Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třídění zdravotnických prostředků podle vlastností a obchodní politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třídění zdravotnických prostředků podle vlastností a obchodní politika"— Transkript prezentace:

1 Třídění zdravotnických prostředků podle vlastností a obchodní politika
ANČR Ing. Eva Šůlová

2 Zákon o zdravotnických prostředcích – přináší klasifikaci/třídění zdravotnických prostředků ?
Snad…… § 79 Zřizuje se Registr zdravotnických prostředků (RZPRO) jako informační systém veřejné správy.. Údaje spravované v Registru zdravotnických prostředků slouží k… e) poskytování informací o cenách, úhradách a maximálních doplatcích u zdravotnických prostředků, a f) získávání potřebných údajů pro statistické a vědecké účely příslušných státních orgánů a veřejnoprávních korporací. = > v RZPRO je/ bude klasifikace zdravotnických prostředků ? V zákonu se hovoří pouze o klasifikace dle rizikových tříd I, IIa, IIb nebo III Při registraci zdravotnického přípravku se hovoří o typu zdr. prostředku Jedná se o klasifikace, které umožní nastavovat úhrady a doplatky? Budou všechny zdravotnické prostředky povinně zařazeny registrovanou osobou do této klasifikace? Pokud ano – výborně, bude možné efektivněji vypisovat výběrová řízení, provádět benchmarking nemocnic, správně definovat balíčky od pojišťoven, řídit náklady na zdr. prostředky ve zdravotnictví Pokud ne - pokračování bezútěšného současného stavu ….

3 Důvody tvorby klasifikace zdravotnických prostředků v rámci ANČR
Náklady na zdr. prostředky činí 14 % z celkových nákladů nemocnice, (3 nejvýznamnější nákladová položka), potřeba řídit tyto náklady Úhradový mechanismus DRG - úhrada za případ Veřejné zakázky Současné klasifikace zdravotnických prostředků nesplňují požadavky na praktické využití: Nesystémové členění (oborové, úhradové, identifikační… ) Nové zdravotnické prostředky nejsou zařazovány do číselníků Chybí přesná definice skupin (nesprávné zařazování nových zdr. protředků) Příklady používaných klasifikací: Typ PZT v číselníku VZP CPV kódy, PDK, GMDN …

4 Příklad: Chlopně v metodice k číselníku VZP – ZP

5 Očekávané využití klasifikace zdr. prostředků
Využití pro DRG systém – analýza nákladů případu, vysvětlení rozdílů v nákladech mezi srovnatelnými případy Minimalizace nákladů v rámci zdr. prostředků spadajících do stejné skupiny (tj. materiálů, které jsou zaměnitelné) Přehlednější řízení nákladů na zdr. prostředky Příprava podkladů pro výběrová řízení, usnadnění kontroly dodržování výsledků výběrových řízení Benchmarking Využití pro standardizaci, pro správnou klinickou praxi Využití pro definování úhradových standardů

6 Vlastní vývoj klasifikace zdr. prostředků v ANČR
Princip: Jednoznačné, hierarchické zařazení všech zdr. prostředků do skupin podobných/zaměnitelných materiálů dle způsobu použití/funkce bez ohledu na úhradový mechanismus Podobné vlastnosti z pohledu léčebného procesu (analogické ATC skupinám) Nejsou zohledňovány obory (invazivní kardiologie, prostředky pro použití GIT…) Systematizace všech zdr. prostředků, prioritně obsažených v číselníku VZP 14-ti místný číselný kód, možnost členění zdr. prostředků až do 6 úrovní Dále je systematizace zdr. prostředků navázána na identifikaci (pomocí standartizovaných čárových kódů)

7 Příklad způsobu využití klasifikace zdr
Příklad způsobu využití klasifikace zdr. prostředků pro benchmarking mezi nemocnicemi Kardiochirurgie – výkony na srdeční chlopni (analýza přes DRG baze) 2 DRG baze: výkon na chlopni se srdeční katetrizací (0502) Výkon na chlopni bez srdeční katetrizace (0504) Úskalí: ZZ musí dokázat přiřadit náklady na případ: nutné zahrnout všechny baze, kam mohou být případy zagrupovány Závislost na metodice DRG a na změnách v grouperu (meziroční)

8 Příklad způsobu využití klasifikace – benchmarking mezi nemocnicemi
Většinou konec analýz – nelze automaticky rozklíčovat strukturovaně ZUMy

9 Příklad způsobu využití nomenklatury – porovnání nákladů na zdr
Příklad způsobu využití nomenklatury – porovnání nákladů na zdr. prostředky u případů v rámci jedné nemocnice

10 Příklad klasifikace chlopní (dle ANČR)

11 Ukázka přiřazení klasifikace zdr. prostředků do číselníku FN Plzeň

12 Ukázka vykázaných ZUMů na pacienta s přiřazenou klasifikací

13 Pokračování v benchmarkingu
Zaměření analýz pouze na nejnákladnější/ nevýznamnější skupiny ( ceny x objem), poměr typů chlopní (aortální x mitrální x konduity x ringy), poměr plastik x implantace atd. Odpověď na otázku - léčíme srovnatelné pacienty – existuje specializace? Při zjištění zásadních rozdílů – vyjednání individuálních úhrad, podnět pro NRC (rozdělení 2 DRG bazí do více skupin) Nástroj pro optimalizaci počtu druhů používaných implantátů… Výběr případů nikoliv přes DRG skupiny, ale pouze přes zadání konkrétní nomenklatury (např. 22), čímž se zajistí všechny případy bez ohledu na DRG zařazení

14 Současná využitelnost klasifikace ANČR
Časová náročnost napárování položek do klasifikace zdr. prostředků Nedostatek kvalifikovaného personálu pro zařazování do nomenklatury – detailní znalost zdr. prostředků U některých ZZ i technické problémy ( do IS nelze přidat novou položku) Pro benchmarking se provádí napárování vybraných položek zatím ručně - pouze v oblasti ZUMů U neZUMových položek – velký problém možné jen ve FNP – příjem/ výdej zdr. prostředků pomocí standardizovaných čárových kódů Problém aktualizace – nové zdr. prostředky zařazovat do stávajících skupin, tvorba nových skupin Zvýšení použitelnosti: Povinné přiřazení položek SZM do nomenklatury přímo výrobci/dodavateli Řešení: Existence klasifikace zdravotnických prostředků v RZPRO

15 Přínos klasifikace / třídění zdravotnických prostředků v RZPRO pro zdravotnický systém
RZPRO – jediné místo, kde jsou / budou k dispozici veškeré informace Skutečné řízení nákladů na zdravotnické prostředky (jen ve zdr. prostředcích vykazovaných jako ZUM se jedná o 11 mld. Kč/rok) Obchodní politika Jednoznačná identifikace zdr. prostředku na trhu ( nalezení společné „řeči“ ) Minimalizace pokusů o individuální třídění zdr. prostředků bez ohledu na kvalitu , vlastnosti ( např. stenty) Veřejné zakázky Definice úhradových mechanismů „balíčky“ / kontrakty – konečně jednoznačná definice, co bude hrazeno V budoucnu možnost připlácení na ekonomicky náročnější variantu zdravotnického prostředku Benchmarking zdravotnických zařízení – měření efektivity poskytované péče

16 Efektivně řídit náklady na zdravotnické prostředky
bez existence jejich klasifikace / třídění nelze ! Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Třídění zdravotnických prostředků podle vlastností a obchodní politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google