Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR Analytická studie Zpracovala Česká asociace pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR Analytická studie Zpracovala Česká asociace pro."— Transkript prezentace:

1 Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR Analytická studie Zpracovala Česká asociace pro geoinformace pro sdružení Nemoforum Hojdar, J., Martinek, M. (Sdružení TERIS a CAGI) ISSS 2004, 29.-30.3.2004, Hradec Králové

2 Proč dochází k řešení v ČR Informační potenciál geodat a geoinformací není za současných podmínek jejich poskytování plně využíván/využitelný – Program NGII (Nemoforum, CAGI) Kdo a co řeší CAGI – jeden z hlavních cílů, řešitel studie Nemoforum – Program NGII, zadavatel studie Podmínky organizační, právní, finanční apod. ne technické, technologické specifická ochrana (osobní, utajované apod.) respektována

3 Základní terminologie a vymezení předmětu poskytování (poskytující poskytuje přejímajícímu) poskytující = subjekt veřejného sektoru přejímající = VSe, občanská nebo podnikatelská veřejnost co se poskytuje datové sady (geodat/dat nebo geoinformací/informací) jejich poskytování zajišťují datové služby vizualizované informace jejich poskytování zajišťují informační služby buď v úrovni dat/informací nebo v úrovni metadat/metainformací

4 Podklady a jejich analýza interview podklady o ČR právní předpisy ČR podklady o zahraničí podrobná dokumentace – odkazy, max.připojeno Zpráva PIRA ekonomické a sociální přínosy co nejširšího poskytování veřejným sektorem Mimořádný význam Směrnice EU, GINIE a INSPIRE syntéza nejaktuálnějších a vysoce odborně podložených přístupů a návrhů sice je pro další využití (re-use), ale těžko představitelné, že by nebylo respektováno pro VSe

5 Závěry řešení nespatřovat a neočekávat v izolovaných úpravách podmínek stávajících, ale v nastolení komplexních systémově pojatých podmínek řešitelné převážně jen na úrovni vlády a Parlamentu, v tomto smyslu na politické úrovni Návrhy řešení podmínek poskytování rámcová komplexní opatření konkrétní výše ceny, je-li uplatňována Projevení veřejného zájmu na co nejširším poskytování za tomuto odpovídajících podmínek – konceptuální dokumenty z oblasti informatiky (SIKP, Koncepce ISVS) – MI, MV e-governance, otevřená demokracie, hospodářský rozvoj a zaměstnanost

6 zvýšení vzájemné informovanosti orgánů VSe při výkonu veřejné správy racionalita činností ve veřejném sektoru (zamezení duplicitním činnostem) poskytování datových sad odvozených ze všech objektivně existujících datových celků poskytování bez omezení všem kategoriím přejímajících Metadata a metainformace volný přístup všem a bezúplatně (datové soubory i datové služby, vizualizované metainformace i metainformační služby) Vizualizované informace a informační služby vše řešit v rámci veřejných informačních služeb! vizual.informace volně a bezúplatně, pokud platby, tak jen za inf.službu, jsou neplacené, ale i placené VIS ?

7 Datové služby když za úplatu, tak do výše nákladů („cena výdeje“) podporovat bezplatnost Datové sady na základě datových celků vznikajících při vlastní operativní činnosti orgánu či úřadu („data jako vedlejší produkt agend“) volně všem kategoriím přejímajících bezúplatně datových celků účelově vznikajících pro širší využití volně všem kategoriím přejímajících úplata možná, pak podle obecných pravidel pro stanovení ceny, podporovat bezplatnost

8 vždy bezúplatně pro výuku a výzkum bezúplatně též tzv. základní datové báze – potřeba kvalifikovaného vymezení v oblasti geodat – Program NGII, není součást základních registrů ISVS s výjimkou ZRÚI Pravidla pro určení cen datových sad souvztažnost s cenou originálních datových celků implikuje potřeby evidence datových celků (věcné, majetkové vč. cenové – jak ?, role MIDAS) cena datové sady – nákladový způsob celkové příjmy za DS ≤ celkové náklady na DC minimální počet kategorií přejímajících s různými cenami, nejvýše VSe a obč./podn. veřejnost spoluúčast profesních svazů a komerčního sektoru

9 Transparentnost a usnadnění pro přejímající předpřipravené a zveřejněné smlouvy se všemi podmínkami, přístup na Internetu, možnost doplnění a uzavření, exkluzivní zcela výjimečně metapopis datových celků (originálů) a datových sad (odvozených a poskytovaných kopií) na Internetu (Portál VS – Geoportál - MIDAS) Poskytování ve formátech poskytovatele role standardů, nyní metodických doporučení ISVS Spravedlivá hospodářská soutěž VSe produkuje DC/DS, které může též soukromý sektor (na základě shodných vstupů VSe), např. mapy na základě datových bází podkladových dat stejné finanční vstupy do kalkulace ceny DC/DS

10 Možnost poskytování komerčním zprostředkovatelem ne ale výběr poskytovatele, ale v tržním prostředí jen prokázání kvalifikace a podmínek Co a kdo má a může realizovat Vyslovení veřejného zájmu v koncepčních dokumentech – MI, MV, MPO, MPSV, Hospodářská komora ČR, SMO, AK ČR, sdružení Nemoforum Hlavní zabezpečení právním předpisem v gesci MI k realizaci Směrnice EU – využití připravovaného zákona o výměně dat ve VS ?, samostatný předpis ? Majetkoprávní a cenová problematika – zvážení potřeb a způsobů řešení – MI, MF, SMO a AK ČR

11 Metodické podklady a konkrétní nástroje novelizace standardizace a zavedení povinnosti metapopisu, úprava MIDAS – MI, CAGI metodika vymezení datových sad a datových celků – MI, MF, SMO, AK ČR, CAGI vzorové licenční smlouvy – MSp, MI, MV, MF metodiky určování cen - MF, MI, SMO, AK ČR, představitelé firem a uživatelů (sdružení Nemoforum, Česká asociace pro geoinformace) zveřejnění podmínek a všech podkladů v rámci Portálu VS – MI

12 Celkový závěr Optimální situace k realizaci návrhů aplikace Směrnice EU nastane (zvláštní zákon ?) zákon o výměně dat ve VS, který je v přípravě jednu nebo druhou možnost využít ! Okamžitě zahájit jak širokou diskusi a osvětu, tak realizaci

13 Všechna data a informace veřejného sektoru Geodata a geoinformace veřejného sektoru Ostatní data a informace veřejného sektoru Informační služby -podmínky řešit v rámci veřejných informačních služeb Datové sady - viz samostatné schéma 2 Datové služby - nejvýše za cenu nákladů na službu Vizualizované informace -považují se za nerelevantní. Relevantní jen informační služby Datové sady dat a informací Datové sady z vlastní správní, samosprávné a podobné činnosti Doporučení zdarma, pokud za úplatu, pak následovně Datové sady ze speciální datové a informační činnosti Obecně za úplatu (minimalizaci až bezplatnost zvážit) Vždy ale: celkové příjmy nepřekročí náklady, kalkulace dostupné, zdarma pro školství, vědu a výzkum, zvážit ZDB Případná kategorizace podmínek jen následovně Shodně v rámci veřejného sektoruShodně pro občanskou a podnikatelskou veřejnost


Stáhnout ppt "Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR Analytická studie Zpracovala Česká asociace pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google