Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení správců I. Petr Pinkas Mgr. Pavel Šlosarčík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení správců I. Petr Pinkas Mgr. Pavel Šlosarčík."— Transkript prezentace:

1 Školení správců I. Petr Pinkas Mgr. Pavel Šlosarčík

2 Program školení Smysl a cíle školení Nemocniční IS Stapro Akord
Aplikace a jednotlivá rozhraní Základní principy konfigurace NIS Vnitřní uspořádání NIS Stapro Akord Konfigurační možnosti NIS Stapro Akord

3 Smysl a cíle školení Vysvětlit principy NIS Stapro Akord začínajícím správcům Vysvětlit zásady správy aplikací v prostředí nemocnice Připravit začínající správce na navazující školení

4 Nemocniční IS Stapro Akord

5 Základní oblasti Centralizace klíčových klinických procesů
Vedení zdravotnické dokumentace Řízený sběr dat pro potřeby výkaznictví Výkaznictví pojišťovnám a NZIS Komunikace s externími partnery Data potřebná pro řízení nemocnice

6 Základní architektura
Komunikace Server Klientská stanice 1. Přihlášení k DB 2. Autorizace uživatele vůči DB serveru 3. Natažení uživatelského profilu do paměti stanice 4. Spouštění funkčností v rámci takto daného nastavení SQL dotazy, procedury, aplikační funkcionality 5. Ukončení práce, odpojení od DB serveru

7 NIS Stapro Akord - server
Na serveru jsou umístěny: Databáze (MS SQL Server 2008) Licenční schéma (DB) Globální nastavení Uživatelské nastavení Provozní soubory aplikace Tiskové předlohy Logy

8 NIS Stapro Akord - klient
Klientská stanice zajišťuje: Dostupnost aplikace Konektivitu a komunikace se serverem Licence stanice (zápisem do registru)

9 Adresářová struktura

10 Adresářová struktura Složka EXE – spustitelné soubory a knihovny
Složka LOG – úložiště souborů aplikačního logu Složka stdTexty - úložiště souborů standardních textů Složka Předlohy – úložiště souborů tiskových předloh

11 Adresářová struktura Tipy:
Přístupem zápisu do složek lze ovlivňovat funkčnost NIS Doporučujeme zálohovat také adresářovou strukturu

12 Závěr Existuje server a klient  Rozhodující je uživatelský profil
Konfigurace probíhá na serveru Po provedené konfigurační změně musí být provedeno nové přihlášení aplikace na klientské stanici

13 Aplikace a jednotlivá rozhraní NIS Stapro Akord

14 Aplikační rozhraní Aplikační rozhraní:
Konfigurační framework (Kmen na který lze roubovat funkčnosti NIS) Přizpůsobení potřebě dané oblasti

15 Hospitalizační rozhraní
Formulář: frmHlavniLuzka Soubor: Akord_ha.exe

16 Hospitalizační rozhraní
Přizpůsobeno pro agendu lůžkových oddělení Pouze stromové zobrazení organizační struktury

17 Ambulantní rozhraní Formulář: frmHlavniAmbul Soubor: Akord_aa.exe

18 Ambulantní rozhraní Zobrazení oken
Odlišná organizace práv na stanici (mazání, editor sloupců) Barevné odlišení Pohyb pacienta

19 Rozhraní pojišťovny Formulář: frmHlavniPojist Soubor:Akord_pa.exe

20 Rozhraní pojišťovny Rozhraní bez organizační struktury – bez pacientů
Slouží pro vybranou skupinu uživatelů – oddělení výkaznictví či správce, případně vedení nemocnice – statistiky, uzávěrky atp.

21 Rozhraní správy aplikace
Formulář: frmHlavniSprava Soubor:Akord_da.exe

22 Rozhraní správy aplikace
Primárně určeno pro správce NIS – základní nástroj pro většinu činností správce Toolbar je konfigurovatelný stejně jako v jiných formulářích Přístup do tohoto rozhraní a heslo do DB umožnit pouze jednotlivcům - správcům

23 Závěr Funkčnosti konfigurovat do správného rozhraní
Vymezit přístup do příslušných rozhraní

24 Základní principy konfigurace NIS

25 Způsoby nastavení NIS Lokálním uživatelem Administrátorem Zobrazení
Nastavení umístění a rozložení oken Uživatelské předdefinované texty Editor sloupců Administrátorem Práva Objekty Zprávy

26 Rizika NIS Stapro Akord je poměrně široce konfigurovatelný
Konfigurační zásah může mít i neočekávané důsledky Předpokladem úspěchu je metodická znalost problému a porozumění technickým nástrojům

27 Základní principy konfigurace
Analýza požadavků a řízení změn Dobře provedená analýza problému je základní předpoklad dobrého a rychlého nastavení aplikace Požadavky jednotlivce vs. zájmy nemocnice Přísné interní řízení změn Přesné porozumění problému

28 Základní principy konfigurace
Přehlednost nastavení nejen pro autora Číselné řady (org. struktura, objekty, dotazy) Konvence v pojmenování stanic Dlouhodobá udržitelnost Konfigurace na skupiny Nedoporučujeme nastavovat práva přímo na uživatele Doporučujeme vedení dokumentace

29 Závěr Dvakrát měř, jednou řež Analýza je základ
Oč si práci zjednoduším teď, o tolik budu mít násobně více problému v budoucnosti F1 = Aplikační Help

30 Vnitřní uspořádání NIS Stapro Akord

31 Základní stavební prvky NIS
Organizační struktura Oddělení Stanice Typ stanice Nákladové středisko IČP pracoviště Odbornost pracoviště Standardní adresa Kód NZIS Uzel

32 Základní stavební prvky NIS
Organizační struktura Místnost Lůžko Logický obraz zdravotnického zařízení Návrh je zásadní pro chování celé aplikace

33 Základní stavební prvky NIS
Formulář Program, který lze zapouzdřit do rozhraní Objekt Konkrétní instance formuláře, základní stavební kámen konfigurace Metoda Příznak chování Významový obsah / vyšetření

34 Základní stavební prvky NIS
Dotaz Vnitřně spustitelný SQL skript Tisková předloha Závisí na výstupu SQL dotazu Grafické rozložení pro tisk - sestava Práva Nastavení přístupu na organizační str. Nastavení přístupu k objektu

35 Základní stavební prvky NIS
Parametry Příznak chování jednotlivých objektů Uživatelský vs. Obecný vs. Globální Toolbar Lišta ikonek (lišta rozhraní vs. lišta objektů ) Pacient Identifikace konkrétního pacienta (ID_PACIENT)

36 Základní stavební prvky NIS
Dokumen-tace Datová obálka (ID_DOKUMENTACE) Zastřešuje jednotlivé dokumenty Výskyt Vizualizace polohy pacienta v NIS (ID_VYSKYT) Uživatel Konkrétní uživatel (ID_UZIVATEL) Skupinový uživatel (ID_SKUPINA)

37 Objekty Typy objektů:

38 Parametry Globální parametry – celý NIS (tabulka AKORD)
Obecné parametry – společné nastavení na konkrétním objektu Uživatelské parametry – specifické pro oddělení nebo stanici nebo skupinu

39 Metody Vyšetření (anamnéza, ambulantní zpráva). Zde rozlišuje typ dokumentu/objektu. V číselníku metod záporné hodnoty Laboratorní metody (NCLPOL). V číselníku metod kladné metody V rámci NIS přenáší významovou podstatu a tím ovlivňují chování objektu Metody jsou v rámci v NIS organizovány číselníkem metod

40 Dotazy Na dotazech lze navázat tiskové sestavy (par. 203)
Dotaz lze použít pro různé akce (např. přesun pacienta do jiné místnosti) Dotazem lze vytvořit statistiku Dotaz lze zakomponovat do „sledu“ nebo jej zavolat před či po volání objektu Dotazy jsou v NIS organizovány v číselníku dotazů

41 Tiskové předlohy Slouží jak pro tisk zpráv či dokumentů (RP), taky i jako výstupy statistik Jsou uloženy na serveru a jsou společné pro všechny DB NIS StaproAkord Vytváří se na základě výstupu (selectu) z dotazů Lze je upravovat přímo z aplikace Soubor formátu *.pts

42 Práva I. Typy uživatelských oprávnění: Práva na dokumentaci
Práva na formulář Práva na organizační strukturu

43 Práva II. Objekt s právem na formulář je „viditelný“ i bez výskytu pacienta (např. statistika, registr pacientů, uzávěrka poj. atp.) Objekt s právem na dokumentaci (nabídka) se váže ke konkrétnímu pacientovi a jeho umístění na konkrétním místě (oddělení, stanice, místnost) Default objektu (dvojklik)

44 Práva III. Síla práva může být vzestupná 1,2,3 (editor)nebo dána binárním součtem 8+16=24 (odchod pacienta) Je vhodné před nastavením prohlédnout nápovědu F1 Síla práva by měla odpovídat metodice či směrnicím ZZ (např. zda má míst sestra právo na zápis receptů atp.)

45 Parametry I. V rámci Stapro Akord existují parametry:
Globální ovlivňují celý NIS (tabulka AKORD) Obecné konkrétní konkrétní objekt bez rozlišení vazby na uživatele resp. Skupinu (“globální nastavení objektu”) Uživatelské umožňují různé nastavení objektu pro jednotlivé uživatele. Mohou také rozšiřovat obecné parametry (např. 203 – více různých tisků pro jeden objekt)

46 Parametry II. Hodnoty parametrů mohou být jednoduché (např. parametr 271, hodnota 2) nebo řetězcové (např. parm. 807, hodnota miKonecSled=Esc) Číslo i hodnota parametru může být u každého objektu jiná

47 Toolbar I. Vychází z nastavení práv k objektům
ikony objektů jsou trvale viditelné, pokud má objekt právo na daný formulář Ikona mizí pokud je právo na dokumentaci(nabídku) a v dané místnosti neexistuje výskyt pacienta Toolbar se váže k danému formuláři - rozhraní (frmHlavniLuzko, frmChorobopis)

48 Toolbar II. Vždy je vhodné nastavovat toolbar na skupinu – ne na konkrétního uživatele Špatně nastavený toolbar může významně ovlivnit práci uživatelů – pozice ikon Pořadí ikon by mělo odpovídat systému práce Je vhodné zařazovat pouze často používané objekty – kvůli přehlednosti

49 Pacient V rámci NIS zajišťuje centrální registr
Data jsou uložena v tabulce PACIENT Vnitřní číslo (ID_PACIENT) nijak nesouvisí s číslem pojištěncem či rodným číslem Úpravy v registru by měly provádět dobře zaškolení uživatelé – opravy, spojování dvou různých pacientů atp.

50 Dokumentace Tabulka DOKUMENTACE
Jedna ze základních tabulek/pojmů v NIS Každá hospitalizace má samostatný záznam epizoda=dokumentace Jednotlivé ambulantní návštěvy se vážou k jednomu záznamu pro danou stanici a pacienta (v rámci ambulantní návštěvy)

51 Výskyt Záznam v tabulce VYSKYT určuje, kde je pacient v aplikaci zobrazen Záznamy nemusí být validní – navedený pacient nemusí být ošetřen „Staré“ výskyty lze průběžně odmazávat

52 Uživatel Základní objektem je číselník uživatelů
V datovém modelu UZIVATEL Uživatel pracuje na svém přihlášení – nedoporučujeme práci na obecném uživateli Skupina je uživatelem typu skupina

53 Skupina Prezentuje skupinové oprávnění přístupu k systému
Práva a toolbar je vhodné nastavovat vždy na skupinu Pro každou stanici by měly existovat nejméně dvě skupiny – lékařská a sesterská Doporučujeme definovat další skupiny dle potřeby

54 Závěr Základní prvky a jejich chování vytvářejí aplikaci
Správné pojmenování, nastavení práv, parametrizování a zobrazení usnadní práci uživatelům i správci V případě specifické konfigurace doporučujeme vedení dokumentace výjimek

55 Konfigurační možnosti NIS Stapro Akord

56 Uživatelská konfigurace
Uživatel může nastavovat a ukládat vzhled okna – OBJ_INI Na právo lze umožnit další nastavení – změna třídění v číselnících, editor sloupců, ukládání standardních či předdefinovaných textů Uživatel může využít uživatelských číselníků

57 Administrátorská konfigurace I.
Přizpůsobení provozu – prostředí Možnost vytváření dotazů na DB Úprava parametrů objektů Vytváření vlastních objektů Úprava či vytváření tiskových předloh Úprava či vytváření generátorů textů

58 Administrátorská konfigurace II.
Správa uživatelů, jejich zařazení do skupin a práva k objektům či stanicím v NIS Údržba číselníků Aktualizace verze (buildy) Správa DB – zálohy

59 Děkuji za pozornost Petr Pinkas konzultant, pinkas@stapro.cz
Mgr. Pavel Šlosarčík Vedoucí oddělení implentace NIS, Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Školení správců I. Petr Pinkas Mgr. Pavel Šlosarčík."

Podobné prezentace


Reklamy Google