Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání klinických uživatelů 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání klinických uživatelů 2010"— Transkript prezentace:

1 Setkání klinických uživatelů 2010
Petra Bičišťová

2 Obsah prezentace Ošetřovatelská dokumentace – novinky
Mimořádné události – novinky Nemocniční infekce Informované souhlasy Nové funkcionality v NIS StaproAKORD Strukturovaná dokumentace Alerty Více aktivních oken na obrazovce Objednávky Medikace Podpora akreditací (čekací doby, hlídání vzniku dokumentace) Pen&Paper

3 Flexibilní formulář Nástroj pro tvorbu strukturovaných formulářů
Lze připojit k jakémukoli NIS Volán z klinické části NIS Formuláře vytvářejí konzultanti Vysoce konfigurovatelné Celé nové produkty, ale i drobnější formuláře na míru danému zákazníkovi

4 Ošetřovatelská dokumentace a mimořádné události
Elektronické formuláře: Ošetřovatelská anamnéza Oš. překladová /propouštěcí zpráva Riziko pádu, dekubitů, ADL test, nutriční screening,.. Plán péče s hodnocením + realizace plánu Záznam o mimořádné události Záznam o pádu Klasifikace dekubitů Záznam údajů o nemocniční infekci Statistiky, vyhodnocování Zasílání informačních ů Elektronické formuláře: Ošetřovatelská anamnéza Oš. překladová /propouštěcí zpráva Riziko pádu, dekubitů, ADL test, nutriční screening,.. Plán péče s hodnocením + realizace plánu Záznam o mimořádné události Záznam o pádu Klasifikace dekubitů Záznam údajů o nemocniční infekci Statistiky, vyhodnocování Zasílání informačních ů

5 Plán péče Zadání diagnózy pro vybranou oblast .
Pro diagnózu lze z číselníku vybrat důvody, intervence a cíle, kterých se má při léčbě dosáhnout. Možnost hodnocení diagnózy Výběr z připravených číselníků – usnadnění práce, podpora správného vyplňování 5

6 Realizace plánu péče Samostatný formulář – obdoba plánu péče
Samostatné pole pro záznam realizace: - kopie plánovaných intervencí - možnost dalšího popisu Kopie všech potřebných údajů 6

7 Posílání informačních e-mailů
Nová funkcionalita Flexibilního formuláře Použití: informační odpovědným pracovníkům o nemocniční infekci, o mimořádné události, … Vlastnosti: Nastavení a správu provádí správce v nemocnici, vytvořen speciální formulář pro nastavení adres Vyhodnocení adresátů dle zadaných údajů (závažnost, místo , …)

8 Nemocniční infekce Tvorba speciálních strukturovaných formulářů pro zadání údajů o NI => EVIDENCE Možnost informačních ů po založení formuláře o NI => INFORMOVANOST Vynucení zadání potřebných údajů před propuštěním = > ÚPLNOST DOKUMENTACE Statistiky => VYHODNOCENÍ =>Vytvoření a zavedení programu ke snížení rizik nozokomiálních infekcí

9 Informované souhlasy Vedení informovaných souhlasů k výkonu:
Formulář pro správu IS Formulář pro koncového uživatele

10 Informované souhlasy - správa
Nástroj pro správce Příprava všech šablon k IS k výkonu Definice textů a nadpisů Nastavení povinných polí Nastavení možnosti editace Rozdělení IS dle odborností Členění IS do skupin

11 Informované souhlasy Seznam IS dané odbornosti
Tisk formuláře včetně hlavičky, všech legislativních náležitostí Členění dle lokalizace Výběr výkonu Automatické načtení textů k danému výkonu

12 Informované souhlasy Nový formulář pro informované souhlasy k výkonu
Zavedením do NIS dochází k sjednocení formulářů Potřebné formuláře jsou přehledně uloženy na jednom místě Jasná evidence udělených souhlasů pacienta k výkonu Zjednodušení práce – údaje o pacientovi jsou automaticky generovány a nemusí se přepisovat ručně Uživatelský komfort – podstatné zefektivnění udělování informovaných souhlasů k výkonu

13 Strukturovaná dokumentace
Trend - strukturovaná dokumentace Důvodem jsou: Akreditační požadavky Možnost nastavení povinných částí dokumentace Možnost kopie části dokumentace na další potřebná místa Větší přehlednost =>Nová možnost strukturovat dokumentaci v NIS StaproAKORD. Vylepšený nástroj Skládaný formulář.

14 Založeno na funkci Skládaný formulář
Grafický návrh formuláře RTF editor s možností formátování textu Práce s předdefinovanými texty a generátorem textů Možnost nastavení povinných polí a jejich barevné označení. Měkké a tvrdé kontroly Počítané položky Číselné položky, číselníkové položky, …

15 Alerty Možnost on-line upozornění na důležité události, změny, blížící se termín atd… Přínosy: Lepší informovanost Podpora akreditačních požadavků

16 Alerty Velká možnost konfigurace Příklady použití:
Zprávy o došlých statimových nálezech Informace o vyžádaném konziliu Zprávy o odstávce systému Informace o naplánovaném termínu vyhotovení dokumentace Upozornění na nastavenou událost

17 Více aktivních oken na obrazovce (dashboard)
Trend – používání větších monitorů Možnost zobrazení více informací na obrazovce. Reagujeme funkcionalitou, která umožní na obrazovku umístit a využívat více oken - různé části dokumentace jednoho pacienta. Vzhled lze individuálně nastavit

18

19

20 Objednávky Výchozí stav:
2 samostatné formuláře, tzv. „malé“ a „velké“ objednávky žádná grafická komponenta, vše pomocí gridu složité přeobjednání fixní počet (dle konfig.) objednávek na čas

21 Objednávky – Aktuální stav
Jednotný formulář Nové grafické komponenty Plánování příjmů Propojení hospitalizačního a operačního diáře Těsnější spojení žádanky a objednávky Variabilní počet objednávek na čas Možnost vícesloupcového diáře

22 Objednávky – Aktuální stav
Možnost přesouvání „drag&drop“ Objednávka na dvojklik Barevné odlišení metod Grafické zobrazení dalších informací Flexibilní nastavení vzhledu diáře, zobrazovaných informací Vazba na žádanku

23 Objednávky – konfigurace
Pracovní doba dny v týdnu, liché/sudé týdny, pracoviště, pohlaví pro uživatele (lékaře) pro metodu (vyšetření) amb/hosp pacienti svátky, prázdniny NIS/WebDiář blokování času Objednávky  délka objednávky zobrazované informace v detailu objednávky maximální počet pacientů

24 Objednávky – technologie
nová komponenta TMSPlanner pro Delphi2009 TDBPlanner + TDBCalendar zakoupen balík cca 300 komponent TMS Component Pack od TMS Software inspirace u RHB modulu (některé funkce přebrány)

25 Úpravy v medikacích Důvody:
Návaznost na produkt evidence podávání léčiv Stále přísnější akreditační požadavky Důraz na kvalitu dokumentace Důraz na bezpečí pacienta

26 Úpravy v medikacích Hlavní změny:
Změny v číselníku léků – vazba na sklad, následná správa číselníku, pozitivní list, ATC skupiny Přehledové funkce pro sestru, tisky Dotisky ordinovaných léků Možnost použití funkce Ordinace na ambulanci

27 Úpravy v medikacích Strukturovaný dekurz Hlavička dekurzu
Jednotlivé záložky: Status presens, Léky, infuze, ….další konfiguračně nastavitelné části dekurzu Přehledné zobrazení léků na časové ose Barevné odlišení stavu léku (ordinován, podán, …) Možnost kopírování údajů

28 Úpravy v medikacích Seznam pro sestru: pacienti a jejich ordinace od zadaného času Možnost tisku Seznam infuzí Seznam ordinovaných léků Seznam pacientů

29 Evidence čekacích dob Akreditační požadavek:
Sledování a vyhodnocování čekacích dob Řešení: Konfigurační nastavení evidence časů (čekací doby, délka vyšetření, odezva na žádanku…) Realizace dotazem, který bude možno vložit např. do sledu, navázat na objekt Sledování se provádí automaticky, bez zásahu uživatele Statistiky na vyhodnocení

30 Hlídání časových limitů vzniku dokumentace
Akreditační požadavek: Stanovení limitu pro vznik dokumentace a kontrola dodržování Řešení: Lze konfiguračně nastavit limity vzniku dokumentace (lékařská příjmová zpráva a oš. anamnéza do 24 hodin od příjmu, hodnocení oš. diagnóz každý den, …) Reporty s výpisem nedodržených termínů Možnost zapojení alertů – upozornění na překročený limit

31 Akreditační balíček Podpora NIS při plnění požadavků akreditačních standardů Konzultujeme s manažery kvality Vznikají celé nové produkty, ale i drobnější funkce

32 Podpora akreditací - shrnutí
Vytváříme produkty a nové funkcionality, které usnadní zdravotnickému zařízení plnit náročné požadavky akreditačních standardů Součástí „Akreditačního balíčku“ budou i konzultační služby – pomoc s nastavením funkcionalit, ale i procesů v nemocnici v souladu s požadavky akreditačních standardů.

33 Děkuji za pozornost Petra Bičišťová Produktový manažer KIS


Stáhnout ppt "Setkání klinických uživatelů 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google