Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Restrukturalizace podniku – nástroj nejenom pro zmírnění dopadů hospodářské krize Ostrava – Praha – Žilina ©INVENTIO CONSULTING s.r.o. 2009, www.inventio.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Restrukturalizace podniku – nástroj nejenom pro zmírnění dopadů hospodářské krize Ostrava – Praha – Žilina ©INVENTIO CONSULTING s.r.o. 2009, www.inventio.cz,"— Transkript prezentace:

1 1. Restrukturalizace podniku – nástroj nejenom pro zmírnění dopadů hospodářské krize Ostrava – Praha – Žilina ©INVENTIO CONSULTING s.r.o. 2009, www.inventio.cz, Robert MASAROVIČ, obchodní ředitel & partner, masarovic@inventio.cz, gsm: +420 605 245 223, skype: robert.masarovic pátek, 4. prosince 2009 Ostrava

2 2. Restrukturalizace…  Snížení nákladů až o 40%  Zvýšení produktivity až o 50%  Zachování hodnoty podniku nebo zvýšení ziskovosti pro vlastníka

3 3. Schéma hospodářství STÁTFIRMY DOMÁCNOSTI MÉDIA

4 4. Aktuální situace

5 5. Aktuální situace

6 6. Aktuální situace

7 7. Aktuální situace  Příjmy státu se prudce snížili, prudce narostli výdaje, narostl státní dluh, vysoký schodek, zabrzděni investic,…  Schopnost firem tvořit přidanou hodnotu významně klesla, ztížila se dostupnost zdrojů, především peněz, zhoršila se konkurence schopnost (dotace, podpory, skryté subvence, ochranářství,…), platební disciplína klesá,…  Skokově se zvýšila nezaměstnanost, dluhy domácností vzrostli a zároveň klesla schopnost je splácet, snížila se reálná kupní síla domácností, zadluženost domácností je dlouhodobě diskvalifikuje z trhu spotřeby (i racionální a nezbytné)

8 8. Situace v průmyslovém podniku  Nedostatek zakázek, peněz, inovací, know how  Nejčastěji používaná manažerská metoda je Pokus – omyl, snaha o vymyšlení vymyšleného, neochota učit se z chyb druhých, v Japonsku trestný čin – my se jí chlubíme: improvizace, nízká úroveň standardizace, pokud je, je obcházená  U zakázek nízká cena, krátké dodací lhůty a dlouhé platební lhůty, které nejsou dodrženy  Nepružná legislativa, byrokracie, složitá komunikace se státním aparátem, mnohovrstvá evropská agenda, bariéry vstupů na zahraniční trhy (v EU i mimo)  V rámci států EU množství dotací a subvencí narušující volný trh  Nízká produktivita práce, nedostatečné využívání strojů a zařízení, složité systémy plánování a řízení výroby, nevyužívání moderních nástrojů jako štíhlá výroba, štíhlé procesy, TPM, BPM, dlouhodobě nestabilní kvalita produkce  Absence strategického řízení, složité obchodní systémy, nedostatečný marketing  Nízká kvalita lidských zdrojů, účinné vzdělávání chybí  Managementy podniků setrvávají na „starých“ metodách organizování a řízení, neochota se učit, měnit, zlepšovat, podstoupit riziko a nést zodpovědnost  Málo vývoje a inovací, hodně rizikové výroby ve mzdě  Vysoké fixní náklady, obecně malá variabilita nákladů, podceňované řízení aktiv  Neexistence krizových scénářů, slabé nebo žádné řízení rizik

9 9. Mýty o restrukturalizaci  Snížili jsme počty lidí…  Propouštíme 20% zaměstnanců…  Redukovali jsme výrobu o 30%, jedeme na 1 směnu,…  Snížili jsme zásoby o 15%...  Snížili jsme plošně mzdy a managementu také…  Zastavili jsme další benefity…  Výroba je na 60% doma…  Zastavili jsme marketingové aktivity…  Omezili nebo zastavili jsme vzdělávací aktivity…  Omezili jsme investice…  Redukovali jsme náklady na ICT a údržbu…

10 10. Nic z toho není restrukturalizace, jsou to parciální, dílčí opatření, prvky, fragmenty. Co je tedy restrukturalizace?

11 11. Co je restrukturalizace?  Změna, řízená, měřená, vyhodnocovaná, kontrolovaná a časově omezená  Přizpůsobení, adaptabilita novým podmínkám vnějšího prostředí, snaha o eliminaci hrozeb a využití příležitostí, modifikace vnitřního prostředí podniku  Zlepšení organizace, struktury, procesů, čerpání zdrojů, nákladů, řízení, kontroly, vedení lidí, plánování,…  Zavedení nástrojů strategického řízení a strategického controllingu

12 12. Co je restrukturalizace? Restrukturalizace je komplexní přístup podniku ke změnám vnějšího nebo vnitřního prostředí v reálném čase. Obvykle je realizována ex post, pod tlakem, s nedostatkem času, peněz a zkušeností managementu.

13 13. Možný postup restrukturalizace  Stanovení cílů, příprava zdrojů, určení časového rámce, stanovení pravomocí, zodpovědností a motivace pro realizační tým, součinnost vlastníka (případně banky nebo dalších stakeholders), formulace strategie projektu  Řešení nevýrobních procesů: procesně-personální audit s optimalizací procesů a zdrojů na procesy. Identifikace duplicit a vícenásobních činností, analýza work flow, zbytečností, činností bez přidané hodnoty a bez zákazníka, zvýšení efektivity procesů. Rezervy: od 7 do 30-45%  Řešení výrobních procesů: zásoby, plánování, řízení a organizování výroby, systém údržby, logistiky, výrobní normy, využívání strojů a zařízení, razantní omezení plýtvání. Rezervy v produktivitě od 15 do ?%  Majetek: využití majetku podniku k hlavnímu předmětu podnikání  Ekonomické a finanční řízení: fixní a variabilní náklady, cash flow, struktura zdrojů, investice, rezervy  Obchod: redesign obchodních a prodejních procesů  Organizování a řízení: audit manažerských funkcí, řízení procesů, P-Z-M  Rekonstrukce procesů nákupu, údržby a ICT  Strategické řízení podniku: corporate strategy, business plan, functional strategy, vztah vlastník - management

14 14. Možný postup, očekávání  Využitelné v jakémkoliv typu organizace  Trvání projektu ve středně velkém podniku cca 1.000 pracovníků cca 6 měsíců až 1 rok  Očekávatelné výsledky: zachování nebo zvýšení hodnoty podniku, zvýšení zisku (dle vstupní situace), zvýšení produktivity výroby min. 20%, snížení neproduktivních nákladů min. 25%  Zvýšení konkurence schopnosti podniku  Návratnost investice a zhodnocení majetku vlastníka  Prodej podniku nebo výběr nového managementu  Formulace nové corporate strategy (podniková strategie) na 5 let  Získání přízně investorů

15 15. Robert MASAROVIČ INVENTIO CONSULTING s.r.o. obchodní ředitel & partner Mobil CZ: +420 605 245 223 E-mail:masarovic@inventio.cz Skype:robert.masarovic Web:www.inventio.czmasarovic@inventio.czwww.inventio.cz „Život je krátký na to učit se na vlastních chybách“. japonské přísloví V prezentaci jsou použity data Českého statistického úřadu a Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny ČR.


Stáhnout ppt "1. Restrukturalizace podniku – nástroj nejenom pro zmírnění dopadů hospodářské krize Ostrava – Praha – Žilina ©INVENTIO CONSULTING s.r.o. 2009, www.inventio.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google