Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISS Transformace dat: používání syntaxe v SPSS Semináře ke kurzu Analytické metody výzkumu Jindřich Krejčí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISS Transformace dat: používání syntaxe v SPSS Semináře ke kurzu Analytické metody výzkumu Jindřich Krejčí."— Transkript prezentace:

1 ISS Transformace dat: používání syntaxe v SPSS Semináře ke kurzu Analytické metody výzkumu Jindřich Krejčí

2 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 2  Základy psaní syntaxe, základní příkazy (opakování)  Formáty dat, algoritmy a funkce  Operace s textovými proměnnými  Uzavřené posloupnosti příkazů, cykly a složitější konstrukce  Znalost syntaxe bude ověřena v testu !

3 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 3 Proč SPSS syntax  obratnost: možnost opakování celé posloupnosti příkazů možnost uložit posloupnost příkazů a používat je později, modifikovat pro různé úlohy nebo předat jiným uživatelům možnosti editace příkazů efektivní řešení podobných nebo opakujících se transformací uspořádání práce, úspora prostoru (netřeba nahrávat rozpracované datové soubory)  nutnost: některé úlohy nelze realizovat pomocí oken, např. pokud vyžadují posloupnost více příkazů specifická zadání analýz

4 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí, říjen 2011 Str. 4 syntaxové okno SPSS 20.0 spustit označené příkazy (od tečky do tečky) help - slovník příkazů aktivní okno dat

5 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí, říjen 2011 Str. 5 syntaxové okno cca do verze SPSS 15: nápověda spustit syntax seznam proměnných undo poslední použité příkazy v menu

6 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 6 Základy psaní syntaxe  tlačítko PASTE v oknech vloží odpovídající syntax do syntaxového okna  struktura příkazů je dostupná v nápovědě SPSS  syntax lze ukládat v prostém textovém formátu a lze ho kopírovat, => lze editovat ve Wordu a využít editační funkce: kopírování bloků, vyhledávání, vícenásobná záměna,...  soubory se syntaxí se vyplatí ukládat lze je znovu použít, upravovat/opravovat a slouží jako dokumentace práce  není třeba ukládat upravená data, ale pouze syntax

7 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí, říjen 2011 Str. 7  příkaz začíná klíčovým slovem a končí vždy tečkou  příkazy lze (obvykle) zkrátit na tři písmena variable labels AGE „Vek respondenta“. odpovídá: var lab AGE „Vek respondenta“. a další zjednodušení - např.: FREQUENCIES VARIABLES=q1 /ORDER= ANALYSIS. odpovídá: fre q1. CROSSTABS /TABLES=q1 BY q2a /FORMAT= AVALUE TABLES /CELLS= COUNT /COUNT ROUND CELL. odpovídá: cro tab=q1 by q2a.  řazení příkazů stejného druhu pomocí lomítka, např.: var lab q1 "Otazka 1" / q2 "Otazka 2".  předem definované proměnné lze vkládat přes menu Utilities-Variables-PASTE  popis pomocí komentářů (komentář začíná hvězdičkou, nezapomínat na tečku na konci)  delší syntaxe pro přehlednost upravujeme graficky (nové řádky, odsazení, vynechané řádky...)

8 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 8 Otevření datového souboru  příkaz GET GET SAS, GET CAPTURE,... KEEP, DROP, RENAME, MAP  příkazy NEW FILE a IMPORT (*.por)  příkaz DATA LIST (import dat, ascii, fixed/free organisation, No. of records, summary table...) DATA LIST FILE = ‘\\data\data.dat’ /ID 1-3 AGE 4-5 SEX 6 (A) Q1 to Q5 8-12. BEGIN DATA - END DATA. DATA LIST /ID 1-3 AGE 5-6 SEX 8 (A) Q1 to Q5 10-14. BEGIN DATA 001 25 m 12212 002 48 f 23112 003 32 f 31112... END DATA. MATRIX DATA - obd. DATA LIST

9 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 9 Ukládání souboru dat  SAVE [OUTFILE..] - uloží data ve form. SPSS, možno uspořádat /RENAME - přejmenování proměnných SAVE OUTFILE=“C:\eko.sav” /RENAME (AGE=VEK) (SEX=POHL). /DROP - vypuštění proměnných /KEEP - uložení pouze uvedených proměnných, a to v uvedeném pořadí  EXPORT [OUTFILE...], WRITE [OUTFILE...], SAVE TRANSLATE... Popis souboru, smazání datového souboru  FILE LABEL  DOCUMENT - DROP DOCUMENTS  ERASE

10 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 10 Získání informací o struktuře souboru  deskriptivní statistiky: frekvence, průměry, odchylky, minima, maxima, čtvercové tabulky  příkaz DISPLAY - slovník proměnných /DICTIONARY - kompletní „dictionary“ /LABELS - var.names, positions, var.labels /NAMES - var.names (/INDEX - var. names, position) /MACROS - definovaná makra  SYSFILE INFO - informace o souboru včetně  CODEBOOK - informace o souboru, obd. DISPLAY, od SPSS 17.0)

11 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 11 Vymazání / vypuštění části souboru z analýzy  select if (arg). SELECT IF (sex EQ ‘male‘). vybere pouze muže, ostatní data ze souboru definitivně vymaže  kombinace příkazů temporary a select if vymaže data pouze pro bezprostředně následující analýzu. TEMPORARY. SELECT IF (sex EQ ‘male’). FRE /VAR=educ. spočte frekvence vzdělání pouze pro muže  filter by prom. filter off. - dočasná selekce dat. COMPUTE filter=(sex EQ ‘male’). VALUE LABELS filter 0'Not Selected' 1'Selected'. FILTER BY filter.... FILTER OFF.

12 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí, Str. 12 Spojování souborů, rozdělení do skupin, agregace  ADD FILES - přidá případy  MATCH FILES - přidá proměnné  SORT CASES - seřadí podle určené proměnné(-ých)  SPLIT FILE - porovnávání skupin/výstupy po skupinách při analýze  AGGREGATE - agreguje případy do skupin a vytvoří nový soubor

13 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí, říjen 2011 Str. 13 Proměnné  8 míst; první písmeno; na konci ne tečka nebo podtržítko; ne jako příkazy; ne #, $ na první pozici (scratch/system variables)  založit novou, přejmenovat DATA LIST, MATRIX DATA (vytvoří datový soubor nebo načte data) NUMERIC, STRING: NUMERIC V1 V2 (F4.0). STRING V3 (A2). COMPUTE, COUNT, RECODE... INTO RENAME VARIABLES: RENAME VARIABLES (AGE EDUC=VEK VZDEL).  TO: compute V1 TO V100=0; recode V1 to V100 (1=2) ._ #$@: pomocné znaky, ne jako první  FORMAT - nastvení formátu numerických proměnných FORMAT AGE (F2.0).  VARIABLE LABELS - přidělí label (popisný název) VARIABLE LABELS VEK ‘Respondent: vek’ /VZDEL ‘Respondent: vzdelani’.  VALUE LABELS - přidělí označení hodnot proměnné VAL LAB VZDEL 1 ‘zakladni’ 2 ‘vyucen’ 3 ‘maturita’ 4 ‘VS’. VAL LAB V1 TO V10 1 ‘ano’ 2 ‘ne’.  ADD VALUE LABELS - přidá nebo změní labely ADD VAL LAB VZDEL 3 ‘stredni’.  APPLY DICTIONARY - kopírování celého slovníku do dalších souborů

14 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 14 Základní transformace proměnných  COMPUTE - založí novou numerickou proměnnou. COMPUTE AGE = 100 - S01. (*věk=100-rok narození.)  RECODE - překódování proměnné RECODE AGE (18 thru 29=1)(30 thru 44=2)(45 thru 59=3)(60 thru hi=4)(else=sysmis).  IF - jestliže if (MARITAL ne 1)SPWRKST=0. (*jestliže ‘rodinný status‘ je 1 ‘ svobodný, nemá partnera’ ‚ ‘ ekonomický status partnera‘ = 0 ‘ not applicable’).  EXECUTE - reálné provedení příkazů. COMPUTE V1=1. EXE. (*založí se proměnná V1 a naplní se jedničkami.)

15 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 15 Chybějící hodnoty při transformacích  sysmis - systémová chybějící hodnota (tečka, čárka)  hodnoty označené jako chybějící  MISSING VALUES - chybějící hodnoty mis val SPWRKST (0).  při operacích: u numerických operací, když v jedné proměnné v transformaci chybí hodnota, také výsledkem je obvykle chybějící hodnota záleží na povaze, např. a=1, b=sysmis, MIN(a,b)=1 u některých funkcí (SUM, MEAN, MIN, MAX, SD, VARIANCE...) lze určit max. dovolený počet hodnot pomocí.n COMPUTE FACTOR = SUM.2 (Q1 to Q5).  analýzy: LISTWISE, PAIRWISE

16 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí, Str. 16 Aritmetické a logické operátory a funkce:  EQnebo=equal to  NEnebo<>not equal to  LTnebogreater than  GEnebo>=greater than or equal to  AND, OR (&, |)  THRU, HI = higher, LO = lower RECODE (lo thru 0 = sysmis) (1 thru 3 = 1) (4 thru hi = 2).  ABS (arg)absolutní hodnota z argumentu  RND (arg)zaokrouhlení  TRUNC (arg)truncate - umaže desetinná místa  LN (arg), LG10 (arg) logaritmy  MIN (arg list), MAX (arg list), SUM (arg list), MEAN (arg list)  SD (arg list), VARIANCE (arg list),  LAG (arg, n)hodnota před n-případů

17 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 17 DO IF - END IF.  DO IF, DO REPEAT, LOOP: oddělené úseky programu, které musí být ukončeny příslušným příkazem, END IF, END REPEAT, END LOOP  uvnitř úseku mohou být pouze příkazy pro transformace, nikoliv statistické analýzy  DO IF - END IF - podmíněné přiřazení: blok příkazů mezi DO IF a END IF se provede pouze za podmínky definované v příkazu DO IF.  Příklad: datový soubor spojený ze dvou výzkumů v roce 1991 a 1995, kategorizace vzdělání je v jednotlivých letech rozdílná, ale je uvedena ve stejné proměnné VZDEL. DO IF (rok = 1991). RECODE VZDEL (1=1)(2 3=2)(4=3)(5=4) (else=99). END IF. Ukončené posloupnosti více příkazů

18 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 18 DO REPEAT - END REPEAT  DO REPEAT - END REPEAT - uzavřený cyklus, který opakuje stejnou operaci na více proměnných: blok příkazů mezi DO REPEAT a END REPEAT se provede opakovaně na všech proměnných definovaných v příkazu DO REPEAT.  Příklad 1: zjednodušení při definování baterie proměnných. DO REPEAT v = vzdel1 to vzdel4. compute v = 0. END REPEAT.

19 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 19 DO REPEAT - END REPEAT  Příklad 2: rozkódování tabulky v dotazníku. * v datech SOCOWRK.SAV zkonstruujte promennou s informaci o nezamestnanosti hlavy domacnosti: compute HHUNEMP=0. var lab HHUNEMP 'Head of household unemployed in last 5 yrs?'. val lab HHUNEMP 1 'yes' 2 'no'. * pomocne promenne: * numb = poradove cislo respondenta v otazce Q1 * unemp = udaj o nezamestnanosti. DO REPEAT numb = number1 TO number6 / unemp = unemp1 TO unemp6. IF(numb = 1)HHUNEMP=unemp. END REPEAT. fre var=hhunemp.  Příklad 3 samostatně: v datech socowrk.sav zkonstruujte proměnnou věk hlavy domácnosti.

20 ISS Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 20 LOOP - END LOOP  uzavřený cyklus (obd. DO REPEAT - END REPEAT), který opakuje stejnou operaci vícekrát nebo na více proměnných  používá se na proměnných se jmény se stejným základem, které volá pořadovým číslem v příkazu LOOP jsou zastoupeny tzv. „skrečovou proměnnou“ (začíná # a neukládá se do datového souboru) (zpravidla) se nejprve definují pomocí příkazu VECTOR VECTOR propojuje nebo hromadně vytváří proměnné se stejným základem jména, lišící se číslicí na konci, např. VECTOR EDUC (5). vytvoří proměnné EDUC1, EDUC2, EDUC3, EDUC4, EDUC5.  cykly LOOP - END LOOP, lze vzájemně vnořovat, nesmějí se prolínat  lze upřesnit splněním podmínky, předčasně ukončit při splnění podmínky nebo příkazem BREAK uvnitř DO IF - END IF  příklad použití - zpracování otázek typu „MULTIPLE RESPONSE“

21 ISS  Př.: Chybějící hodnoty nahrazeny průměrem COMPUTE prumer=MEAN(v1 to v8). VECTOR v=v1 TO v8. LOOP #I=1 TO 8. IF (MISSING(V(#I)))V(#I)=prumer. END LOOP. EXECUTE.  Př.: LOOP, jestliže X nenabývá chybějící hodnoty VECTOR v=v1 TO v8. LOOP #I=1 TO 8 IF NOT MISSING(X). COMPUTE V(#I)=V(#I)+X. END LOOP. EXECUTE.  Př.: LOOP, dokud Y nepřekročí hodnotu 100. VECTOR v=v1 TO v8. LOOP #I=1 TO 8. COMPUTE V(#I)=V(#I)+X. END LOOP IF (X GE 100). execute. Str. 21

22 ISS Operace s textovými proměnnými  STRING name (A6). COMPUTE name = 'Pavel'. založí textovou proměnnou o 6 znacích a přiřadí hodnotu Pavel  funkce: LOWER(arg), UPCASE(arg), RTRIM(a1,a2), LTRIM(a1,a2), SUBSTR(a1,a2,a3), CONCAT(arg list), INDEX(a1,a2,a3), LENGTH(arg), MIN(arg), MAX(arg), RINDEX(a1,a2,a3)  konverze: NUMBER (arg, format), STRING (arg, format), RECODE (CONVERT) Analytické metody výzkumu, semináře Jindřich Krejčí Str. 22


Stáhnout ppt "ISS Transformace dat: používání syntaxe v SPSS Semináře ke kurzu Analytické metody výzkumu Jindřich Krejčí."

Podobné prezentace


Reklamy Google