Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti ICT ve výuce přírodovědných předmětů počítačem podporované experimenty Libor Koníček Katedra fyziky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti ICT ve výuce přírodovědných předmětů počítačem podporované experimenty Libor Koníček Katedra fyziky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita."— Transkript prezentace:

1 Možnosti ICT ve výuce přírodovědných předmětů počítačem podporované experimenty Libor Koníček Katedra fyziky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě

2 Obsah Úvod Možnosti počítačem podporovaných experimentů Příklady experimentů Měřicí systémy a software Čidla a jejich vlastnosti Závěr

3 Úvod Zkušenosti ze zahraničí Zkušenosti z mezinárodních projektů – ComLab, ComLab 2 Zvýšení přírodovědné a počítačové gramotnosti žáků Zaměření na aktivitu žáka

4 Úvod Cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda (RVP ZV 2007) Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: –zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování –potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi –způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby –posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů

5 Možnosti počítačem podporovaných experimentů Reálná laboratoř (CBL – Comuter Based Laboratory, MBL – Microcomputer Based laboratory) Vzdálená laboratoř (Remote Laboratrory) Virtuální laboratoř (Virtual Laboratory)

6 Možnosti počítačem podporovaných experimentů Měření časových závislostí Měření rychlých dějů Měření pomalých dějů Současné měření několika veličin Zobrazení vzájemné závislosti veličin Univerzální nástroj – různá čidla Fyzika, chemie, biologie – mezipředmětové vztahy, integrace

7 Příklady experimentů Měření teploty plamene svíčky t1 = 472°C t2 = 851°C t3 = 715°C

8 Příklady experimentů Měření časových závislostí – měření změny teploty vody

9 Příklady experimentů Měření časových závislostí – měření změny teploty vody Přínos pro žáky: Současné měření více hodnot Okamžitá možnost porovnání naměřených hodnot Formulování nových výzkumných hypotéz – co se stane, když… Formulování závěrů

10 Příklady experimentů Měření časových závislostí – měření změny koncentrace plynů ve vzduchu

11 Příklady experimentů Měření časových závislostí – měření změny koncentrace plynů ve vzduchu

12 Příklady experimentů Měření časových závislostí – měření změny koncentrace plynů ve vzduchu Fotosyntéza

13 Příklady experimentů Měření časových závislostí – měření změny koncentrace plynů ve vzduchu Fotosyntéza

14 Příklady experimentů Titrační křivka – časová změna pH

15 Příklady experimentů Závislost intenzity hluku na vzdálenosti od zdroje zvuku

16 Měřicí systémy a software UIA/UIB ISA sběrnice Coach Lab II Připojení na sériový port (USB) 6 vstupů pro čidla Maximální vzorkovací frekvence 100 kHz ULAB Připojení USB, autonomní (zdroj, displej) http://www.cma.science.uva.nl/

17 Měřicí systémy a software ISES Zásuvná karta do ISA (PCI) sběrnice Vnější panel 4 vstupy a 2 výstupy Autodetekce čidel Maximální vzorkovací frekvence 63 kHz www.ises.info

18 Měřicí systémy a software CMC-S3 Připojení na paralelní port 6 vstupů pro čidla Sběrnice na liště – analogové a digitální vstupy a výstupy Max. vzorkovací frekvence 100 kHz eProDas – USB, levné www.e-prolab.com

19 Měřicí systémy a software EdLaB Připojení na USB 6 vstupů pro čidla Sběrnice na liště – analogové a digitální vstupy a výstupy Max. vzorkovací frekvence 100 kHz

20 Čidla a jejich vlastnosti Rozsah čidla Charakteristiky převodu – přesnost Princip funkce Konstrukce čidla – mechanická odolnost, odolnost vůči chemikáliím Možnosti připojení Široká nabídka čidel pro biologii, fyziku, chemii Různé systémy - Vernier, Pasco, CMA, Log It,…

21 Čidla a jejich vlastnosti Měření teploty – nejčastěji měřená veličina - biologie, fyzika, chemie, zeměpis Rozsah čidel: Polovodičový -20 °C až 120 °C Termočlánkový -200 °C až 1400 °C Infračervený -20 °C až 400 °C

22 Čidla a jejich vlastnosti Příklad výběru čidel Vernier pro biologii: CO2-BTA,CO2 Gas Sensor - čidlo oxidu uhličitého 10 506 Kč O2-BTA O2 Gas Sensor - kyslíkové čidlo 7 933 Kč SPR-BTASpirometer – spirometr 8 396 Kč BPS-BTABlood Pressure Sensor - měřič tlaku krve4 430 Kč

23 Čidla a jejich vlastnosti Příklad výběru čidel Vernier pro chemii: PH-BTA pH Sensor - čidlo kyselosti3 334 Kč CON-BTAConductivity Probe - elektroda pro měření vodivosti4 008 Kč

24 Čidla a jejich vlastnosti Příklad výběru čidel Vernier pro fyziku: BAR-BTABarometer - barometr2 996 Kč RH-BTARelative Humidity Sensor - čidlo relativní vlhkosti vzduchu2 911 Kč DFS-BTADual-Range Force Sensor - siloměr se 2 rozsahy4 600 Kč MD-BTDMotion Detector - sonar - čidlo polohy a pohybu3 334 Kč LS-BTALight Sensor - luxmetr - čidlo intenzity světla2 321 Kč

25 Čidla a jejich vlastnosti Příklad výběru čidel Vernier pro fyziku: STS-BTASurface Temperature Sensor - bodové teplotní čidlo971 Kč IRT-BTA Infrared Temperature Sensor - infračervené (bezdotykové) teplotní čidlo 6 709 Kč TCA-BTAThermocouple – termočlánek 2 490 Kč TMP-BTAsenzor Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo1 224 Kč

26 Závěr Přínos pro žáky Pro učitele? Metody – založené na konstruktivismu Formy – skupinové vyučování Fyzika, chemie, biologie – mezipředmětové vztahy, integrace – využití v běžných vyučovacích hodinách


Stáhnout ppt "Možnosti ICT ve výuce přírodovědných předmětů počítačem podporované experimenty Libor Koníček Katedra fyziky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google