Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Click to edit headline title style Click to edit body copy. Stanislav Kajtár.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Click to edit headline title style Click to edit body copy. Stanislav Kajtár."— Transkript prezentace:

1 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Stanislav Kajtár

2 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Některé nové funkce obnova kterékoliv z předchozích verzí dokumentu, které se průběžně ukládají při úpravách karta Soubor obsahuje nové okno pro práci s nástroji (BackstageTM) Minigrafy (malé grafy uvnitř buňky, pomocí kterých můžete sumarizovat trendy) Lepší kontingenční tabulky

3 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Popis základního okna Pole názvů Řádek vzorců a ikona Vložit funkci Skupina ikon Zarovnání Pás karet Panel Rychlý přístup Záhlaví řádků Záhlaví sloupců Aktivní buňka

4 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Panel Rychlý přístup Možnosti: Umístění panelu NAD nebo POD pásem karet Přidání dalších ikon do panelu Přidání ikon, které nejsou k dispozici: 1.Klikneme na „Další příkazy“ 2.Rozrolujeme „Zvolit příkazy“ (Oblast příkazů) 3.Klikneme na zvolený nový příkaz 4.Klikneme na tl. Přidat

5 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Pás karet Editace pásu karet: 1.Klikneme pravým tl. na pás karet 2.Zvolíme „Přizpůsobit pás karet“ 3.Provedeme editaci Hlavních nebo Nástrojových karet Zobrazení karty Vývojář: 1.Soubor  Možnosti 2.Přizpůsobit pás karet 3.Všechny karty 4.Zvolíme „Vývojář“ 5.Potvrdíme

6 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Otevření dokumentu Soubor  Otevřít (CTRL + O) Otevře kopii souboru Otevření bez možnosti editace

7 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Backstage

8 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Buňka Textová obsahuje text nebo část textu, nelze ji použít ve výpočtech, zarovnání vlevo Číslo obsahuje číslo, lze ji použít ve výpočtech, zarovnání vpravo Vzorec obsahuje vzorec, v buňce se zobrazuje jen výsledek, po kliknutí na tuto b. se v „řádku vzorců“ zobrazí úplný vzorec

9 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Zadávání hodnot zadávání hodnot v řádcích zadávání hodnot v sloupcích Každou zadanou hodnotu je nutno potvrdit (Enter, tab., atd.). Po stisknutí klávesy Enter na konci řádku se kurzor vrátí na začátek dalšího řádku Zadáme hodnotu a stiskneme klávesu Tabulátor – kurzor se posune vpravo Zadáme hodnotu a stiskneme klávesu Enter – kurzor se posune o řádek dolů

10 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Editace hodnot Oprava zadání hodnoty (překlep) 1.2xLT na editovanou hodnotu 2.Provedeme opravu (pro otevření buňky lze použít kl. F2) Přepsání hodnoty 1.Klikneme na editovanou buňku 2.Zadáme novou hodnotu 3.Enter Smazání hodnoty 1.Klikneme na hodnotu 2.Stiskneme klávesu Delete (v programu Calc BackSpace) – dojde ke smazání hodnoty (čísla, textu) ne formátu např. barvy – ten se projeví po zadání nové hodnoty

11 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Dlouhé hodnoty Dlouhou hodnotu vepíšeme do jedné buňky, další hodnotu zadáváme hned do následující buňky – (při zadávání další hodnoty nevynecháváme sloupce) Po dopsání tabulky, která obsahuje dlouhé hodnoty provedeme úpravu šířky sloupců. 2xLT Přizpůsobení všech označených sloupců tabulky podle nejširších hodnot

12 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Označování Označení jedné buňky Označení řádku / řádků Označení sloupce / sloupců Označení listu (vše) 1 x LT nebo stisk + držet + posun po číslech označ. řádků 1 x LT 1 x LT nebo stisk + držet + posun po písmenech označ. sloupců 1 x LT

13 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Označování Označení velké tabulky - Pomocí klávesy Shift Označení pouze zvolených buněk A) 1 x LT do první buňky označ. tabulky B) Stisk + držet Shift C) 1 x LT do poslední buňky označ. tabulky A) 1 x LT do první označ. buňky B) Stisk + držet Ctrl C) 1xLT do dalších označ. buněk tabulky

14 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Schránka Vložit Bez ohraničení Zachovat formátování zdroje Převod sloupce / řádky Šířky sloupců jako v originále Jen hodnoty Hodnoty a formáty čísel Hodnoty a formáty originálu vložit Čísla a vzorce bez formátování Čísla a vzorce s formátováním jen čísel Jen formáty bez čísel Propojení na originální data Jako obrázek Jako propojený obrázek

15 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Ohraničení tabulky 1.Označíme ohraničovanou oblast (tabulku, řádek, sloupec) 2.Rozrolujeme ikonu ohraničení 3.Zvolíme požadovaný způsob ohraničení Případně: 1.Zvolíme Další ohraničení 2.Nastavíme požadované ohraničení 3.OK A: Jakou čáru požadujeme B: Jakou barvu požadujeme C: Kde všude čáru chceme

16 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Ikona Součet (SUMA) 1.Klikneme do místa, kde požadujeme výsledek 2.Rozrolujeme ikonu SUMA 3.Zvolíme požadovanou operaci 4.Zkontrolujeme rámeček obíhající okolo hodnot Pokud se rámeček nezobrazuje okolo sčítaných hodnot, tak je označíme myší. 5.Enter NEBO: Označíme hodnoty v tabulce  Rozrolujeme ikonu SUMA  Zvolíme požadovanou operaci

17 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Zvláštní výsledek Sloupec obsahující hodnoty je nutné rozšířit Nulou nelze dělit (Div/0) Dočasné zobrazení, než nulu nahradíme číslem Chyba ve vzorci nebo vstupních hodnotách (násobení textem) Do počítaných (např. sčítaných) hodnot bylo zahrnuto místo výsledku

18 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Formát Měna (Kč, €, $ apod.) 1.Označíme editovaná čísla 2.Klikneme na ikonu měna NEBO: 1.Označíme editovaná čísla 2.Rozrolujeme ikonu Měna 3.Zvolíme požadovanou měnu Odstranění měny z čísla

19 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Počet zobrazených desetinných míst 1.Označíme editovaná desetinná čísla 2.Pro přidání/odebrání desetinných míst použijeme ikonu Přidat nebo Odebrat desetinné místo Nižší počet zobrazených desetinných míst (než je počet skutečný) - nepřesné vytištění nebo zobrazení tabulky Čísla mají odebraná des. místa

20 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Formát procent 1.Označíme prázdné buňky (v tabulce) do kterých BUDEME zadávat hodnoty v procentech 2.Klikneme na ikonu procenta 3.Pokud budou zadávané údaje v necelých číslech, tak klikneme na ikonu přidat desetinné místo (formát procent má nastaven nulový počet des. míst) Formát procent není možné přidělit dodatečně – čísla by se změnila Znak % se nepíše – objeví se u čísel v místě s předdefinovaným formátem procent Formát procent se nesmaže spolu s hodnotou – musí se odformátovat (stejně jako formát měna)

21 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Styl oddělovače Vypnutý styl oddělovače Zapnutý styl oddělovače (některé formáty automaticky)

22 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Vlastní jednoduchý vzorec (výpočet) 1.Klikneme do místa výsledku 2.Napíšeme znak = 3.Klikneme na první hodnotu vzorce (výpočtu) - pokud hodnota není v tabulce, tak ji napíšeme z klávesnice 4.Zadáme požadované znaménko + - * / (hvězdička je násobení, lomítko je dělení) 5.Klikneme na druhou hodnotu vzorce (nebo zadáme…) 6.Enter Výpočet můžeme přerušit pomocí klávesy Esc.

23 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Výpočet DPH 1.Klikneme do místa výsledku 2.Napíšeme znak = 3.Klikneme na cenu bez DPH (např. 1250 Kč) 4.Zadáme znaménko * 5.Napíšeme 0,2 (odpovídá aktuální sazbě 20%) 6.Enter Cenu s DPH vypočteme stejným způsobem – jen násobíme 1,2

24 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Rychlé informace pomocí stavového řádku 1.Označíme sledované hodnoty 2.Klikneme pravým tlačítkem do stavového řádku 3.Zvolíme požadovanou funkci 4.Informace se budou zobrazovat ve stavovém řádku

25 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Přidání nebo odebrání sloupců / řádků Záložka Domů Pokud požadujeme vložení většího množství sl. nebo ř., označíme požadovaný počet stávajících sl. nebo řádků před vlastním přidáváním. Vloží se nad pozici kurzoru Vloží se vlevo od pozice kurzoru Sloupce / řádky před akcí označíme (celé)

26 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Seznamy 1.Zadáme první výraz požadovaného seznamu (v případě čísel první dvě čísla) 2.Potvrdíme (enter) 3.1 x LT zpět na právě napsaný a potvrzený výraz – (v případě čísel označíme napsanou dvojici čísel) 4.Kurzor nastavíme do pravého dolního rohu buňky – zde se zobrazí malý černý křížek – (v případě čísel) 5.Během zobrazování křížku – stisk LT + držet + posun 6.Po uvolnění LT se zobrazí seznam Funkce dokáže automaticky dopočítat tabulku na základě prvního správného výsledku

27 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Průvodce vzorcem – vkládání funkce 1.Klikneme do místa výsledku 2.ikona Vložit funkci 3.Zvolíme kategorii, název funkce a potvrdíme OK 4.Zadáme první hodnotu funkce – číslo 1(pokud je v tabulce, tak na ni klikneme – pokud v tabulce není, tak ji vepíšeme do příslušného políčka) 5.Zadáme další hodnoty funkce (podobně jako první) Potvrdíme OK

28 Click to edit headline title style Click to edit body copy. Funkce Počet – počet čísel ve vybrané oblasti Počet2 – počet neprázdných buněk oblasti Když – vyhodnocení Pravda / Nepravda Countif – spočítá počet buněk v oblasti, které splňují jedno zadané kritérium Sumif – součet hodnot oblasti buněk, které splňují zadané kritérium Rok – převede datum na (jen) rok Měsíc – převede datum na (jen) měsíc

29 Click to edit headline title style Click to edit body copy. © Kajtar Stanislav Kajtár kajtar@seznam.cz Hliníky 4 Prostějov Stanislav Kajtár kajtar@seznam.cz Hliníky 4 Prostějov


Stáhnout ppt "Click to edit headline title style Click to edit body copy. Stanislav Kajtár."

Podobné prezentace


Reklamy Google