Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídka „Zaměstnávání OZP “

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídka „Zaměstnávání OZP “"— Transkript prezentace:

1 Nabídka „Zaměstnávání OZP “

2 Představení a reference
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) vznikl v roce 2007 a jeho veškerá činnost od té doby směřuje ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením na českém trhu práce. Společnosti a organizace, se kterými NFOZP aktivně spolupracuje v problematice zaměstnávání OZP a řešení náhradního plnění: Československá obchodní banka Komerční banka Česká pojišťovna Sdružení automobilového průmyslu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Rada jakosti ČR LMC Všeobecná zdravotní pojišťovna Česká pošta Siemens RWE Pražská energetika T-mobile Vodafone Télefonica O2 ICZ Česká televize České vysoké učení technické Metropolitní univerzita Praha Vysoké učení technické Projekt NFOZP ochranné známky práce postižených je součástí Národní politiky kvality NFOZP je členem Asociace veřejně prospěšných společností, Fóra dárců, Byznysu pro společnost, Asociace společenské zodpovědnosti, EASPD (Evropská asociace zaměstnavatelů zdrav. postižených a poskytovatelů soc. služeb pro osoby s postižením. Sdružuje více než organizací, poskytovatelů a zaměstnavatelů OZP ze zemí EU.)

3 Možnosti spolupráce Vytvoření situační analýzy
Audity pracovních pozic vhodných pro OZP Nábor zdravotně postižených zaměstnanců Interní PR a marketing Vzdělávání Stáže zdravotně postižených studentů VŠ Další aktivity

4 Situační analýza Situační analýza Vám poskytne
Rozbor stávajícího stavu forem plnění povinného podílu zaměstnávání OZP a návrhy jeho optimalizace Definici finančních, sociálních a konkurenčních výhod spojených se zaměstnáváním OZP Analýzu pracovních pozic vhodných pro OZP vč. rozboru benefitů a možných rizik Návrh aktivit vedoucích k dosažení definovaných úspor a přínosů Definici současné a očekávané legislativní situace týkající se zaměstnávání OZP a jejích přímých dopadů na klienta

5 Postup práce na projektu
Sběr dat od klienta Analýza a vyhodnocení dat Detailní rozbor stávajícího stavu forem plnění povinného podílu zaměstnávání OZP a návrh jeho optimalizace Zjištění připravenosti společnosti zaměstnávat OZP Identifikace problémů a příležitostí Zpracování závěrečné zprávy ze situační analýzy, která bude obsahovat Specifikaci finančních úspor a dalších přínosů spojených se zaměstnáváním OZP v ročním vyjádření Doporučení aktivit vedoucích k dosažení definovaných přínosů spojených se zaměstnáváním OZP, návrhy změn v jednotlivých oblastech plnění povinného podílu Prezentace výsledků zprávy ze situační analýzy klientovi Návrh společného postupu při řešení zaměstnávání OZP

6 Zdrojová data www.nfozp.cz struktura společnosti obory činnosti
kolik má dceřiných společností počet zaměstnanců v těchto subjektech kolik je z toho OZP (každé IČ identifikovat samostatně, procentuelní zastoupení zaměstnanců v administrativě, výrobě apod.) počet zaměstnanců jednotlivě v letech 2008 – 2013 uvést na jakých smlouvách (HPP, DPČ, DPP) s jakými úvazky/daný rok

7 www.nfozp.cz počet zaměstnaných OZP
vč. stupňů invalidity v jednotlivých IČ v jednotlivých letech 2008 – 2013 na jakých pozicích na jaké smlouvy s jakými úvazky v jakých lokalitách jakým způsobem probíhal do dnešních dní nábor nových OZP zaměstnanců liší nějak od náboru „běžného“ jaká je udržitelnost (OZP) zaměstnanců (kolik let OZP zaměstnanec u zaměstnavatele nyní v průměru pracuje) jak probíhala nyní integrace OZP do týmů, společné akce nebo jen „nahodilý“ přístup? přístupnost objektů na kolika objektech je bezbariérový přístup (počet +/- %) v jakých městech a s jakým typem: nájezdová rampa, signální zařízení pro přivolání obsluhy, přímý přístup do pobočky z ulice bez jakéhokoliv omezení

8 Odborné zajištění situační analýzy
- auditoři NFOZP – kompletní analýza, zpracování dat, závěrečná zpráva a prezentace klientovi - kontaktní zástupce/i klienta – dodání dat pro analýzu

9 www.nfozp.cz Výstupy závěrečné zprávy a doporučení Situační analýzy
Definice současné a očekávané legislativní situace týkající se zaměstnávání OZP a jejich přímých dopadů na klienta Zhodnocení připravenosti společnosti zaměstnávat OZP Předsudky Bariéry Informovanost manažerů společnosti o OZP Výpočet a specifikace finančních úspor Specifikace sociálního přínosu zaměstnávání OZP Specifikace konkurenčních výhod při zaměstnávání OZP Potenciál další úspory finančních prostředků, specifikace forem motivace zaměstnanců k přiznání ID např. sleva na dani pro zaměstnance, sick days, masáže … Doporučení jak řešit náhradní plnění, zda je výhodné odebírat od stávajícího dodavatele či od jiného dodavatele (zbytné a nezbytné NP) Obecná doporučení (formy pracovního poměru …)

10 Audit pracovních příležitostí
Audit pracovních příležitostí Vám poskytne Audit pracovních příležitostí má za cíl zanalyzovat pracovní místa a pracovní náplně s ohledem na potřeby OZP a navrhnout optimální řešení či doporučení pro zlepšení zaměstnávání OZP Audit typizovaných pracovních náplní Vám odpoví na otázku, na jakých pracovních pozicích je vhodné zaměstnat osoby s různými stupni a druhy zdravotního postižení. Audit pracovních náplní Vám zoptimalizuje stávající, příp. vydefinuje nová pracovní místa s ohledem na § 75 a § 80 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

11 Postup práce na projektu
Stanovení a odsouhlasení cílů projektu a postupu práce Sběr dat od klienta Konzultace dodaných vstupů s kontaktním zástupcem klienta Konzultace pracovních pozic a pracovních procesů s manažery jednotlivých úseků Analýza a vyhodnocení dat Návrhy optimalizace pracovišť, pracovních náplní, pracovních procesů, procesu náboru Doporučení dalších aktivit vedoucích k dosažení definovaných přínosů spojených se zaměstnáváním OZP Prezentace výsledků zprávy Auditu pracovních příležitostí klientovi Návrh dalšího společného postupu a aktivit při řešení zaměstnávání OZP

12 Zdrojová data www.nfozp.cz
Typizované pracovní náplně všech zaměstnanců Organizační struktura společnosti Časový harmonogram konzultací popisu pracovních míst s manažery jednotlivých úseků Proces náboru nových zaměstnanců OZP Seznámení auditora s provozem firmy

13 Výstupy závěrečné zprávy a doporučení Auditu pracovních příležitostí
Definice typů zdravotních postižení pro jednotlivé pracovní pozice Zpracované návrhy optimalizace pracovních míst Specifikace úprav pracovní náplně dle typu Stupně zdravotního postižení Flexibilní formy pracovního úvazku Úprava pracovních činností a pracovních procesů Vyhodnocení pojmenování přínosů plynoucích z Auditu pracovních příležitostí Očekávané přínosy v ročním vyjádření Návrh optimalizace procesu náboru OZP Doporučení kompletního zpracování pracovních pozic Metodika pracovních pozic OZP Identifikace a formulace požadavku na jednotlivé pozice Zpracování katalogu pracovních pozic OZP Doporučení edukace personalistů v oblasti zaměstnávání OZP Doporučení edukace managementu v oblasti zaměstnávání OZP

14 Nábor zdravotně postižených zaměstnanců
Vyhledávání vhodných pracovníků “OZP” na různé typy pozic ve vaší společnosti prostřednictvím výběru z naší a partnerských databází, spoluprací s neziskovými a zájmovými skupinami zdravotně postižených, inzercí na specializovaných internetových stránkách atd. Postup práce na projektu Specifikujeme obsazované pozice (ideálně dle auditu pracovních příležitostí pro OZP) Po zadání hledané pozice je Vaší společnosti přiřazen konzultant, který zoptimalizuje inzerát na danou pozici, dle dané pozice obešle či obtelefonuje parterské subjekty, doporučí inzerovat ve vhodných titulech, portálech Možnost odborné pomoci při náboru jako takovém - účast personalisty NFOZP při náboru OZP Možnost propojení společnosti s profesionální personální agenturou, která se specializuje na nábor OZP (další obchodní ujednání jsou ale na dohodě Nestlé a personální agentury)

15 Interní PR a marketing www.nfozp.cz
Firma by měla být aktivní při vyhledávání vhodných OZP aktivní nejen externě, ale i interně. Proto je důležité rozvinou nástroje interního marketingu a PR. Miniweb NFOZP připraví „odlehčenou“ formou texty na miniweb na intranetu společnosti na téma zaměstnávání OZP Kdo je to OZP (dle zákona, ale i základní představení diagnóz a organizací, které se lidem s danou diagnózou věnují) Jak firma šetří, když OZP zaměstnává Rozhovory s OZP zaměstnanci a jejich kolegy Tipy na zajímavé akce/publikace atd. Představení organizací, které se věnují zaměstnávání OZP Jak žádat o statut OZP Odborné vedení onli-ne poradny „dotazy zaměstnanců“ k problematice zaměstnávání OZP, sociální problematice Na dotazy odpovídají do 72 pracovních hodin zástupci NFOZP Klientovi předávají měsíčný přehled dotazů a odpovědí bez uvedení zdrojů (kontaktu na tazatele)

16 www.nfozp.cz Interní marketingová kampaň „Jsou mezi námi“
Interní minimálně půl roční kampaň prezentující stávající OZP zaměstnance a jejich kolegy (výlepy ve výtahu, v rámci interních materiál) První vlna „OZP nemusí být vidět! Druhá vlna „Představení konkrétních tváří a jejich kolegů“ Třetí vlna „Přidejte se“ Interní  náborová kampaň „doporučte OZP kolegu“ Ideálně součástí celoroční interní kampaně. A to například s touto výzvou, které se uvede i na výplatní pásce každého zaměstnance. Vytisknout se plakáty do výtahů, na stěny do jednacích místností atd.

17 Vzdělávání Poskytujeme:
Možnost konání semináře ve firmě či „tréninkovém“ prostředí Lektory s dlouholetou praxí v oboru Lektory z řad OZP

18 www.nfozp.cz Odborné semináře pro náboráře
Seminář je určen pro max. 8 osob. Základní přehled legislativy Specifika náboru OZP Kontakt se zástupci 4 typů postižení (nevidomí, neslyšící, pohybové postižení, interní postižení) Specifikace daného postižení, část „Ptejte se nás na co chcete, rád vám na to odpovím“ Odborné semináře pro  liniové manažery ideálně formou pracovní snídaně (posezení s manažerem, který je OZP;  setkání s OZP kolegou a jeho nadřízeným aneb, jak to u nás skutečně funguje atd.) obsáhlejší seminář (legislativa, příklady dobré praxe, jak to dělají jinde atd.)

19 Seminář Jak komunikovat s OZP
Praktické ukázky - příklady dobré a špatné praxe u různých druhů handicapů Vhodné pro přepážkové pracovníky, ale i týmy, do kterých nastoupí více OZP

20 Stáže pro studenty VŠ z řad OZP
Propojení s VŠ z celé České republiky Možnost kompletního servisu s aktivním vyhledávání OZP studentů

21 Doplňkové aktivity www.nfozp.cz Teambuildingové akce s OZP kolegy
na pomoc a přípravou teambuildingů, kterých se budou účastnit OZP zaměstnanci Podprahové působení na zaměstnance organizování trhy chrán. dílen možnost nabídky nějakých produktů od OZP mezi firemní benefity například s ochrannou známkou Práce postižených (www.pracepostizenych.cz)


Stáhnout ppt "Nabídka „Zaměstnávání OZP “"

Podobné prezentace


Reklamy Google