Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMAFOR home Smart Evaluation Methodology of Accessibility FOR home.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMAFOR home Smart Evaluation Methodology of Accessibility FOR home."— Transkript prezentace:

1 SEMAFOR home Smart Evaluation Methodology of Accessibility FOR home

2 Obsah prezentace Vznik a cíle projektu Představení příručky Vývoj metodiky SEMAFOR home Seznámení s metodikou SEMAFOR home

3 Péče o osoby s pohybovým omezením Zajištění bezbariérového prostředí je zásadní Identifikace architektonických bariér je prvním krokem

4 Východiska projektu V České republice dosud chyběl nástroj, pomocí kterého by bylo možné systematicky a objektivně identifikovat bariéry a na jejich základě navrhnout efektivní postup jejich odstraňování vzhledem ke: -Stavu bydlení -Rozsahu omezení

5 Cíle projektu Vytvořit „něco“, co by pomohlo zefektivnit domácí návštěvy za účelem odstranění přítomných bariér a objektivizovat jejich výstupy metodická příručka

6 Metodická příručka

7 První část Východiska projektu Význam bezbariérového prostředí Problematika odstraňování bariér Souvislosti bezbariérového prostředí a zaměstnanosti Legislativní souvislosti … má za cíl seznámit čtenáře s teoretickými a legislativními souvislostmi

8 Druhá část Představení jednotlivých součástí metodiky Vyplněné dotazníky a instrukce k hodnocení … je zaměřena na vlastní metodiku

9 Třetí část Přehled kompenzačních pomůcek Příklady organizací zabývající se touto problematikou –Pomoc s odstraňováním vlastních bariér –Pomoc s financováním bezbariérových úprav … představuje praktické informace využitelné při navrhování konkrétních řešení bezbariérových úprav nebo plánování dalšího postupu

10 Další podklady… Dotazníky k tisku (3) Dotazníky s automatickým vyhodnocováním (2)

11 Vývoj metodiky Několik fází: Rešerše dostupné literatury a konzultace Navržení konceptu Zpracování jednotlivých dotazníků Získání oponentských posudků Realizace pilotních studií + oponentury Net ZP Finalizace dotazníků Soutěž o název

12 Pilotní studie Domácí návštěvy: 28 (27) + 4 9 hodnotitelů (8 ergo + 1 soc. prac.) + studenti –Průměrný věk: 50,7 let (21-84) –Pohlaví: 12 mužů a 15 žen –Diagnóza: zhoršená mobilita (věk, operace krčku DK, etc.), CMP, DMO, roztroušená skleróza, Parkinson, spinální pacienti –Kompenzační pomůcky: 3 bez, 2 chodítka, 6 berl/hůl, 16 vozík

13 Výsledek metodika SEMAFOR home k systematické identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí s ohledem na aktuální zdravotní stav a konkrétní potřeby a preference daného klienta

14 Bariéry jsou hodnoceny: z pohledu samotného klienta/asistenta z pohledu hodnotitele (ergoterapeuta nebo jiného proškoleného odborníka) v rámci domácí návštěvy

15 Metodika SEMAFOR home Popisná část Subjektivní hodnocení Objektivní hodnocení

16 Popisná část Hodnotitelem Základní identifikace klienta –Osobní údaje –Relevantní zdravotní stav/omezení –Prostředí –Výsledky –Další postup

17

18 Subjektivní hodnocení Klientem/asistentem Identifikace potřeb a preferencí klienta Paralelní s objektivním hodnocením

19 12 oblastí 29 otázek: „Jak jste spokojen(a) s vykonáváním níže uvedených činností ve Vaší domácnosti?“ Škála hodnocení 1-4 nebo X Prostor na komentář a informace o vyplňovateli Výsledek: součet + průměr 1 Velmi spokojen(a) 2 Spokojen(a) 3 Nespokojen(a) 4 Velmi nespokojen(a) XNení relevantní – danou činnost neprovádím

20

21 Objektivní hodnocení Hodnotitelem z pohledu možností klienta Identifikace bariér a jejich vyhodnocení na základě závažnosti a četnosti potřeby danou bariéru překonávat

22 12 oblastí 88 otázek Škála hodnocení: závažnost 0-3 četnost 0-5 Prostor na komentář a fotodokumentaci Výsledek: součet součinů a četnost bariér v jednotlivých kategoriích 0není relevantní – v daném prostředí se nevyskytuje nebo ji klient nepotřebuje překonávat 1 bariéra, kterou je klient schopen překonat vlastními silami nebo s pomůckami, které již doma má a umí s nimi zacházet 2 bariéra, kterou je klient schopen překonat pouze s přiměřenou dopomocí obvykle asistující osoby 3bariéra, kterou není klient schopen překonat ani s dopomocí 0 není relevantní – v daném prostředí se nevyskytuje nebo ji klient nepotřebuje překonávat 1 Maximálně 1x měsíčně 2 Maximálně 1x týdně 3 Více než 1x týdně 4 Alespoň 1x denně 5 Více než 1x denně

23 FOTO

24 Součet součinů: celkový stupeň „bariérovosti“ Četnost v jednotlivých kategoriích Počet nejzávažnějších bariér Počet méně závažných bariér Počet nejméně závažných bariér

25 Jednotlivé kategorie bariér

26 Ukázka automatického vyhodnocování výsledků Subjektivní dotazník Objektivní dotazník

27 Využití metodiky Objektivní dokumentace o stavu domácího prostředí pro daného klienta –Možnost srovnání jednotlivých případů –Možnost statistického zpracování výsledků –Možnost vyhodnocení efektivnosti realizovaných bezbariérových úprav Vstupní informace pro další odborníky podílející se na realizaci závažnějších úprav (architekty, stavební inženýry, designéry)

28 Motivace klientů k realizaci potřebných bezbariérových úprav Objektivní podklady pro komunikaci problému s nadřízenými orgány Objektivní podklady pro zdůvodnění finanční náročnosti případných bezbariérových úprav

29 Co dál? Využívání v praxi Standardizace –Validita –Reliabilita SEMAFOR work/office

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SEMAFOR home Smart Evaluation Methodology of Accessibility FOR home."

Podobné prezentace


Reklamy Google