Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

informační systém pro podporu řízení výrobní firmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "informační systém pro podporu řízení výrobní firmy"— Transkript prezentace:

1 informační systém pro podporu řízení výrobní firmy
Herakles informační systém pro podporu řízení výrobní firmy

2 Herakles informační systém pro podporu řízení výrobní firmy

3 DRINGS, Turnov produkty a služby: reference
DRINGS, spol. s r. o. byla založena v roce Zabývá se poradenstvím a informačními technologiemi. produkty a služby: softwarové systémy organizace řízení systémy řízení jakosti a environmentu hardware a Internet reference ČEZ, a.s., Telefónica O2, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ÚJV Řež…

4 Systém Herakles podnikový informační systém určený pro malé a střední firmy se zakázkovou výrobou řešící typické řídicí procesy Správa obchodních případů, efektivní využití výrobních zdrojů, plánování a sledování výrobních nákladů Sdílení informací uložených v databázi – síťový provoz Kontrolní mechanismy Podpora systému řízení jakosti ISO 9000 Otevřené řešení systému dovolující další rozvoj Snadné a standardní ovládání Zabezpečená data Spolehlivá technologie Přístupová práva

5 Herakles – návaznost procesů
Zákazník Expedice Kontraktace Dodavatel Nákup a řízení zásob TPV Sledování výroby Zpracování výrobních zakázek

6 HERAKLES řešené oblasti
sledování jakosti dodávek (ISO9000) objednávky materiálu/kooperací kategorizace objednávek poptávky materiálu/kooperací rezervace materiálu pro objednávky sklad nástrojů přehled výkonů - podklady pro mzdy sledování a řízení obchodního případu cenové varianty rezervace pro zakázky/objednávky řízení změn tisk výrobní dokumentace akt. přehledy kapacitního vytížení evidence kooperací export / import do externího účetnictví přijaté objednávky evidence jednání inventury technologické postupy rezervace materiálu operativní dílenské řízení neshodné výrobky evidence nákladů na zakázky statistika prodeje vystavené nabídky saldokonto měsíční uzávěrky kusovníky změny v zakázce plánování potřeby materiálu sledování odvedené práce výpočet ceny výrobku cizí měny přijaté poptávky kategorizace partnerů limitní množství nářadí a přípravky rozpis zakázky Kapacitní bilancování zakázkové náplně (souběh zakázek) přehledy nedokončené výroby výsledné kalkulace dodací listy správa ceníků obchodní partneři a kontaktní osoby řízení skladu vyráběné / nakupované položky specifikace zakázky naplánování zakázky evidence odvedených operací plánové kalkulace vydané faktury KONTRAKTACE (prodej) FIRMY (CRM) SKLADY (nákup) TPV PŘÍPRAVA ZAKÁZKY PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SLEDOVÁNÍ VÝROBY KALKULACE FAKTURACE SERVIS SYSTÉM GENERÁTOR SESTAV KOMUNIKACE konfigurace přístupová práva generátor sestav datová komunikace s ext.systémy import / export zálohování dat správa aktualizací HERAKLES řešené oblasti

7 Hlavní části a funkce systému
Obchodní partneři, marketing (Firmy) Obchod - příjem objednávek, prodej (Kontraktace) Nákup materiálu - řízení skladu (Sklad) Výroba (TPV, Příprava zakázek, Plánování výroby, Sledování výroby) Kalkulace a sledování nákladů na výrobu Fakturace Podpora systému řízení jakosti (ISO 9000) Možnost integrace s externími systémy (účetnictví, docházkový systém, mzdy…)

8 modul FIRMY Odběratelské / dodavatelské firmy
Kategorizace firem do skupin Marketingové informace a aktivity Obchodní podmínky Kontaktní osoby Adresy Účty

9 Údaje o obchodních partnerech

10 Firma celkový nákup / prodej / úhrada

11 modul KONTRAKTACE POPTÁVKA NABÍDKA OBJEDNÁVKA
OBCHODNÍ PŘÍPAD POPTÁVKA NABÍDKA OBJEDNÁVKA Přijaté poptávky textová specifikace Vydané nabídky položková specifikace Přijaté objednávky položková specifikace sledování stavu: nově přijaté, aktualizované, k expedici, vyřízené… Obchodní případy možnost zastřešit řadu objednávek Ceníky, cenové koeficienty, slevy ceníky také v cizích měnách Plánování a kontrola odbavení objednávek tvorba harmonogramu odbavení zákaznické zakázky a kontrola jeho plnění po jednotlivých krocích v celé délce procesu a po zodpovědných osobách

12 Kontraktace – přijaté poptávky

13 Kontraktace – vydané nabídky

14 Kontraktace – přijaté objednávky

15 Kontraktace správa přijatých objednávek

16 modul SKLADY skladové karty s přehledem obratů příjem / výdej / převod
automatické průměrování cen limitní množství rezervace pro zakázky možnost rezervace před příjmem na sklad objednávky materiálu a nářadí měsíční uzávěrky skladu zpracování inventur poptávky a objednávky na materiál a kooperace evidence přijatých faktur

17 Skladové karty

18 Objednávky materiálu - schvalování

19 Objednávka materiálu

20 Nákup materiálu

21 modul Výroba - TPV Nakupované / vyráběné položky kategorizace: služby / nářadí a přípravky / materiál / výrobek / dílec alternativní měrné jednotky, informace o skladových cenách Zakázky, ve kterých se vyskytuje Kusovníky jednostupňový, strukturní, inverzní, souhrnný, kontrola úplnosti údajů Technologické postupy možnost alternativních postupů, operace, kooperace, přehled kooperací plánovaných k provedení u vybrané firmy, tarifní zatřídění, časová platnost postupu, potřebné přípravky a nářadí, kopírování postupů, kontrola úplnosti údajů Pracoviště kategorizace po střediscích, dílnách, skupinách pracovišť kapacitní specifikace, informace o procentu režie THN potřeba materiálu pro výrobek rekapitulace pracností pro výrobek

22 Nakupované / vyráběné položky

23 Strukturní kusovník

24 Technologický postup

25 modul Výroba – příprava zakázek
Specifikace výrobních zakázek položková specifikace ručně nebo podle objednávek stačí určit finální položky možnost slučovat/rozdělovat objednávky do výrobních zakázek Rozpis zakázek čerpání ze skladu a z interních výrobních zakázek, shromadňování, výrobní dávky, rezervace materiálu, uložení časového snímku konstrukčních a technologických informací u zakázky s možností tyto údaje v případě nutnosti měnit pouze u dané zakázky Tisk výrobní dokumentace pracovní lístky, výdejky, soupis potřebného materiálu, průvodní listy, montážní soupisky, seznam kooperací, Výrobní příkaz, rekapitulace pracnosti podle pracovišť, přehled nářadí a přípravků

26 Specifikace výrobních zakázek
Ručním zadáním položek Výběrem z položek objednávky / objednávek

27 Rozpis zakázky TPV • MATERIÁL + VÝROBKY • KUSOVNÍKY • TECHNOLOGICKÉ POSTUPY OBJEDNÁVKA položky nulté úrovně (VÝR+MAT) ROZPIS VÝROBNÍ ZAKÁZKA položky všech úrovní (VÝR+MAT+KUS+TP)

28 Rozpis zakázky

29 Zakázka – tisk výrobní dokumentace

30 modul Výroba - plánování
Plánování zakázkové náplně dlouhodobé plánování (měsíce) denní vytíženost pracovišť, zásobník práce na období, termínová specifikace materiálové potřeby pro výrobu v daném období Operativní dílenské plánování krátkodobé plánování (týdny) zpracování variant bilancovaného věcně upřesněného plánu výroby na dané plánovací období

31 Výroba - plánování Lhůtové plánování zakázky termínová specifikace výrobních dávek zakázek a jejich operací zpětné plánování na základě - operačních časů - mezioperačních časů - časů potřebných pro kooperace

32 Výroba - plánování Kalendář kapacit technologických pracovišť

33 Lhůtování zakázek

34 Přehledy pro kapacitní bilancování

35 Termínově specifikovaná potřeba materiálu

36 Sledování operací zakázek

37 Diagram plánu operací

38 Příprava operativních plánů

39 Operace plánu

40 modul Výroba – sledování
Evidence pracovních lístků Sledování dokončených / nedokončených operací s možností hromadného generování pro hotové operace dávky, položky, sestavy Evidence kooperací Evidence neshodných výrobků Průběžné sledování nákladů na zakázky Sledování výkonu podle pracovníků včetně možnosti porovnat vykázané normohodiny proti docházce

41 Odepisování hotových operací čárový kód

42 Ruční odepisování

43 Sledování výroby přehled operací

44 Sledování – přehledy kapacit

45 Plánované a skutečné náklady

46 modul Kalkulace Plánová kalkulace Výsledná kalkulace
Archivace provedených kalkulací Výpočet cen výrobků Kontrola úplnosti vstupních informací Libovolný počet druhů cen (ceníků) Evidence nákladů na výrobní zakázky

47 Plánová kalkulace zakázky

48 Výsledná kalkulace zakázky

49 Kalkulace ceny výrobku

50 Zjednodušená evidence nákladů

51 modul Fakturace Dodací listy
Vydané faktury jazykové varianty cizí měny kurzovní lístky Zálohové faktury Sledování úhrad zálohových a vyúčtovacích faktur Evidence přijatých záloh zpracování daňových dokladů Statistika prodeje Možnost úpravy textu v dokladech

52 Evidence vydaných faktur

53 Statistika prodeje

54 Přehled faktur, dodacích listů a objednávek

55 Servisní modul Správa konfiguračních hodnot systému
Import a export dat

56 Systémový modul Zálohování databáze Správa aktualizací systému
Správa přístupových oprávnění různé úrovně oprávnění (editace / čtení) specifikace pro datové formuláře / tiskové sestavy

57 Komunikační modul Přenosy dat mezi systémem Herakles a externími systémy

58 Komunikační modul Herakles – účetní systém
Export údajů o vydaných fakturách Import údajů o úhradě vydaných faktur

59 Propojení Herakles – účetnictví výběr dokladů v systému Herakles pro export

60 Propojení Herakles – účetnictví účetnictví DUEL – účetní deník

61 Propojení Herakles – účetnictví účetnictví POHODA – přehled přenesených vyd. faktur

62 Generátor sestav Formulace dotazů na informace do DB
Formální úprava informací z DB pro tisk Parametrizace tiskových sestav Ukládání uživatelských sestav

63 Některé obecné vlastnosti
Zobrazují se jen aktivní informace neaktivní archivovány (vyřízené objednávky, platné TP…) Sledování definovaných stavů u vybraných agend Textové identifikátory nebrání v používání zavedených kódových označení obsahující různé zkratky a významové textové pozice Řazení a filtrování záznamů možno provádět ve formulářích i v tiskových sestavách Desítky připravených tiskových výstupů sestavy jsou dostupné z nabídky tiskových sestav možnost tvorby uživatelských tiskových sestav Export dat do souborů běžných formátů (xls, pdf, xml…) Statistické rozbory, grafické znázornění dat programy Microsoft Excel resp. Microsoft Project

64 Automatické zobrazování aktuálních informací
Aktivní doklady (vychází z definice stavů – objednávky, zakázky) Platné záznamy (vychází z časové platnosti – technologický postup, kusovníková vazba)

65 Nabídka tiskových sestav

66 Řazení, filtrování, export

67 Analýza pomocí externích nástrojů tabulka Microsoft Excel připojená na DB Herakles

68 Herakles v integrovaném systému řízení
Specializované TPV (normování, knihovny normalizovaných prvků…) CAD/CAM Docházkový systém Ekonomický software

69 Omezení systému Herakles
Specializace na obchodně-výrobní agendy agendy, které systém Herakles neobsahuje, lze řešit napojením na externí systémy (účetnictví, TPV, CAD/CAM); díky této specializaci je možné nabízet systém za cenu dostupnější oproti „velkým“ systémům Specializace na zakázkovou výrobu orientace především na strojírenskou výrobu jednodušší konfigurační aparát zjednodušuje implementaci, zajišťuje snadnější správu a obsluhu systému

70 Výhody systému Herakles
volnost při volbě řídicích postupů možnost získat předběžné informace pro tvorbu nabídky bez kompletního založení údajů možnost sledování stavu rozpracovanosti odepisováním operací / dílců a sestav možnost sledování skutečných nákladů z detailních / souhrnných údajů osvědčená metodika řízení zakázkové strojírenské výroby otevřenost systému propojení na účetní / TPV systémy použití standardních technologií Microsoft Windows, Microsoft SQL Server, Sybase PowerBuilder smluvní podpora rozvoj systému, hotline

71 Technické požadavky systému
Architektura systému: klient/server Systémové požadavky (doporučené hodnoty): server klient OS Microsoft Windows 2003 Server a vyšší Microsoft Windows XP a vyšší CPU Intel Pentium 2 GHz RAM 2 GB 1 GB SW Microsoft SQL Server 2000 (MSDE 2000) a vyšší

72 Kdo může systém využívat
Referenti spravující jednotlivé agendy - vedení evidencí Pracovníci ve výrobě - získávání informací o plánované výrobě - vkládání informací o dokončené výrobě Vedoucí pracovníci - přehledové informace (také souhrny a grafy v XLS)

73 Doprovodné služby implementační studie včetně harmonogramu prací
školení a pomoc při implementaci integrace s účetním systémem smluvní služba technické pomoci (STP) možnost dodávky hardwaru

74 Referenční implementace
Trima Turnov (stroje pro výrobu a zpracování skleněného vlákna) Triga Lomnice nad Popelkou (komponenty pro stavební stroje a manipulační techniku, výroba servisního nářadí) Resim Turnov (automatizační komponenty ke strojům)

75 Produkty vyráběné u uživatelů systému HERAKLES
výrobky obsahující hydraulické komponenty

76 částečně opakovaná výroba výrobků vyšší složitosti obsahujících elektronické komponenty

77 výroba elektronických řídicích systémů pro výrobní linky a jiná zařízení

78 výrobky vyráběné v řadě variant podle montovaných elektronických komponent malosériová zakázková výroba

79 sériová výroba řídicí systém propojuje přes internet tři vzdálené lokality

80 technicky jednoduchá výroba (kašírování plastových profilů barevnými fóliemi) klade specifické požadavky na sledování skladovaných položek (šarže, rozměry nařezaných polotovarů…) a na přípravu směnových plánů (s ohledem na kapacity výrobních linek a přípravu materiálu)

81 kusová zakázková výroba konstrukčně jednoduchých výrobků (brýlové čočky) řídicí systém je doplněn o speciální výpočtový modul, evidenci zjištěných optických parametrů, zajišťuje odbavení velké denní obrátky objednaných položek včetně sledování postupu výrobou a výstupů pro distribuci (tisk poštovních štítků, soupisu zásilek…)

82 Autor a dodavatel systému HERAKLES: DRINGS, spol. s r. o.
28. října 554 Turnov tel.: Kontaktní osoba: Luděk Hlaváč, tel.: ,


Stáhnout ppt "informační systém pro podporu řízení výrobní firmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google