Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Stříbrníky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Stříbrníky"— Transkript prezentace:

1 Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Stříbrníky
Autor: Bc. Zdeněk Vazač Název: VY_32_INOVACE_07_BES_01_Bezpečnostní systémy Téma: Bezpečnostní systémy Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

2 Anotace: Prezentace slouží k vizualizaci teoretického základu předmětu Bezpečnostní elektronické systémy na střední průmyslové škole. V úvodní části se seznámíme s vývojem ochrany před nebezpečím a s tím spojenou potřebou signalizovat toto nebezpečí, základními normami, odbornou způsobilostí a členěním systémů zabezpečovací techniky. Prezentaci mohou využít žáci také při domácí přípravě. Metodika: Prezentace nenahrazuje, pouze doplňuje, ostatní metody výuky. Z tohoto důvodu není nastaven automatický přechod snímků. Snímek 3 slouží jako rozdělovník, umožňující volbu jednotlivých oblastí, popř. lze zvolit postupný sled jednotlivých snímků.

3 Úvod do problematiky poplachových
Historie Oborové normy Odborná způsobilost Předpisová základna Úvod do problematiky poplachových systémů

4 Úvod - historie: S vývojem civilizace se vyvíjely systémy realizující vyhlašování poplachu, např. typicky křikem, bubnováním, troubením, zvoněním. Vždy se však jednalo o aktivitu lidí. Díky průmyslové revoluci, na přelomu 18. a 19. století, vznikají technologie, které v místech s velkou koncentrací lidí dokáží reagovat na nejčastější a nejhorší ohrožení lidí požár. Ve velkých městech tak vznikají sítě hlásek a požárních stanic, předávání poplachu je realizováno posly, zvony, troubením nebo světelnými záblesky. Zásadní změnou v přenosu poplachové informace je vynález telegrafu (1835). (linka Washington-Baltimore 1847) Poprvé přenos poplachového signálu byl realizován V New Yorku 1847 – spojení požární hlásky s centrálním stanovištěm telegrafem. Dalším krokem byla specifikace místa odkud signál přichází – adresace (vroubkované kolečko, které po zatažení páky vysílá sadu teček a čárek).

5 První elektrický zabezpečovací systém:
Jako první elektrický zabezpečovací systém je popisován systém vycházející z pastičky na myši v kombinaci s nástražným drátem. V roce 1853 byl patentovám panem Augustusem Popem ze Sommerville (stát Massachutses). Tento patent byl prodán novoanglickému obchodníkovi Edwinovi T. Holmesovi. Ten celý systém vylepšil, musel dokázat vyrobit izolovaný drát, základní elektrické součástky jako jsou zvonky, kontakty. 20 let před telefonem a 25 let před žárovkou vznikla první elektrická zabezpečovací signalizace. Když Graham Bell v roce 1873 přemýšlel kde vyzkoušet svou myšlenku přenosu hlasu na velkou vzdálenost, obrátil se právě na pana Holmese, který v této době měl vybudovanou rozsáhlou síť objektových zabezpečovacích linek. Demonstrace byly úspěšné a v roce 1877 je vybudována první telefonní ústředna a pan Holmes se stává prvním prezidentem Bell Telephone Company a je jedním z prvních ředitelů Bell Telephone Association, předchůdce ATT (American Telephone and Telegraph Company) Zabezpečovací ústředny byly až do cca 50. let 20 století postaveny na principech releové techniky. S objevem polarizovaných relé se zvýšila odolnost systémů, teprve s objevem tranzistoru dochází postupně k elektronizaci a miniaturizaci zabezpečovacích systémů.

6 První elektrický zabezpečovací systém:
Zabezpečovací ústředny byly až do cca 50. let 20 století postaveny na principech releové techniky. S objevem polarizovaných relé se zvýšila odolnost systémů, teprve s objevem tranzistoru dochází postupně k elektronizaci a miniaturizaci zabezpečovacích systémů. Dalšího velkého rozvoje bylo umožněno se zavedením počítačů, nasazením nových elektronických čidel, možnosti bezdrátového přenosu signálu atd. Jedno z nejúspěšnějších čidel je čidlo PIR (Passive Infrared Detector)

7 Poplachové systémy c ČR:
Po roce 1989 je ČR s jedinou ČSN prakticky bez jakékoliv další normativu pro Elektronické poplachové bezpečnostní systémy. Díky však podmínkám, kdy se rozvíjí oblasti: privatizace restituce rozvoj investiční výstavby rozvoj bankovního sektoru rozvoj pojišťovnictví uvolnění mezinárodního obchodu umožnění volného pohybu osob růst obecné kriminality nová bezpečnostní rizika konce tisíciletí bylo možné i díky aktivitám tuzemských firem a dovozců, instalačních firem pozdvihnout úlohu a kvalitu oboru EZS. doplnit weby zkušeben a ústavů

8 Evropská unie Česká republika Předpisy poplachových systémů:
směrnice Evropských společenství – závazné pro výrobce, dovozce a distributory Evropské harmonizované normy – nejsou závazné, nicméně se berou „automaticky“ CEN – Evropský výbor pro normalizaci European Committee for Standardization CENELEC – Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice European Committee for Elektrotechnical Standarditazion Česká republika ČR je od roku 2004 plnoprávným členem EU, ctí linii základních legislativních požadavků na výrobu, instalaci a provoz zařízení, která jsou obvyklá v EU. Základ tvoří zákon 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky. (www.unmz.cz)

9 Předpisy poplachových systémů:
Dalšími předpisy je: Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., které řeší technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Nařízení vlády č.18/2003 Sb., které řeší elektromagnetickou kompatibilitu Nařízení vlády č.23/2003 Sb., ve kterém se řeší podmínky chodu zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. pro EPS – Nařízení vlády 190/2002 Sb., řeší požadavky na stavební výrobky označované CE Nařízení vlády č.426/2000 Sb., radiová a telekomunikační koncová zařízení Telekomunikační zákon (www.ctu.cz)

10 Předpisy poplachových systémů:
Technické normy Cenelec IEC – Mezinárodní výbor pro elektrotechniku řeší: řešení funkčních požadavků na jednotlivá zařízení požadavky na vlastnosti zařízení vztahující se k vlivům prostředí metody zkoušení prokazující splnění klimatické odolnosti (požadavky a metody zkoušení jsou obsahem tzv. výrobkových norem) systémové požadavky vztahující se k podmínkám nasazení těchto systémů návody a doporučení na aplikaci poplachových systémů Evropské normy – EN, poplachové systémy řeší technická komise CLC/TC79, pro EPS jeto CEN/TC72 a pracovní skupiny.

11 Předpisy poplachových systémů:
Technická komise CENELEC/TC79 TC 79 je technická komise – poplachové systémy (Alarm Systems) při CENELEC. Záběr je široký – pokrývá EZS, CCTV, kontrolu vstupu, přivolání pomoci, přenosové systémy pro hlášení poplachu, integrované systémy. Zasedání komise je 2X ročně, za ČR zasedá Asociace bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Technická komise CEN/TC72 TC72 je technická komise – elektrické požární signalizace (Fire Detection and Alarm Systems) při CEN. Výsledkem jsou normy EN 54, zasedá 2x ročně, za ČR zasedá LITES Liberec.

12 Odborná způsobilost: Odborná způsobilost je potřebná pro podnikání v oblasti poplachových systémů , je vymezena živnostenským zákonem: 455/1991 Sb. a pozdější novelou 278/2008 Sb. čl. č. 3. Jedná se o živnost koncesovanou. Znění článku 3 zákona 278/2008: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob. Je požadována zvláštní způsobilost: vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti nebo v příbuzné oblasti a 1 rok praxe v oboru, úplné střední odborné vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru a 2 roky praxe v oboru, vyučení v tříletém učebním oboru nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v oboru.


Stáhnout ppt "Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Stříbrníky"

Podobné prezentace


Reklamy Google