Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

29. únor 2012. Psáry, Libeř, Libeň AKTUÁLNÍ INFORMACE  Majetkoprávní příprava 2001 - 2011.  2011 dokončena projektová dokumentace.  Předpoklad vydání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "29. únor 2012. Psáry, Libeř, Libeň AKTUÁLNÍ INFORMACE  Majetkoprávní příprava 2001 - 2011.  2011 dokončena projektová dokumentace.  Předpoklad vydání."— Transkript prezentace:

1 29. únor 2012

2 Psáry, Libeř, Libeň AKTUÁLNÍ INFORMACE  Majetkoprávní příprava 2001 - 2011.  2011 dokončena projektová dokumentace.  Předpoklad vydání ÚR do 15.3.2012  Příprava pro podání žádosti o dotaci (Středočeský kraj).  Majetkoprávní příprava 2001 - 2011.  2011 dokončena projektová dokumentace.  Předpoklad vydání ÚR do 15.3.2012  Příprava pro podání žádosti o dotaci (Středočeský kraj).

3 Obec Psáry ROZSAH, AKTUALIZACE  Projektová dokumentace  2005 vydáno stavební povolení  Potřeba aktualizace PD (cca 300.000,-Kč)  Přidání dvou nových úseků  Projektová dokumentace  2005 vydáno stavební povolení  Potřeba aktualizace PD (cca 300.000,-Kč)  Přidání dvou nových úseků

4 Dolní Jirčany Popis situace  Projektová dokumentace + zaměření  Listopad 2011 vydáno stavební povolení  Zažádáno o dotaci ČEZ – žádost zařazena do grantového řízení 20.2.2012  Projektové náklady 2.500.000,-Kč  Projektová dokumentace + zaměření  Listopad 2011 vydáno stavební povolení  Zažádáno o dotaci ČEZ – žádost zařazena do grantového řízení 20.2.2012  Projektové náklady 2.500.000,-Kč

5

6 Budova OÚ Psáry AKTUÁLNÍ INFORMACE  Zakreslení skutečného stavu – říjen 2011  Vyhotoven energetický audit – prosinec 2011  Investice cca 3 mil. Kč  Rozsah – zateplení fasády, výměna oken oprava střechy  Příprava žádost o dotaci osa 3.2.1.  Podání žádosti – předpoklad 29.2.2012  Zakreslení skutečného stavu – říjen 2011  Vyhotoven energetický audit – prosinec 2011  Investice cca 3 mil. Kč  Rozsah – zateplení fasády, výměna oken oprava střechy  Příprava žádost o dotaci osa 3.2.1.  Podání žádosti – předpoklad 29.2.2012

7 Zametací vůz ŽÁDOST O DOTACI  Podaná žádost (schváleno zastupitelstvem) 2011  Leden 2012 zahájeno posuzování žádostí  Předpokládané vyhodnocování žádostí – květen 2012  Realizace nákupu multifunkčního zařízení 2012 - 2013  Podaná žádost (schváleno zastupitelstvem) 2011  Leden 2012 zahájeno posuzování žádostí  Předpokládané vyhodnocování žádostí – květen 2012  Realizace nákupu multifunkčního zařízení 2012 - 2013

8 Úřad práce Spuštění projektu  Podepsána smlouva s Úřadem práce Příbram  Zahájení – březen 2012 v předpokládaném rozsahu 5 lidí (leden 2012 splňuje v naší obci 15 občanů)  ÚP zajišťuje vstupní prohlídku a proplácí pojištění odpovědnosti  Obec zajistí evidenci docházky, školení BOZP, ochranné a pracovní pomůcky  Podepsána smlouva s Úřadem práce Příbram  Zahájení – březen 2012 v předpokládaném rozsahu 5 lidí (leden 2012 splňuje v naší obci 15 občanů)  ÚP zajišťuje vstupní prohlídku a proplácí pojištění odpovědnosti  Obec zajistí evidenci docházky, školení BOZP, ochranné a pracovní pomůcky

9 Linka 334 VYHODNOCENÍ PROVOZU  Po zahájení provozu nasazen velký autobus  Využívání spoje nad očekávání dobré  Zažádáno o prověření přidání dvou spojů ráno (bus, terminál)  Kontext ostatních spojů (Jílové, Kamenice, Sulice)  Po zahájení provozu nasazen velký autobus  Využívání spoje nad očekávání dobré  Zažádáno o prověření přidání dvou spojů ráno (bus, terminál)  Kontext ostatních spojů (Jílové, Kamenice, Sulice)

10 Oživení o.s. PRŮBĚŽNÉ INFORMACE  Veřejné zakázky - nutnost vyhotovení nové metodiky zadávání zakázek (v připomínkách, příprava na dubnové zastupitelstvo)  Finanční majetek obce – výsledek dobrý, dobře hodnocené finanční řízení a plánování CF. Na dlouhodobější úvahu je posouzení možnosti krátkodobě nakládat se zůstatkem na účtu obce  Nemovitý a movitý majetek – zaslány podklady (inventarizace, pronájmy)  Veřejné zakázky - nutnost vyhotovení nové metodiky zadávání zakázek (v připomínkách, příprava na dubnové zastupitelstvo)  Finanční majetek obce – výsledek dobrý, dobře hodnocené finanční řízení a plánování CF. Na dlouhodobější úvahu je posouzení možnosti krátkodobě nakládat se zůstatkem na účtu obce  Nemovitý a movitý majetek – zaslány podklady (inventarizace, pronájmy)

11 Komunikace II/105 AKTUÁLNÍ INFORMACE  Srpen 2011 schválen záměr zastupitelstva SK o výkupech pozemků  Únor 2012 příkazní smlouva SK-ŘSD stále v připomínkovém řízení – již pouze nepodstatné změny  Očekávaný podpis smlouvy 03/2012  Srpen 2011 schválen záměr zastupitelstva SK o výkupech pozemků  Únor 2012 příkazní smlouva SK-ŘSD stále v připomínkovém řízení – již pouze nepodstatné změny  Očekávaný podpis smlouvy 03/2012

12 Mgr. Milena Trůblová AKTUÁLNÍ INFORMACE  30.1.2011 první stání  Předseda senátu s ohledem na komplikovanost soudního sporu vyzval strany ke smíru  Návrh na mimosoudní vyrovnání  Další stání 5.3.2012  30.1.2011 první stání  Předseda senátu s ohledem na komplikovanost soudního sporu vyzval strany ke smíru  Návrh na mimosoudní vyrovnání  Další stání 5.3.2012

13 Obec versus manželé Leštinovi, 659/152, 176 m2 Souhrná INFORMACE  29.11.2001 vyvěšen záměr pronájmu a následného prodeje  27.5.2002 uzavřena smlouva s manž. Leštinovými  4.6.2008 okresní soud pro Prahu západ zamítl žalobu Obce Psáry o povinnosti vyklidit pozemek  2.1.2009 krajský soud potvrdil rozsudek okresního soudu  20.9.2011 Nejvyšší soud zamítl dovolání a potvrdil platnost nájemní smlouvy s odprodejem.  29.11.2001 vyvěšen záměr pronájmu a následného prodeje  27.5.2002 uzavřena smlouva s manž. Leštinovými  4.6.2008 okresní soud pro Prahu západ zamítl žalobu Obce Psáry o povinnosti vyklidit pozemek  2.1.2009 krajský soud potvrdil rozsudek okresního soudu  20.9.2011 Nejvyšší soud zamítl dovolání a potvrdil platnost nájemní smlouvy s odprodejem.

14 Objekt školní družiny a obecních bytů v Dolních Jirčanech č.p. 13 Oprava střechy  Oprava střechy z poloviny 90-tých let  Havarijní stav lehké střešní krytiny a střešních oken  Předpokládaná investice ve výši cca 750 tis. Kč  Oprava střechy z poloviny 90-tých let  Havarijní stav lehké střešní krytiny a střešních oken  Předpokládaná investice ve výši cca 750 tis. Kč

15 Ulice Pod Strání PRŮBĚŽNÉ INFORMACE  Nadace třetího tisíciletí poskytla dotaci 2.500.000,- Kč (realizovaná komunikace Na Vápence) za cenu cca 1.800.000,-Kč.  Záměr použití zbývajících cca 700 tis. Na opravu cesty Pod strání (po dohodě s nadací  Rozsah – úprava a zlepšení povrchu komunikace  Nadace třetího tisíciletí poskytla dotaci 2.500.000,- Kč (realizovaná komunikace Na Vápence) za cenu cca 1.800.000,-Kč.  Záměr použití zbývajících cca 700 tis. Na opravu cesty Pod strání (po dohodě s nadací  Rozsah – úprava a zlepšení povrchu komunikace

16 PRO NOVOU ZŠ REALIZACE KOUPĚ  Výkup pozemků PK 61 a 62 o celkové výměře 17083 m 2  Celková cena 5.124.900,- Kč  Schválení smlouvy 04/2012  Nákup do 06/2012  Vytvoření pracovní skupiny  Výkup pozemků PK 61 a 62 o celkové výměře 17083 m 2  Celková cena 5.124.900,- Kč  Schválení smlouvy 04/2012  Nákup do 06/2012  Vytvoření pracovní skupiny

17 7.12.2011 RNDr. Anna Putnová, předsedkyně výboru 6.1.2012 ing. Jan Gregor, náměstek ministra financí 10.1.2012 JUDr.Ing. Tomáš Novotný ředitel Úřadu regionální rady ROP 16.1.2012 ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj 8.2.2012 Setkání starostů (Říčany) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Průběh jednání

18 Audit – Středočeský kraj Audit - 24.2.2012  Hospodaření obce bez výhrad  Inventarizace majetku MŠ a ZŠ Psáry - závada  Odstranění závady v ZŠ a MŠ do 31.3.2012 a následná výzva na kontrolu SK.  Hospodaření obce bez výhrad  Inventarizace majetku MŠ a ZŠ Psáry - závada  Odstranění závady v ZŠ a MŠ do 31.3.2012 a následná výzva na kontrolu SK.

19 Průběžné informace Aktuální stav  7/2009 dokončená projektová dokumentace ÚR  10/2010 dokončená projektová pro stavební povolení  Orientační cena akce 60 (72) mil. Kč  7/2011 vydané st. povolení  11/2011 dokončení revize PD – úprava na tlakovou kanalizaci  Počet bydlících na Vysoké cca 300 trvale žijících, cca 250 chatařů  Orientační cena akce TK cca 24 (30) mil.Kč  7/2009 dokončená projektová dokumentace ÚR  10/2010 dokončená projektová pro stavební povolení  Orientační cena akce 60 (72) mil. Kč  7/2011 vydané st. povolení  11/2011 dokončení revize PD – úprava na tlakovou kanalizaci  Počet bydlících na Vysoké cca 300 trvale žijících, cca 250 chatařů  Orientační cena akce TK cca 24 (30) mil.Kč

20 Průběžné informace Aktuální stav  20.2.2012 výzva OPŽP na vodu  4/2012 předpokládaná výzva na kanalizaci  Předpokládaná výše dotace 70%  Spolufinancování obce cca 30%  Voda a kan. V ul. Pod kostelem  Celkem cca 1.700.000/900 tis. Kč  Co potřebujeme nyní?  Souhlas s půjčkou ze SFŽP  Souhlas se spolufinancováním na vodu a kanalizaci lokalita a ul. Pod Kostelem  20.2.2012 výzva OPŽP na vodu  4/2012 předpokládaná výzva na kanalizaci  Předpokládaná výše dotace 70%  Spolufinancování obce cca 30%  Voda a kan. V ul. Pod kostelem  Celkem cca 1.700.000/900 tis. Kč  Co potřebujeme nyní?  Souhlas s půjčkou ze SFŽP  Souhlas se spolufinancováním na vodu a kanalizaci lokalita a ul. Pod Kostelem

21 Záměr pronájmu pozemku na návsi v Dolních Jirčanech

22

23 FINANCE Stav k 29.2.2012  Neuhrazené pohledávky po splatnosti 0,- Kč  Aktuální stav na účtu obce 9.830.413,- Kč  Vázané prostředky cca 700.000,- Kč  Neuhrazené pohledávky po splatnosti 0,- Kč  Aktuální stav na účtu obce 9.830.413,- Kč  Vázané prostředky cca 700.000,- Kč

24 Zlepšení informovanosti Plánováno na 03-04 2012  Zřízení uživatelských účtů na obecním webu  Zřízení distribučních skupin pro zastupitele a předsedy FV a KV  Automatické rozesílání avíz k nově publikovaným informacím a novinkám na obecním webu  Zřízení uživatelských účtů na obecním webu  Zřízení distribučních skupin pro zastupitele a předsedy FV a KV  Automatické rozesílání avíz k nově publikovaným informacím a novinkám na obecním webu

25 Milan Vácha, starosta


Stáhnout ppt "29. únor 2012. Psáry, Libeř, Libeň AKTUÁLNÍ INFORMACE  Majetkoprávní příprava 2001 - 2011.  2011 dokončena projektová dokumentace.  Předpoklad vydání."

Podobné prezentace


Reklamy Google