Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé, ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé, ohrožené společensky nežádoucími jevy."— Transkript prezentace:

1 Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé, ohrožené společensky nežádoucími jevy

2 v ČR je sociální práce poskytována na základě a v souladu se zákonem o Sociálních službách 108/2006 Sb., který vymezuje způsoby, zásady, formy, metody a podmínky práce s uživateli prostřednictvím sociální rehabilitace cíleně působíme na zvyšování a upevňování psychických, sociálních i jiných schopností a dovedností vedoucích k integraci do společnosti a na pracovní trh. tento projekt je realizován aktivní formou terénní sociální práce v období od 1.2.2009 do 31.12.2011 počet uživatelů služby 81-100 klientů za rok rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování svobodného a zodpovědného rozhodování, schopnost žít sebevědomý život; uvědomovat si volby, které činí v každodenním životě

3 Cílová skupina cílovou skupinou projektu jsou děti, mládež a mladí dospělí, ohrožení společensky nežádoucími jevy věková struktura uživatelů je v rozmezí 7 - 26 let projekt je rozčleněn do 4 pilířů, každý z nich je zaměřen na jinou věkovou strukturu dětí a mladých dospělých všechny aktivity jsou zaměřeny na osvojení a rozvoj sociálních dovedností, které odpovídají věku uživatelů

4 Základní pilíře poskytované SR I. pilíř - preventivní program “Životní volby“ - kariérní poradenství pro dívky ze základních škol II. pilíř - Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí - zaměřený na studenty učňovských oborů III. pilíř - Mladí na odchodu z DD - pro děti z dětských domovů, které budou odcházet IV. pilíř - otevřená SR - pro uživatele, který nespadá do výše zmíněných

5 I. pilíř Životní volby program vycházející z kanadského modelu a metodiky programu “Life Choices a Right for me“ – zaměřené na životní rozhodnutí a kariérní poradenství pro dívky a chlapce ze základních škol v současné době pracujeme na přepracování metodiky programu a její modifikaci pro prostředí našich základních škol v druhé polovině roku 2010 plánujeme start programu na jedné z místních základních škol v Ústí nad Labem

6 III. pilíř Mladí dospělí na odchodu z DD program zaměřený na individuální sociální práci s uživatelem, práce s jeho zakázkou a individuálním plánem děti z dětských domovů, které čeká v době do jednoho roku odchod z DD do běžného života nácvik dovedností potřebných pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

7 II. pilíř Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí vlastní program zaměřený na rozvoj základních sociálních kompetencí u studentů středních odborných učilišť s důrazem na čtyři klíčové oblasti:  Komunikace a prosazování – zaměřeno na efektivní komunikaci, asertivitu, prosazování oprávněných zájmů  Internet a média – aktivní používání internetu a médií, efektivní a bezpečný internet, e-komunikace  Hospodaření a finance – omezenost financí, nutnost myslet na budoucnost, finanční gramotnost  Společnost jako celek – právní stát, moje práva a povinnosti, moje odpovědnost ke společnosti

8

9 II. pilíř Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí použitá metoda: kognitivně-behaviorální a interaktivní přístup použitá forma: individuální práce ve skupině použité nástroje: řízená diskuse a zprostředkování informací Sokratovská metoda učení hraní rolí a nácvik chování v sociálních situacích

10 II. pilíř Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí v květnu a červnu 2009 proběhl pilotní kurz v Domově mládeže při Integrované střední škole stavební v Ústí nad Labem, kde kurzem prošlo celkem 8 uživatelů v září 2009 jsme odstartovali 5 kurzů, do kterých jsou zapojeni studenti učňovských oborů ze Střední odborné školy v Trmicích tyto kurzy probíhají paralelně v rámci běžné výuky, po dohodě s vedením školy a školním metodikem prevence je kurz realizován v hodinách občanské výuky

11

12 Partnerské a spolupracující organizace o.s. Spirála – hlavní partner projektu, kterému jsme odpovědni za realizaci naší části veřejné zakázky organizace se kterými spolupracujeme na realizaci –Dětský domov Severní Terasa – Ústí n.L. –Dětský domov Střekov – Ústí n.L. –Integrovaná střední škola stavební v Krásném Březně –Střední odborná škola v Trmicích spolupracující organizace –Agentura Pondělí, o.s.- Rumburk

13 Financování a prostředky financováno z ESF v rámci operační programu Lidské zdroje a zaměstnanost finance na realizaci a zajištění projektu byly poskytnuty formou veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb od Krajského úřadu Ústeckého kraje o.s. Spirála – vítěz a řešitel veřejné zakázky Dobrovolnické centrum, o.s. jako subdodavatel na část veřejné zakázky v rozsahu 1/3

14 Bc. Vladimír Polák – sociální pracovník SR vladimir.polak@dcul.cz, tel.:+420 723 539 682 Děkuji za pozornost a přeji hezký den


Stáhnout ppt "Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé, ohrožené společensky nežádoucími jevy."

Podobné prezentace


Reklamy Google