Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY"— Transkript prezentace:

1 FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY
AKTIVACE VYBRANÝCH MOMENTŮ EDUKACE A ŽIVOTNÍHO STYLU VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ TLÁSKAL P., ZAMRAZILOVÁ H., BOŽENSKÝ J., BŘEZKOVÁ V., DIVOKÁ J., FLORIÁNKOVÁ M., HOSTINSKÝ J., KŘÍSTEK N., MARÁDOVÁ E., PACKOVÁ A., PANOŠOVÁ O.,STŘÍTECKÁ H. FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY

2 DEN BOJE PROTI DĚTSKÉ OBEZITĚ
Vyhlášen: Společností pro výživu Odbornou společností praktických dětských lékařů Sekcí pediatrické obezitologie ČSO dne na KONFERENCI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ v Pardubicích

3 OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA
Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace Respirační obtíže Gastro-hepatologická onemocnění Gynekologické komplikace (dospělí) Onkologické komplikace (dospělí) Ortopedické komplikace Dermatologická onemocnění Psychosociální problémy Rizika medicínských výkonů Různé další zdravotní obtíže ……………….. OBEZITA ZKRACUJE DOBU ŽIVOTA A EKONOMICKY ZATĚŽUJE CELOU SPOLEČNOST

4 OBEZITA - PROJEV ENERGETICKÉ NEROVNOVÁHY ORGANISMU
ENERGETICKÁ ROVNOVÁHA: PŘÍJEM = VÝDEJ NADBYTEK ENERGIE SE UKLÁDÁ DO TUKOVÉ TKÁNĚ PŘÍJEM ENERGIE: konzumace tuků, cukrů, bílkovin VÝDEJ ENERGIE: Bazální metabolismus (věk, pohlaví, tuku prostá tkáň, hormony, obrat bílkovin…) Thermogenese (stav výživy, aktivita sympatiku, hnědá tuková tkáň) postprandiální: glukóza na glykogen 5 % a na lipogenezi 25 %, tuky do zásob 2 %, bílkoviny 25 % Fyzická aktivita (svalová hmota, výkonnost svalstva, maximální spotřeba O2) Růst a vývoj dítěte

5 VÝZNAM ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Zdravotní stav člověka je asi z 60 % určován jeho životními podmínkami, výživa determinuje tyto podmínky ze 30–40 % Mateřská škola zajišťuje až 65% Výživových doporučených dávek Základní škola až 35% VDD Škola je teoretickým i praktickým dárcem znalostí pro mladého člověka mělo by tomu tak být i v otázkách výživy Škola je významnou součástí společenského systému zajištění adekvátní výživy školáků by mělo být jednou z jeho priorit

6 SPOTŘEBNÍ KOŠE PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Základní kritérium pro školní jídelny v rámci prosazování zásad adekvátní výživy pro dětskou populaci: obsahuje 10 základních komodit potravin pro klasickou pro laktoovovegetariánskou výživu zákonná norma kontrolován ČŠI, zřizovatelem a hygienou

7 JAK NA DĚTSKOU OBEZITU ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ JE POUZE JEDNÍM Z NÁSTROJŮ
Evropský parlament vyhlásil dne Evropský den obezity nezávislá celoevropská iniciativa, jejíž cílem je podpořit jak odborníky, tak samotné hubnoucí k aktivnímu přístupu k zvládání problému nadváhy a obezity Den boje proti dětské obezitě v ČR se zaměřuje na mladou generaci a především prevenci rozvoje dětské nadváhy a obezity

8 ADEKVÁTNÍ PREVENCE - PROSTŘEDEK PROTI STOUPAJÍCÍMU TRENDU OBEZITY A CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ
Den boje proti dětské obezitě = prevence, zavádění zdravého životního stylu do praktického života mladé generace Rodina Škola podpora zásad zdravé výživy v teorii (výuka) a v praxi (školní jídelna) podpora fyzické aktivity školních dětí prostředí školy Nutné je uvědomění zřizovatelů, vedení školy, kolektivu učitelů! Zdravotní péče Média Prostředí společnosti .

9 AKTIVITY SPV KONFERENCE „DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI“ - již 7 ročníků SOUTĚŽ O „NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ OBĚD“ – již 3 ročníky TISKOVÉ KONFERENCE – prezentace různých aktivit zaměřených na problematiku dětské obezity SEMINÁŘ „PROSAZOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 'VÝŽIVY A POHYBU ' DO VÝCHOVY ŠKOLNÍCH DĚTÍ“ na MŠMT ČR

10 AKTIVITY MIMO SPV ZAMĚŘENÉ NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
„VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ – VÍŠ CO JÍŠ“ výukový program pro učitele a žáky 2.stupně ZŠ vychází pouze z ověřených informačních zdrojů ve spolupráci Informačního centra bezpečnosti potravin MZe, MŠMT, 3. LF UK, MZ, UZEI, SPV „HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ“ internetový soutěžní kurz pro děti - hravou formou měnit nevhodné stravovací návyky, zlepšovat pitný režim a zvyšovat zájem o pohybovou aktivitu ve spolupráci STOB, Potravinářské komory ČR „ZDRAVÁ ABECEDA“ pro MŠ – s prevencí nutno začít v období formování životního stylu osvojení základního povědomí o vhodném poměru potravin v jídelníčku a pohybových aktivit v režimu dne a týdne

11 AKTIVITY MIMO SPV ZAMĚŘENÉ NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
„ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ, ŠKOLA SE HÝBE“ propagování zdravého životního stylu zlepšení pohybových a stravovacích návyků (začlenění vyššího podílu zeleniny do školního stravování) podpořeno Bonduelle, Česko se hýbe „POHYB A VÝŽIVA“ zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ podpořeno MŠMT „JUNIORSKÝ MARATON – BĚŽÍME PRO EVROPU“ štafetový běžecký závod 10členných družstev studentů SŠ, kteří zdolávají celou trať klasického maratonu projekt se snaží ovlivnit postoj mládeže ke sportu, ke zdravému životnímu stylu a utužovat kolektiv

12 AKTIVITY MIMO SPV ZAMĚŘENÉ NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
„ŠKOLNÍ MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL“ programy pro školní děti podporované Evropskou unií „PYRAMIDÁČEK“ program pro předškolní děti zaměřený na systematickou výuku základů správné výživy (potravinové pyramidy), na podporu a rozvoji pohybové aktivity formou her/soutěží/pohádek/výtvarných aktivit zařazených do výukových osnov (Zdravotní ústav Brno) „PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÝM JÍDLEM“ interaktivní projekt pro 4. a 5.třídy, záměrem je ovlivnit postoje dětí ke konzumaci zdraví prospěšných potravin formou hry s prvky soutěže se děti učí vybírat "zdravé potraviny" a orientovat se v široké nabídce potravin na našem trhu ke zlepšení znalostí správné výživě (SZU)

13 AKTIVITY MIMO SPV ZAMĚŘENÉ NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
PLAY FOR HEALTH“ program pro předškolní děti podpora správné návyky pro zdravý životní styl dětí a následně i rodičů prostřednictvím série čtyř tematických bloků (EAPZ o.s.) ČESKO SE HÝBE vybudovat základy pro ozdravění české populace, snížení obezity, zvýšení pohybových aktivit a preventivních opatření a tím: přimět co nejvíce lidí k pravidelnému pohybu vytvořit základnu podporovatelů „zdravého životního stylu a zapomenutého pohybu" dostat se do povědomí státního i nestátního sektoru zvýšit pohybovou gramotnost běžného Čecha

14 AKTIVITY MIMO SPV ZAMĚŘENÉ NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
„VÝŽIVA HROU ANEB S DANEM JÍMĚ ZDRAVĚ“ program pro předškolní děti a žáky na prvním stupni ZŠ počítačový program Institutu Danone hravou a srozumitelnou formou pomáhá i malým dětem zapamatovat si, že pestrá, vyvážená a pravidelná strava je plus pro jejich každodenní úspěchy ve škole i na hřišti (Danone, SZU) “ZDRAVÁ PĚTKA“ „ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY“ - pro předškolní děti/1.stupně ZŠ seznamuje s 5 základními zásadami zdravého stravování: · správným složením jídelníčku · ovocem a zeleninou · pitným režimem · zásadami hygieny a bezpečnosti potravin · přípravou zdravé svačiny „PARTY SE ZDRAVOU PĚTKOU“ – pro děti 2.stupně ZŠ je dvouhodinovka vaření, žáci rozděleni do 5 skupinek připraví občerstvení o 5 chodech, dozvědí se informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování soutěžní týmy za každé téma sbírají „5ky“ (SZU + IKEM, nadační fond Albert, spol. AHOLD. Podporuje evropská asociace na podporu zdraví EAPZ o.s.)

15 AKTIVITY MIMO SPV ZAMĚŘENÉ NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
„PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ ŠKOLY“ cílem je propagace dalšího vzdělávání v oblasti přirozené péče o zdraví dětí se zaměřením na zdravou výživu a zvýšení odborných vědomostí Labyrint Brno, o.s. „PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY“ akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy působící v mateřských, základních a středních školách ČR pro pedagogický personál SZÚ

16 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘE NA MŠMT/1
Velký význam má prevence. Rozhodující úlohu má výchova dítěte doma a ve škole. Řada organizací a institucí si tuto skutečnost uvědomuje a vytváří programy/navrhuje opatření, která informují, ale i motivují ke zdravému životnímu stylu. Mediální prostředí není ideální zárukou informací. Stát tyto aktivity podporuje, v rámci ekonomických tlaků není však vždy zcela koncepční. Je potřebné, aby všechny školy měly jasnou strategii teoretické i praktické výuky dětí ke „zdravému“ životnímu stylu. Teorii lze učit ve třídách. Praktickou složku  pohybu lze uplatňovat v  tělocvičnách nebo v jiných  podporách fyzických aktivit. Praktické aspekty správné výživy přináší systém školního stravování.

17 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘE NA MŠMT/2
Den boje proti dětské obezitě je nutné chápat jako nedílnou součást procesů, které by měly pomáhat k výchově žáků ke zdravému životnímu stylu. Nekoncepčnost sytému podpory výchovy ke zdraví tvoří často školní automaty/bufety s nevhodnou nabídkou potravin a tekutin. Systém školního stravování je stále více ohrožován na jedné straně nezájmem centrálních orgánů na druhé straně zájmem ziskových ekonomických subjektů. Prosazování zdravého životního stylu se dostává do problémů i díky „nezdravému“ školnímu prostředí. Toho je nutné si rovněž všímat a pokoušet se to napravit.

18 FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY
Fórum prevence dětské nadváhy a obezity bylo vyhlášeno dne na konferenci „Dětská výživa a obezita v teorii a praxi“ v Poděbradech. Fórum je otevřenou platformou pro iniciativy respektující odborná doporučení v oblasti prevence dětské nadváhy a obezity (výživa, pohyb, edukace). Fórum sdružuje osoby, organizace a iniciativy, které se rozhodly přispět k jeho cílům.

19 CÍLE FÓRA Odborná záštita existujících/nově vytvářených iniciativ zaměřených na prevenci dětské nadváhy/obezity v předškolních a školských zařízeních ČR Organizační aktivita zaměřená na jejich koordinaci, propojování a podporu jejich šíření. Vytvoření sady kriterií pro certifikaci předškolních a školských zařízení zaměřených na zdravý životní styl/prevenci dětské nadváhy a obezity podle vlastního výběru kombinací pro ně nejvhodnějších iniciativ. Předškolní a školská zařízení se budou moci řadit mezi certifikovaná zařízení zaměřená na zdravý životní styl dle vlastního výběru kombinací pro ně nejvhodnějších iniciativ.

20 ZÁVĚR - VÝZVA ŠKOLNÍ JÍDELNA JE VÝZNAMNOU SOUČÁSTÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY
PŘIPOJTE SE, ZÍSKEJTE VEDENÍ SVÝCH ŠKOL K AKTIVNÍMU ZAPOJENÍ DO ČINNOSTI FÓRA POMÁHEJTE FORMOVAT PROSTŘEDÍ ŠKOL KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - VÝŽIVY A POHYBU (WWW.SPOLVYZIVA.CZ)


Stáhnout ppt "FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY"

Podobné prezentace


Reklamy Google