Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ CESTA HÁZENÉ na podporu reprezentace v ženské složce Handball – Czech Women´s Way.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ CESTA HÁZENÉ na podporu reprezentace v ženské složce Handball – Czech Women´s Way."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ CESTA HÁZENÉ na podporu reprezentace v ženské složce Handball – Czech Women´s Way

2 FAKTA z historie po současnost

3 účast reprezentačního družstva CZE ŽENY za období 1993 - 2008 (posledních 15 let) Počet akcí :16 Počet účastí: 8 za posledních 5 let pouze 1 účast

4 účast reprezentačního družstva CZE JUNIORKY za období 1993 - 2008 (posledních 15 let) Počet akcí :14 Počet účastí: 5 za posledních 5 let pouze 2 účasti (bez kvalifikace – jako pořadatelé)

5 účast reprezentačního družstva CZE DOROSTENKY za období 1993 - 2008 (posledních 15 let) Počet akcí : 9 Počet účastí: 6 za poslední 4 roky 2 účasti

6 účast reprezentačních družstev CZE ženská složka za období 1993 - 2008 (posledních 15 let)

7 KLUBY porovnání roku 1995 a 2008

8 HRÁČKY porovnání roku 1995 a 2008

9 struktura TÝMU Handball Czech Women´s Way

10 Martina PAPEŽOVÁ SCM SLAVIA Renáta GERYCHOVÁ SCM ZLÍN Michal ČERVENKA Jiří NOVOTNÝ SCM OLOMOUC ??? Lenka ČERNÁ Aleš CHRASTINA Jan BĚLKA VEDOUCÍ TÝMU

11 TÝM Handball Czech Women´s Way = SPOLUPRÁCE

12 TÝM HCWW = SPOLUPRÁCE Všichni členové TÝMU jsou přesvědčeni o tom, že více se dá dosáhnout společným postupem a společnou prací než tím, že bojují mezi sebou. Spojené úsilí všech členů TÝMU dává předpoklad dosáhnout velmi dobrých výsledků. Jinými slovy „ DOKONALÁ TÝMOVÁ PRÁCE“. V TÝMU musí panovat vzájemný respekt a důvěra. Důvěra je základem pevných vztahů. Pozitivní přístup a pracovitost. Filozofie TÝMU:

13 HCWW – oblasti činnosti

14  oblast reprezentace  oblast Sportovních center mládeže  oblast žactva  oblasti doplňující

15 Handball – Czech Women´s Way oblasti činnosti oblast žactva oblast SCM Doplňující oblasti

16 oblast REPREZENTACE 1. Trenéři juniorky:Červenka Michal Novotný Jiří (SCM Olomouc) dorostenky:Papežová Martina (SCM Praha) Gerychová Renáta (SCM Zlín) Termín realizace:05.09.2008 (už probíhá)

17 oblast REPREZENTACE 2. Koncepce Jednotná koncepce všech reprezentačních družstev ženské složky (viz další materiály) Výhoda: prvky koncepce repre družstev i v tréninku SCM Termín realizace:01.10.2008 (už probíhá)

18 oblast REPREZENTACE Jednotná koncepce

19 oblast REPREZENTACE 3. Termínová shoda realizace vybraných reprezentačních akcí dvou družstev ve stejném termínu na stejném místě: - RD ženy a RD juniorky - RD juniorky a RD dorostenky - RD ženy a RD dorostenky Cíle:a) spolupráce trenérů na jednotné koncepci b) vzájemná znalost hráček všech kategorií c) sledování tréninkových jednotek vyšší kategorie d) využití hráček nižší kategorie pro potřeby vyšší kat. Termín realizace:05.10.2008

20 oblast REPREZENTACE 4. Trenér brankářek Lenka Černá trenérka brankářek, zodpovědná za propojení : - brankářské koncepce, - brankářského stylu, - výběru brankářek do jednotlivých reprezentačních družstev v ženské složce Termín realizace:05.10.2008

21 oblast REPREZENTACE 5. Video-konzultant Video-konzultant je členem týmu HCWW a účastní se reprezentačních akcí dle potřeb. Vrcholné akce: - natáčení utkání, sestřih akcí, analýza HV Výcvikové tábory:- natáčení částí TJ, sestřihy akcí, … Technika: digitální kamera (-y) počítačový program Windows Movie Maker počítačový program DartFish Termín realizace: 05.10.2008 schválení člena, program Windows 01.01.2009 zakoupení programu DartFish ??

22 oblast REPREZENTACE 6. Psychologická spolupráce Dr. Šafář – externí spolupracovník zabezpečující tyto okruhy: Osobnostní charakteristika hráček Koncentrace na utkání, vstup do utkání Zvládání stresových (vypjatých) situací v utkání Motivace (vnitřní – vnější) „Team – building“  DIAGNOSTIKA (formuláře, dotazníky, …)  OSOBNÍ ÚČAST NA AKCI Termín realizace:05.10.2008

23 oblast REPREZENTACE 7. Kondiční konzultant Vize:Externí spolupracovník skupiny HCWW  Kondiční příprava – ženská složka  Kondice před vrcholnou akcí  Spolupráce při vyhodnocování testů  Poznatky a metody z literatury a praxe  Sestavování individuálních plánů Termín realizace:nejdříve od roku 2009

24 oblast REPREZENTACE 8. Mini-srazy talentovaných hráček  Nadstavba Kempu Házenkářských nadějí  3 srazy na Moravě a 3 srazy v Čechách  1 společný sraz v červnu  Datum akcí je součástí termínové listiny  Délka akce – pátek odpoledne až neděle dopoledne viz samostatný materiál (bude dopracován s Komisí mládeže) Termín realizace:nejdříve od podzimu 2009

25 oblast SCM 1. Spolupráce Trenéři-manažeři SCM, kteří jsou zodpovědní za činnost příslušných SCM jsou: - trenéry u reprezentačních družstev - členy skupiny HCWW Jejich osobním zájmem je vzájemná spolupráce na: termín a) herní koncepci reprezentačních družstev 05.10.08 b) kondiční přípravě hráček (v repre i v SCM) 05.10.08 c) výběru hráček (do repre družstev i do SCM) 05.10.08 d) monitoringu hráček v kategorii žactva 05.10.08 e) metodice nácviku herních činností jednotlivce 01.09.09 Termín realizace:v textu

26 oblast SCM 2. Realizace A – otevřené tréninkové jednotky se získáváním dovednostních stupňů Ve stanovených termínech budou probíhat otevřené tréninkové jednotky (každé SCM 2x za rok) = 6 termínů, kdy budou mít zájemci z celé ČR možnost si nejen zatrénovat, ale současně získat dovednostní stupeň. viz projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ (samostatný materiál) Termín realizace:zahájení září 2009

27 oblast SCM 2. Realizace B – rozvoj kondice Výsledky testování dívčích SCM ze srpna 2008 nevykazují příznivé hodnoty. Záměrem všech trenérů SCM je zvýšení tělesné kondice u hráček zařazených do SCM. viz tabulka Termín realizace:01.10.2008 (ihned)

28 oblast SCM Termín realizace:01.10.2008 (ihned) PRŮMĚRY STARŠÍ, MLADŠÍ, WHIL SROVNÁNÍ KLUB BĚH DRIBLINKPĚTISKOKHODBĚHCOOPER BODY 2 x 15 m 30 m míčem10 x 20 test PRŮMĚR - STARŠÍ6,044,8611,0033,2945,502 47730 PRŮMĚR - MLADŠÍ6,044,9810,7331,4045,512 44032 PRŮMĚR - WHIL6,135,0010,6433,6246,08246417

29 oblast SCM Termín realizace:podzim 2009 2. Realizace C – Monitoring hráček  Kemp Házenkářských nadějí (úpravy projektu budou projednány s Komisí mládeže)  Mini-srazy talentovaných hráček (projekt bude projednán s Komisí mládeže)

30 oblast SCM 2. Realizace D – Jednotná metodika nácviku herních činností jednotlivce  Zpracování metodických materiálů a) výběr činností jednotlivce b) text (popis) c) obrázky d) videa  Projekt OTEVŘENÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY  Projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ Termín realizace:podzim 2009

31 oblast ŽACTVA 1. Monitoring žactva  Projekt ŽIRAFA projekt zaměřený na vyhledávání vysokých hráček (viz samostatný materiál)

32 Termín realizace:podzim 2009 oblast ŽACTVA 1. Monitoring žactva  Projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ projekt zaměřený na aktivní nácvik nejen házenkářských dovedností. Po přezkoušení a splnění dovednostního stupně obdrží hráčka barevné potítko na zápěstí označující příslušný stupeň. (předpokládá se 8. dovednostních stupňů) účastnický list vysvědčení potítko

33 Termín realizace:podzim 2009 oblast ŽACTVA 1. Monitoring žactva  Kemp Házenkářských nadějí (inovace současného projektu)  Mini-srazy talentovaných hráček (nadstavba Kempu Házenkářských nadějí)  Angažovanost trenérů školních sportovních středisek (ŠSS) a trenérů základních sportovních středisek (ZSS)

34 oblasti doplňující 1. Propagace  Internet na svazových stránkách prolink na Handball Czech Women´s Way kde budou prezentovány jednotlivé projekty (projekt ŽIRAFA, projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ, …)  Ženské házenkářské idoly (reprezentantky) cílená mediální podpora některých vybraných současných reprezentantek, se záměrem vytvořit z nich „známější tváře“, ke kterým by malé holčičky měly možnost vzhlížet. (Jágr – Nedvěd – Jícha) Termín realizace:průběžně od roku 2009

35 oblasti doplňující 2. Trenérská osvěta  Aktivní lektorská činnost členů HCWW na: - seminářích - školeních - konferencích mládeže související s činností Handball Czech Women´s Way  Metodika se zaměřením na ženskou házenou zpracování metodických materiálů souvisejících s projekty Handball Czech Women´s Way Termín realizace:zahájeno podzim 2008

36 oblasti doplňující 3. Spolupráce s odbornými komisemi  Reprezentační komise (oblast reprezentačních družstev)  Trenérsko-metodická komise (oblast metodiky, projekt DOVEDNOSTNÍ STUPNĚ, …)  Komise talentované mládeže (oblast Sportovních center mládeže)  Komise mládeže (Kemp Házenkářských nadějí, projekt ŽIRAFA, monitoring…)

37 Handball – Czech Women´s Way oblast žactva oblast SCM Doplňující oblasti

38 Závěrem…

39 Připravit celý projekt Handball – Czech Women´s Way a vše s tím související tak, abychom vítězili…


Stáhnout ppt "ČESKÁ CESTA HÁZENÉ na podporu reprezentace v ženské složce Handball – Czech Women´s Way."

Podobné prezentace


Reklamy Google