Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ CESTA HÁZENÉ na podporu reprezentace v ženské složce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ CESTA HÁZENÉ na podporu reprezentace v ženské složce"— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ CESTA HÁZENÉ na podporu reprezentace v ženské složce
Handball – Czech Women´s Way

2 FAKTA z historie po současnost

3 účast reprezentačního družstva CZE ŽENY za období 1993 - 2008 (posledních 15 let)
Počet akcí : 16 Počet účastí : 8 za posledních 5 let pouze 1 účast

4 (bez kvalifikace – jako pořadatelé)
účast reprezentačního družstva CZE JUNIORKY za období (posledních 15 let) Počet akcí : 14 Počet účastí : 5 za posledních 5 let pouze 2 účasti (bez kvalifikace – jako pořadatelé)

5 účast reprezentačního družstva CZE DOROSTENKY za období 1993 - 2008 (posledních 15 let)
Počet akcí : 9 Počet účastí : 6 za poslední 4 roky 2 účasti

6 účast reprezentačních družstev CZE ženská složka za období 1993 - 2008 (posledních 15 let)

7 KLUBY porovnání roku 1995 a 2008

8 HRÁČKY porovnání roku 1995 a 2008

9 struktura TÝMU Handball Czech Women´s Way

10 Jiří NOVOTNÝ Martina PAPEŽOVÁ Renáta GERYCHOVÁ VEDOUCÍ TÝMU Michal
SCM OLOMOUC Martina PAPEŽOVÁ SCM SLAVIA Renáta GERYCHOVÁ SCM ZLÍN VEDOUCÍ TÝMU Michal ČERVENKA Lenka ČERNÁ Jan BĚLKA Aleš CHRASTINA ???

11 TÝM Handball Czech Women´s Way = SPOLUPRÁCE

12 TÝM HCWW = SPOLUPRÁCE Filozofie TÝMU:
Všichni členové TÝMU jsou přesvědčeni o tom, že více se dá dosáhnout společným postupem a společnou prací než tím, že bojují mezi sebou. Spojené úsilí všech členů TÝMU dává předpoklad dosáhnout velmi dobrých výsledků. Jinými slovy „DOKONALÁ TÝMOVÁ PRÁCE“. V TÝMU musí panovat vzájemný respekt a důvěra. Důvěra je základem pevných vztahů. Pozitivní přístup a pracovitost. Filozofie TÝMU:

13 HCWW – oblasti činnosti

14 HCWW – oblasti činnosti
oblast reprezentace oblast Sportovních center mládeže oblast žactva oblasti doplňující

15 Handball – Czech Women´s Way oblasti činnosti
Doplňující oblasti Oblast reprezentace oblast žactva oblast SCM Doplňující oblasti Doplňující oblasti Doplňující oblasti

16 oblast REPREZENTACE 1. Trenéři juniorky : Červenka Michal
Novotný Jiří (SCM Olomouc) dorostenky: Papežová Martina (SCM Praha) Gerychová Renáta (SCM Zlín) Termín realizace: (už probíhá)

17 oblast REPREZENTACE 2. Koncepce
Jednotná koncepce všech reprezentačních družstev ženské složky (viz další materiály) Výhoda: prvky koncepce repre družstev i v tréninku SCM Termín realizace: (už probíhá)

18 oblast REPREZENTACE Jednotná koncepce

19 oblast REPREZENTACE 3. Termínová shoda
realizace vybraných reprezentačních akcí dvou družstev ve stejném termínu na stejném místě: - RD ženy a RD juniorky - RD juniorky a RD dorostenky - RD ženy a RD dorostenky Cíle: a) spolupráce trenérů na jednotné koncepci b) vzájemná znalost hráček všech kategorií c) sledování tréninkových jednotek vyšší kategorie d) využití hráček nižší kategorie pro potřeby vyšší kat. Termín realizace:

20 oblast REPREZENTACE 4. Trenér brankářek Lenka Černá
trenérka brankářek, zodpovědná za propojení : - brankářské koncepce, - brankářského stylu, - výběru brankářek do jednotlivých reprezentačních družstev v ženské složce Termín realizace:

21 oblast REPREZENTACE 5. Video-konzultant
Video-konzultant je členem týmu HCWW a účastní se reprezentačních akcí dle potřeb. Vrcholné akce: - natáčení utkání, sestřih akcí, analýza HV Výcvikové tábory: - natáčení částí TJ, sestřihy akcí, … Technika: digitální kamera (-y) počítačový program Windows Movie Maker počítačový program DartFish Termín realizace: schválení člena, program Windows zakoupení programu DartFish ??

22 oblast REPREZENTACE 6. Psychologická spolupráce
Dr. Šafář – externí spolupracovník zabezpečující tyto okruhy: Osobnostní charakteristika hráček Koncentrace na utkání, vstup do utkání Zvládání stresových (vypjatých) situací v utkání Motivace (vnitřní – vnější) „Team – building“ DIAGNOSTIKA (formuláře, dotazníky, …) OSOBNÍ ÚČAST NA AKCI Termín realizace: Termín realizace:

23 oblast REPREZENTACE 7. Kondiční konzultant
Vize: Externí spolupracovník skupiny HCWW Kondiční příprava – ženská složka Kondice před vrcholnou akcí Spolupráce při vyhodnocování testů Poznatky a metody z literatury a praxe Sestavování individuálních plánů Termín realizace: nejdříve od roku 2009

24 oblast REPREZENTACE 8. Mini-srazy talentovaných hráček
Nadstavba Kempu Házenkářských nadějí 3 srazy na Moravě a 3 srazy v Čechách 1 společný sraz v červnu Datum akcí je součástí termínové listiny Délka akce – pátek odpoledne až neděle dopoledne viz samostatný materiál (bude dopracován s Komisí mládeže) Termín realizace: nejdříve od podzimu 2009

25 oblast SCM 1. Spolupráce Trenéři-manažeři SCM, kteří jsou zodpovědní za činnost příslušných SCM jsou: - trenéry u reprezentačních družstev - členy skupiny HCWW Jejich osobním zájmem je vzájemná spolupráce na: termín a) herní koncepci reprezentačních družstev b) kondiční přípravě hráček (v repre i v SCM) c) výběru hráček (do repre družstev i do SCM) d) monitoringu hráček v kategorii žactva e) metodice nácviku herních činností jednotlivce Termín realizace: v textu

26 oblast SCM 2. Realizace A – otevřené tréninkové jednotky se získáváním dovednostních stupňů Ve stanovených termínech budou probíhat otevřené tréninkové jednotky (každé SCM 2x za rok) = 6 termínů, kdy budou mít zájemci z celé ČR možnost si nejen zatrénovat, ale současně získat dovednostní stupeň. viz projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ (samostatný materiál) Termín realizace: zahájení září 2009

27 oblast SCM 2. Realizace B – rozvoj kondice
Výsledky testování dívčích SCM ze srpna 2008 nevykazují příznivé hodnoty. Záměrem všech trenérů SCM je zvýšení tělesné kondice u hráček zařazených do SCM. viz tabulka Termín realizace: (ihned)

28 PRŮMĚRY STARŠÍ, MLADŠÍ, WHIL SROVNÁNÍ
oblast SCM PRŮMĚRY STARŠÍ, MLADŠÍ, WHIL SROVNÁNÍ KLUB BĚH DRIBLINK PĚTISKOK HOD COOPER BODY 2 x 15 m 30 m míčem 10 x 20 test PRŮMĚR - STARŠÍ 6,04 4,86 11,00 33,29 45,50 2 477 30 PRŮMĚR - MLADŠÍ 4,98 10,73 31,40 45,51 2 440 32 PRŮMĚR - WHIL 6,13 5,00 10,64 33,62 46,08 2464 17 Termín realizace: (ihned)

29 oblast SCM 2. Realizace C – Monitoring hráček
Kemp Házenkářských nadějí (úpravy projektu budou projednány s Komisí mládeže) Mini-srazy talentovaných hráček (projekt bude projednán s Komisí mládeže) Termín realizace: podzim 2009

30 oblast SCM 2. Realizace D – Jednotná metodika nácviku herních činností jednotlivce Zpracování metodických materiálů a) výběr činností jednotlivce b) text (popis) c) obrázky d) videa Projekt OTEVŘENÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY Projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ Termín realizace: podzim 2009

31 oblast ŽACTVA 1. Monitoring žactva Projekt ŽIRAFA projekt zaměřený na
vyhledávání vysokých hráček (viz samostatný materiál) Termín realizace: podzim 2009

32 oblast ŽACTVA 1. Monitoring žactva Projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ
projekt zaměřený na aktivní nácvik nejen házenkářských dovedností. Po přezkoušení a splnění dovednostního stupně obdrží hráčka barevné potítko na zápěstí označující příslušný stupeň. (předpokládá se 8. dovednostních stupňů) účastnický list vysvědčení potítko Termín realizace: podzim 2009

33 oblast ŽACTVA 1. Monitoring žactva Kemp Házenkářských nadějí
(inovace současného projektu) Mini-srazy talentovaných hráček (nadstavba Kempu Házenkářských nadějí) Angažovanost trenérů školních sportovních středisek (ŠSS) a trenérů základních sportovních středisek (ZSS) Termín realizace: podzim 2009

34 oblasti doplňující 1. Propagace Internet
na svazových stránkách prolink na Handball Czech Women´s Way kde budou prezentovány jednotlivé projekty (projekt ŽIRAFA, projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ, …) Ženské házenkářské idoly (reprezentantky) cílená mediální podpora některých vybraných současných reprezentantek, se záměrem vytvořit z nich „známější tváře“, ke kterým by malé holčičky měly možnost vzhlížet. (Jágr – Nedvěd – Jícha) Termín realizace: průběžně od roku 2009

35 oblasti doplňující 2. Trenérská osvěta
Aktivní lektorská činnost členů HCWW na: - seminářích - školeních - konferencích mládeže související s činností Handball Czech Women´s Way Metodika se zaměřením na ženskou házenou zpracování metodických materiálů souvisejících s projekty Handball Czech Women´s Way Termín realizace: zahájeno podzim 2008

36 oblasti doplňující 3. Spolupráce s odbornými komisemi
Reprezentační komise (oblast reprezentačních družstev) Trenérsko-metodická komise (oblast metodiky, projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ, …) Komise talentované mládeže (oblast Sportovních center mládeže) Komise mládeže (Kemp Házenkářských nadějí, projekt ŽIRAFA, monitoring…)

37 Handball – Czech Women´s Way
Doplňující oblasti Oblast reprezentace oblast žactva oblast SCM Doplňující oblasti Doplňující oblasti Doplňující oblasti

38 Závěrem…

39 Handball – Czech Women´s Way
Závěrem… Připravit celý projekt Handball – Czech Women´s Way a vše s tím související tak, abychom vítězili…


Stáhnout ppt "ČESKÁ CESTA HÁZENÉ na podporu reprezentace v ženské složce"

Podobné prezentace


Reklamy Google