Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_BI_4E_KUT_01_DOPRAVA Autor Mgr. Barbora Kutilová Tematický okruh Environmentální výchova Ročník 9. ročník ZŠ, kvarta víceletých gymnázií Datum tvorby listopad 2012 Anotace Učební materiál přináší žákům přehled jednotlivých typů dopravy a jejich dopadů na životní prostředí. Současně nabízí úlohy k procvičení a náměty pro diskusi. Metodický pokyn Materiál je určen k výkladu a procvičení učiva v 9. ročníku základních škol. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Doprava a životní prostředí

3 DOPRAVA pevninská – železniční mořská (námořní) – silniční
– vnitrozemská vodní – potrubní mořská (námořní) letecká

4 Negativní vlivy dopravy na ŽP
Emise – znečišťují ovzduší, vodu a půdu – vznikají spalováním pohonných hmot v motorech dopravních prostředků – oxidy uhlíku, dusíku a síry, uhlovodíky, olovo, ... CO – oxid uhelnatý – vzniká nedokonalým spalováním paliva – jedovatý (váže se na červené krevní barvivo =>ovlivňuje vnímání a myšlení, způsobuje ospalost, bolesti hlavy, malátnost, ovlivňuje růst plodu, může způsobit bezvědomí i smrt) CO2 – oxid uhličitý – skleníkový plyn (=> oteplování Země) – největší množství produkuje silniční doprava (80%)

5 NO2 – oxid dusičitý – způsobuje kyselé deště (=>koroze kovů, narušení omítek budov, opadávání stromů, vyšší kyselost půdy i vody, a tím i vyšší úhyn rostlin a živočichů) – má dráždivé účinky,vyvolává záněty dýchacích cest, snižuje odolnost vůči virovým infekcím N2O – oxid dusnatý – skleníkový plyn SO2 – oxid siřičitý – způsobuje kyselé deště – dráždí oči a sliznice, vyvolává dýchací obtíže

6 Uhlovodíky – dráždí oči, způsobují plicní choroby – mají karcinogenní účinky Olovo – z antidetonačních přídavků do paliva, autobaterií – způsobuje kontaminaci půdy a podzemních vod – jedovaté

7 – dopady na ovzduší – lokální (smogové situace), – regionální (kyselé deště) – globální (vznik ozónové díry, změna klimatu) – dopady na půdu a vodu – podzemní vody, moře – ošetřování silnic posypovou solí – úniky látek při haváriích ropných tankerů a nákladních automobilů převážejících nebezpečné chemikálie

8 prach – produkt spalovacích procesů v motorech
– víří se pohybem dopravních prostředků – je příčinou dýchacích obtíží

9 hluk – nejvíce ho produkují auta ve velkých městech
– tvoří cca 45 % z celkové hlukové zátěže obyvatel – je důsledkem styku vozidel s vozovkou a chodu motorů dopravních prostředků – trpí jím sluchové orgány, oběhová, trávicí a nervová soustava (důsledky: nesoustředěnost, podrážděnost, únava, nižší pracovní aktivita, snížená odolnost vůči stresu, různé zdravotní obtíže ...)

10 vibrace – kamiony, autobusy, vlaky, letadla
– trpí jimi účastníci dopravy i lidé žijící v budovách poblíž komunikací zabírání půdy – devastace a změny krajiny – úbytek půdy a zeleně (snížení zachycování CO2) – tvoří se překážky pro pohyb zvěře

11 dopravní nehody – strach z nebezpečí v dopravě
(=> automobilová závislost) – v EU umírá ročně na silnicích cca lidí (v České republice 1200 lidí, na světě > 1 mil. lidí) – nejvíce v osobních automobilech

12 spotřeba energie – ročně více než 55 % vytěžené ropy
– 25 % celosvětové spotřeby energie – z fosilních zdrojů (ropa, zemní plyn) => alternativní paliva (např. biopaliva) produkce odpadů – z likvidace autovraků – 70-75% kovy (železné odpady, hliník, měď, zinek) – recyklace (pneumatiky, plasty, sklo, olej, autobaterie)

13 Silniční doprava typy motorů: vznětové (naftové) a zážehové (benzínové) Napiš, které emise vznikají při spalování pohonných hmot. největší zátěž pro životní prostředí Jak můžeš Ty nebo Tvoje rodina přispět ke zmírnění dopadů automobilové dopravy na životní prostředí? vysoká nehodovost Navrhni, jak snížit nehodovost na silnicích. energeticky i ekologicky náročná stavba silnic a dálnic

14 Víte, že … auto jedoucí rychlostí 90 km/h má brzdnou dráhu 70 metrů?
auto jedoucí rychlostí 130 km/h má po 70 metrech brzdění ještě rychlost 103 km/h? přeprava stejného množství nákladu po železnici spotřebuje téměř čtyřikrát méně energie než po silnici? množství hluku vytvořené jedním nákladním automobilem se rovná hluku vyvolanému šesti osobními automobily?

15 Letecká doprava nejrychlejší vhodná na velké vzdálenosti
nejdražší provoz vysoká hlučnost velká produkce emisí (ničí ozón)

16 Vodní doprava nejnižší náklady nízká hlučnost malá produkce emisí
přeprava i objemných nákladů nejpomalejší

17 Potrubní doprava přeprava tekutých a plynných materiálů
=> ropovody, plynovody, přivaděče pitné vody narušuje vzhled krajiny nebezpečí havárií

18 Železniční doprava vysoká přepravní kapacita
nižší energetické náklady než u silniční dopravy nižší množství emisí než u silniční dopravy

19 Hřebenovku vyplňuj shora dolů.
zátěž pro sluch palivo zplodiny oxid uhelnatý plyn jako pohon jedovatý kov pohon aut značka olova otřesy V tajence najdeš název látky důležité pro život.

20 plyn jako pohon zátěž pro sluch oxid uhelnatý značka olova
Řešení: zátěž pro sluch palivo zplodiny oxid uhelnatý plyn jako pohon jedovatý kov pohon aut značka olova otřesy L B E C P O M V H G I N T A U Z S R F K Í Oxid uhelnatý (CO) je jedovatý plyn, který se váže na červené krevní barvivo HEMOGLOBIN. Tím znemožňuje vazbu kyslíku a dochází k udušení.

21 Porovnej písmenka tak, aby vznikla slova související s dopravou a životním prostředím. Z přebytečných písmen sestav tajenku. EMEBIS CVAKL KAFTAN KULIH CHYPAR LERMOT

22 B I C Y K L EMEBIS KULIH CVAKL CHYPAR KAFTAN LOTROM
Řešení: EMEBIS KULIH CVAKL CHYPAR KAFTAN LOTROM EMISE HLUK VLAK PRACH NAFTA MOTOR B I C Y K L Máš doma kolo? Jaká pravidla dodržuješ při jízdě na kole?

23 Najdi v textu co nejvíc dopravních prostředků.
Místo odpoledního vyučování jsme s partou vyrazili do skateparku. Popojeli jsme pár zastávek trolejbusem, ale byl docela přeplněný. Nechápu, proč tady u nás ještě nemáme metro. Mně osobně připadá tenhle způsob dopravy nejvýhodnější. Cestou přemýšlím o nejhezčí holce ve třídě. Je o něco starší, protože byla s rodiči rok v USA. Říkala, že dřív měla strach z lítání, ale za tu dobu si na to docela zvykla. Je dost v pohodě, ale já jí to nemůžu dát najevo. Rozhodně ne teď, když mi ještě neodpustila, co se letos na školním výletě stalo. Dělám všechno pro to, aby mě pochopila. Utopit její novej mobil jsem opravdu nechtěl. Byla to nešťastná náhoda. Najednou do mě někdo vrazí: „Co je s tebou, Jirko, loudáš se! Vzkazuje ti Pavla, když budeš teda chtít, že tě pak hodí domů. Má tady za rohem prej zaparkovanej skútr.“ Super! Tak jí vyřiď, že až budu mít jednou svoje soukromý letadlo, tak že ji taky svezu.

24 Řešení: Místo odpoledního vyučování jsme s partou vyrazili do skateparku. Popojeli jsme pár zastávek trolejbusem, ale byl docela přeplněný. Nechápu, proč tady u nás ještě nemáme metro. Mně osobně připadá tenhle způsob dopravy nejvýhodnější. Cestou přemýšlím o nejhezčí holce ve třídě. Je o něco starší, protože byla s rodiči rok v USA. Říkala, že dřív měla strach z lítání, ale za tu dobu si na to docela zvykla. Je dost v pohodě, ale já jí to nemůžu dát najevo. Rozhodně ne teď, když mi ještě neodpustila, co se letos na školním výletě stalo. Dělám všechno pro to, aby mě pochopila. Utopit její novej mobil jsem opravdu nechtěl. Byla to nešťastná náhoda. Najednou do mě někdo vrazí: „Co je s tebou, Jirko, loudáš se! Vzkazuje ti Pavla, když budeš teda chtít, že tě pak hodí domů. Má tady za rohem prej zaparkovanej skútr.“ Super! Tak jí vyřiď, že až budu mít jednou svoje soukromý letadlo, tak že ji taky svezu. Zamysli se, jaké výhody má podzemní hromadná doprava.

25 Doplň, který typ dopravy bys zvolil pro:
1. dálkovou přepravu osob: 2. dálkovou přepravu zboží: 3. přepravu na krátké vzdálenosti: 4. přepravu po městě:

26 1. dálkovou přepravu osob: letecká, železniční
Řešení: 1. dálkovou přepravu osob: letecká, železniční 2. dálkovou přepravu zboží: vodní, železniční, letecká 3. přepravu na krátké vzdálenosti: železniční, silniční, vodní 4. přepravu po městě: elektrické dopravní prostředky (trolejbus, tramvaj, metro)

27 Literatura a zdroje: Zdroje pro text: www.mdcr.cz www.autaveskole.cz
Matějček, T., Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 2007. Brůhová-Foltýnová, H., Doprava a společnost, Karolinum, 2009. Zdroje obrázků: Veškeré obrázky použité v digitálním učebním materiálu jsou kliparty dostupné pod licencí Microsoft Office 2010 na Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Toto dílo je k dispozici pod licencí Cc BY-SA.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google