Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH NOVELY ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH NOVELY ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 NÁVRH NOVELY ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Z hlediska konkurenceschopnosti se ekonomika České republiky nachází v kritickém období. Výkonnost hospodářství České republiky za uplynulý rok poklesla rychlejším tempem než tomu bylo v okolních zemích Evropské unie. Vedle výrazného poklesu výkonnosti v průmyslových odvětvích se snižuje i míra investic, riziko přesunu investičních projektů do zahraničí sílí. Pozice České republiky se zhoršuje namísto toho, aby se zlepšovala. Některé komparativní výhody, které přispěly v minulosti k rozvoji našeho hospodářství, například levná kvalifikovaná pracovní síla, ztrácejí postupem času na významu KONKURENCESCHOPNOST ČR

4  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE (PZI)

5  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 POČET PROJEKTŮ A VÝŠE INVESTICE V JEDNOTLIVÝCH LETECH

6  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 ZTRÁTA KONKURENČNÍ VÝHODY ČR Graf znázorňuje náklady na produkci v dané zemi ve vztahu k jejím obchodním partnerům.

7  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ Silný příliv zahraničních investic pomohl vybavit českou ekonomiku potřebným kapitálem pro transformaci hospodářství, došlo zároveň k navýšení podílu průmyslu na celkovém HDP. V roce 2008 tvořily reinvestice více než dvě třetiny objemu ročních investic. Je potřeba systém investičních pobídek upravit pro potřeby inovační ekonomiky tak, aby podporoval rozvoj technologicky a znalostně náročných odvětví. 1)Velká Británie 2)Austrálie 3)USA 4)Singapur 5)Hong Kong 6)Kanada 7)Švýcarsko 8)Nizozemsko 9)Japonsko 10)Dánsko …………………(údaje WEF 2009) 33) Česká republika

8  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 STÁVAJÍCÍ SYSTÉM INVESTIČNÍCH POBÍDEK Podmínky zahájení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby ve zpracovatelském průmyslu minimální investice do DHM a DNM 50-100 mil. CZK (podle míry nezaměstnanosti v regionu), 60% z celkové investice musí tvořit stroje a zařízení Způsobilými náklady jsou náklady na pořízení DHM a DNM. Formy podpory sleva na dani z příjmů na 5 let dotace na nové pracovní místo ve výši 50 tis. Kč v regionech A (regiony s mírou nezaměstnanosti aspoň o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR) dotace na školení nových zaměstnanců také pouze v regionech A převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu Výše veřejné podpory 40% ze způsobilých nákladů (Jihozápad pouze 30 %, Praha 0 %) Rámcový program na podporu technologických center a center strategických služeb zastaven od r. 2008.

9  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Nejvýznamnější rozdíly ve srovnání s ČR SLOVENSKO Výhody možnost volby způsobilých nákladů mezi náklady na pořízení DHM a DNM a mzdovými náklady vynaloženými na nová pracovní místa za 2 roky dotace na pracovní místo ve všech regionech s mírou nezaměstnanosti vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v SR podle intenzity podpory v regionu navíc přímá dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku investiční pobídky jsou poskytovány i technologickým centrům, centrům strategických služeb a střediskům cestovního ruchu vyšší míra veřejné podpory: 50 % ze způsobilých nákladů (některé regiony 40 %, některé části Bratislavského regionu 10 %) Nevýhody vyšší minimální výše investice do DHM a DNM 80% podíl tržeb z podporované činnosti na celkových tržbách společnosti

10  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Nejvýznamnější rozdíly ve srovnání s ČR POLSKO Výhody výrazně nižší minimální výše investice možnost volby způsobilých nákladů mezi náklady na pořízení DHM a DNM a mzdovými náklady vynaloženými na nová pracovní místa za 2 roky speciální podpora trhu práce (z ÚP) např. úhrada nákladů na vybavení pracoviště, dotované práce, odborná školení, úhrada nákladů na sociální pojištění, ubytování, dojíždění, …) asistence v průběhu realizace investice vyšší míra veřejné podpory: 50 % z uznatelných nákladů (v některých regionech pouze 40 % či 30 %) Nevýhody podpora regionálního rozvoje je poskytována pouze v tzv. Special Economic Zone (SEZ) – 14 zón

11  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Nejvýznamnější rozdíly ve srovnání s ČR MAĎARSKO Výhody osvobození od placení 80 % splatné daně z příjmů po dobu 10 let od ukončení projektu vyšší dotace na pracovní místa od 80 mil. HUF (asi 294 tis. EUR) až do 260 mil. HUF (asi 956 mil. EUR) – podle počtu vytvořených pracovních míst v méně a nejméně vyspělých regionech navíc přímé dotace podle individuálního rozhodnutí vlády Nevýhody pouze na zahájení výroby předepsaná minimální výše investice a minimální počet nových pracovních míst jsou rozdílné pro hotovostní dotaci a pro slevu na dani

12  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Nejvýznamnější rozdíly ve srovnání s ČR NĚMECKO Výhody podporována je i podstatná změna výrobních postupů existující provozovny, převzetí ohrožené provozovny za tržních podmínek možnost volby způsobilých nákladů mezi náklady na pořízení DHM a DNM a mzdovými náklady vynaloženými na nová pracovní místa za 2 roky navíc jsou poskytovány i přímé dotace ve vybraných regionech podpora náboru zaměstnanců Nevýhody míra veřejné podpory od 30 % v nejvíce postižených regionech, přes 20 %, 15 % či max. 200 000 EUR během 3 let v méně postižených regionech až k podpoře nulové sleva na dani jen ve východním Německu

13  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Nejvýznamnější rozdíly ve srovnání s ČR RAKOUSKO Výhody investiční grant v maximální výši 50 % ze způsobilých investičních nákladů, investice pro zlepšení životního prostředí mohou získat až 30 % navíc dlouhodobé půjčky za příznivějších podmínek pobídky jsou dostupné pro všechny společnosti kromě sektorů turismu a rekreace Nevýhody: nižší míra veřejné podpory – ve znevýhodněných regionech 15-30 %, v průmyslových regionech 0 % SLOVINSKO Výhody podporována je i podstatná změna výrobních postupů existující provozovny nižší minimální výše investice do způsobilých nákladů lze zahrnout náklady na pořízení DHM, DNM a náklady na nová pracovní místa přímá dotace – výše se řídí bodovým hodnocením, max. 30 % z nákladů Nevýhody: sleva na dani pouze pro výzkum a vývoj, nikoli pro výrobu

14  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 NÁVRH NOVELY ZÁKONA O IP Navrhovaná změna systému investičních pobídek předpokládá úpravu stávající podpory výroby ve zpracovatelském průmyslu. VÝROBA VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU snížení předepsaného podílu strojního zařízení na celkové investici prodloužení období čerpání slevy na dani z příjmů z 5 let na 10 let zvýšení hmotné podpory na nové pracovní místo z 50 000 Kč na 200 000 Kč rozšíření okruhu regionů, v nichž lze žádat o hmotnou podporu vytváření nových pracovních míst, o regiony se soustředěnou podporou státu podle usnesení vlády č. 141/2010 rozšíření hmotné podpory školení zaměstnanců na všechny regiony navrhována je i hmotná podpora pořízení DHM a DNM pro strategické investiční akce na základě schválení vládou

15  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 NÁVRH NOVELY ZÁKONA O IP Navrhujeme rozšířit podporu poskytovanou v rámci zákona o investičních pobídkách i na technologická centra a centra strategických služeb. CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB podmínkou by bylo vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst u center pro tvorbu software příp. i datových center a minimálně 100 nových pracovních míst u ostatních center strategických služeb podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím podpory mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa za 2 roky centrům by byla poskytována investiční pobídka ve formě: -slevy na dani z příjmů na 10 let, -hmotné podpory rekvalifikace a školení nových zaměstnanců, -ve vybraných regionech i hmotné podpory na nové pracovní místo ve výši 200 000 Kč

16  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 NÁVRH NOVELY ZÁKONA O IP TECHNOLOGICKÁ CENTRA podmínky: minimální investice 10 mil. Kč do DHM a DNM a vytvoření minimálně 50 nových pracovních míst možnost volby způsobilých nákladů mezi náklady na pořízení DHM a DNM a mzdovými náklady vynaloženými na nová pracovní místa za 2 roky centrům by byla poskytována investiční pobídka ve formě: -slevy na dani z příjmů na 10 let, -hmotné podpory rekvalifikace a školení nových zaměstnanců, -ve vybraných regionech hmotné podpory na nové pracovní místo ve výši 200 000 Kč, -převodu území za zvýhodněnou cenu, -navrhována je i hmotná podpora pořízení DHM a DNM pro strategické investiční akce na základě schválení vládou

17  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "NÁVRH NOVELY ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH © 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google