Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání klinických uživatelů 2010 Petra Bičišťová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání klinických uživatelů 2010 Petra Bičišťová."— Transkript prezentace:

1 Setkání klinických uživatelů 2010 Petra Bičišťová

2 Ošetřovatelská dokumentace – novinky Mimořádné události – novinky Nemocniční infekce Informované souhlasy Nové funkcionality v NIS StaproAKORD Strukturovaná dokumentace Alerty Více aktivních oken na obrazovce Objednávky Medikace Podpora akreditací (čekací doby, hlídání vzniku dokumentace) Pen&Paper Obsah prezentace

3 Nástroj pro tvorbu strukturovaných formulářů Lze připojit k jakémukoli NIS Volán z klinické části NIS Formuláře vytvářejí konzultanti Vysoce konfigurovatelné Celé nové produkty, ale i drobnější formuláře na míru danému zákazníkovi Flexibilní formulář

4 Elektronické formuláře: Ošetřovatelská anamnéza Oš. překladová /propouštěcí zpráva Riziko pádu, dekubitů, ADL test, nutriční screening,.. Plán péče s hodnocením + realizace plánu Záznam o mimořádné události Záznam o pádu Klasifikace dekubitů Záznam údajů o nemocniční infekci Statistiky, vyhodnocování Zasílání informačních e-mailů Ošetřovatelská dokumentace a mimořádné události Elektronické formuláře: Ošetřovatelská anamnéza Oš. překladová /propouštěcí zpráva Riziko pádu, dekubitů, ADL test, nutriční screening,.. Plán péče s hodnocením + realizace plánu Záznam o mimořádné události Záznam o pádu Klasifikace dekubitů Záznam údajů o nemocniční infekci Statistiky, vyhodnocování Zasílání informačních e-mailů

5 Plán péče Zadání diagnózy pro vybranou oblast. Pro diagnózu lze z číselníku vybrat důvody, intervence a cíle, kterých se má při léčbě dosáhnout. Možnost hodnocení diagnózy Výběr z připravených číselníků – usnadnění práce, podpora správného vyplňování

6 Realizace plánu péče Samostatný formulář – obdoba plánu péče Kopie všech potřebných údajů Samostatné pole pro záznam realizace: - kopie plánovaných intervencí - možnost dalšího popisu

7 Nová funkcionalita Flexibilního formuláře Použití: informační e-mail odpovědným pracovníkům o nemocniční infekci, o mimořádné události, … Vlastnosti: –Nastavení a správu provádí správce v nemocnici, vytvořen speciální formulář pro nastavení e-mail adres –Vyhodnocení adresátů dle zadaných údajů (závažnost, místo, …) Posílání informačních e-mailů

8 Nemocniční infekce Tvorba speciálních strukturovaných formulářů pro zadání údajů o NI => EVIDENCE Možnost informačních e-mailů po založení formuláře o NI => INFORMOVANOST Vynucení zadání potřebných údajů před propuštěním = > ÚPLNOST DOKUMENTACE Statistiky => VYHODNOCENÍ =>Vytvoření a zavedení programu ke snížení rizik nozokomiálních infekcí

9 Vedení informovaných souhlasů k výkonu: Formulář pro správu IS Formulář pro koncového uživatele Informované souhlasy

10 Informované souhlasy - správa –Nástroj pro správce –Příprava všech šablon k IS k výkonu –Rozdělení IS dle odborností –Členění IS do skupin –Definice textů a nadpisů –Nastavení povinných polí –Nastavení možnosti editace

11 Informované souhlasy Seznam IS dané odbornosti Členění dle lokalizace Výběr výkonu Automatické načtení textů k danému výkonu Tisk formuláře včetně hlavičky, všech legislativních náležitostí

12 Nový formulář pro informované souhlasy k výkonu Zavedením do NIS dochází k sjednocení formulářů Potřebné formuláře jsou přehledně uloženy na jednom místě Jasná evidence udělených souhlasů pacienta k výkonu Zjednodušení práce – údaje o pacientovi jsou automaticky generovány a nemusí se přepisovat ručně Uživatelský komfort – podstatné zefektivnění udělování informovaných souhlasů k výkonu Informované souhlasy

13 Strukturovaná dokumentace Trend - strukturovaná dokumentace Důvodem jsou: Akreditační požadavky Možnost nastavení povinných částí dokumentace Možnost kopie části dokumentace na další potřebná místa Větší přehlednost =>Nová možnost strukturovat dokumentaci v NIS StaproAKORD. Vylepšený nástroj Skládaný formulář.

14 Založeno na funkci Skládaný formulář RTF editor s možností formátování textu Práce s předdefinovanými texty a generátorem textů Možnost nastavení povinných polí a jejich barevné označení. Grafický návrh formuláře Číselné položky, číselníkové položky, … Počítané položky Měkké a tvrdé kontroly

15 Možnost on-line upozornění na důležité události, změny, blížící se termín atd… Přínosy: Lepší informovanost Podpora akreditačních požadavků Alerty

16 Velká možnost konfigurace Příklady použití: Zprávy o došlých statimových nálezech Informace o vyžádaném konziliu Zprávy o odstávce systému Informace o naplánovaném termínu vyhotovení dokumentace Upozornění na nastavenou událost … Alerty

17 Trend – používání větších monitorů  Možnost zobrazení více informací na obrazovce. Reagujeme funkcionalitou, která umožní na obrazovku umístit a využívat více oken - různé části dokumentace jednoho pacienta. Vzhled lze individuálně nastavit Více aktivních oken na obrazovce (dashboard)

18

19

20 Objednávky Výchozí stav: –2 samostatné formuláře, tzv. „malé“ a „velké“ objednávky –žádná grafická komponenta, vše pomocí gridu –složité přeobjednání –fixní počet (dle konfig.) objednávek na čas

21 Objednávky – Aktuální stav Jednotný formulář Nové grafické komponenty Plánování příjmů Propojení hospitalizačního a operačního diáře Těsnější spojení žádanky a objednávky Variabilní počet objednávek na čas Možnost vícesloupcového diáře

22 Objednávky – Aktuální stav Objednávka na dvojklik Možnost přesouvání „drag&drop“ Barevné odlišení metod Grafické zobrazení dalších informací Vazba na žádanku Flexibilní nastavení vzhledu diáře, zobrazovaných informací

23 Objednávky – konfigurace Pracovní doba –dny v týdnu, liché/sudé týdny, pracoviště, pohlaví –pro uživatele (lékaře) –pro metodu (vyšetření) –amb/hosp pacienti –svátky, prázdniny –NIS/WebDiář –blokování času Objednávky –délka objednávky –zobrazované informace v detailu objednávky –maximální počet pacientů

24 Objednávky – technologie nová komponenta TMSPlanner pro Delphi2009 –TDBPlanner + TDBCalendar –zakoupen balík cca 300 komponent TMS Component Pack od TMS Software inspirace u RHB modulu (některé funkce přebrány)

25 Úpravy v medikacích Důvody: Návaznost na produkt evidence podávání léčiv Stále přísnější akreditační požadavky Důraz na kvalitu dokumentace Důraz na bezpečí pacienta

26 Úpravy v medikacích Hlavní změny: Změny v číselníku léků – vazba na sklad, následná správa číselníku, pozitivní list, ATC skupiny Přehledové funkce pro sestru, tisky Dotisky ordinovaných léků Možnost použití funkce Ordinace na ambulanci

27 Úpravy v medikacích Hlavička dekurzu Strukturovaný dekurz Jednotlivé záložky: Status presens, Léky, infuze, ….další konfiguračně nastavitelné části dekurzu Přehledné zobrazení léků na časové ose Barevné odlišení stavu léku (ordinován, podán, …) Možnost kopírování údajů

28 Úpravy v medikacích Seznam pro sestru: pacienti a jejich ordinace od zadaného času Seznam pacientů Seznam ordinovaných léků Seznam infuzí Možnost tisku

29 Akreditační požadavek: Sledování a vyhodnocování čekacích dob Řešení: Konfigurační nastavení evidence časů (čekací doby, délka vyšetření, odezva na žádanku…) Realizace dotazem, který bude možno vložit např. do sledu, navázat na objekt Sledování se provádí automaticky, bez zásahu uživatele Statistiky na vyhodnocení Evidence čekacích dob

30 Akreditační požadavek: Stanovení limitu pro vznik dokumentace a kontrola dodržování Řešení: Lze konfiguračně nastavit limity vzniku dokumentace (lékařská příjmová zpráva a oš. anamnéza do 24 hodin od příjmu, hodnocení oš. diagnóz každý den, …) Reporty s výpisem nedodržených termínů Možnost zapojení alertů – upozornění na překročený limit Hlídání časových limitů vzniku dokumentace

31 Podpora NIS při plnění požadavků akreditačních standardů Konzultujeme s manažery kvality Vznikají celé nové produkty, ale i drobnější funkce Akreditační balíček

32 Vytváříme produkty a nové funkcionality, které usnadní zdravotnickému zařízení plnit náročné požadavky akreditačních standardů Součástí „Akreditačního balíčku“ budou i konzultační služby – pomoc s nastavením funkcionalit, ale i procesů v nemocnici v souladu s požadavky akreditačních standardů. Podpora akreditací - shrnutí

33 Děkuji za pozornost Petra Bičišťová Produktový manažer KIS +420 604 221 371 bicistova@stapro.cz


Stáhnout ppt "Setkání klinických uživatelů 2010 Petra Bičišťová."

Podobné prezentace


Reklamy Google