Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVLOVÝ PROFIL paní XX Důvěrné. Co není živlový profil? Živlový profil není standardizovanou psychologickou diagnostikou. Živlový profil je sebepoznávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVLOVÝ PROFIL paní XX Důvěrné. Co není živlový profil? Živlový profil není standardizovanou psychologickou diagnostikou. Živlový profil je sebepoznávací."— Transkript prezentace:

1 ŽIVLOVÝ PROFIL paní XX Důvěrné

2 Co není živlový profil? Živlový profil není standardizovanou psychologickou diagnostikou. Živlový profil je sebepoznávací dotazník, který může přinést nové úhly pohledu na sebe sama a na svojí pracovní výkonnost. Živlový profil vypovídá pouze o tom, jak respondent vnímá, vidí, hodnotí sebe sama. Živlový profil nic neříká o intelektu respondenta. Živlový profil nic neříká o skutečných dovednostech respondenta. Živlový profil primárně slouží k seberozvoji respondentů. Živlový profil lze použít i v rámci seberozvojového koučování klientů. Cílem živlového profilu je přinést impulsy k zamyšlení, sebereflexi a lepšímu osobnímu sebeporozumění. Žádný výsledek živlového profilu není správně, nebo špatně. Každý výsledek je fajn. Nadto výsledky se v čase mění.

3 O živlech… ZEMĚ – vyjadřuje stabilitu, pevnost, organizovanost, smysl pro detail, tradici, řád, pořádek, strukturu, oporu. VODA – vyjadřuje emoce, klid, regeneraci, odbornost, uklidnění druhých, empatii, pomalost, intuici. VZDUCH – vyjadřuje komunikaci, hovornost, navazování kontaktů, pohyblivost, marketing, tvořivost. OHEŇ – vyjadřuje vedení, vzrušivost, soupeřivost, bojovnost, sebeprosazení, orientaci na cíl a růst, schopnost prosadit se.

4 Váš živlový profil ŽIVELBodový zisk% podílPercentilKontextové body Oheň1332,5%45 Vzduch1127,5%55 Voda820%60 Země820%45+++

5 Výklad… ZEMĚ – Kategorie ZEMĚ symbolizuje smysl pro pořádek, přesnost, organizovanost, analytická data. V této kategorii se vnímáte spíše jako silná. Vašemu dobrému pracovnímu výkonu může prospívat pokud máte včas potřebné informace, časový plán, funkční pracovní pomůcky. Zvažte, zda vám při aktivním prodeji někdy nescházejí technická data a zbožíznalství. Je dost dobře možné, že prodej táhnete spíš přes pocity, intuici, motivy zákazníka. Váš bodový skór napovídá, že spíše dodržíte co slíbíte, dodržíte dané slovo. Lze očekávat, že se orientujete v záležitostech obchodu, hodnot, směny hodnot, financí. Zvládnete se přizpůsobit nutnosti administrativy (výkazy, projekty, knihy jízd, faktury), byť v papírování své hobby opravdu nevidíte. Živel ZEMĚ se někdy může projevovat i v tělesné skladbě jakousi setrvačností, zemitostí, spíše maratonským tempem, než sprintem. Redukce hmotnosti pak nemusí probíhat tak rychle jako u jiných živlových profilů. Percentil 45 naznačuje, že 55% respondentů tohoto dotazníku o sobě tvrdí, že jsou více zaměření na sebeorganizaci, čísla, data, přesnost, akurátnost, tradici, odbornost, dotahování než vy.  Odbornost  Přesnost  Data, čísla  Organizovanost

6 Výklad… OHEŇ - Kategorie OHEŇ symbolizuje akci, aktivitu, činorodost, ochotu jít do pomyslného boje. Váš bodový skór v kategorii OHEŇ napovídá, že sama sebe vnímáte jako člověka aktivního, živého, přiměřeně emotivního. Sám od sebe očekáváte akci a zdravou asertivitu. Představujete sebe sama jako osobu ochotnou přiměřeně se prosazovat a udávat tempo. Pravděpodobně umíte udělat prvotní zajiskření mezi vámi a zákazníkem, zajiskření, které přivábí pozornost. Osoby s podobným skórem v kategorii OHEŇ bývají zaměřené na cíl a jeho uskutečnění. Lze očekávat, že máte energetické zdroje, které vás vybavují ke každodennímu fungování ve světě a v práci. Percentil 45 naznačuje, že 55% lidí, kteří vyplnili tento test, mělo vyšší podíl OHNĚ, než vy. Lze tedy říci, že v průměru se obchodníci prosazují o něco málo více, než vy. Alespoň podle toho, co o sobě tvrdí v tomto dotazníku.  Sebeprosazení  Mužnost  Cílevědomost  Touha uspět

7 Výklad… OHEŇ – Berte to jako inspirativní pobídnutí, že se můžete prosazovat (pokud budete chtít) ještě aktivněji a razantněji, než jak to děláte doposud. Též zvažte, zda živel OHNĚ nepodpořit i z vnějšku. Např. kurzem asertivity, dynamickými sportovními aktivitami, sebeobranou.  Sebeprosazení  Mužnost  Cílevědomost  Touha uspět

8 Výklad… VZDUCH – Kategorie VZDUCH zastupuje komunikaci, pohyb, cestování, marketing. Vámi získaný skór v kategorii VZDUCH naznačuje, že jste přiměřeně komunikativní a nečiní vám obtíže vstupovat do sociálního kontaktu s druhými lidmi. Okolí vás může vnímat jako adekvátně hovornou. Vyhovuje vám cestování a časté změny místa? Osoby s vaším bodovým skórem tolerují cestování, změnu místa. Aktivně nevyhledávají cestovatelská dobrodružství, ale dokáží tuto povinnost tolerovat a zvyknout si na ní. Umíte navázat hovor i s neznámými lidmi. Nutnost příliš mnoho komunikovat, být stále na příjmu a nutnost nadměrně reagovat na druhé by mohla vést k pocitům nepohody. Okolí na vás může ocenit ochotu mluvit, komunikovat, ale i schopnost nezahltit protistranu sebou, ochotu dát prostor protistraně, popřát sluchu. Vaší pracovní výkonnosti z dlouhodobého pohledu může škodit nestabilita pracovního prostředí, nespolehlivost kolegů, permanentní změny, situace kdy nic není jisté. Percentil 55 naznačuje, že máte vyšší bodový zisk v kategorii VZDUCH, než 55% respondentů, kteří vyplňovali tento dotazník. Jde o lehce nadprůměrný bodový zisk. Lze říci, že jste o něco málo více komunikativní, než je obchodnický průměr v tomto dotazníku.  Komunikace  Tvořivost  Nápaditost  Prodej

9 Výklad… VODA – Kategorie VODA symbolicky zastupuje klid, vcítění, ochotu nechat věci vyvíjet bez vnějšího zásahu. Popisujete se jako člověk, který nerad otálí a dume nad nesmrtelností chrousta. Zvažte, zda vaše zapálení pro akci někdy nevede k přetížení, stresu. Osoby s nižším skórem (8 bodů) v kategorii VODA mohou mít sklon k rychlému a spíše nepřesnému vnímání věcí, situací. Mohou inklinovat k rychlému vyřízení záležitosti před její důkladným procítěním, navnímáním, naladěním se na situaci. Nižší skór v kategorii VODA se může projevovat nižší ochotou "posedět" zdánlivě neproduktivně se zákazníkem, jen dát řeč. Zvažte, zda by někdy méně nebylo více. Přehlížení pocitů vlastních, či pocitů okolí (kolegů, zákazníků) může vytvářet v déledobém horizontu celou řadu komplikací a neporozumění. Zvažte zda a jak odpočíváte, zda dostatečně regenerujete své energetické zdroje. Umíte se vcítit do zákazníka? Nebo preferujete čistě racionální domluvu se zákazníkem na směně zboží, či služby? Nižší skór v kategorii VODA naznačuje, že budete preferovat akci, činnost, pohyb před pasivitou. Dávejte si záležet na tom, aby vaše aktivita byla cílená a vyhodnocovaná. Nižší orientace a řízení vlastních emocí může vést např. k emotivnímu jedení a dietním chybám. Děje se to obvykle v situacích, kdy skrytou duševní nepohodu jaksi automaticky zajídáme. A jídlo (zejména cukr) startuje naše mozková centra slasti a radosti.  Empatie  Vcítění  Klid  Hlubší promeditování věcí

10 Výklad… VODA – Váš bodový skór je spíše nižší a přesto se umíte vcítit a nacítit lépe, než 60% lidí, kteří vyplňovali tento dotazník. V porovnání s jinými obchodníky budete empatičtější, citlivější, vnímavější k potřebám zákazníka.  Empatie  Vcítění  Klid  Hlubší promeditování věcí

11 Výhody oproti průměrnému OZ Vaše výhoda oproti „průměrnému“ obchodníkovi spočívá v o něco citlivější (VODA percentil 60),aktivnější komunikaci (VZDUCH percentil 55).

12 Co pro sebe můžete udělat? VodaZeměVzduchOheň Nácvik relaxacePlánováníPlánování s kolegyVíc se prosazovat Pobyt v lázníchTimemanagementKurz asertivity Vyhodnocení pracovního dne Sprint TanecSebeobrana ZpěvČervené oblečení Lépe a víc relaxovat, aby se pak šlo intenzivněji prosazovat. Tětiva luku se musí povolit, aby jí šlo následně napnout a vystřelit šíp.

13 Více informací vám poskytne váš kouč… Mgr. Robert Stuchlík 777 149 280


Stáhnout ppt "ŽIVLOVÝ PROFIL paní XX Důvěrné. Co není živlový profil? Živlový profil není standardizovanou psychologickou diagnostikou. Živlový profil je sebepoznávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google