoduje (zaujetí stanoviska je závazné) Výbor: Komise rozhoduje se zástupci členských států EU – tržní organizace

23 5. Další orgány EU Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropský soudní dvůr Evropský rozpočtový dvůr Evropský ombudsman Evropská centrální banka Evropská investiční banka

24 Přestávka

25 Prezentace 2 – Fondy EU pro zemědělství a životní prostředí Fondy EU pro zemědělství Další fondy EU vztahující se k zemědělství a životnímu prostředí

26 Zemědělská politika EU 2003: Reforma zemědělské politiky EU 1. Pilíř: Agrární trhy – společné tržní organizace Evropské garanční fondy pro zemědělství 2. Pilíř: Rozvoj venkova Evropské zemědělské fondy pro rozvoj venkova

27 Právní podklady pro rozvoj venkova 2007-2013 - nařízení Rady číslo 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova evropskými zemědělskými fondy pro rozvoj venkova - usnesení Rady z 20. února 2006 o strategických iniciativách společenství pro regionální rozvoj (plánované období 2077-2013) (2006/114 EG)

28 Osy zemědělského rozvoje Zlepšení soutěžeschopnosti zemědělství a lesnictví Zlepšení životního prostředí země Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a rozložení hospodářství na venkově Vytváření místních kapacit pro zaměstnání a jejich umístění (Leader)

29 Několik čísel k zemědělské politice EU Celkový rozpočet EU 2007: € 126,5 miliard Agrární výdaje a přímé dotace 2007: € 42,7 miliard Regionální rozvoj 2007: € 12,4 miliard

30 Další fondy EU vztahující se k zemědělství a životnímu prostředí 1. Regionální politika EU 2. Politika lesnictví EU 3. Program životního prostředí EU 4. Program EU pro obnovitelné energie 5. Další programy EU

31 1. Regionální politika EU Evropské fondy pro regionální rozvoj Redukovat rozdílnost příjmů a výdajů v EU Veřejné a souhrnné investice Regionální rozvoj, hospodářské obchodní styky, územní spolupráce Inovace, životní prostředí, infrastruktura

32 Kohezní fondy Pro členské státy EU, jejichž hrubý národní produkt je menší než 90% průměru EU Nové členské státy EU, Řecko, Portugalsko (Španělsko) Životní prostředí a transevropská síť

33 Regionální politika EU 2007-2013

34 Regionální politika EU v číslech 2007-2013: Celkem € 308 miliard “Konvergence”: asi 82% “Soutěžeschopnost a zaměstnání”: asi 16% “Teritoriální kooperace”: asi 2,5%

35 Regionální politika EU Česko 2007-2013 KategorieRozpočet Kohezní fondy7.810 milionů € Konvergence15.111 milionů € Soutěžeschopnost a zaměstnání 372 milionů € Teritoriální kooperace345 milionů € Celkem23.638 milionů €

36 2. Politika EU zaměřená na výzkum 7. Rámcový program pro bádání a výzkum 2007-2013: asi € 50 miliard Témata vztahující se k zemědělství a životnímu prostředí: Potraviny, zemědělství a biotechnologie Energie Životní prostředí Doprava Prvotní výzkum

37 3. Program životního prostředí LIFE+: Specifický program životního prostředí EU Nový program Call – od podzimu 2007, priority nejsou ještě přesně známy Dosavadní program „LIFE“: Cíle: Realizace proměny zákonodárství životního prostředí EU a 6. akčního programu životního prostředí EU, integrace politiky životního prostředí do ostatních oblastí 3 Komponenty: LIFE-příroda, LIFE-životní prostředí, LIFE-státy třetího světa

38 4. Program EU pro obnovitelné energie a účinná energetická opatření Intelligent Energy Europe II: € 52 milionů v roce 2007 Obnovitelné energie (vítr, slunce, atd.), účinná energetická opatření (budovy, průmysl, výrobky), energie v dopravě Zajímavé pro zemědělství: Biomasa, bioplyn, biopohonné látky, atd.

39 5. Rozmanitost dalších programů EU Pomoc mimo EU („Projekty pro státy třetího světa“): Na celém světě – také na téma zemědělství a životní prostředí Programy: „Instrument for Pre-Accession Assistance“ (IPA), „European Neighbourhood and Partnership Instrument“ (ENPI), atd. Smlouvy o službách, dodávkách, zřizovací a subvenční smlouvy Mládež: Setkání mládeže – také možná na téma životní prostředí

40 Polední přestávka

41 Prezentace 3 - Studie Rakousko Projednávaná témata: 1. Vstup Rakouska do EU 2. Důsledky v oblasti zemědělství 3. Školství v Rakousku 4. Působení zemědělské politiky EU na střední školství 5. Opatření pro učitele

42 1. Vstup Rakouska do EU 1.1.1995 – Rakousko se stává členem EU (12.6.1994 - Referendum: 66,58% pro vstup do EU) Přímé důsledky: Účast na politice EU Účast na společných trzích (4 svobody) Převzetí „acquis communautaire“

43 Vstup Rakouska do EU 1995 Rozmanitost problémových oblastí: Životní prostředí Doprava – tranzitní smlouva Přechodné bydlení Zemědělství

44 2. Oblast zemědělství Zemědělská politika Rakouska před vstupem do EU: 2 Hlavní pilíře: -Regulační politika - „Agrární omezení“: Např. zákon omezující trh (mléko a obilí), Zákon živočišné výroby (dobytek a maso) - Oblast zájmu: Např. budování venkovské infrastruktury, investic (úroky), podporování alternativních kultur a podpora zemědělců v horských oblastech

45 Výsledky vstupních jednání v oblasti zemědělství Okamžitá účast na agrárních trzích EU Úplné převzetí „acquis communautaire“ v oblasti zemědělství Zajímavé aspekty: Přechodné období 4 let: přechodné dotace ze 100% na 0% Problém zemědělců s jiným povoláním: v EU se stali oficiálně zemědělci hlavním povoláním (kovozemědělci) Ochranný mechanismus proti agrárnímu dovozu ze střední a východní Evropy – zákaz dovozu a omezení Následná jednání: podpora zemědělců v horských oblastech, životního prostředí a podpora znevýhodněných oblastí

46 3. Školství v Rakousku Různé typy škol: 9 roků školní povinné docházky 1.-4. stupeň: obecná škola 4.-8. stupeň: základní nebo „ střední škola“/gymnázium od 9. ročníku: Polytechnický učební kurz: 1 rok, potom učení „ střední škola“/gymnázium: 4 roky - maturita Vyšší technická učiliště (HTl): 5 let - maturita Obchodní akademie: 5 let -maturita Obchodní škola: 3 roky Učňovské školy: 5 let - maturita

47 Školství v Rakousku v oblasti zemědělství Typy škol: 12 „HBLA“ – vyšší stupeň učňovských škol: 5 let s maturitou, specializace pro jednotlivé školy (např.„Francisco Josephinum“ ve Wieselburgu: zemědělství, zemědělská technika a technologie potravin, Klosterneuburg: vinařství a sadovnictví) Více než 100 specializovaných škol - 2 roky

48 Kompetentní místa pro zemědělské školy Spolkové ministerstvo pro výuku, umění a kulturu - obecně Ministerstvo pro život (spolkové ministerstvo pro zemědělství a lesnictví, životní prostředí a vodohospodářství) Oddělení II/2 „Škola/ vzdělávání dospělých / poradenství“ - Vedení: ministerský rada DI Josef Resch Země

49 4. Důsledky zemědělské politiky EU pro střední školy Střední školy obecně: Vstup do EU 1995 – adaptace učebních plánů Obecné zprostředkování vědomostí o EU Nic specifického o EU – zemědělská politika v ostatních školách Nová zemědělská politika: detto

50 Zemědělská politika EU v zemědělských školách Specifická adaptace učebních plánů po vstupu do EU Neexistuje žádný zvláštní předmět „Zemědělská politika EU“ Horizontální, mezipředmětové probírání tématiky Rozvoj speciálních studií podle odborného zaměření školy

51 Předměty od školního roku 2004/2005 1.Náboženství 2.Humanitní a přírodovědné předměty, jazyky 3.Přírodní vědy 4.Zemědělství a lesnictví 5.Vedení podniku a právo 6.Učební praxe 7.Povinná praxe Volitelné předměty

52 Zajímavé aspekty Možnosti změn školní autonomie: Podle specifického odborného odvětví může být přizpůsoben plán hodin PŘIPRAVUJEME: Předmět „ Rozvoj venkova“ Od školního roku 2009/2010

53 5. Opatření pro učitele Agrárně pedagogická akademie: Od října 2007 „Vysoká škola pro agrární politiku a pedagogiku životního prostředí “ Vedení: Mag. Thomas Haase Angermayerg. 1 A-1130 Wien Tel.: +43-1-877 22 66-0 Internet: www.agrarpaedak.at Personální a finanční zajištění – oddělení II/2 ministerstva pro život

54 Pedagogický institut pro zemědělská a lesnická povolání (LF-BPI) Začleněno v agrárně pedagogické akademii Centrální instituce dalšího vzdělávání pro učitelské a poradenské síly v oblasti zemědělství Přes 100 akcí ročně dalšího vzdělávání

55 Hlavní pracovní aspekty dalšího vzdělávání učitelů Vyzvednout potřeby a rozvíjet nabídky Organizace, realizace, rozbory a evaluace Administrativní a finanční zajištění akcí Vydání plánu dalšího vzdělávání Plán dalšího vzdělávání: na začátku každého kalendářního roku – obsahuje nabídku seminářů pro každý rok

56 V neposlední řadě… Probíhající další vzdělávání učitelů: také v souvislosti se zemědělskou politikou EU Těžiště jednotlivých vzdělávacích institucí: odrážejí se v nabídce kurzů – každá škola nabízí své specifické studie k dalšímu vzdělávání V předmětu „Rozvoj venkova“ se uplatní specialisté

57 KONEC


Stáhnout ppt "Prezentace 30. dubna 2007 Andreas Havelka EU-Consult, Vídeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google