Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Praha, 12. březen 2009 Jean Charles PICHANT – Vedoucí úseku interoperability Stav zpracování a schvalování TSI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Praha, 12. březen 2009 Jean Charles PICHANT – Vedoucí úseku interoperability Stav zpracování a schvalování TSI."— Transkript prezentace:

1 1 Praha, 12. březen 2009 Jean Charles PICHANT – Vedoucí úseku interoperability Stav zpracování a schvalování TSI

2 Praha, 12. březen 2009Interoperabilita železniční infrastruktury22 Platná TSI Návrh TSI Revize TSI Rozšíření rozsahu TSI

3 Praha, 12. březen 20093 Zavádění do praxe Členský stát musí schválit uvedení do provozu těch strukturálních subsystémů, tvořících železniční systémy, které jsou umístěny nebo provozovány na jeho území. Především musí ověřit: technickou kompatibilitu těchto subsystémů se systémem, do kterého budou integrovány, bezpečnou integraci těchto subsystémů v souladu s články 4(3) a 6(3) Směrnice 2004/49/ES. Vozidla odpovídající TSI: Článek 22 nebo 23 Vozidla odpovídající TSI: Článek 24 nebo 25 Směrnice 2008/57/ES čl. 15 Interoperabilita železniční infrastruktury

4 Praha, 12. březen 20094 TSI použitelná pro vysokorychlostní želzniční systém Aktualizace TSI z r. 2002RozhodnutíPublikaceÚčinnost Údržba 30.05.2002 rozhodnutí 2002/730 Bude odvoláno. Řízení a zabezpečení - CCS 7.11.2006 rozhodnutí 2008/860 7.12.2006 + 24.5.2008 (A) 7.11.2006 + 1.06.2008 (A) Infrastruktura 20.12.2007 rozhodnutí 2008/217 19.03.2008ke dni 1.07.2008 Energie 6.03.2008 rozhodnutí 2008/284 14.04.2008ke dni 1.10.2008 Kolejová vozidla 21.02.2008 rozhodnutí 2008/232 26.03.2008ke dni 1.09.2008 Provoz 1.02.2008 rozhodnutí 2008/231 26.09.2008ke dni 1.09.2008 Interoperabilita železniční infrastruktury

5 Praha, 12. březen 20095 TSI použitelná pro konvenční železniční systém RozhodnutíPublikaceÚčinnost Telematické aplikace v nákladní dopravě - TAF 23.12.2005 Opatření 62/2006 18.01.200619.01.2006 Kolejová vozidla - hluk 23.12.2005 rozhodnutí 2006/66 8.02.200624.06.2006 Řízení a zabezpečení - CCS 28.03.2006 rozhodnutí 2006/679 16.10.200629.08.2006 Kolejová vozidla – nákladní vozy 28.07.2006 rozhodnutí 2006/861 8.12.2006 + 23.01.2009 29.01.2007 + 1.07.2009 Provoz a řízení dopravy 11.08.2006 rozhodnutí 2006/920 18.12.200612.02.2007 Interoperabilita železniční infrastruktury

6 Praha, 12. březen 20096 TSI použitelná pro konvenční i vysokorychlostní železniční systém RozhodnutíPublikaceÚčinnost Bezpečnost v železničních tunelech 20.12.2007 rozhodnutí 2008/163 7.03.2008ke dni 1.07.2008 Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 21.12.007 rozhodnutí 2008/164 7.03.2008ke dni 1.07.2008 Interoperabilita železniční infrastruktury

7 Praha, 12. březen 2009Interoperabilita v železniční infrastruktuře 7 Kde lze nalézt již publikované TSI http://www.era.europa.eu/core/interoperability/Pages/Documents.aspx č. 7Implementace směrnice 2008/57

8 Praha, 12. březen 200988 Platná TSI Návrh TSI Revize TSI Rozšíření rozsahu TSI Interoperabilita železniční infrastruktury

9 Praha, 12. březen 20099 Návrh TSI ERA obdržela v únoru 2006 mandát k návrhu nových TSI spojených s infrastrukturou, osobní dopravou, lokomotivami a trakčními jednotkami, energií, telematickými aplikacemi v osobní dopravě v rámci interoperability s konvenční železniční dopravou: TSI Infrastruktura a TSI Energie TSI Lokomotivy a trakční jednotky TSI Osobní vozy TSI Telematické aplikace v osobní dopravě Geografický rozsah Transevropská konvenční železniční síť podle Rozhodnutí 1692/96/EC v platném znění dosud nerozšířeno na celou konvenční železniční síť Interoperabilita železniční infrastruktury

10 Členské státy musí klasifikovat svoji HS a CR TEN podle kategorií tratí: Vysokorychlostní tratě pouze pro osobní dopravu Tratě kategorie I – Nové tratě pro rychlosti nejméně 250 km/h Tratě kategorie II – Rekonstruované tratě na rychlosti řádu 200 km/h Tratě kategorie III – Nové nebo rekonstruované tratě se speciálními parametry a přizpůsobenou rychlostí Konvenční železniční tratě pro různé druhy dopravy (4*3 kategorií tratí) Trať typu IV – Nové hlavní tratě TEN Trať typu V – Rekonstruované hlavní tratě TEN Trať typu VI – Nové ostatní tratě TEN Trať typu VII – Rekonstruované ostatní tratě TEN TSI Infrastruktura Praha, 12. březen 200910Interoperabilita železniční infrastruktury

11 Typy tratí (IV) Nové hlavní tratě TEN (V) Rekonstruované hlavní tratě TEN (VI) Nové ostatní tratě TEN (VII) Rekonstruované ostatní tratě TEN Druhy dopravy (P)Osobní doprava (P)Nákladní doprava (M)Smíšená doprava Parametry kategorijí tratí pro návrh Kategorie tratí Praha, 12. březen 200911 TSI Infrastruktura Interoperabilita železniční infrastruktury

12 Hlavní aspekty subsystému ENE, související s interoperabilitou, jsou: Systém trakčního napájení Geometrie trakčního vedení (OCL) a kvalita odběru trakčního proudu Zařízení pro měření spotřeby elektrické energie 12 Praha, 12. březen 2009 TSI Energie Interoperabilita železniční infrastruktury

13 Systémy trakčního napájení: Volba napájecího systému náleží MS, současně s posouzením stávajících systémů a napojení na ostatní železniční tratě: Jako cílový systém se doporučuje střídavá trakce AC 25 kV / 50Hz – stejně jako v HS TSI – pro novou elektrizaci tam, kde nejsou připojeny starší systémy Ostatní systémy: AC 15 kV / 16,7 Hz, DC 3 kV nebo DC 1,5 kV jsou také schváleny pro nové, rekonstruované a obnovované tratě, pokud jsou v provozu v členských státech nebo v sousedních zemích. 13 TSI Energie Praha, 12. březen 2009Interoperabilita železniční infrastruktury

14 Zařízení pro měření spotřeby elektrické energie Použití: není závazné Požadavky (součásti na vozidlech): návrh energetickými experty, ale stanovené v TSI – Kolejová vozidla 14 Praha, 12. březen 2009 TSI Energie Interoperabilita železniční infrastruktury

15 Praha, 12. březen 200915 TSI Infrastruktura a TSI Energie TSI Infrastruktura a TSI Energie: Návrh ver. 3.0 z listopadu 2008, Otázky k řešení ve vztahu k definici prvků interoperability a modulů Seminář v červnu 2009 Hlasování v říjnu 2009 Interoperabilita železniční infrastruktury

16 Praha, 12. březen 200916 TSI Lokomotivy + TSI Osobní vozy TSI Lokomotivy a hnací vozidla + TSI Osobní vozy: Jedno TSI pokrývá oba subsystémy Konzultace s SDC Návrh červen 2009 Seminář v říjnu Hlasování v prosinci 2009 Interoperabilita železniční infrastruktury

17 Praha, 12. březen 200917 TSI Telematické aplikace v osobní dopravě TSI Telematické aplikace v osobní dopravě – TAP TSI: Návrh prosinec 2009, hlavní část TSI je připravena kromě technických příloh Otázky k řešení: návrh technických příloh a referencování některých částí technických příloh TAF Hlasování v 2010 Interoperabilita železniční infrastruktury

18 Praha, 12. březen 200918 Platná TSI Návrh TSI Revize TSI Rozšíření rozsahu TSI Interoperabilita železniční infrastruktury

19 Praha, 12. březen 200919 Revize TSI V červnu 2007 ERA obdržela rámcový mandát k revizi všech TSI: TSI Kolejová vozidla – nákladní vozy: Práce zahájena 2007 První hlasování o aktualizaci koncem 2008, rozhodnutí C(2009)38 dne 23.01.2009 s účinností od 01.07.2009 TSI Provoz a řízení dopravy - OPE TSI: Práce zahájena 2007, předběžný návrh polovina r. 2009 Doporučeno k aktualizaci: Přílohy A, P a T, shoda se Směrnicí pro strojvedoucí Konzultace s SDC Názor RISCu v říjnu TSI Řízení a zabezpečení - CCS TSI: Uzavírají se otevřené otázky, návrh v půli r. 2010 Interoperabilita železniční infrastruktury

20 Praha, 12. březen 200920 Platná TSI Návrh TSI Revize TSI Rozšíření rozsahu TSI Interoperabilita železniční infrastruktury

21 Rozsah směrnice Tato směrnice upravuje tvorbu podmínek, které je nutno splnit pro dosažení interoperability v rámci železničního systému Společenství kompatibilními s ustanoveními Směrnice 2004/49/ES…… Členské státy mohou z těchto opatření, která přijmou při implementaci této směrnice, vyloučit: (a) metro, tramvaje a ostatní systémy lehké kolejové dopravy; (b) sítě funkčně oddělené od zbytku kolejového systému a určené pouze pro místní obslužnost, pro služby městské nebo příměstské osobní dopravy, dále železniční podniky provozující pouze tyto sítě; (c) železniční infrastrukturu v soukromém vlastnictví a vozidla používaná výhradně na takovéto infrastruktuře, která existují výhradně k užití vlastníkem pro jeho vlastní přepravní účely; (d) infrastrukturu a vozidla vyhrazená výhradně pro místní, historické nebo turistické účely. Směrnice 2008/57/ES čl. 1.1 čl. 1.3 Praha, 12. březen 2009 21 Interoperabilita železniční infrastruktury

22 22 Praha, 12. březen 2009 Rozsah TSI Rozsah TSI musí být progresivně rozšířen v souladu s článkem 8 na celý železniční systém včetně kolejových připojení terminálů a hlavních přístavních služeb nebo systémů potenciálně obsluhujících více než 1 uživatele, bez zaujetí vůči vyhýbání se aplikacím TSI uvedených v článku 9. Směrnice 2008/57/ES čl. 1.4 Interoperabilita železniční infrastruktury

23 Praha, 12. březen 200923 Rozšíření rozsahu TSI V červnu 2007 obdržela ERA rámcový mandát pro studii rozšíření rozsahu TSI: Agentura analyzuje proveditelnost rozšíření geografického rozsahu TSI a poskytne pracovní program směřující k rozvoji nových nebo k revizi stávajících TSI: Práce zahájena 2008 Průběžné zprávy Seminář s členskými státy a investory koncem dubna 2009 Doporučení v červnu 2009 Interoperabilita železniční infrastruktury

24 Praha, 12. březen 200924 Děkuji za pozornost! Interoperabilita železniční infrastruktury


Stáhnout ppt "1 Praha, 12. březen 2009 Jean Charles PICHANT – Vedoucí úseku interoperability Stav zpracování a schvalování TSI."

Podobné prezentace


Reklamy Google