Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé, ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé, ohrožené společensky nežádoucími jevy."— Transkript prezentace:

1 Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé, ohrožené společensky nežádoucími jevy

2 •sociální rehabilitace pro cílovou skupinu ve věku 6 – 26 let je realizována ve spolupráci s občanským sdružením Spirála a je zajišťována do konce roku 2011 •financováno z ESF v rámci operační programu Lidské zdroje a zaměstnanost •finance na realizaci a zajištění projektu byly poskytnuty formou veřejné zakázky na zajištění sociálních služeb od Krajského úřadu Ústeckého kraje •o.s. Spirála – vítěz a řešitel veřejné zakázky •Dobrovolnické centrum, o.s. jako subdodavatel na část veřejné zakázky v rozsahu 1/3

3 •prostřednictvím sociální rehabilitace cíleně působíme na zvyšování a upevňování psychických, sociálních i jiných schopností a dovedností vedoucích k integraci do společnosti a na pracovní trh. •tento projekt je realizován aktivní formou terénní sociální práce v období od 1.2.2009 do 31.12.2011 •počet uživatelů služby je 100 za kalendářní rok •rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků svého jednání •posilování svobodného a zodpovědného rozhodování, schopnost žít sebevědomý život; uvědomovat si volby, které činí v každodenním životě

4 Cílová skupina •cílovou skupinou projektu jsou děti, mládež a mladí dospělí, ohrožení společensky nežádoucími jevy •věková struktura uživatelů je v rozmezí 7 - 26 let •sociální služba je rozčleněna do 4 pilířů, každý z nich je zaměřen na jinou věkovou strukturu dětí a mladých dospělých •všechny aktivity jsou zaměřeny na osvojení a rozvoj sociálních dovedností, odpovídajích věku

5 Základní pilíře poskytované SR I. pilíř - preventivní program “Životní volby“ - kariérní poradenství pro dívky ze základních škol II. pilíř - Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí - zaměřený na studenty učňovských oborů III. pilíř - Mladí na odchodu z DD - pro děti z dětských domovů, které budou odcházet IV. pilíř - otevřená SR - pro uživatele, který nespadá do výše zmíněných

6 I. pilíř Životní volby •program vycházející z kanadského modelu a metodiky programu “Life Choices a Right for me“ – zaměřené na životní rozhodnutí a kariérní poradenství pro dívky a chlapce ze základních škol •v současné době pracujeme na přepracování metodiky programu a její modifikaci pro prostředí našich základních škol •ve spolupráci se studentkou FSE UJEP, prostřednictvím bakalářské práce, sonda do potřeb základních škol

7 III. pilíř Mladí dospělí na odchodu z DD •program zaměřený na individuální sociální práci s uživatelem, práce s jeho zakázkou a individuálním plánem •děti z dětských domovů, které čeká v době do jednoho roku odchod z DD do běžného života •nácvik dovedností potřebných pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování •zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

8 II. pilíř Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí •vlastní program zaměřený na rozvoj základních sociálních kompetencí u studentů středních odborných učilišť s důrazem na čtyři klíčové oblasti:  Komunikace a prosazování – zaměřeno na efektivní komunikaci, asertivitu, prosazování oprávněných zájmů  Internet a média – aktivní používání internetu a médií, efektivní a bezpečný internet, e-komunikace  Hospodaření a finance – omezenost financí, nutnost myslet na budoucnost, finanční gramotnost  Společnost jako celek – právní stát, moje práva a povinnosti, moje odpovědnost ke společnosti

9

10 II. pilíř Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí použitá metoda: kognitivně-behaviorální a interaktivní přístup použitá forma: individuální práce ve skupině použité nástroje: řízená diskuse a zprostředkování informací Sokratovská metoda učení hraní rolí a nácvik chování v sociálních situacích

11 II. pilíř Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí •v květnu a červnu 2009 proběhl pilotní kurz v Domově mládeže při Integrované střední škole stavební v Ústí nad Labem, kde kurzem prošlo celkem 8 uživatelů •v září 2009 jsme odstartovali 5 kurzů, do kterých jsou zapojeni studenti učňovských oborů ze Střední odborné školy v Trmicích •do kurzu se zapojili studenti oborů Kuchařské práce, Pečovatelské práce, Řeznické práce, Šití oděvů a Prodavačské práce •tyto kurzy probíhaly paralelně v rámci běžné výuky, po dohodě s vedením školy a školním metodikem prevence byl kurz realizován v hodinách občanské výuky

12

13 II. pilíř Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí •v prosinci byla návázána spolupráce se soukromou odbornou střední školou Industria II., kde byl realizován KRSK pro třídu kadeřníků a kadeřnic •v současné době nabízíme možnost realizace KRSKu i na jiných odborných učilištích v Ústí nad Labem •Novinkou v letošním roce by měla být otevřená forma KRSKu pro širokou veřejnost

14 Otevřený Kurz Rozvoje Sociálních Kompetencí •začátkem května bychom chtěli spustit Otevřený KRSK •bude realizován v prostorách Dobrovolnického centra, o.s. •cílová skupina – mladí ve věku 16 - 26 let se zájmem rozvíjet své schopnosti a kompetenčně růst •příležitost pro rozvoj osobnosti a příležitost dozvědět se něco nového nebo zajímavého •pro skupinu do 10 členů

15 Partnerské a spolupracující organizace •o.s. Spirála – hlavní partner projektu, kterému jsme odpovědni za realizaci naší části veřejné zakázky •organizace se kterými spolupracujeme na realizaci –Dětský domov Severní Terasa – Ústí n.L. –Dětský domov Střekov – Ústí n.L. –Integrovaná střední škola stavební v Krásném Březně –Střední odborná škola v Trmicích –Soukromá střední odborná škola Industria II – Ústí n.L. •spolupracující organizace –Agentura Pondělí, o.s.- Rumburk

16 Bc. Vladimír Polák – sociální pracovník SR vladimir.polak@dcul.cz, tel.:+420 723 539 682 Děkuji za pozornost a přeji hezký den


Stáhnout ppt "Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé, ohrožené společensky nežádoucími jevy."

Podobné prezentace


Reklamy Google