Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK PSÁT PRÁCI SOČ Tomáš Lázna,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK PSÁT PRÁCI SOČ Tomáš Lázna,"— Transkript prezentace:

1 JAK PSÁT PRÁCI SOČ Tomáš Lázna, t.lazna@gmail.com

2

3 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 36. ročník 18 oborů školní kolo (březen) okresní kolo (duben) krajské kolo (do 15. května) celostátní přehlídka polovina června, Plzeň

4 OBORY SOČ 1.Matematika a statistika 1.Simsonova věta a její zobecnění v rovině a prostoru 2.Dirichletův princip 3.Rovinné grafy 2. Fyzika 1.Experimentální studium valivých pohybů 2.Detekce sekundárního kosmického záření v závislosti na meteorologických podmínkách 3.Elektronová litografie

5 OBORY SOČ 3. Chemie 1.Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku 2.Syntéza nových metallakarboranových inhibitorů HIV-1 proteasy 3.Nové materiály pro organickou fotovoltaiku 4. Biologie 1.Bílkoviny na klíč 2.Studie molekulárních markerů pro účely DNA Barcodingu a fylogenezi Juncaceae 3.Teplotně dependentní mutace nádorového supresoru p53

6 OBORY SOČ 5. Geologie a geografie 1.MOŽNOSTI MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH METOD VE STUDIU POSTMORTÁLNÍCH PROCESŮ U DÍRKOVCŮ (FORAMINIFERA) 2.Paleontologický průzkum a popis lokality v obci Zašová v istebňanském souvrství slezské jednotky (svrchní křída, Vnější Západní Karpaty) 3.Tuaregové

7 OBORY SOČ 6. Zdravotnictví 1.Využití nanotechnologií jako moderních nástrojů v léčbě infekcí vyvolaných multirezistentními kmeny bakterií 2.Výzkum rezistence vybraných bakteriálních kmenů na Incidur 3.Kochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 1.Výnos a stolní hodnota vybraných odrůd brambor 2.Dysplazie kyčelního kloubu u psů 3.Vliv různých druhů cytokininů na zakořeňování moruše černé in vitro

8 OBORY SOČ 8. Ochrana a tvorba životního prostředí 1.Semikvantitativní studie avifauny lokality Metylovičky - možnosti analýzy kompletních seznamů pozorovaných druhů 2.Speciační analýza arsenu ve vodách, způsoby konzervace vzorku, mikrobiální mobilizace arsenu a dopady na životní prostředí v lokalitě Mokrsko 3.Chiropterofauna v okolí města Nepomuk: stupeň ohrožení a ochranářské návrhy

9 OBORY SOČ 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 1.YuniControl - univerzální ovládací pult 2.Dynamické řízení průjezdu dopravním omezením 3.Elektrické vozítko "E-TRIKE" 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 1.CISMON – Monitor vitálních funkcí s dlouhodobým záznamem s mikrokontrolery PIC 2.Rotační displej 3.Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S

10 OBORY SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů 1.Návrh interiéru stravovacího zařízení pro Gymnázium Brno-Řečkovice 2.RISIN´HOOD aneb bydlení jinak 3.Administrativně bytový areál Žabovřesky 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 1.Procvič si názvosloví 2.Model dobíjecí a zapalovací soustavy motocyklu (s dynamem a bateriovým zapalováním) 3.DOJDU dál Aneb tvorba a ověřování výukového programu zaměřeného na badatelské a skupinové vyučování v přírodě

11 OBORY SOČ 13. Ekonomika a řízení 1.Cesta k evropské bankovní unii 2.Inovace jako cesta z krize 3.Roční procentní sazba nákladů a její nepřesná definice v zákoně 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1.Herní novinařina a provoz webové stránky o počítacových hrách v praxi 2.Hudební psychologie 3.Vztah východní meditace a západní psychologie

12 OBORY SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 1.Krzysztof Penderecki - blázen nebo génius? 2.Umění baroka v Pozořicích za Liechtensteinů 3.Problematika překladu Poeova díla - Teorie překladu a vlastní tvůrčí proces 16. Historie 1.Soupis židovských podniků v Jihlavě v letech 1939 až 1940 a jejich historický vývoj 2.Historie zaniklé osady Josefová v katastru obce Nové Losiny 3.Pátrání po osudech bratří Mikešových za 1. světové války

13 OBORY SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 1.Hérakleitos z Efesu – Učení, život a vliv 2.Budoucnost jaderné energetiky v ČR 3.Novodobá syrská dynastie a nekončící jaro 18. Informatika 1.LORRIS TOOLBOX - Sada nástrojů pro vývoj a řízení robotů 2.Návrh řídicího systému CNC stroje se zaměřením na dynamiku pohybu 3.Čištěníulic.cz - s námi nezapomenete přeparkovat své auto

14 OBORY SOČ Podrobný přehled s anotacemi najdete na www.soc.cz nebo v Brožuře SOČ (dostupná ve vaší škole)www.soc.cz Na tomtéž webu naleznete kompletní výsledkové listiny a archiv vítězných prací.

15 JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ PRÁCE 1, vyberte si obor 2, vyberte si zaměření 3, zjistěte, co už bylo vymyšleno 4, komu tím prospějete? 5, najděte si konzultanta

16 1. VYBERTE SI OBOR Který obor mě zajímá?

17 1. VYBERTE SI OBOR Který obor mě zajímá? Který předmět mi jde ve škole nejlépe?

18 1. VYBERTE SI OBOR Který obor mě zajímá? Který předmět mi jde ve škole nejlépe? Jaký druh školy studuji?

19 JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ PRÁCE 1, vyberte si obor 2, vyberte si zaměření 3, zjistěte, co už bylo vymyšleno 4, komu tím prospějete? 5, najděte si konzultanta

20 2. VYBERTE SI ZAMĚŘENÍ Narazil/a jsem na nějaký zajímavý problém?

21 2. VYBERTE SI ZAMĚŘENÍ Narazil/a jsem na nějaký zajímavý problém? Zaujalo mě nějaké konkrétní téma?

22 2. VYBERTE SI ZAMĚŘENÍ Narazil/a jsem na nějaký zajímavý problém? Zaujalo mě nějaké konkrétní téma? Existuje nějaký výrobek, který bych si chtěl/a zkusit vyrobit?

23 2. VYBERTE SI ZAMĚŘENÍ Narazil/a jsem na nějaký zajímavý problém? Zaujalo mě nějaké konkrétní téma? Existuje nějaký výrobek, který bych si chtěl/a zkusit vyrobit? Pozor! Zaměření by mělo být co nejužší a co nejkonkrétnější

24 JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ PRÁCE 1, vyberte si obor 2, vyberte si zaměření 3, zjistěte, co už bylo vymyšleno 4, komu tím prospějete? 5, najděte si konzultanta

25 3. ZJISTĚTE, CO UŽ JE VYMYŠLENO Knihy, časopisy, (internet)

26 3. ZJISTĚTE, CO UŽ JE VYMYŠLENO Knihy, časopisy, (internet) Pozor na relevantnost zdrojů!

27 3. ZJISTĚTE, CO UŽ JE VYMYŠLENO Knihy, časopisy, (internet) Pozor na relevantnost zdrojů! Výsledkem by mělo být zjištění: – 1, co už bylo v oboru vyzkoumáno – 2, kterému konkrétnímu problému se chci věnovat

28 3. ZJISTĚTE, CO UŽ JE VYMYŠLENO Knihy, časopisy, (internet) Pozor na relevantnost zdrojů! Výsledkem by mělo být zjištění: – 1, co už bylo v oboru vyzkoumáno – 2, kterému konkrétnímu problému se chci věnovat Na základě studia literatury se píše teoretická část práce

29 JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ PRÁCE 1, vyberte si obor 2, vyberte si zaměření 3, zjistěte, co už bylo vymyšleno 4, komu tím prospějete? 5, najděte si konzultanta

30 4. KOMU TÍM PROSPĚJETE? Na základě studia literatury máte hotovou teoretickou (kompilační) část práce

31 4. KOMU TÍM PROSPĚJETE? Na základě studia literatury máte hotovou teoretickou (kompilační) část práce Nyní je třeba vymyslet, co vaše práce přinese nového, co bude přínosem vlastní práce

32 4. KOMU TÍM PROSPĚJETE? Na základě studia literatury máte hotovou teoretickou (kompilační) část práce Nyní je třeba vymyslet, co vaše práce přinese nového, co bude přínosem vlastní práce Teoretické řešení problému

33 4. KOMU TÍM PROSPĚJETE? Na základě studia literatury máte hotovou teoretickou (kompilační) část práce Nyní je třeba vymyslet, co vaše práce přinese nového, co bude přínosem vlastní práce Teoretické řešení problému Praktický výzkum

34 4. KOMU TÍM PROSPĚJETE? Na základě studia literatury máte hotovou teoretickou (kompilační) část práce Nyní je třeba vymyslet, co vaše práce přinese nového, co bude přínosem vlastní práce Teoretické řešení problému Praktický výzkum Návrh technického řešení nebo výrobku

35 4. KOMU TÍM PROSPĚJETE? Na základě studia literatury máte hotovou teoretickou (kompilační) část práce Nyní je třeba vymyslet, co vaše práce přinese nového, co bude přínosem vlastní práce Teoretické řešení problému Praktický výzkum Návrh technického řešení nebo výrobku Učební pomůcka

36 4. KOMU TÍM PROSPĚJETE? Na základě studia literatury máte hotovou teoretickou (kompilační) část práce Nyní je třeba vymyslet, co vaše práce přinese nového, co bude přínosem vlastní práce Teoretické řešení problému Praktický výzkum Návrh technického řešení nebo výrobku Učební pomůcka (Kompilační práce)

37 JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ PRÁCE 1, vyberte si obor 2, vyberte si zaměření 3, zjistěte, co už bylo vymyšleno 4, komu tím prospějete? 5, najděte si konzultanta

38 5. NAJDĚTE SI KONZULTANTA Pomůže vám ve všech bodech, od volby oboru až po praktickou část práce

39 5. NAJDĚTE SI KONZULTANTA Pomůže vám ve všech bodech, od volby oboru až po praktickou část práce Nabídne vám jiný pohled

40 5. NAJDĚTE SI KONZULTANTA Pomůže vám ve všech bodech, od volby oboru až po praktickou část práce Nabídne vám jiný pohled Zkontroluje, zda dodržujete všechna pravidla

41 5. NAJDĚTE SI KONZULTANTA Pomůže vám ve všech bodech, od volby oboru až po praktickou část práce Nabídne vám jiný pohled Zkontroluje, zda dodržujete všechna pravidla Zajistí přístup k technice či literatuře

42 5. NAJDĚTE SI KONZULTANTA Pomůže vám ve všech bodech, od volby oboru až po praktickou část práce Nabídne vám jiný pohled Zkontroluje, zda dodržujete všechna pravidla Zajistí přístup k technice či literatuře Vysokoškolský učitel, odborník z praxe

43 5. NAJDĚTE SI KONZULTANTA Pomůže vám ve všech bodech, od volby oboru až po praktickou část práce Nabídne vám jiný pohled Zkontroluje, zda dodržujete všechna pravidla Zajistí přístup k technice či literatuře Vysokoškolský učitel, odborník z praxe Projekt Otevřená věda (www.otevrena-veda.cz)www.otevrena-veda.cz

44 JAK POSTUPOVAT PŘI TVORBĚ PRÁCE 1, vyberte si obor 2, vyberte si zaměření 3, zjistěte, co už bylo vymyšleno 4, komu tím prospějete? 5, najděte si konzultanta

45 ČISTĚ TEORETICKÁ PRÁCE

46 Úvod: motivace, formulace problému, současný stav

47 ČISTĚ TEORETICKÁ PRÁCE Úvod: motivace, formulace problému, současný stav Stať: – teoretický úvod (nepřepisovat učebnice!) – rozvinutí myšlenek za využití literatury – popis vlastního objevu, řešení – možno využít výzkumů a šetření

48 ČISTĚ TEORETICKÁ PRÁCE Úvod: motivace, formulace problému, současný stav Stať: – teoretický úvod (nepřepisovat učebnice!) – rozvinutí myšlenek za využití literatury – popis vlastního objevu, řešení – možno využít výzkumů a šetření Závěr: shrnutí dosažených výsledků, srovnání se stanovenými cíli

49 ČISTĚ TEORETICKÁ PRÁCE Úvod: motivace, formulace problému, současný stav Stať: – teoretický úvod (nepřepisovat učebnice!) – rozvinutí myšlenek za využití literatury – popis vlastního objevu, řešení – možno využít výzkumů a šetření Závěr: shrnutí dosažených výsledků, srovnání se stanovenými cíli Přílohy: informace o případných výzkumech, data

50 PRAKTICKÝ VÝZKUM Úvod: motivace, formulace hypotéz, dosavadní výzkumy

51 PRAKTICKÝ VÝZKUM

52 Úvod: motivace, formulace hypotéz, dosavadní výzkumy Stať: -stručná teorie (co budu zkoumat?) -metodika měření, průzkumu -konkrétní dosažené výsledky, srovnání

53 PRAKTICKÝ VÝZKUM Úvod: motivace, formulace hypotéz, dosavadní výzkumy Stať: -stručná teorie (co budu zkoumat?) -metodika měření, průzkumu -konkrétní dosažené výsledky, srovnání Závěr: Potvrzení/vyvrácení hypotéz, diskuse

54 PRAKTICKÝ VÝZKUM Úvod: motivace, formulace hypotéz, dosavadní výzkumy Stať: -stručná teorie (co budu zkoumat?) -metodika měření, průzkumu -konkrétní dosažené výsledky, srovnání Závěr: Potvrzení/vyvrácení hypotéz, diskuse Přílohy: dokumentace použitých přístrojů a pomůcek, výzkumné materiály

55 PRAKTICKÝ VÝROBEK

56 Úvod: konkurenční výrobky, požadavky na funkcionalitu

57 PRAKTICKÝ VÝROBEK Úvod: konkurenční výrobky, požadavky na funkcionalitu Stať: – popis návrhu a konstrukce výrobku – představení různých řešení – zdůvodněná volba toho nejlepšího

58 PRAKTICKÝ VÝROBEK Úvod: konkurenční výrobky, požadavky na funkcionalitu Stať: – popis návrhu a konstrukce výrobku – představení různých řešení – zdůvodněná volba toho nejlepšího Závěr: shrnutí dosažených výsledků, využití výrobku, rozšiřitelnost

59 PRAKTICKÝ VÝROBEK Úvod: konkurenční výrobky, požadavky na funkcionalitu Stať: – popis návrhu a konstrukce výrobku – představení různých řešení – zdůvodněná volba toho nejlepšího Závěr: shrnutí dosažených výsledků, využití výrobku, rozšiřitelnost Přílohy: výkresová dokumentace, zdrojové kódy, fotky

60 DIDAKTICKÁ POMŮCKA

61 Úvod: formulace problému, zkušenosti ze školy, existující pomůcky

62 DIDAKTICKÁ POMŮCKA Úvod: formulace problému, zkušenosti ze školy, existující pomůcky Stať: – popis vyučované látky – postupný návrh učební pomůcky – testování pomůcky v praxi – ustálení na nejlepším řešení a jeho zdůvodnění

63 DIDAKTICKÁ POMŮCKA Úvod: formulace problému, zkušenosti ze školy, existující pomůcky Stať: – popis vyučované látky – postupný návrh učební pomůcky – testování pomůcky v praxi – ustálení na nejlepším řešení a jeho zdůvodnění Závěr: zhodnocení, možné nasazení ve vzdělávací instituci

64 DIDAKTICKÁ POMŮCKA Úvod: formulace problému, zkušenosti ze školy, existující pomůcky Stať: – popis vyučované látky – postupný návrh učební pomůcky – testování pomůcky v praxi – ustálení na nejlepším řešení a jeho zdůvodnění Závěr: zhodnocení, možné nasazení ve vzdělávací instituci Přílohy: hotová učební pomůcka a didaktický manuál k ní

65 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE Rozsah 20 – 30 stran textu + přílohy

66 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE Rozsah 20 – 30 stran textu + přílohy Pozor na gramatické chyby!

67 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE Rozsah 20 – 30 stran textu + přílohy Pozor na gramatické chyby! Titulní strana, čestné prohlášení, poděkování, anotace, abstrakt…

68 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE Rozsah 20 – 30 stran textu + přílohy Pozor na gramatické chyby! Titulní strana, čestné prohlášení, poděkování, anotace, abstrakt… Obsah

69 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE Rozsah 20 – 30 stran textu + přílohy Pozor na gramatické chyby! Titulní strana, čestné prohlášení, poděkování, anotace, abstrakt… Obsah Úvod

70 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE Rozsah 20 – 30 stran textu + přílohy Pozor na gramatické chyby! Titulní strana, čestné prohlášení, poděkování, anotace, abstrakt… Obsah Úvod Stať

71 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE Rozsah 20 – 30 stran textu + přílohy Pozor na gramatické chyby! Titulní strana, čestné prohlášení, poděkování, anotace, abstrakt… Obsah Úvod Stať Závěr a diskuse

72 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE Rozsah 20 – 30 stran textu + přílohy Pozor na gramatické chyby! Titulní strana, čestné prohlášení, poděkování, anotace, abstrakt… Obsah Úvod Stať Závěr a diskuse Bibliografické citace!

73 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE používají se listy papíru formátu A4 (210x297 cm); lze psát a tisknout oboustranně za základní se považuje jednoduché řádkování nepoužívá se písmo menší než 10 bodů (doporučuje se používat písmo stojaté a kurzívou pouze zvýraznit krátké úseky textu) poznámky pod čarou se číslují v textu průběžně výše položenými arabskými číslicemi tabulky a obrázky se číslují průběžně v celém dokumentu (zvlášť se číslují tabulky, zvlášť obrázky apod.) stránky se průběžně číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo v zápatí stránky důležité části textu lze zvýraznit (umístěním na samostatný řádek, změnou řezu písma – tučně, kurzíva; podtržením, změnou velikosti písma, změnou fontu písma, velkými písmeny, uvozovkami, proložením)

74 FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE nepoužívá se více než tři druhy velikostí a fontů písma delší texty získávají na přehlednosti rozdělením na odstavce při řádkování 1 a řádkování 1,5 se mezi odstavci nechává mezera o velikosti jednoho řádku při řádkování 2 se mezi odstavci mezery nedělají nadpisy větších částí textu se od předcházejícího textu oddělují dvěma prázdnými řádky, od následujícího textu jedním prázdným řádkem nadpis lze zvýraznit velkými písmeny, tučným tiskem, velikostí nebo druhem písma (podtrhávám se pouze text, nikoliv číselné nebo písemné označení). Převzato z Brožury SOČ

75 DOTAZY? t.lazna@gmail.com


Stáhnout ppt "JAK PSÁT PRÁCI SOČ Tomáš Lázna,"

Podobné prezentace


Reklamy Google